Tamsulosine 

Het is een medicijn dat behoort tot de groep van alfablokkers. Het werkt door alfa-receptoren in bepaalde delen van het lichaam te blokkeren. Alfa-receptoren zijn aanwezig in de spier van bloedvatwanden. Hoewel ze ook aanwezig zijn in de spier van de prostaat.

Met de leeftijd komt een toename van de prostaatgrootte (goedaardige prostaathypertrofie) vaak voor, wat problemen met plassen kan veroorzaken. Door alfa-receptoren te blokkeren, ontspant tamsulosine de prostaatspier en verlicht het de symptomen, maar verkleint de klier niet. 

HANDELSNAMEN:

Isis®, Lamisil®, Tighum® Er zijn generieke vormen van terbinafine op de markt.

MELDINGEN:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen adequate onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Het gebruik van dit medicijn bij vrouwen is niet geschikt omdat het bedoeld is voor de behandeling van prostaatadenoom bij mannen. Het is niet bekend of tamsulosine in significante hoeveelheden in de moedermelk terechtkomt. Het gebruik van dit geneesmiddel bij vrouwen wordt niet aanbevolen omdat het bedoeld is voor de behandeling van prostaatadenoom bij mannen.

Er is een recept voor nodig.

Bewaarmodus. Bewaren op een koele plaats, vrij van vocht, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Symptomen van goedaardige prostaathyperplasie (vergrote prostaat).

Wanneer niet gebruiken:

 • In geval van allergie voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
 • In geval van orthostatische hypotensie (duizeligheid bij het opstaan ​​of veranderen van houding).
 • In geval van ernstige leverziekte.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

 • Het is belangrijk dat u zich aan het schema houdt. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar als het niet lang meer duurt voor de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
 •  Uw arts dient de voortgang van uw behandeling regelmatig te controleren.
 • Tamsulosine verlicht de symptomen van deze ziekte, maar vermindert de omvang van de prostaat niet. Het kan zijn dat u in de toekomst geopereerd moet worden.
 • Het kan tot 2 weken duren voordat het geneesmiddel effect heeft.
 • Tamsulosine moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend als u last heeft van van de volgende aandoeningen: nierziekte, hartfalen, coronair hartfalen of andere hart- en vaatziekten.
 • Dit medicijn kan sommige mensen slaperig maken. Controleer hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 •  Als u onder algehele narcose geopereerd wordt, vertel hem dan dat u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Vertel het uw arts als u een staaroperatie heeft ondergaan of gaat ondergaan en met deze behandeling gaat beginnen.
 • Tamsulosinebehandeling kan duizeligheid veroorzaken bij het opstaan ​​of bij het veranderen van houding, vooral na het innemen van de eerste dosis. Het wordt aanbevolen om de eerste dosis van dit geneesmiddel 's avonds in te nemen. Langzaam opstaan ​​kan dit effect helpen voorkomen. Als u zich duizelig voelt, ga dan even liggen. Breng voor het opstaan ​​enige tijd zittend door. Duizeligheid komt vaker voor als u alcohol drinkt, langdurig staat of beweegt, of als u het warm heeft. Bijzondere voorzichtigheid is in deze gevallen geboden.
 • Tamsulosine mag niet aan kinderen worden gegeven tenzij uw arts u dat heeft opgedragen.
 • Over het algemeen zijn oudere patiënten gevoeliger voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.

Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

 • Tamsulosine kan interageren met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
 • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
 Tamsulosine mag niet aan kinderen worden gegeven, tenzij uw arts u dat heeft opgedragen.
 • Over het algemeen zijn oudere patiënten vatbaarder voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.
 • Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Tamsulosine kan interageren met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
  • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
   Tamsulosine mag niet aan kinderen worden gegeven, tenzij uw arts u dat heeft opgedragen.
 • Over het algemeen zijn oudere patiënten vatbaarder voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.
 • Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Tamsulosine kan interageren met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
  • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
   Over het algemeen zijn oudere patiënten gevoeliger voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.

  Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Tamsulosine kan interageren met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
  • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
   Over het algemeen zijn oudere patiënten gevoeliger voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.

  Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Tamsulosine kan interageren met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
  • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
 • Bijwerkingen van terbinafine zijn gewoonlijk mild en verdwijnen wanneer de behandeling wordt stopgezet. De meest voorkomende zijn: verlies van eetlust, buikpijn en diarree.
 • In zeldzame gevallen kan het huiduitslag en netelroos veroorzaken.
 • Terbinafine kan ook andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  Orale toedieningsvormen van tamsulosine (capsules en tabletten met gereguleerde afgifte en omhulde tabletten) worden in Spanje op de markt gebracht.

  De juiste dosis tamsulosine kan voor elke patiënt anders zijn. De meest aanbevolen doses staan ​​hieronder vermeld, maar als uw arts u een andere dosis heeft verteld, verander deze dan niet zonder uw arts of apotheker te raadplegen.

  Orale dosis voor volwassenen:

  • 0,4 mg (1 capsule) per dag, in te nemen na het ontbijt.

  De capsules o Tamsulosine-tabletten moeten heel, ongeopend, worden doorgeslikt, met een glas water. Ze moeten staand of zittend worden ingeslikt. Formulieren met gereguleerde afgifte kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

   

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

  Wanneer niet gebruiken:

  • In geval van allergie voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
  • In geval van orthostatische hypotensie (duizeligheid bij het opstaan ​​of veranderen van houding).
  • In geval van ernstige leverziekte.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

  • Het is belangrijk dat u zich aan het schema houdt. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar als het niet lang meer duurt voor de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
  •  Uw arts dient de voortgang van uw behandeling regelmatig te controleren.
  • Tamsulosine verlicht de symptomen van deze ziekte, maar vermindert de omvang van de prostaat niet. Het kan zijn dat u in de toekomst geopereerd moet worden.
  • Het kan tot 2 weken duren voordat het geneesmiddel effect heeft.
  • Tamsulosine moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend als u last heeft van van de volgende aandoeningen: nierziekte, hartfalen, coronair hartfalen of andere hart- en vaatziekten.
  • Dit medicijn kan sommige mensen slaperig maken. Controleer hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
  •  Als u onder algehele narcose geopereerd wordt, vertel hem dan dat u dit geneesmiddel gebruikt.
  • Vertel het uw arts als u een staaroperatie heeft ondergaan of gaat ondergaan en met deze behandeling gaat beginnen.
  • Tamsulosinebehandeling kan duizeligheid veroorzaken bij het opstaan ​​of bij het veranderen van houding, vooral na het innemen van de eerste dosis. Het wordt aanbevolen om de eerste dosis van dit geneesmiddel 's avonds in te nemen. Langzaam opstaan ​​kan dit effect helpen voorkomen. Als u zich duizelig voelt, ga dan even liggen. Breng voor het opstaan ​​enige tijd zittend door. Duizeligheid komt vaker voor als u alcohol drinkt, langdurig staat of beweegt, of als u het warm heeft. Bijzondere voorzichtigheid is in deze gevallen geboden.
  • Tamsulosine mag niet aan kinderen worden gegeven tenzij uw arts u dat heeft opgedragen.
  • Over het algemeen zijn oudere patiënten gevoeliger voor bijwerkingen. Het wordt aanbevolen om de behandeling met lage doses te starten en de eerste dosis 's avonds toe te dienen.

  Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Tamsulosine kan een wisselwerking hebben met onder andere de volgende geneesmiddelen: alfablokkers (prazosine, terazosine), cimetidine, furosemide, diclofenac en warfarine.
  • Vertel uw arts of apotheker welke andere geneesmiddelen u gebruikt .
  <

  Welke problemen kan het veroorzaken?

  • Bijwerkingen van tamsulosine zijn over het algemeen zeldzaam. De meest voorkomende zijn: duizeligheid, ejaculatiestoornis, misselijkheid, diarree, maagpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid bij het opstaan ​​of plotseling van houding veranderen, en hartkloppingen.
  • Raadpleeg uw arts als u symptomen van angina heeft pijn (angina pectoris).
  • Tamsulosine kan ook andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.