Wanneer kan Klonopin voorgeschreven worden?

Dit geneesmiddel is goedgekeurd en te verkrijgen zonder recept voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Klonopin kan ook off-label worden gebruikt voor andere aandoeningen. Off-label drugsgebruik betekent het nemen van een geneesmiddel voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door waarvoor het in eerste instantie is goedgekeurd.

Klonopin tegen epileptische aanvallen

Klonopin is door de goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde aanvalsstoornissen bij volwassenen en kinderen van alle leeftijden. Een aanvalsstoornis is een aandoening waarbij u meerdere aanvallen heeft. Klonopin behandelt:

 • atonische aanvallen
 • myoclonische aanvallen
 • absence aanvallen als gevolg van het Lennox-Gastaut syndroom. Dit syndroom is een vorm van epilepsie die epileptische aanvallen veroorzaakt die meestal in de vroege kinderjaren beginnen. Afwezigheids aanvallen werden vroeger petit mal aanvallen genoemd.

Als u absence-aanvallen heeft en de medicijnen tegen aanvallen die succinimiden worden genoemd, zoals ethosuximide, niet voor u hebben gewerkt, kan Klonopin helpen.

Waarom helpt het bij epileptische aanvallen?

Aanvallen zijn ook bekend als epilepsie. Aanvallen zijn het gevolg van verstoringen in de elektrische activiteit van de hersenen.

Symptomen van atonische aanvallen kunnen zijn:

 • hangend ooglid
 • hoofdknikken
 • plotselinge slapheid in een of meer delen van het lichaam

Symptomen van myoclonische aanvallen kunnen zijn:

 • ongewone onhandigheid
 • ritmische bewegingen
 • snelle schokken, vaak na het wakker worden

Symptomen van absence aanvallen kunnen zijn:

 • fladderende oogleden
 • voorover of achterover leunen
 • stoppen met spreken in het midden van een zin

Doeltreffendheid bij epileptische aanvallen

Van Klonopin is aangetoond dat het een effectieve behandeling is voor bepaalde aanvalsstoornissen. Voor informatie over hoe het geneesmiddel presteerde in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van Klonopin.

Klonopin voor paniekstoornis

Klonopin is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van paniekstoornis met of zonder agorafobie bij volwassenen.

Paniekstoornis is een soort geestelijke gezondheidstoestand. Specifiek, het is een soort van angststoornis. Bij een paniekstoornis heb je steeds terugkerende paniekaanvallen.

Paniekaanvallen zijn plotselinge episodes van intense angst die lichamelijke symptomen kunnen veroorzaken. De symptomen van een paniekaanval kunnen plotseling beginnen en na ongeveer 10 minuten intenser worden. Deze symptomen kunnen zijn:

 • pijn op de borst
 • hartkloppingen of snelle hartslag
 • schudden of beven
 • zweten
 • problemen met ademhalen of het gevoel alsof je stikt
 • rillingen of opvliegers

Mensen met een paniekstoornis ontwikkelen soms agorafobie, wat een angst is voor openbare plaatsen of situaties waaruit het moeilijk kan zijn om te vertrekken. Als je bijvoorbeeld agorafobie hebt, kan het zijn dat je je huis niet kunt verlaten zonder een paniekaanval te krijgen.

Doeltreffendheid bij paniekstoornis

Van Klonopin is aangetoond dat het een effectieve behandeling is voor paniekstoornis. Voor informatie over hoe het geneesmiddel presteerde in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van Klonopin.

Klonopin en kinderen

Klonopin is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde aanvalsstoornissen bij kinderen van alle leeftijden. Voor meer informatie over dit gebruik, zie “Klonopin bij epileptische aanvallen” hierboven. Het geneesmiddel is niet goedgekeurd voor de behandeling van paniekstoornissen bij kinderen.

Klonopin gebruik met andere drugs

Uw arts kan Klonopin voorschrijven als onderdeel van een behandelplan dat ook andere medicijnen voor uw aandoening omvat.

Als u een epileptische stoornis heeft, kan uw arts u aanraden om samen met Klonopin een epileptisch medicijn te nemen. Als u een paniekstoornis heeft, kan hij u aanraden om samen met Klonopin een antidepressivum of een antipsychoticum te nemen.

Klonopin is typisch bekend als een add-on medicatie, die het vermogen van alle geneesmiddelen om uw aanvallen of paniekstoornis te beheersen verhoogt.

Als u vragen heeft over het gebruik van andere geneesmiddelen in combinatie met Klonopin, overleg dan met uw arts.

* Voor meer informatie over bijwerkingen, zie de “Klonopin bijwerkingen” sectie hierboven.

Klonopin voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel komt met verschillende voorzorgsmaatregelen.

FDA-waarschuwingen

Dit geneesmiddel heeft waarschuwingen in de verpakkingTrusted Source. Dit zijn de meest ernstige waarschuwingen van de Food and Drug Administration (FDA). Een waarschuwing in een vakje waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

 • Het gebruik van Klonopin in combinatie met opioïden kan gevaarlijke bijwerkingen hebben. Deze kunnen zijn: ernstige slaperigheid, ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling), coma en de dood. Als uw arts Klonopin samen met een opioïde voorschrijft, zal hij u nauwlettend in de gaten houden. Voorbeelden van opioïden zijn codeïne, oxycodon en tramadol.
 • Misbruik en verslaving. Het gebruik van dit geneesmiddel kan leiden tot misbruik of verslaving. Misbruik van Klonopin verhoogt uw risico op een overdosis en, in sommige gevallen, de dood. Een voorbeeld van drugsmisbruik is het vermalen en snuiven van Klonopin tabletten.
 • Afhankelijkheid en ontwenning. Het innemen van Klonopin, zelfs zoals voorgeschreven, kan leiden tot lichamelijke afhankelijkheid en ontwenning als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel. Ontwenning kan schadelijke gevolgen hebben en kan levensbedreigend zijn.

Voor meer informatie over deze waarschuwingen, zie “Details over de bijwerkingen” in de rubriek “Bijwerkingen van Klonopin” hierboven.

Andere voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts over uw gezondheid voordat u Klonopin inneemt. Klonopin is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren heeft die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Lever- of nierproblemen. Als u lever- of nierproblemen heeft, vertel dit dan aan uw arts voordat u Klonopin begint te gebruiken. Het kan zijn dat uw lichaam Klonopin niet goed kan metaboliseren (afbreken). Als het geneesmiddel langer dan normaal in uw systeem blijft, kan dit leiden tot een toename van het aantal en de ernst van de bijwerkingen. Uw arts kan u aanraden om een lagere dosis Klonopin te nemen of een andere behandelingsoptie voor te stellen die veilig voor u is.
 • Ademhalingsproblemen. Klonopin kan ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling) veroorzaken als een zeldzame maar ernstige bijwerking. Als u al ademhalingsproblemen heeft, zoals astma of slaapapneu, kunt u een verhoogd risico hebben op deze bijwerking. Voordat u met de behandeling met Klonopin begint, moet u met uw arts praten over eventuele long- of ademhalingsproblemen die u heeft.
 • Glaucoom. Als u acuut nauwe hoek glaucoom heeft, mag u geen Klonopin nemen. Het geneesmiddel kan echter wel worden gebruikt bij mensen met openhoekglaucoom, zolang dit wordt beheerd. Overleg met uw arts of Klonopin geschikt voor u is.
 • Leeftijden 65 jaar of ouder. Bepaalde bijwerkingen van Klonopin kunnen bij oudere volwassenen ernstiger zijn dan bij jongere mensen. Deze bijwerkingen kunnen zijn slaperigheid, duizeligheid, problemen met lopen, gebrek aan coördinatie, en denk- en geheugenproblemen. Als uw arts u Klonopin voorschrijft, zal dit waarschijnlijk een lage dosering zijn en zal hij u nauwlettend in de gaten houden voor bijwerkingen.
 • Depressie. In zeldzame gevallen kan Klonopin uw risico op verergering van depressie of suïcidale gedachten of handelingen verhogen. Zorg ervoor dat u uw arts vertelt of u een depressie heeft of heeft gehad. Hij of zij zal u nauwlettender in de gaten houden dan gewoonlijk als u Klonopin gebruikt.
 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie op Klonopin of een van de bestanddelen ervan heeft gehad, mag u Klonopin niet innemen. Vraag uw arts welke andere medicijnen voor u betere opties zijn.
 • Zwangerschap. Klonopin wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Klonopin en zwangerschap” hieronder.
 • Borstvoeding. Klonopin wordt niet aanbevolen tijdens de borstvoeding. Voor meer informatie, zie de rubriek “Klonopin en borstvoeding” hieronder.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Klonopin, lees de “Klonopin bijwerkingen” artikel.