Zithromax Kopen Zonder Recept

Wat u moet weten over azitromycine

Azitromycine (Zithromax) is een antibioticum dat kan helpen bij de behandeling van bepaalde bacteriële infecties. Het is over het algemeen veilig om te gebruiken tijdens de borstvoeding, maar mensen met bestaande hartaandoeningen moeten dit geneesmiddel vermijden.

Azitromycine is een antibioticum uit de klasse van de macroliden. De Food and Drug Administration (FDA) keurde azitromycine voor het eerst goed in 1991.

Zoals alle antibiotica kan azitromycine alleen bepaalde bacteriën bestrijden. Daarom is het belangrijk om met een arts te overleggen voordat u het geneesmiddel gebruikt. Het is niet werkzaam tegen virale infecties of als pijnstiller.

Dit artikel geeft een overzicht van azithromycine, inclusief het gebruik, de bijwerkingen, waarschuwingen en interacties met andere geneesmiddelen.

Wat behandelt azithromycine?

Deel op PinterestEen arts kan azithromycine voorschrijven voor bijvoorbeeld een sinusinfectie, COPD complicaties, of tonsillitis.

Azitromycine kan een groot aantal bacteriën bestrijden, waaronder veel bacteriën van de familie der Streptokokken. Het kan de groei van schadelijke bacteriën stoppen.

Zorgverleners gebruiken dit geneesmiddel meestal om milde tot matige infecties van de longen, sinussen, huid en andere lichaamsdelen te behandelen.

Een arts kan azitromycine voorschrijven om de volgende bacteriële infecties te behandelen:

 • sinusinfecties veroorzaakt door Moraxella catarrhalis of Streptococcus pneumoniae
 • in de gemeenschap opgelopen longontsteking veroorzaakt door Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae of S. pneumoniae
 • chronische obstructieve longziekte (COPD) complicaties in verband met M. catarrhalis of S. pneumoniae
 • sommige huidinfecties die verband houden met Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, of Streptococcus agalactiae
 • tonsillitis gerelateerd aan S. pyogenes
 • urethritis en cervicitis gerelateerd aan Chlamydia trachomatis
 • chancroid genitale zweren (bij mannen) verwant aan Haemophilus ducreyi
 • bepaalde oorontstekingen bij kinderen van 6 maanden en ouder, zoals die welke verband houden met M. catarrhalis

Hoe in te nemen?

Azitromycine is een receptplichtig geneesmiddel. Daarom mogen mensen het niet zonder recept innemen.

Het geneesmiddel is verkrijgbaar in de vorm van een tablet, een suspensieoplossing voor oraal gebruik, een oogdruppel en een injectie. Het beste type en de beste dosering zijn afhankelijk van de infectie die iemand heeft.

Mensen kunnen het geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Zij moeten de vloeibare vorm voor gebruik goed schudden.

Enkele voorbeelden van gebruikelijke doseringen zijn:

Infectie

Dosering

community-acquired pneumoniatonsillitisskin
infecties

een aanvangsdosis van 500 milligram (mg), gevolgd door 250 mg eenmaal daags tot dag 5

milde tot matige bacteriële COPD exacerbaties

500 mg per dag gedurende 3 dagen OF een
begindosis van 500 mg, gevolgd door 250 mg eenmaal daags tot dag 5

sinusinfecties

500 mg per dag gedurende 3 dagen

chancroid genitale zweren

een eenmalige dosis van 1 gram (g)

urethritiscervicitis

een enkele dosis van 1 g

gonococcal urethritiscervicitis

een enkele dosis van 2 g

Verkeerd gebruik van antibiotica kan leiden tot de ontwikkeling van resistente bacteriestammen, waardoor antibiotica niet meer werken tegen deze bacteriën. Dit wordt antibioticaresistentie genoemd.

Wanneer u azithromycine of een ander antibioticum gebruikt, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

 • Neem de hele antibioticakuur die de dokter aanbeveelt, zelfs als u zich beter begint te voelen.
 • Neem geen antibiotica zonder voorschrift. Niet alle antibiotica kunnen alle bacteriën behandelen.
 • Deel geen antibiotica.
 • Neem geen antibiotica volgens een ander doseringsschema dan de arts voorschrijft.
 • Bel onmiddellijk een arts als zich bijwerkingen ontwikkelen.
 • Ga naar de eerste hulp bij symptomen van een allergische reactie, zoals ademhalingsmoeilijkheden.

Wat zijn de neveneffecten?

Deel op PinterestBijwerkingen van azithromycine kunnen misselijkheid en braken zijn.

Zoals alle geneesmiddelen kan azitromycine bepaalde bijwerkingen hebben. Deze zijn meestal gering. In klinische onderzoeken stopte slechts 0,7% van de mensen met het innemen van Zithromax vanwege de bijwerkingen.

De meeste bijwerkingen die ertoe leidden dat mensen stopten met het nemen van het medicijn waren gastro-intestinaal, zoals:

 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • pijn in de onderbuik

Minder vaak voorkomende bijwerkingen, die in maximaal 1% van de gevallen voorkomen, zijn onder meer:

 • hartkloppingen of pijn op de borst
 • zure reflux
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • vermoeidheid
 • vaginitis
 • een uitslag
 • droge huid
 • zongevoeligheid

Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam, maar kunnen omvatten:

 • leverbeschadiging, vooral bij mensen met een voorgeschiedenis van gezondheidsproblemen met de lever
 • hartritmestoornissen, die waarschijnlijker zijn bij mensen die hartritmemedicijnen gebruiken, ouderen en mensen met een laag kaliumgehalte in het bloed
 • ernstige allergische reacties

Waarschuwingen

Mensen die myasthenia gravis hebben, een aandoening die spierzwakte veroorzaakt, kunnen verergering van de symptomen of ademhalingsproblemen ontwikkelen.

Mensen met een voorgeschiedenis van allergische reacties op macroliden of ketoliden mogen geen azithromycine nemen.

Artsen mogen dit medicijn niet voorschrijven om longontsteking te behandelen als een persoon:

 • cystic fibrosis heeft
 • een ziekenhuisinfectie heeft
 • heeft bacteremia
 • vereist een verblijf in het ziekenhuis
 • ouder of verzwakt is
 • een belangrijk onderliggend gezondheidsprobleem heeft, zoals problemen met het immuunsysteem

Mensen moeten niet vertrouwen op azithromycine om syfilis te behandelen.

Een persoon moet met een arts spreken over eventuele bestaande hart-, nier- en leveraandoeningen voordat azithromycine wordt ingenomen, waaronder een onregelmatige hartslag en vooral QT-verlenging.

Wat zegt het onderzoek?

In een groot cohortonderzoek uit 2012 werd een kleine toename van het risico op cardiovasculair overlijden gevonden bij mensen die azithromycine gebruikten. Het risico was hoger bij mensen met andere risicofactoren voor hartaandoeningen, zoals roken, weinig lichaamsbeweging en een hoge body mass index (BMI).

De studie meldde dat in vergelijking met amoxicilline, er 47 extra cardiovasculaire sterfgevallen waren per 1 miljoen azithromycine voorschriften. Onder mensen met het hoogste risico op hartaandoeningen waren er 245 meer sterfgevallen per 1 miljoen azithromycine-kuren.

Dit suggereert dat andere antibiotica, zoals amoxicilline, een veiliger optie kunnen zijn voor mensen met hartaandoeningen of bepaalde soorten hartritmestoornissen.

In 2018Trusted Source heeft de FDA een waarschuwing afgegeven over het langdurig gebruik van azithromycine bij mensen met bepaalde bloed- of lymfeklierkankers die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Opkomend onderzoek heeft gesuggereerd dat azithromycine het risico op kankerterugval bij deze mensen kan verhogen.

Na een stamceltransplantatie nemen sommige mensen azithromycine om het risico op een inflammatoire longaandoening genaamd bronchiolitis obliterans syndroom te verminderen. De FDA heeft azithromycine voor dit gebruik echter niet goedgekeurd.

In zeldzame gevallen kan azithromycine leververgiftiging veroorzaken. Mensen moeten stoppen met het innemen van het geneesmiddel en hun arts bellen als ze symptomen van leverproblemen ontwikkelen, zoals donkere urine, jeuk of gele ogen.

Bij pasgeborenen jonger dan 42 dagen kan azithromycine een gevaarlijke aandoening veroorzaken die infantiele hypertrofische pylorische stenose wordt genoemd. Verzorgers moeten contact opnemen met een arts als een baby geïrriteerd raakt of overgeeft tijdens het eten.

Interacties met geneesmiddelen

Azitromycine kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen die een persoon gebruikt.

Als u bijvoorbeeld azithromycine gebruikt terwijl u nelfinavir gebruikt, een geneesmiddel dat helpt bij de behandeling van HIV, kan het risico op leverafwijkingen en gehoorproblemen toenemen.

Azitromycine kan ook de werking van bloedverdunners zoals warfarine versterken.

Andere geneesmiddelen die een wisselwerking met azitromycine kunnen hebben zijn onder andere:

 • digoxine, een hartmedicijn
 • colchicine, een medicijn tegen jicht
 • Fenytoïne, een medicijn tegen aanvallen.
 • maagzuurremmers die magnesium of aluminium bevatten

Een persoon moet een arts vertellen over alle huidige medicijnen, supplementen en remedies voordat azithromycine wordt gebruikt. Spreek altijd met een arts voordat u stopt met het innemen van medicijnen.

Zwangerschap en borstvoeding

Deel op PinterestEen persoon mag azithromycine innemen tijdens de borstvoeding, maar moet dit eerst bespreken met een gezondheidsdeskundige.

Azitromycine kan veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding.

Bij onderzoek bij dieren die zeer grote doses azithromycine kregen, werd geen verhoogd risico op miskramen of geboorteafwijkingen gevonden.

Er zijn echter geen studies van hoge kwaliteit bij zwangere mensen uitgevoerd, zodat op het etiket van het geneesmiddel momenteel staat dat “azithromycine tijdens de zwangerschap alleen mag worden gebruikt als dat duidelijk nodig is”.

Azitromycine kan overgaan in de moedermelk en kan aanwezig blijven tot 48 uur na de laatste dosis van een persoon. Hoewel het over het algemeen veilig is om te gebruiken tijdens de borstvoeding, kan azitromycine bij sommige baby’s diarree, braken of huiduitslag veroorzaken.

Iemand moet een arts vertellen of hij zwanger is, zwanger zou kunnen zijn, of borstvoeding geeft, voordat hij azithromycine gaat gebruiken. Als een zogende zuigeling bijwerkingen ontwikkelt terwijl de ouder azithromycine gebruikt, bel dan een arts voor advies.

Kostprijs

De merknaamversie van azithromycine (Zithromax) is doorgaans duurder dan de generieke versie.

De prijs kan echter variëren, afhankelijk van de apotheek, de dekking en het eigen risico van de verzekering, en de geografische locatie.

Azitromycine vs. andere antibiotica

Azitromycine behandelt veel van dezelfde infecties die geneesmiddelen als penicilline en amoxicilline kunnen behandelen.

Een arts kan azitromycine voorschrijven als een alternatief voor andere antibiotica, omdat het meestal een kortere kuur vereist. Het is ook een goede optie voor mensen met een voorgeschiedenis van allergie voor andere medicijnen, of wanneer andere antibiotica niet werken.

Omdat het risico op hartproblemen hoger is met azithromycine dan met sommige andere antibiotica, moeten mensen met hartaandoeningen of hartritmestoornissen hun arts vragen of ze een ander antibioticum kunnen proberen.

Samenvatting

Azitromycine is een antibioticum dat vele soorten bacteriële infecties kan behandelen. Het kan ook voorkomen dat deze infecties verergeren of zich uitbreiden.

Zoals alle antibiotica brengt het een aantal risico’s met zich mee, dus het is belangrijk om het alleen onder begeleiding van een arts te gebruiken.

Submit Review