Metformin Utan Recept

Beskrivning

Kemiskt namn: Glucophage används ensamt eller i kombination med andra läkemedel, inklusive insulin, för att behandla typ 2-diabetes (icke-insulinberoende).

Varningar

BIVERKNINGAR som kan uppstå när du tar detta läkemedel inkluderar tremor, yrsel, snabba hjärtslag, svettning, förvirring, dimsyn, huvudvärk, domningar eller stickningar i munnen, svaghet, trötthet, blek färg och plötslig hunger.

Bieffekter

Glucophage är fördelaktigt för de flesta patienter med diabetes. Det kan dock orsaka oönskade biverkningar hos vissa människor. Biverkningarna av Glucophage är:

 • Illamående
 • Svaghet
 • Kräkningar
 • Träningsvärk
 • Gas
 • Uppsvälld mage
 • Diarre
 • Yrsel
 • Sömnighet
 • Oregelbunden hjärtrytm (snabb eller långsam)
 • Huvudvärk
 • Skakningar och frossa
 • Hunger
 • Svettas
 • Förvirring
 • Utslag
 • Aptitlöshet
 • Problem med smaken

VIKTIG ANMÄRKNING: Informationen ovan är avsedd att öka medvetenheten om hälsoinformation och är inte ett förslag på behandling eller diagnos. Denna information är inte en ersättning för individuell medicinsk vård och ska inte tolkas som en indikation på att användningen av läkemedlet är säker, lämplig eller effektiv för dig. Kontakta din vårdpersonal för medicinsk rådgivning och behandling.

Submit Review