Tramadol 

Tramadol is een geneesmiddel dat pijn verlicht (veroorzaakt pijnstilling). Het werkt door de effecten van endorfines (moleculen die betrokken zijn bij de overdracht van pijn) in de hersenen en de wervelkolom te verminderen. Tramadol bindt zich aan opiaatreceptoren in de hersenen en blokkeert de overdracht van pijnprikkels.

COMMERCILE NUMMERS:

Deprax®.

ALERTES:

PLUS D'INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Adequate studies zijn niet uitgevoerd bij zwangere vrouwen, maar dierstudies hebben aangetoond dat het schade aan de foetus veroorzaakt. Het gebruik ervan tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij absoluut noodzakelijk. Het passeert de placentabarrière en wat de dosis ook is, het chronische gebruik ervan kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken bij de pasgeborene. Hoge doses die tijdens de laatste weken van de zwangerschap worden toegediend, zelfs voor korte perioden, kunnen ademhalingsdepressie bij pasgeborenen veroorzaken. U dient uw arts te raadplegen over het al dan niet ondergaan van de behandeling. Tramadol gaat over in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij een pasgeboren baby. Daarom wordt het gebruik ervan niet aanbevolen tijdens borstvoeding< /p>

Vereist een recept.

Bewaarmodus. Bewaar het geneesmiddel op een koele, vochtvrije plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Acute of chronische pijn, matig tot ernstig.

Wanneer mag het niet worden gebruikt:

 • In geval van allergie voor tramadol of andere opioïden (fentanyl, morfine, enz.) of voor een van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts of apotheker.
 • Bij patiënten met ademhalingsdepressie of ernstige ademhalingsinsufficiëntie.
 • Epilepsie die niet onder controle wordt gebracht door behandeling .
 • Acute intoxicatie met hypnotica, centrale analgetica, opioïden, psychotrope drugs of alcohol.
 • Bij patiënten die worden behandeld met MAOI of die in de afgelopen 14 dagen zijn ontvangen.
 • li>
  • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als er weinig tijd is voor de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
  • Tramadol moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend in geval van hoofdtrauma, ademnood, intracraniële hypertensie, afwijkingen van de galwegen, epilepsie, neiging tot convulsies of behandeld met geneesmiddelen die de aanvalsdrempel verlagen, vergrote prostaat, vernauwing van de urethra, astma, chronische obstructieve longziekte, hypothyreoïdie, ernstige inflammatoire darmziekte, suïcidale mensen, depressie of affectieve stoornissen, patiënten die afhankelijk zijn van opioïden of die lijden aan lever-, hart- of nieraandoeningen.
  •  
  • Bij oudere patiënten is voorzichtigheid geboden bij het gebruik en moet de behandeling met lagere doses worden gestart.
  • Tramadol kan slaperigheid en wazig zien veroorzaken. Rijvaardigheid of het gebruik van gevaarlijke machines of precisiemachines wordt niet aanbevolen, vooral niet tijdens de eerste dagen van de behandeling.
  • U moet vermijden alcohol te drinken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
  • Misselijkheid en braken kunnen optreden bij de eerste doses tramadol, die meestal verdwijnen als u een tijdje gaat liggen. Als deze effecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  • Als u een operatie ondergaat, inclusief tandheelkundige, vertel het uw arts of tandarts wanneer u dit medicijn gebruikt.
  • Dit medicijn kan een droge mond veroorzaken. Het kan worden verlicht door op ijs, snoep of kunstmatig speeksel te zuigen. Als dit effect langer dan 2 weken aanhoudt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
  • Tramadol heeft een laag verslavend potentieel. Langdurige behandeling kan tolerantie en psychologische en fysieke afhankelijkheid veroorzaken. Bij patiënten met een neiging tot drugsmisbruik of afhankelijkheid, mag het alleen voor korte perioden en onder strikt medisch toezicht worden toegediend.
  • Om het optreden van bepaalde effecten te voorkomen, bijwerkingen die typisch zijn voor een ontwenningssyndroom, zoals angst, opwinding, nervositeit, slapeloosheid,

   Hoe wordt het gebruikt?

   In Spanje zijn er vormen van orale toediening op de markt (depottabletten, capsules, depotcapsules, druppels en oplossing), parenteraal (intramusculair, subcutaan, intraveneus).

   De juiste dosis tramadol kan voor elke patiënt anders zijn. Doses moeten worden aangepast op basis van pijnintensiteit en reactie op medicatie. Dien toe voor de tijd die strikt noodzakelijk is.

   De meest aanbevolen doses worden hieronder aangegeven, maar als uw arts een andere dosis voor u heeft aangegeven, verander deze dan niet zonder het advies van hem of uw apotheker.

   Gebruikelijke doseringen voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:

   •  Orale vormen met onmiddellijke afgifte: aanvangsdosis, 50 tot 100 mg; onderhoudsdosis, 50 tot 100 mg elke 6 tot 8 uur.
   • Orale depotvormen toegediend om de 12 uur: 50 tot 200 mg om de 12 uur.
   • Orale vormen vertraagd toegediend om de 24 uur : aanvankelijk, 100 tot 200 mg per dag; als de pijn niet verlicht, de dosis verhogen totdat de pijn afneemt, maximale dosis 400 mg per dag.
   • Intramusculair, subcutaan, intraveneus of infusie: aanvankelijk 100 mg; in het eerste uur 50 tot 100 mg (matige pijn) of 50 mg elke 10 tot 20 minuten (intense pijn) zonder in totaal 250 mg te overschrijden; onderhoudsdosis, 50 tot 100 mg elke 6 tot 8 uur.

   Voor alle routes, maximale dosis van 400 mg per dag.< /p>

   Dosisaanbevelingen voor presentaties met meerdere componenten kunnen variëren afhankelijk van de rest van de componenten van het preparaat.

   Het gebruik van orale vormen van tramadol wordt niet aanbevolen bij patiënten, kinderen jonger dan 12 jaar. Het kan alleen parenteraal worden gebruikt in een enkele dosis van 1 tot 1,5 mg per kg lichaamsgewicht.

   U kunt tramadol oraal innemen, zowel leeg als nuchter (voor, tijdens of na de maaltijd). voedsel). Vertraagde vormen moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen. Orale druppels dienen bij voorkeur zonder voedsel te worden toegediend.

    

   Het gebruik van orale vormen van tramadol wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar. Het kan alleen parenteraal worden gebruikt in een enkele dosis van 1 tot 1,5 mg per kg lichaamsgewicht.

   U kunt tramadol oraal innemen, zowel leeg als nuchter (voor, tijdens of na de maaltijd). voedsel). Vertraagde vormen moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen. Orale druppels dienen bij voorkeur zonder voedsel te worden toegediend.

    

   Het gebruik van orale vormen van tramadol wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar. Het kan alleen parenteraal worden gebruikt in een enkele dosis van 1 tot 1,5 mg per kg lichaamsgewicht.

   U kunt tramadol oraal innemen, zowel leeg als nuchter (voor, tijdens of na de maaltijd). voedsel). Vertraagde vormen moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen. Orale druppels dienen bij voorkeur zonder voedsel te worden toegediend.

    voedsel). Vertraagde vormen moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen. Orale druppels dienen bij voorkeur zonder voedsel te worden toegediend.

    voedsel). Vertraagde vormen moeten heel worden doorgeslikt, zonder te kauwen. Orale druppels dienen bij voorkeur zonder voedsel te worden toegediend.

    

   Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

   Wanneer niet gebruiken:

   • In geval van allergie voor tramadol of andere opioïden (fentanyl, morfine, enz.) of een van de componenten van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts of apotheker.
   • Bij patiënten met ademhalingsdepressie of ernstige ademhalingsinsufficiëntie.
   • Epilepsie die niet onder controle wordt gebracht door behandeling .
   • Acute intoxicatie met hypnotica, centrale analgetica, opioïden, psychotrope drugs of alcohol.
   • Bij patiënten die worden behandeld met MAOI of die in de afgelopen 14 dagen zijn ontvangen.
   • li> <

    Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:

      
    • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als er weinig tijd is voor de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
    • Tramadol moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend in geval van hoofdtrauma, ademnood, intracraniële hypertensie, afwijkingen van de galwegen, epilepsie, neiging tot convulsies of behandeld met geneesmiddelen die de aanvalsdrempel verlagen, vergrote prostaat, vernauwing van de urethra, astma, chronische obstructieve longziekte, hypothyreoïdie, ernstige inflammatoire darmziekte, suïcidale mensen, depressie of affectieve stoornissen, patiënten die afhankelijk zijn van opioïden of lijden aan lever-, hart- of nieraandoeningen.
    • Bij oudere patiënten is voorzichtigheid geboden bij het gebruik ervan en moet de behandeling worden gestart met lagere doses.
    • Tramadol kan leiden tot slaperigheid en wazig zien. Rijvaardigheid of het gebruik van gevaarlijke machines of precisiemachines wordt niet aanbevolen, vooral niet tijdens de eerste dagen van de behandeling.
    • U moet vermijden alcohol te drinken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
    • Misselijkheid en braken kunnen optreden bij de eerste doses tramadol, die meestal verdwijnen als u een tijdje gaat liggen. Als deze effecten aanhouden, raadpleeg dan uw arts of apotheker.< /li>
    • Als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan uw arts of tandarts over het gebruik van dit medicijn.
    • Dit medicijn kan een droge mond veroorzaken. Het kan worden verlicht door op ijs, snoep of kunstmatig speeksel te zuigen. Als dit effect langer dan 2 weken aanhoudt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
    • Tramadol heeft een laag verslavend potentieel. Langdurige behandeling kan tolerantie en psychologische en fysieke afhankelijkheid veroorzaken. Bij patiënten met een neiging tot drugsmisbruik of afhankelijkheid, mag het alleen voor korte perioden en onder strikt medisch toezicht worden toegediend.
    • Welke problemen kan het veroorzaken?

     • De bijwerkingen van tramadol komen meestal vaak voor en kunnen ernstig zijn. De meest voorkomende zijn duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid, constipatie, droge mond, braken, zweten en vermoeidheid.
     • Soms kan dit verwarring en duizeligheid veroorzaken.
     • Als u last heeft van ademnood , vertel het dan onmiddellijk aan uw arts.
     • Tramadol kan ook andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.