Prednisolone Utan Recept

Beskrivning

Kemiskt namn: PREDNISONE (PRED-ni-zon)

Prednison är en kortikosteroid som liknar ett naturligt hormon som produceras av binjurarna. Prednison lindrar inflammation och används för att behandla vissa typer av artrit, hudblod, njure, ögon-, sköldkörtel- och tarmsjukdomar, svåra allergier och astma. Prednison kan också användas för att förhindra avstötning av transplanterade organ och vissa cancerformer.

Varningar

BIVERKNINGAR som kan uppstå när du tar denna medicin inkluderar magbesvär, magirritation, kräkningar, huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, rastlöshet, depression, ångest, akne, ökad hårväxt, lätta blåmärken och oregelbundna eller uteblivna menstruationer.

Bieffekter

VIKTIGT: Ovanstående information är avsedd att öka medvetenheten om hälsoinformation och är inte ett uttryck för behandling eller diagnos. Denna information är inte en ersättning för individuell medicinsk vård och ska inte tolkas som att användningen av läkemedlet är säker, lämplig eller effektiv för dig. Kontakta din vårdpersonal för medicinsk rådgivning och behandling.

Submit Review