Stromectol Kopen Zonder Recept

Ivermectine, orale tablet

Hoogtepunten voor ivermectine

 1. Ivermectine orale tablet is verkrijgbaar als een merknaam geneesmiddel en een generiek geneesmiddel. Merknaam: Stromectol.
 2. Ivermectine is er ook in de vorm van een crème en een lotion die u op uw huid aanbrengt.
 3. Ivermectine orale tablet wordt gebruikt voor de behandeling van parasitaire infecties van uw darmkanaal, huid en ogen.

Belangrijke waarschuwingen

 • Waarschuwing huidproblemen: Dit geneesmiddel kan huidproblemen veroorzaken. Deze kunnen het gevolg zijn van allergische en ontstekingsreacties. De symptomen van deze huidproblemen kunnen lijken op de symptomen van uw parasitaire infectie. Praat met uw arts als u ernstige jeuk, huiduitslag of netelroos heeft.
 • Waarschuwing voor oogproblemen: Dit geneesmiddel kan oogproblemen veroorzaken. Deze kunnen het gevolg zijn van allergische en ontstekingsreacties. De symptomen van deze oogproblemen kunnen lijken op de symptomen van uw parasitaire infectie. Praat met uw arts als u problemen met uw ogen heeft, zoals roodheid, pijn, zwelling en veranderingen in het gezichtsvermogen.
 • Waarschuwing voor hersenproblemen: Dit geneesmiddel kan ernstige en soms dodelijke hersenproblemen veroorzaken bij mensen met een Loa loa-infectie. Voordat u ivermectine inneemt, moet u uw arts laten weten of u onlangs West- of Centraal-Afrika heeft bezocht. Als u ivermectine inneemt en last krijgt van nek- of rugpijn, onverklaarbare slaperigheid, rode ogen, verwardheid, kortademigheid, of moeite met staan of lopen, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Wat is ivermectine?

Ivermectine is een receptplichtig geneesmiddel. Het is verkrijgbaar in de vorm van een orale tablet, een topische crème en een topische lotion.

Ivermectine orale tablet is verkrijgbaar als het merkmedicijn Stromectol. Het is ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan de merknaamversie. In sommige gevallen zijn ze niet in elke sterkte of vorm beschikbaar als het merkgeneesmiddel.

Waarom het gebruikt wordt

Ivermectine orale tablet wordt gebruikt om infecties van parasieten te behandelen. Hieronder vallen parasitaire infecties van uw darmkanaal, huid en ogen.

Hoe werkt het?

Ivermectine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die antiparasitaire geneesmiddelen worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Ivermectine orale tabletten werken door zich te binden aan onderdelen in de parasiet. Het verlamt en doodt uiteindelijk de parasiet, of het stopt volwassen parasieten een tijdje met het maken van larven. Dit behandelt uw infectie.

Ivermectine bijwerkingen

Ivermectine orale tablet kan slaperigheid veroorzaken. Het kan ook andere bijwerkingen veroorzaken.

Meer voorkomende bijwerkingen

De bijwerkingen van dit geneesmiddel zijn afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld.

De meest voorkomende bijwerkingen van dit medicijn, wanneer het wordt gebruikt om darminfecties te behandelen, zijn:

 • vermoeidheid
 • verlies van energie
 • maagpijn
 • slechte eetlust
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • duizeligheid
 • slaperigheid of sufheid
 • jeuk

De meest voorkomende bijwerkingen van dit geneesmiddel, wanneer het wordt gebruikt om huid- en ooginfecties te behandelen, zijn:

 • gewrichtspijn en zwelling
 • gezwollen en gevoelige lymfeklieren
 • jeuk
 • uitslag
 • koorts
 • oogproblemen

Als deze effecten mild zijn, kunnen ze binnen een paar dagen of een paar weken overgaan. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Pijn in uw nek en rug
 • Ernstige oogproblemen. Symptomen kunnen zijn:
  • roodheid
  • bloeding
  • zwelling
  • pijn
  • verlies van gezichtsvermogen
 • Kortademigheid
 • Onvermogen om het urineren te controleren
 • Onvermogen om de stoelgang te controleren
 • Moeite met staan of lopen
 • Verwarring
 • Extreme vermoeidheid
 • Extreme slaperigheid
 • Aanvallen
 • Coma
 • Lage bloeddruk, vooral wanneer u opstaat na te hebben gezeten of gelegen. Symptomen kunnen zijn:
  • licht gevoel in het hoofd
  • duizeligheid
  • flauwvallen
 • Ernstige huidreacties. Symptomen kunnen zijn:
  • ernstige huiduitslag
  • roodheid
  • blaarvorming op de huid
  • vervellende huid
 • Leverbeschadiging. Symptomen kunnen zijn:
  • vermoeidheid
  • misselijkheid
  • braken
  • slechte eetlust
  • pijn aan de rechterkant van je maag
  • donkere urine
  • geel worden van de huid of het oogwit

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat geneesmiddelen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke bijwerkingen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Bespreek mogelijke bijwerkingen altijd met een gezondheidsdeskundige die uw medische voorgeschiedenis kent.

Ivermectine kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen

Ivermectine orale tablet kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u mogelijk gebruikt. Er is sprake van een wisselwerking wanneer een stof de manier verandert waarop een geneesmiddel werkt. Dit kan schadelijk zijn of verhinderen dat het geneesmiddel goed werkt.

Om wisselwerkingen te helpen voorkomen, moet uw arts al uw medicijnen zorgvuldig beheren. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u gebruikt. Om te weten te komen hoe dit geneesmiddel kan reageren op iets anders dat u gebruikt, praat dan met uw arts of apotheker.

Voorbeelden van geneesmiddelen die wisselwerkingen met ivermectine kunnen veroorzaken, staan hieronder vermeld.

Warfarin

Warfarine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om uw bloed te verdunnen. Het innemen van warfarine samen met ivermectine kan uw bloed te veel verdunnen en gevaarlijke bloedingen veroorzaken. Als u deze medicijnen samen moet innemen, zal uw arts uw internationale genormaliseerde ratio (INR) controleren.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat de wisselwerking tussen geneesmiddelen bij iedereen anders is, kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke wisselwerkingen omvat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts over mogelijke interacties met alle geneesmiddelen op recept, vitaminen, kruiden en supplementen, en vrij verkrijgbare geneesmiddelen die u gebruikt.

Ivermectine waarschuwingen

Dit medicijn komt met verschillende waarschuwingen.

Allergie waarschuwing

Ivermectine kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Symptomen kunnen zijn:

 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van uw keel of tong
 • huiduitslag

Als u deze symptomen krijgt, bel dan 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Neem dit middel niet meer in als u er ooit allergisch op heeft gereageerd. Het opnieuw innemen kan fataal zijn (de dood tot gevolg hebben).

Waarschuwingen voor mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen

Voor mensen met astma: Dit geneesmiddel kan uw astma verergeren. Vraag uw arts of dit middel veilig voor u is.

Voor mensen met leverproblemen: Als u leverproblemen heeft of een voorgeschiedenis van leverproblemen, kan dit geneesmiddel meer schade aan uw lever toebrengen. Ook kan het zijn dat u dit geneesmiddel niet goed kunt verwerken. Dit kan de niveaus van het geneesmiddel in uw lichaam verhogen en meer bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts of dit middel veilig voor u is.

Voor mensen met epileptische aanvallen: Dit geneesmiddel kan epileptische aanvallen veroorzaken. Vraag uw arts of dit geneesmiddel veilig is voor u.

Voor mensen met HIV: Als u HIV heeft of een aandoening waarbij uw immuunsysteem niet zo goed werkt als het zou moeten, kan één dosis van dit geneesmiddel onvoldoende zijn om uw parasitaire infectie te behandelen. Het kan zijn dat u meerdere behandelingen met dit geneesmiddel nodig heeft.

Waarschuwingen voor andere groepen

Voor zwangere vrouwen: Ivermectine is een categorie C zwangerschapsmedicijn. Dat betekent twee dingen:

 1. Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat het gebruik van het geneesmiddel door de moeder nadelige gevolgen heeft voor de foetus.
 2. Er is niet genoeg onderzoek gedaan bij mensen om met zekerheid te zeggen wat het effect van het medicijn op de foetus is.

Overleg met uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als het potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico.

Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, bel dan onmiddellijk uw arts.

Voor vrouwen die borstvoeding geven: Ivermectine gaat over in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt. Overleg met uw arts als u uw kind borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of met het innemen van deze medicatie.

Voor senioren: Uw lever werkt misschien niet meer zo goed als vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg hiervan kan er meer van dit geneesmiddel voor een langere tijd in uw lichaam blijven. Dit verhoogt uw risico op bijwerkingen.

Voor kinderen: Het is niet vastgesteld of dit geneesmiddel veilig en effectief is bij kinderen die minder wegen dan 33 pond (15 kg).

Hoe moet ik ivermectine innemen?

Het is mogelijk dat niet alle mogelijke doseringen en geneesmiddelvormen hier zijn opgenomen. Uw dosering, de vorm van het geneesmiddel en hoe vaak u het geneesmiddel inneemt, zijn afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • de aandoening die wordt behandeld
 • hoe ernstig uw aandoening is
 • andere medische aandoeningen die u heeft
 • hoe je reageert op de eerste dosis

Drugsvormen en -sterktes

Generisch: Ivermectin

 • Vorm: orale tablet
 • Sterkte: 3 mg

Merk: Stromectol

 • Vorm: orale tablet
 • Sterkte: 3 mg

Dosering voor parasiet infectie in het darmkanaal

Dosering volwassenen (leeftijd 18-64 jaar)

 • Typische dosering: 200 mcg/kg lichaamsgewicht, ingenomen als één dosis. De meeste mensen hebben niet meer dan één dosis nodig.

Kinderdosering (leeftijd 0-17 jaar)

Voor kinderen die 15 kg of meer wegen

 • Typische dosering: 200 mcg/kg lichaamsgewicht, ingenomen als één dosis. De meeste kinderen hebben niet meer dan één dosis nodig.

Voor kinderen die minder wegen dan 33 pond (15 kg)

Het is niet bevestigd dat dit geneesmiddel veilig en doeltreffend is voor gebruik bij deze kinderen.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Uw lever werkt misschien niet meer zo goed als vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg hiervan kan er meer van dit geneesmiddel voor een langere tijd in uw lichaam blijven. Dit verhoogt uw risico op bijwerkingen.

Dosering voor parasietinfectie in huid of ogen

Dosering volwassenen (leeftijd 18-64 jaar)

 • Typische dosering: 150 mcg/kg lichaamsgewicht, ingenomen als één dosis.
 • Vervolgbehandeling: U zult waarschijnlijk vervolgzorg van uw arts nodig hebben en extra behandelingsrondes met dit geneesmiddel. Uw arts zal beslissen wanneer u uw volgende dosis ivermectine krijgt. U kunt al na drie maanden opnieuw worden behandeld.

Kinderdosering (leeftijd 0-17 jaar)

Voor kinderen die 15 kg of meer wegen

 • Typische dosering: 150 mcg/kg lichaamsgewicht, ingenomen als één dosis. De meeste kinderen hebben niet meer dan één dosis nodig.
 • Vervolgbehandeling: Uw kind heeft waarschijnlijk nazorg nodig van uw arts en extra behandelingsrondes met dit geneesmiddel. Uw arts zal beslissen wanneer uw kind de volgende dosis ivermectine krijgt. Uw kind kan al na drie maanden opnieuw worden behandeld.

Voor kinderen die minder dan 15 kg wegen

Het is niet bevestigd dat dit geneesmiddel veilig en doeltreffend is voor gebruik bij deze kinderen.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Uw lever werkt misschien niet meer zo goed als vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg hiervan kan er meer van dit geneesmiddel voor een langere tijd in uw lichaam blijven. Dit verhoogt uw risico op bijwerkingen.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat medicijnen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen we niet garanderen dat deze lijst alle mogelijke doseringen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts of apotheker over de doseringen die voor u geschikt zijn.

Innemen zoals voorgeschreven

Ivermectine orale tablet wordt gebruikt voor kortdurende behandeling. Het brengt ernstige risico’s met zich mee als u het niet volgens voorschrift inneemt.

Als u plotseling stopt met het innemen van het medicijn of het helemaal niet meer inneemt: uw parasitaire infectie zal niet genezen.

Als u te veel inneemt: Dit is niet waarschijnlijk, omdat u dit geneesmiddel in veel gevallen slechts één keer, als eenmalige dosis, zult innemen. Als u echter te veel inneemt of uw dosis is te hoog, kunt u gevaarlijke niveaus van dit geneesmiddel in uw lichaam hebben. Symptomen van een overdosis van dit geneesmiddel kunnen zijn:

 • huiduitslag of jeuk
 • zwelling
 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • zwakte of verlies van energie
 • misselijkheid, braken, en diarree
 • maagpijn
 • kortademigheid
 • tintelingen of een gevoel van pinnen en naalden
 • onvermogen om je lichaamsbewegingen te controleren
 • toevallen

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts of het plaatselijke antigifcentrum. Als uw symptomen ernstig zijn, bel dan onmiddellijk 911 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Hoe weet u of het medicijn werkt? Uw symptomen moeten verbeteren. Uw arts zal tests doen om te controleren of dit geneesmiddel werkt om uw infectie te behandelen.

Belangrijke overwegingen bij het innemen van ivermectine

Houd deze overwegingen in gedachten als uw arts u ivermectine voorschrijft.

Algemeen

 • U moet dit geneesmiddel op een lege maag innemen. Neem het in met een vol glas water.
 • Neem dit geneesmiddel op het door uw arts aanbevolen tijdstip in.
 • Je kunt de tablet snijden of fijnmalen.

Opslag

 • Bewaar ivermectine bij kamertemperatuur onder 86°F (30°C).
 • Bewaar dit medicijn niet in vochtige of vochtige ruimtes, zoals badkamers.

Vullingen

Een recept voor deze medicatie is hervulbaar. Het is niet de bedoeling dat u een nieuw recept nodig heeft om dit geneesmiddel opnieuw te laten vullen. Uw arts zal het aantal toegestane navullingen op uw recept schrijven.

Reizen

Als je reist met je medicijnen:

 • Draag uw medicijnen altijd bij u. Als u vliegt, stop ze dan nooit in een ingecheckte tas. Bewaar ze in uw handbagage.
 • Maak je geen zorgen over röntgenapparaten op de luchthaven. Ze kunnen uw medicatie niet beschadigen.
 • Misschien moet u het luchthavenpersoneel het etiket van de apotheek voor uw medicatie laten zien. Neem altijd de originele verpakking met het etiket van uw recept mee.
 • Leg dit medicijn niet in het handschoenenkastje van uw auto en laat het ook niet in de auto liggen. Doe dit zeker niet bij zeer warm of zeer koud weer.

Klinisch toezicht

Uw arts zal tijdens uw behandeling waarschijnlijk bepaalde tests doen. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat u veilig blijft terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Deze tests kunnen omvatten:

 • Onderzoek van de ontlasting: Als u dit geneesmiddel gebruikt voor infecties met darmparasieten, zal uw arts vervolgcontroles van de ontlasting uitvoeren om er zeker van te zijn dat u niet langer besmet bent met de parasiet.
 • Tellingen van microfilariae in huid en ogen: Als u dit geneesmiddel gebruikt voor huid- of oogparasietinfecties, zal uw arts vervolgonderzoeken doen om het aantal microfilariae in uw huid en ogen te meten. Microfilariae zijn de jonge parasieten die de symptomen van de infectie veroorzaken. Als uw aantal microfilariae niet verbetert met de behandeling, kan uw arts u eerder een nieuwe dosis van dit geneesmiddel laten toedienen.
 • Oogonderzoeken: Als u dit geneesmiddel gebruikt voor huid- en ooginfecties, zal uw arts follow-up oogonderzoeken doen om ervoor te zorgen dat dit geneesmiddel geen ernstige oogproblemen veroorzaakt. Als dat wel het geval is, kan uw arts een ander geneesmiddel kiezen of langer wachten voordat hij u weer een dosis geeft.

Submit Review