Singulair Kopen Zonder Recept

Wat is Singulair en waarvoor wordt het gebruikt?

Singulair is een veelgebruikt receptplichtig geneesmiddel dat astma-aanvallen helpt voorkomen bij mensen van 12 maanden en ouder. Het is ook bekend onder de naam montelukast.

Singulair heeft echter ernstige bijwerkingen die verband houden met de stemming, die de afgelopen jaren tot controverse hebben geleid.

Het geneesmiddel kan ook verlichting bieden bij seizoens-, binnen- en buitenallergieën. Het kan ook inspanningsgeïnduceerde bronchospasmen voorkomen bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder.

Artsen schrijven Singulair op lange termijn voor om astma te behandelen, en het kan helpen bij het verlichten van symptomen van allergische rhinitis, zoals niezen, een verstopte of loopneus en jeuk in de neus.

Hoe werkt het?

Singulair blokkeert de werking van leukotriënen.

Leukotriënen zijn vetachtige signaalmoleculen die het lichaam produceert wanneer er ontstekingen zijn. Aangenomen wordt dat ze een sleutelrol spelen bij het opwekken van astma- en hooikoortssymptomen.

Deze moleculen dragen bij tot de manier waarop astma zich ontwikkelt, en veroorzaken een hele reeks effecten, waaronder:

 • ontsteking en zwelling in de luchtwegen
 • belemmering van de luchtstroom
 • luchtwegvernauwing
 • verhoogde afscheiding en ophoping van slijm

Wanneer iemand astmatriggers inademt, zoals pollen, reageert het lichaam door leukotriënen af te geven.

Leukotriënen veroorzaken zwelling en roodheid in de longen en luchtwegen. De spieren in de luchtwegen spannen zich aan, wat leidt tot astma symptomen, waaronder:

 • kortademigheid
 • piepende
 • hoesten

Wanneer Singulair leukotrines blokkeert, helpt het astmasymptomen te voorkomen.

Gebruikt

De producenten van Singulair adviseren het geneesmiddel één keer per dag, ’s avonds in te nemen.

Het geneesmiddel is op de volgende manieren verkrijgbaar:

 • in korrels voor zuigelingen van 12 tot 23 maanden
 • een kauwtablet met kersensmaak voor kinderen van 24 maanden tot 14 jaar
 • een tablet die in zijn geheel kan worden doorgeslikt, te beginnen met een dosis van 4 milligram (mg) voor zuigelingen en oplopend tot 10 mg voor personen van 15 jaar en ouder

Voor mensen die Singulair gebruiken om astma door inspanning te voorkomen, moet het 2 uur voor de inspanning worden ingenomen. Houd een reddingsinhalator bij de hand in geval van een ernstige reactie. Mensen die al een dagelijkse dosis nemen, moeten geen extra preventiedosis nemen.

Mensen die Singulair gebruiken om astma tijdens lichamelijke activiteit te voorkomen, moeten voor gebruik met hun arts overleggen.

Singulair werkt niet snel genoeg om een astma-aanval onmiddellijk te behandelen, dus gebruik het niet om plotselinge astma-aanvallen te behandelen. Gebruik in plaats daarvan een reddingsinhalator. Deze hebben een veel snellere werking.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • een kuch
 • diarree
 • oorontsteking
 • oorpijn
 • sinusinfectie
 • keelpijn
 • maagpijn
 • infectie van de bovenste luchtwegen

Meld de volgende bijwerkingen aan een arts:

 • huiduitslag of netelroos
 • blauwe plekken
 • pijn of spierzwakte
 • bloeding
 • rode of puntige vlekken onder de huid

Singulair is in verband gebracht met behavior and mood changesTrusted Source, waaronder:

 • vijandigheid
 • agressie
 • agitatie
 • levendige en onaangename dromen
 • verwarring
 • angst
 • hallucinaties
 • slaapwandelen
 • suïcidale gedachten
 • acties
 • slapeloosheid
 • tremor
 • depressie

Vooral kinderen en jongeren die de medicatie gebruiken, lopen risico op deze bijwerkingen. In maart 2020 hebben de FDATrusted Source hun waarschuwing voor de bijwerkingen aangescherpt.

De FDA waarschuwt mensen ook niet te stoppen met het innemen van Singulair zonder dit eerst met hun zorgverlener te bespreken.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn een mogelijke toename van bepaalde witte bloedcellen en een risico op ontstoken bloedvaten in het hele lichaam.

Dit kan leiden tot gevoelloosheid en tintelingen, griepachtige symptomen, huiduitslag en ontstoken sinussen.

Meld elke verergering van astmasymptomen aan een arts. Als Singulair een allergische reactie veroorzaakt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

De kauwtabletten bevatten een bestanddeel van aspartaam dat fenylalanine heet. Sommige mensen zijn allergisch voor deze stof en mogen Singulair niet gebruiken.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Afhaal

Singulair, of montelukast, is een geneesmiddel dat geleidelijk de kans op astma-opflakkeringen vermindert door de werking van leukotriënen te blokkeren. Dit zijn vetachtige signaalmoleculen die het lichaam gebruikt bij ontstekingen en allergische reacties.

Het is verkrijgbaar in de vorm van kauwtabletten, korrels en gewone tabletten, afhankelijk van de leeftijd van de persoon met ontsteking of astma.

De FDA waarschuwt echter dat Singulair kan leiden tot ernstige bijwerkingen, waaronder problemen met de psychische gezondheid, vooral bij jonge mensen.

Q:

Mag ik Singulair innemen terwijl ik andere medicijnen gebruik?

A:

Singulair is veilig in te nemen in combinatie met de meeste medicijnen.

Bespreek alle medicijnen die u gebruikt met uw arts en apotheker om er zeker van te zijn dat Singulair veilig samen met uw medicijnen kan worden ingenomen.

Dena Westphalen, PharmD Antwoorden geven de mening van onze medische experts weer. Alle inhoud is strikt informatief en mag niet als medisch advies worden beschouwd.

232-Singulair (Montelukast) (werkzame stof)

Montelukast orale tablet

Wat is montelukast orale tablet?

Montelukast orale tablet is een generiek geneesmiddel op recept. Het is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) om:

 • astma behandelen
 • helpen kortdurende, door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie te voorkomen
 • de symptomen van allergische rhinitis te verminderen bij mensen die geen andere behandelingen kunnen toepassen of die andere behandelingen hebben geprobeerd die niet goed genoeg werkten

Zie de rubriek “Gebruik van Montelukast orale tabletten” hieronder voor meer informatie over hoe dit geneesmiddel wordt gebruikt.

Drug details

Montelukast behoort tot een klasse van geneesmiddelen die leukotrieenreceptorantagonisten worden genoemd. Een andere term voor deze geneesmiddelenklasse is leukotrieen modifiers. (Een klasse geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op dezelfde manier werken).

Montelukast orale tabletten moeten worden doorgeslikt. De tabletten worden geleverd in een sterkte van 10 milligram (mg). Ze zijn goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen en bij adolescenten van 15 jaar en ouder.

Op het etiket van uw recept kan montelukast worden aangeduid als “montelukast-natrium”. Deze namen verwijzen naar hetzelfde geneesmiddel. Natrium is een inactief ingrediënt dat montelukast in staat stelt op te lossen en in uw lichaam te worden opgenomen. Montelukast orale tabletten bevatten geen significante hoeveelheid natrium.

Let op: Montelukast bestaat ook in andere vormen die oraal (via de mond) worden ingenomen, met name kauwtabletten en orale korrels. (Oraal granulaat is een poeder dat kan worden doorgeslikt, en ook kan worden gemengd met bepaalde zachte voedingsmiddelen of vloeistoffen voor het doorslikken). Montelukast kauwtabletten en orale granulaatkorrels zijn verkrijgbaar in sterkten die zijn goedgekeurd voor gebruik bij jongere adolescenten en kinderen. In dit artikel wordt alleen ingegaan op de orale tabletvorm van 10 mg montelukast. Voor informatie over de andere vormen van montelukast kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Merknaam versies

Montelukast orale tablet is de generieke versie van het merkgeneesmiddel Singulair.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van montelukast orale tabletten, zie de rubriek “Gebruik van montelukast orale tabletten” hieronder.

Montelukast orale tablet is een generiek geneesmiddel. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaammedicijn. Singulair is het merkmedicijn waar montelukast orale tabletten op zijn gebaseerd. Een generiek geneesmiddel wordt geacht even veilig en doeltreffend te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Als u Singulair wilt gebruiken in plaats van montelukast orale tabletten, overleg dan met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of Singulair voor uw aandoening kan worden gebruikt. Als u verzekerd bent, moet u ook controleren of Singulair door uw verzekering wordt vergoed.

Voor meer informatie over hoe generieke geneesmiddelen zich verhouden tot merkgeneesmiddelen, zie dit artikel.

Montelukast orale tablet bijwerkingen

Montelukast orale tabletten kunnen milde en ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van montelukast orale tabletten. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van montelukast orale tabletten kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe u kunt omgaan met eventuele bijwerkingen die verontrustend of hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u heeft gehad met montelukast orale tabletten, dan kunt u dit doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Milde bijwerkingen* van montelukast orale tabletten kunnen zijn:

 • infectie van de bovenste luchtwegen
 • koorts
 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • hoest
 • abdominale (buik) pijn
 • diarree
 • oorpijn of oorontsteking
 • loopneus
 • sinusitis (pijn of zwelling in uw sinussen)
 • gewrichtspijn

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van montelukast orale tabletten. Om meer te weten te komen over andere milde bijwerkingen, kunt u met uw arts of apotheker praten of de voorschrijfinformatie van montelukast orale tabletten bekijken.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van montelukast orale tabletten komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Verhoogde niveaus van eosinofielen (een soort witte bloedcellen), die soms ernstige vasculitis (zwelling van uw bloedvaten) kunnen veroorzaken. Dit staat ook bekend als het syndroom van Churg-Strauss. Symptomen kunnen zijn:
  • gevoelloosheid of tintelingen in uw armen of benen
  • griepachtige symptomen, zoals rillingen of lichaamspijn
  • uitslag
  • hevige pijn en ontsteking (zwelling en beschadiging) in uw sinussen
  • verergerde astmasymptomen, zoals ademhalingsmoeilijkheden
 • Trombocytopenie (een laag gehalte aan bloedplaatjes in uw bloed), die meestal alleen in ernstige gevallen symptomen veroorzaakt. Symptomen kunnen zijn:
  • gemakkelijk blauwe plekken krijgen
  • neusbloedingen
  • bloedend tandvlees of andere bloedingen die willekeurig lijken op te treden
  • petechiën op uw huid (kleine, donkere vlekken die veroorzaakt worden door bloedingen)
 • Ernstige huiduitslag of zwelling, zoals het Stevens-Johnson syndroom.
 • Allergische reactie.*
 • Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen, waaronder suïcidale gedachten of gedragingen.†
 • Slaapproblemen.*
 • Leverproblemen.*

* Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.
Montelukast orale tabletten hebben een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Zie “Details over de bijwerking” hieronder voor meer informatie.

Bijwerkingen bij kinderen

Montelukast orale tabletten zijn goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen en bij adolescenten van 15 jaar en ouder. De bijwerkingen bij adolescenten zullen naar verwachting dezelfde zijn als de bijwerkingen bij volwassenen.

Opmerking: Andere vormen van montelukast zijn goedgekeurd voor gebruik bij jongere kinderen. Dit artikel gaat alleen over de orale tabletvorm van montelukast. Voor informatie over de bijwerkingen van de andere vormen van montelukast kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Details bijwerkingen

Hier zijn wat details over bepaalde bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken.

Ernstige gedrags- of stemmingswisselingen

Ernstige veranderingen in gedrag en/of stemming zijn gemeld bij mensen die montelukast orale tabletten innemen.

Het medicijn heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source over deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de FDA. Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Enkele voorbeelden van deze veranderingen zijn:

 • depressie
 • angst
 • agressief gedrag
 • verwarring
 • stotteren
 • hallucinaties (dingen zien of horen die er niet echt zijn)
 • geheugenproblemen
 • gedragingen die lijken op die veroorzaakt door obsessieve-compulsieve stoornis (OCD)
 • suïcidale gedachten of gedragingen
 • tic (onregelmatige, oncontroleerbare spierbewegingen) of tremoren (ongecontroleerd trillen)

Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen kwamen niet voor in klinische studies van montelukast orale tabletten. Maar ze zijn gemeld sinds het geneesmiddel beschikbaar is. Deze problemen hebben zich voorgedaan:

 • tijdens de behandeling met montelukast orale tabletten en nadat de inname van het geneesmiddel is gestopt
 • bij mensen met of zonder eerder gediagnosticeerde geestelijke gezondheidsproblemen

Vanwege deze mogelijke bijwerkingen mag montelukast orale tabletten alleen worden gebruikt als de voordelen van de behandeling opwegen tegen deze risico’s. Als u allergische rhinitis hebt, zal uw arts u dit geneesmiddel waarschijnlijk alleen aanraden als u al andere behandelingen hebt geprobeerd en deze niet voor u werkten.

Als u (of uw omgeving) veranderingen in uw stemming of gedrag opmerkt terwijl u montelukast orale tabletten inneemt, neem dan meteen contact op met uw arts. Uw arts zal u waarschijnlijk laten stoppen met het innemen van montelukast. Hij of zij kan u ook voorstellen deze bijwerking onmiddellijk te behandelen, afhankelijk van uw symptomen.

Als u suïcidale gedachten heeft of zich suïcidaal gedraagt, bel dan 112 of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de dichtstbijzijnde medische zorginstelling. Professionals in de gezondheidszorg zijn altijd beschikbaar en bereid om u te helpen de zorg te krijgen die u nodig hebt.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventietelefoon helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Slaapproblemen

Slaapproblemen zijn voorgekomen bij mensen die montelukast orale tabletten gebruikten. Ze werden niet gemeld tijdens klinische studies naar het geneesmiddel, maar er zijn slaapproblemen gemeld sinds het geneesmiddel is goedgekeurd.

Slaapproblemen kunnen zijn:

 • slapeloosheid (moeite met inslapen of in slaap blijven)
 • ongewone dromen
 • slaapwandelen
 • praten tijdens het slapen

Als u slaapproblemen krijgt die u verontrusten terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, praat dan met uw arts. Deze kan u voorstellen hoe u deze bijwerking kunt verminderen. Of hij of zij kan u laten stoppen met montelukast en een andere behandeling voorstellen.

Leverproblemen

Milde en ernstige leverproblemen zijn mogelijke bijwerkingen van montelukast orale tabletten.

In klinische studies waren milde leverproblemen onder meer veranderingen in leverenzymspiegels bij bloedonderzoek, zoals verhoogde leverenzymspiegels.

Ernstige leverproblemen kwamen niet voor tijdens klinische studies van montelukast orale tabletten. Er zijn echter zeldzame meldingen geweest van ernstige leverproblemen bij mensen die het geneesmiddel gebruikten sinds het werd goedgekeurd. Voorbeelden hiervan zijn levercelbeschadiging en cholestatische hepatitis. Bij cholestatische hepatitis wordt de galstroom* vertraagd of geblokkeerd. Dit kan leiden tot ontsteking (zwelling en beschadiging) van uw lever.

De meeste mensen die ernstige leverproblemen rapporteerden, hadden onderliggende aandoeningen die hun risico op leveraandoeningen verhoogden. Deze aandoeningen omvatten overmatig alcoholgebruik of andere vormen van hepatitis (leverontsteking).

Symptomen van ernstige leverproblemen, waaronder cholestatische hepatitis, kunnen zijn:

 • misselijkheid
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • jeukende huid
 • donkere urine
 • geelzucht (gele zweem van de huid en/of het oogwit)

Als u deze symptomen krijgt tijdens de behandeling met montelukast, praat dan met uw arts. Hij of zij zal u laten stoppen met het medicijn. Afhankelijk van hoe ernstig uw leverproblemen zijn, kan hij dringende behandeling in een ziekenhuis aanbevelen, of u controleren met bloedtests.

* Gal is een vloeistof die door uw lever wordt geproduceerd en helpt bij het verteren van vetten in uw voedsel.

ALLERGISCHE REACTIE

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van montelukast orale tabletten.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op montelukast orale tabletten heeft, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Montelukast orale tablet dosering

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Maar zorg ervoor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Geneesmiddelsterkte

Montelukast orale tabletten worden in één sterkte geleverd: 10 milligram (mg).

Opmerking: Montelukast bestaat ook in andere vormen: kauwtabletten en orale granulaten.* Deze andere vormen van montelukast bestaan in verschillende sterktes. In dit artikel wordt alleen ingegaan op de orale tabletvorm van 10 mg. Voor informatie over de andere vormen van montelukast kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

* Oraal granulaat is een poeder dat kan worden doorgeslikt, en ook kan worden gemengd met bepaalde zachte voedingsmiddelen of vloeistoffen vóór het wordt doorgeslikt.

Dosering voor allergieën

Om allergische rhinitis (allergiesymptomen zoals een verstopte of loopneus en niezen) te behandelen, neemt u eenmaal per dag een orale tablet montelukast van 10 mg in. Dit moet elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen. Dit is de dosering voor volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder.

Deze eenmaal daagse dosering voor allergieën geldt zowel voor seizoensgebonden allergische rhinitis als voor meerjarige allergische rhinitis.

Bij seizoensgebonden allergische rinitis treden de allergiesymptomen alleen in bepaalde seizoenen op (meestal in de lente, de zomer of het begin van de herfst). En bij overblijvende allergische rinitis treden de allergiesymptomen het hele jaar door op, mogelijk zelfs elke dag.

Voor meer informatie over deze toepassingen, zie de rubriek “Gebruik van Montelukast orale tabletten” hieronder.

Dosering voor astma

Voor de behandeling van astma neemt u één keer per dag, ’s avonds, een orale tablet van 10 mg montelukast in. Dit is de dosering voor volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder.

Opmerking: De fabrikant van montelukast orale tabletten raadt aan om het geneesmiddel ’s avonds in te nemen om astma te behandelen. Maar de fabrikant zegt ook dat klinische studies de effectiviteit van avond- versus ochtenddosering niet hebben vergeleken. Zorg ervoor dat u uw dosis op het door uw arts aanbevolen tijdstip inneemt.

Voor meer informatie over astma, zie de rubriek “Gebruik van Montelukast orale tabletten” hieronder.

Dosering voor door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie

Om door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie (EIB) te helpen voorkomen, moet u ten minste 2 uur voor het sporten een orale tablet van 10 mg montelukast innemen. Dit is de dosering voor volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder.

Het is belangrijk om te weten dat u niet meer dan één dosis in een periode van 24 uur moet innemen. En als u al montelukast orale tablet eenmaal daags inneemt voor astma of allergieën, moet u geen extra dosis innemen voor het sporten.

Voor meer informatie over EIB, zie de rubriek “Gebruik van Montelukast orale tabletten” hieronder.

Wat is de dosering van montelukast orale tablet als ik zowel astma als allergieën heb?

Het komt vaak voor dat mensen met astma ook allergische rhinitis hebben als gevolg van seizoensgebonden of meerjarige allergieën. Uw arts kan montelukast orale tabletten voorschrijven om beide aandoeningen te behandelen. Als u een volwassene of een adolescent van 15 jaar of ouder bent, neemt u eenmaal per dag, ’s avonds, een tablet van 10 mg in.

Dosering voor kinderen

De gebruikelijke dosering voor adolescenten van 15 jaar en ouder is dezelfde als die voor volwassenen: één tablet van 10 mg eenmaal per dag.

Opmerking: Montelukast is ook verkrijgbaar in andere vormen, waaronder kauwtabletten en orale granulaten.* Deze andere vormen hebben een lagere sterkte die is goedgekeurd voor gebruik bij jongere kinderen. In dit artikel wordt alleen de orale tabletvorm van 10 mg behandeld. Raadpleeg uw arts of apotheker voor informatie over de dosering van de andere vormen van montelukast.

* Oraal granulaat is een poeder dat kan worden doorgeslikt, en ook kan worden gemengd met bepaalde zachte voedingsmiddelen of vloeistoffen vóór het wordt doorgeslikt.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis montelukast orale tabletten mist, moet u de gemiste dosis overslaan. Neem uw volgende dosis gewoon op uw normale tijdstip. U mag niet meer dan één dosis per 24 uur innemen. U hoeft geen extra dosis in te nemen om de gemiste dosis in te halen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. Dit kan door het instellen van een alarm of het downloaden van een herinnering app. Een keukenwekker kan ook werken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Montelukast orale tabletten zijn bedoeld voor gebruik als een langdurige behandeling. Als u en uw arts bepalen dat montelukast orale tabletten veilig en effectief voor u zijn, zult u het geneesmiddel waarschijnlijk langdurig innemen.

Gebruik Montelukast orale tablet

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals montelukast orale tabletten goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Montelukast orale tabletten kunnen ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label medicijngebruik betekent het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de FDA.

Montelukast orale tabletten zijn goedgekeurd om:

 • chronische (langdurige) astma te behandelen
 • helpen acute (kortdurende) door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie te voorkomen
 • de symptomen van allergische rhinitis te verminderen bij mensen die geen andere behandelingen kunnen toepassen of die andere behandelingen hebben geprobeerd die niet goed genoeg werkten

De onderstaande paragrafen beschrijven deze toepassingen in meer detail, evenals de werkzaamheid van montelukast orale tablet voor elk gebruik.

Montelukast orale tablet voor allergieën

Montelukast orale tabletten verlichten niet alle allergiesymptomen. Ze worden specifiek gebruikt om allergische rhinitis te verminderen bij volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder.* Allergische rhinitis is een term voor veel voorkomende allergiesymptomen, waaronder:

 • loopneus of verstopte neus
 • jeukende neus
 • niezen

Allergische rhinitis wordt ook wel hooikoorts genoemd. Het ontstaat wanneer uw immuunsysteem overreageert op iets in de omgeving. Montelukast orale tabletten worden gebruikt om twee soorten allergische rhinitis te behandelen:

 • Seizoensgebonden allergische rhinitis. Bij seizoensgebonden allergische rhinitis treden de allergiesymptomen alleen in bepaalde seizoenen op, meestal in de lente, de zomer en het begin van de herfst. Deze aandoening wordt meestal veroorzaakt door een overreactie van het immuunsysteem op pollen of schimmelsporen in de lucht.
 • Permanente allergische rhinitis. Bij perenniale allergische rhinitis treden de allergiesymptomen het hele jaar door op, mogelijk zelfs elke dag. Deze aandoening wordt vaak veroorzaakt door een overreactie van het immuunsysteem op haren van huisdieren of huisstofmijt. (Permanente allergische rinitis wordt ook wel chronische rinitis of rinitis het hele jaar door genoemd).

Voor meer informatie over allergische rinitis, zie de Medical News Today astma & allergieën inhoud hub.

* Montelukast is er ook in andere vormen, waaronder kauwtabletten en orale korrels. Deze andere vormen komen in sterktes die zijn goedgekeurd voor jongere kinderen met allergieën. Dit artikel gaat alleen over de orale tabletvorm van 10 milligram. Als u vragen heeft over het gebruik van de andere vormen van montelukast, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Doeltreffendheid bij allergieën

Klinische studies hebben aangetoond dat montelukast orale tabletten een effectieve behandeling zijn voor het verminderen van de symptomen van allergische rhinitis.

Maar volgens de FDA-richtlijnenTrusted Source, zouden montelukast orale tabletten geen eerste keus behandeling mogen zijn, vooral voor milde allergische rhinitis symptomen. Dit is te wijten aan het risico van het geneesmiddel op ernstige bijwerkingen, waaronder gedrags- of stemmingsveranderingen zoals zelfmoordgedachten. Montelukast orale tabletten mogen alleen worden gebruikt als u geen andere allergiebehandelingen kunt gebruiken, of als andere behandelingen niet goed genoeg werken voor uw allergiesymptomen.

Als u vragen heeft over of montelukast orale tabletten geschikt voor u zijn, praat dan met uw arts.

Montelukast orale tablet voor astma

Montelukast orale tabletten worden gebruikt om de symptomen van chronische astma bij volwassenen en adolescenten van 15 jaar en ouder te behandelen of te helpen voorkomen.

Astma veroorzaakt ontstekingen (zwellingen en beschadigingen) en vernauwingen in de luchtwegen. Symptomen kunnen zijn:

 • een gevoel van benauwdheid op de borst
 • piepende
 • kortademigheid
 • hoesten
 • verhoogde slijmproductie

Een astma-aanval treedt op wanneer deze symptomen plotseling ernstig worden. Het is belangrijk om te weten dat montelukast orale tabletten niet werken om astma-aanvallen te behandelen. In plaats daarvan werkt het medicijn om chronische (terugkerende) symptomen van astma te helpen voorkomen, en kan het astma-aanvallen helpen voorkomen.

Als u astma heeft, praat dan met uw arts over uw astmabehandelplan. Hij of zij zal u waarschijnlijk een reddingsinhalator voorschrijven die u kunt gebruiken als u een astma-aanval krijgt. Montelukast orale tabletten zijn geen reddingsmedicatie.

Voor meer informatie over astma, zie de Medical News Today astma & allergieën inhoud hub.

Doeltreffendheid bij astma

Klinische studies hebben aangetoond dat montelukast orale tabletten een doeltreffende behandeling zijn om astma onder controle te houden.

Het is belangrijk op te merken dat montelukast orale tabletten niet uw enige plan moeten zijn om astma te beheersen. U en uw arts zullen een persoonlijk astmazorgplan ontwikkelen. Dit plan zal strategieën bevatten om symptomen te helpen voorkomen, zoals het vermijden van bepaalde triggers. Het zal ook hulpmiddelen bevatten om symptomen te behandelen als ze plotseling verergeren (zoals een reddingsinhalator, die moet worden gebruikt om een astma-aanval te behandelen).

Volgens de behandelingsrichtlijnen van het Global Initiative for Asthma worden montelukast orale tabletten aanbevolen als een tweede-keus behandelingsoptie. Dit betekent dat het geneesmiddel alleen moet worden gebruikt als andere behandelingen niet goed genoeg hebben gewerkt om uw astmasymptomen te behandelen. Tot de eerstelijnsbehandelingen behoren meestal laaggedoseerde inhalatiecorticosteroïden, zoals fluticason (Flovent).

Als u vragen heeft over of montelukast orale tabletten geschikt zijn voor uw astmabehandeling, praat dan met uw arts.

Montelukast orale tablet voor door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie

Montelukast orale tabletten worden gebruikt om acute door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie (EIB) te helpen voorkomen. Voor dit doel kunnen montelukast orale tabletten worden gebruikt bij volwassenen en bij adolescenten van 15 jaar en ouder.

Sommige mensen met astma merken dat hun symptomen verergeren als ze sporten. Lichamelijke activiteit, vooral bij koud weer, triggert vaak astmasymptomen.

Zwaar ademen tijdens het sporten veroorzaakt van nature bronchoconstrictie (vernauwing van de luchtwegen naar de longen). Dit kan leiden tot ernstige kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten en benauwdheid op de borst bij mensen met astma. Inspannende lichaamsbeweging, zoals hardlopen of sporten, kan ook leiden tot uitdroging en uitdroging van uw luchtwegen. Dit kan de symptomen van EIB ook verergeren.

De Medical News Today astma & allergieën inhoud hub heeft ook meer informatie over EIB.

Doeltreffendheid voor de EIB

Klinische studies hebben aangetoond dat montelukast orale tabletten een effectieve behandeling zijn om EIB te helpen voorkomen.

Montelukast orale tabletten werken niet om een plotselinge EIB-aanval of astma-aanval te stoppen. Het medicijn werkt alleen om EIB te helpen voorkomen als het 2 uur voor het sporten wordt ingenomen.

Het is belangrijk op te merken dat montelukast orale tabletten niet uw enige plan moeten zijn om EIB onder controle te houden. Als u astma met EIB heeft, zult u samen met uw arts een persoonlijk astmazorgplan opstellen. Dit plan zal strategieën bevatten om symptomen te helpen voorkomen, zoals het vermijden van bepaalde triggers. Het plan bevat ook hulpmiddelen om de symptomen te behandelen als deze plotseling verergeren (zoals een reddingsinhalator, die moet worden gebruikt om een EIB-aanval te behandelen).

Montelukast orale tablet en kinderen

Montelukast orale tabletten kunnen worden gebruikt bij adolescenten van 15 jaar en ouder, en bij volwassenen.

Montelukast is ook verkrijgbaar in andere vormen, met name kauwtabletten en orale granulaten.* Deze andere vormen zijn verkrijgbaar in lagere sterktes die zijn goedgekeurd voor gebruik bij jongere kinderen. Dit artikel gaat alleen over de orale tabletvorm van 10 milligram.

Raadpleeg uw arts of apotheker voor informatie over de andere vormen van montelukast of het gebruik bij adolescenten.

* Oraal granulaat is een poeder dat kan worden doorgeslikt, en ook kan worden gemengd met bepaalde zachte voedingsmiddelen of vloeistoffen vóór het wordt doorgeslikt.

Montelukast orale tablet in combinatie met andere geneesmiddelen

Montelukast orale tabletten worden gewoonlijk voorgeschreven als onderdeel van een astma- of allergiezorgplan. Dit plan zal omvatten:

 • Behandelingsstrategieën voor milde, matige en ernstige symptomen. Deze strategieën kunnen reddingsmedicatie omvatten. Een reddingsmedicijn wordt naar behoefte ingenomen, alleen wanneer de symptomen ernstig worden. Montelukast orale tablet is geen reddingsbehandeling voor astma-aanvallen, door inspanning veroorzaakte aanvallen van bronchoconstrictie (EIB) of ernstige allergische reacties.
 • Preventiestrategieën. Deze kunnen onderhoudsmedicijnen omvatten, zoals montelukast orale tabletten. Een onderhoudsmedicijn wordt voortdurend ingenomen om de symptomen van uw aandoening te helpen voorkomen of onder controle te houden.

Onderhoudsmedicijnen

Naast montelukast orale tabletten kunnen andere onderhouds- of preventieve geneesmiddelen voor allergische rhinitis zijn:

 • Antihistaminica. Enkele voorbeelden zijn:
  • cetirizine (Zyrtec)
  • desloratadine (Clarinex)
  • difenhydramine (Benadryl)
  • levocetirizine (Xyzal)
  • loratadine (Claritin)
 • Neus decongestiva. Enkele voorbeelden zijn:
  • fenylefrine (Sudafed PE)
  • pseudo-efedrine (Sudafed)
 • Nasale corticosteroïden. Enkele voorbeelden zijn:
  • budesonide (Rhinocort)
  • fluticason (Flonase, Veramyst)
  • mometasone (Nasonex)
  • triamcinolon (Nasacort)
 • neussprays. Enkele voorbeelden zijn:
  • azelastine (Astelin)
  • azelastine/fluticason (Dymista)
  • cromolyn natrium (NasalCrom)
  • ipratropium nasaal (Atrovent)
  • oxymetazoline (Afrin)
 • Immunotherapie, beter bekend als allergie-injecties.

Naast montelukast orale tabletten kunnen andere onderhoudsmedicijnen voor astma en/of EIB bestaan uit:

 • Inhalatiecorticosteroïden, zoals:
  • beclomethason (Qvar Redihaler)
  • budesonide (Pulmicort)
  • ciclesonide (Alvesco)
  • fluticason (Flovent)
  • mometasone (Asmanex)
 • Inhalatiecorticosteroïden in combinatie met langwerkende bronchusverwijdende middelen (geneesmiddelen die uw luchtwegen ontspannen). Voorbeelden zijn:
  • fluticason/salmeterol (Advair)
  • budesonide/formoterol (Symbicort)
  • fluticason/vilanterol (Breo)
  • mometasone/formoterol (Dulera)
 • Xanthine medicijnen. Voorbeelden zijn:
  • theofylline
 • Anticholinerge medicijnen. Voorbeelden zijn:
  • ipratropium (Atrovent HFA)
  • tiotropium (Spiriva)
 • Biologische geneesmiddelen (geneesmiddelen gemaakt van delen van levende organismen). Enkele voorbeelden zijn:
  • benralizumab (Fasenra)
  • dupilumab (Dupixent)
  • omalizumab (Xolair)
  • reslizumab (Cinqair)

Reddingsmedicijnen

Als uw astma- of EIB-symptomen ernstig worden, zult u een reddingsinhalator gebruiken. Dit is meestal een snelwerkend bronchusverwijdend middel (een geneesmiddel dat uw luchtwegen snel ontspant). Voorbeelden hiervan zijn:

 • albuterol inhalator (Proair HFA, Proventil HFA, Ventolin HFA)
 • levalbuterol inhalator (Xopenex HFA)

Montelukast orale tabletten zijn geen reddingsbehandeling. Het geneesmiddel werkt niet bij de behandeling van een plotselinge astma-aanval of EIB-aanval, of bij een ernstige allergische reactie. Volg in deze situaties de instructies in het noodplan van uw arts. Als uw symptomen niet worden verlicht met uw reddingsbehandeling, bel dan 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Als u vragen heeft over het gebruik van andere geneesmiddelen met montelukast orale tabletten, overleg dan met uw arts of apotheker.

Veel gestelde vragen over montelukast orale tablet

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over montelukast orale tabletten.

Wat is de classificatie van montelukast? Is het een steroïde of een antihistaminicum?

Montelukast is geclassificeerd als een leukotrieen receptor antagonist. Het is geen steroïde of antihistamine. Maar het wordt vaak voorgeschreven in combinatie met een steroïde of antihistaminicum om astma en allergische rhinitis te behandelen.

Als u andere vragen heeft over de indeling van montelukast orale tablet of over het gebruik in combinatie met dit soort geneesmiddelen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Veroorzaakt montelukast gewichtstoename of een verhoogde bloeddruk?

Dat zou niet mogen. In klinische studies werd niet gemeld dat montelukast orale tabletten gewichtstoename of een verhoogde bloeddruk veroorzaakten.

Steroïde behandelingen voor astma, zoals prednison, kunnen leiden tot gewichtstoename of verhoogde bloeddruk. Maar montelukast is geen steroïde.

Op het etiket van uw recept voor montelukast orale tabletten kan montelukast worden aangeduid als “montelukast natrium”. Deze namen verwijzen naar hetzelfde geneesmiddel. Natrium is een inactief ingrediënt dat helpt bij het oplossen van het geneesmiddel en de opname ervan in uw lichaam. Montelukast orale tabletten bevatten geen significante hoeveelheid natrium.

Als u een hoge bloeddruk heeft of edema (overtollig vocht in uw lichaam), heeft uw arts u misschien verteld dat u uw natriuminname moet beperken. Maar het innemen van montelukast orale tabletten heeft geen invloed op deze aandoeningen. Het zou uw bloednatriumgehalte, gewicht of bloeddruk niet mogen verhogen.

Praat met uw arts of apotheker als u zich zorgen maakt over gewichtstoename of verhoogde bloeddruk met montelukast orale tabletten.

Behandelt montelukast COPD? Zo ja, wat is de dosering voor COPD?

Montelukast orale tabletten zijn niet goedgekeurd voor de behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD). Er is dus geen goedgekeurde dosering van het geneesmiddel waarvan bekend is dat het effectief is bij COPD.

Als u vragen hebt over COPD-behandelingen, praat dan met uw arts. U kunt ook meer informatie vinden in de Medical News Today COPD content hub.

Wat moet ik weten over het stoppen met montelukast? Kan ik veilig stoppen met het innemen?

Montelukast orale tabletten veroorzaken meestal geen schadelijke effecten wanneer u stopt met het innemen ervan.

Aan het eind van een klinische studie van 12 weken meldden mensen die stopten met montelukast orale tabletten voor astma geen rebound (plotselinge verergering) van astma. Dus als u montelukast orale tabletten gebruikt om astma te behandelen, zou het stoppen met dit geneesmiddel uw astmasymptomen niet plotseling moeten verergeren.

In zeldzame gevallen zijn er meldingen geweest van ernstige stemmings- en gedragsproblemen bij mensen die montelukast gebruikten. Deze werden meestal gemeld tijdens de behandeling met montelukast, maar sommige werden ook gemeld nadat met het geneesmiddel was gestopt. Als u of uw omgeving veranderingen in uw stemming of gedrag opmerkt nadat u bent gestopt met het innemen van montelukast, neem dan meteen contact op met uw arts. (Voor meer informatie hierover, zie “Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen” in de rubriek “Bijwerkingen van montelukast orale tabletten” hierboven).

Het is belangrijk om met uw arts te overleggen voordat u stopt met montelukast orale tabletten. Hij of zij kan u andere behandelingen voor uw aandoening voorstellen.

Hoe ziet montelukast orale tablet eruit?

Montelukast orale tabletten zijn kleine tabletten die rond of vierkant van vorm zijn. De kleur en de markeringen op de tablet kunnen variëren, afhankelijk van de fabrikant van het geneesmiddel.

Als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw medicijnen, praat dan met uw apotheker.

Wordt montelukast gebruikt tegen netelroos?

Montelukast is niet goedgekeurd voor de behandeling van netelroos. (Netelroos, ook wel urticaria genoemd, is een verheven, jeukende huiduitslag. Ze kunnen er lichter, donkerder of roder uitzien dan uw gebruikelijke huidskleur).

Montelukast orale tabletten worden soms off-label voorgeschreven voor netelroos. Off-label gebruik van geneesmiddelen is wanneer een geneesmiddel wordt voorgeschreven voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd.

Sommige studies hebben de effectiviteit van montelukast getest voor chronische (langdurige) netelroos. In 2014 beoordeelden onderzoekers 10 klinische studiesTrusted Source van montelukast voor chronische netelroos. Zij concludeerden dat er niet genoeg sterk bewijs was om voor of tegen montelukast voor de behandeling van netelroos aan te bevelen.

Als u vragen heeft over montelukast tegen netelroos, praat dan met uw arts.

Montelukast orale tablet en alcohol

Er zijn geen interacties bekend tussen montelukast orale tabletten en alcohol.

Maar het drinken van veel alcohol tijdens het gebruik van montelukast orale tabletten kan uw risico op leverproblemen verhogen. Ook suggereert onderzoek dat sulfites en histamines (die aanwezig zijn in bepaalde alcoholische dranken) mogelijk kunnen bijdragen aan een astma-aanval.

Ernstige leverproblemen, zoals cholestatische hepatitis,* zijn gemeld bij mensen die montelukast orale tabletten gebruikten. De meeste van deze mensen hadden ook een verhoogd risico op leverproblemen als gevolg van overmatig alcoholgebruik of onderliggende vormen van hepatitis (leverontsteking†). Zie “Leverproblemen” in de rubriek “Bijwerkingen van montelukast orale tabletten” hierboven voor meer informatie.

Als u alcohol drinkt, overleg dan met uw arts over hoeveel alcohol u veilig kunt gebruiken tijdens het gebruik van montelukast orale tabletten.

* Bij cholestatische hepatitis wordt de galstroom vertraagd of geblokkeerd. (Gal is een vloeistof die door uw lever wordt geproduceerd en die helpt bij het verteren van vetten in uw voedsel.) Dit kan leiden tot hepatitis.
† Ontsteking verwijst naar zwelling en beschadiging.

Montelukast orale tablet interacties

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen versterken of ernstiger maken.

Montelukast orale tablet en andere geneesmiddelen

Van Montelukast orale tabletten is niet bekend dat ze een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, kruiden, supplementen of voedingsmiddelen.

Praat met uw arts en apotheker voordat u montelukast gaat gebruiken. Vertel hen over alle geneesmiddelen op recept, vrij verkrijgbare geneesmiddelen en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Hoe neemt u montelukast orale tablet in?

U moet montelukast orale tabletten innemen volgens de instructies die uw arts of zorgverlener u geeft.

Waarschijnlijk zult u montelukast orale tabletten eenmaal per dag innemen. U kunt uw dosis met of zonder voedsel innemen.

Wanneer in te nemen?

Wanneer u montelukast orale tabletten moet innemen, hangt af van uw aandoening en van het advies van uw arts. In de volgende tabel wordt samengevat wanneer u montelukast volgens de aanwijzingen van de fabrikant moet innemen:

Voorwaarde

Wanneer montelukast orale tabletten innemen

astma

’s avonds

door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie (EIB)

2 uur voor het sporten

allergische rhinitis

een keer per dag, elke dag rond dezelfde tijd

Voor astma (en als u zowel astma als allergische rhinitis heeft) raadt de fabrikant van montelukast orale tabletten aan om het geneesmiddel ’s avonds in te nemen. De reden hiervoor is dat toen het geneesmiddel voor het eerst werd onderzocht, het in klinische studies ’s avonds werd toegediend. Er zijn geen andere onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van montelukast orale tabletten bij astma als het medicijn ’s ochtends wordt ingenomen. Het is dus belangrijk dat u de instructies van uw arts opvolgt over wanneer u montelukast orale tabletten voor astma moet innemen.

Als u EIB heeft, mag u slechts één tablet in een periode van 24 uur innemen. Dit komt omdat de werking van montelukast bij EIB ongeveer 24 uur aanhoudt. Zelfs als u meer dan één keer per dag sport, hoeft u montelukast niet opnieuw in te nemen.

Als u montelukast gebruikt voor allergische rhinitis, kunt u het op elk moment van de dag innemen, elke dag rond hetzelfde tijdstip. Dit helpt om een constante hoeveelheid van het geneesmiddel in uw lichaam te houden. Het helpt u ook om een routine op te bouwen, zodat u minder snel een dosis overslaat.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u proberen een medicatieherinnering te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Als u nog vragen heeft over hoe u montelukast orale tablet moet innemen, praat dan met uw arts of apotheker.

Inname van Montelukast orale tablet met voedsel

U kunt montelukast orale tabletten met of zonder voedsel innemen.

Mag Montelukast orale tablet worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Nee. Montelukast orale tabletten zijn bedoeld om in hun geheel doorgeslikt te worden.

Als u moeite heeft met het slikken van tabletten, overleg dan met uw arts. Hij of zij kan u een andere vorm van montelukast aanraden, zoals kauwtabletten of orale korrels. Orale korrels zijn een poeder dat kan worden doorgeslikt, en ook kan worden gemengd met bepaalde zachte voedingsmiddelen of vloeistoffen voordat u het doorslikt.

Alternatieven voor montelukast orale tablet

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt zijn voor u dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor montelukast orale tabletten, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere geneesmiddelen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA).

Alternatieven voor allergieën

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om allergiesymptomen te verminderen, zijn:

 • cetirizine (Zyrtec)
 • desloratadine (Clarinex)
 • difenhydramine (Benadryl)
 • levocetirizine (Xyzal)
 • loratadine (Claritin)
 • zafirlukast (Accolate)
 • immunotherapie, beter bekend als allergie-injecties

Alternatieven voor astma

Enkele voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om astmasymptomen onder controle te houden, zijn:

 • zafirlukast (Accolate)
 • zileuton (Zyflo CR)
 • inhalatiecorticosteroïden, zoals:
  • fluticason (Flovent)
 • snelwerkende bronchodilatoren (geneesmiddelen die uw luchtwegen snel ontspannen), zoals:
  • een albuterol rescue inhaler (Proair HFA, Proventil HFA, Ventolin HFA)
 • langwerkende bronchodilatoren, zoals:
  • fluticason/salmeterol (Advair)
  • budesonide/formoterol (Symbicort)
  • fluticason/vilanterol (Breo)
 • ipratropium (Atrovent HFA)
 • tiotropium (Spiriva)
 • theofylline

Alternatieven voor door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie

Veel van de bovenstaande geneesmiddelen die worden gebruikt om astma te behandelen, kunnen ook worden gebruikt om door inspanning veroorzaakte bronchoconstrictie (EIB) te helpen voorkomen. Enkele voorbeelden van geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om EIB te behandelen of te helpen voorkomen zijn:

 • snelwerkende bronchodilatoren, zoals een albuterol-reddingsinhalator (Proair HFA, Proventil HFA, Ventolin HFA)
 • inhalatoren die corticosteroïden combineren met lang werkende beta agonisten, zoals:
  • fluticason/salmeterol (Advair)
  • budesonide/formoterol (Symbicort)
  • fluticason/vilanterol (Breo)

Let op: Veel van de geneesmiddelen in de bovenstaande lijsten kunnen worden gebruikt als alternatief voor montelukast orale tabletten. Veel van deze geneesmiddelen kunnen ook samen met montelukast orale tabletten worden gebruikt. Zie voor meer informatie het gedeelte “Montelukast orale tabletten gebruiken met andere geneesmiddelen” hierboven.

Hoe werkt montelukast orale tablet

Montelukast behoort tot een klasse van geneesmiddelen die leukotrieenreceptorantagonisten worden genoemd. Een andere term voor deze geneesmiddelenklasse is leukotrieen modifiers. Een klasse geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die een vergelijkbaar werkingsmechanisme hebben. Het werkingsmechanisme verwijst naar de manier waarop een geneesmiddel in uw lichaam werkt.

Leukotriënen zijn een stof die door uw immuunsysteem wordt vrijgegeven als reactie op bepaalde triggers. Leukotriënen dragen bij tot ontstekingen (zwellingen) in het lichaam, die symptomen kunnen veroorzaken bij mensen met astma of allergieën. Enkele voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn een verhoogde slijmproductie en ademhalingsmoeilijkheden.

Leukotrieenreceptorantagonisten helpen de ontsteking in uw luchtwegen te verminderen, ook in uw longen en neusholten. Montelukast werkt om uw luchtwegen open te houden. Het helpt ook om de overreacties van uw immuunsysteem op bepaalde triggers te verminderen. Bij astma kunnen koude weersomstandigheden of lichaamsbeweging deze triggers zijn. Bij allergische rhinitis (een verstopte of loopneus en niezen als gevolg van allergieën) zijn zaken als pollen, schimmel of haren van huisdieren vaak de oorzaak.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Montelukast orale tabletten beginnen binnen 2 uur te werken vanaf het moment dat u uw dosis inneemt. Het kan een paar dagen duren voordat u een vermindering van uw astma- of allergiesymptomen merkt.

Ontwenning en afhankelijkheid van Montelukast orale tabletten

Van Montelukast orale tabletten is niet bekend dat ze ontwenning veroorzaken. (Ontwenning verwijst naar ongemakkelijke of schadelijke effecten nadat u bent gestopt met het innemen van een geneesmiddel. Hoe lang de ontwenning duurt kan variëren).

Er is niet onderzocht of montelukast orale tabletten drugsverslaving kunnen veroorzaken. (Bij afhankelijkheid heeft uw lichaam het geneesmiddel nodig om zich normaal te voelen).

Aan het eind van een klinische studie van 12 weken meldden mensen die stopten met het innemen van montelukast orale tabletten voor astma geen terugkerende verslechtering van hun astma. Dit betekent dat het stoppen met montelukast orale tabletten er niet toe zou moeten leiden dat uw astmasymptomen plotseling erger worden.

In zeldzame gevallen zijn er meldingen geweest van ernstige stemmings- of gedragsproblemen bij mensen die montelukast gebruikten. Deze werden meestal gemeld tijdens de behandeling met montelukast, maar sommige werden gemeld nadat het geneesmiddel was gestopt. Als u of uw omgeving veranderingen in uw stemming of gedrag opmerkt nadat u bent gestopt met het innemen van montelukast orale tabletten, neem dan meteen contact op met uw arts. (Voor meer informatie hierover, zie “Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen” in de rubriek “Bijwerkingen van montelukast orale tabletten” hierboven).

U mag niet op eigen houtje besluiten om met montelukast orale tabletten te stoppen. Het is belangrijk om met uw arts te overleggen voordat u wijzigingen in uw behandeling aanbrengt. Hij of zij kan u andere behandelingen voor uw aandoening voorstellen.

Montelukast orale tablet kosten

Zoals met alle medicijnen, kunnen de kosten van montelukast orale tabletten variëren. Om actuele prijzen voor montelukast orale tabletten in uw omgeving te vinden, kijk op GoodRx.com.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat u misschien een voorraad montelukast orale tabletten voor 90 dagen kunt krijgen. Als uw verzekeringsmaatschappij het goedkeurt, kan een voorraad van 90 dagen van het geneesmiddel het aantal bezoekjes aan de apotheek verminderen en de kosten helpen verlagen. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts of uw verzekeringsmaatschappij.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij montelukast orale tabletten vergoedt, kan het zijn dat u eerst toestemming van uw verzekeringsmaatschappij moet krijgen. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten communiceren over uw recept voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel zal worden gedekt.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming nodig heeft voor montelukast orale tablet, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Er is mogelijk financiële bijstand beschikbaar om u te helpen montelukast orale tabletten te betalen.

Hulpmiddel voor geneesmiddelen en NeedyMeds zijn twee websites met hulpmiddelen die u kunnen helpen de prijs die u betaalt voor montelukast orale tabletten te verlagen. Ze bieden ook hulpmiddelen om u te helpen goedkope gezondheidszorg te vinden, evenals onderwijsmiddelen. Bezoek hun sites voor meer informatie.

Postorderapotheken

Montelukast orale tabletten kunnen verkrijgbaar zijn via een postorderapotheek. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen de kosten van het geneesmiddel worden verlaagd en kunt u uw medicatie krijgen zonder uw huis te verlaten.

Op aanraden van uw arts kunt u mogelijk een voorraad montelukast orale tabletten voor 90 dagen krijgen, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken dat u zonder de medicatie komt te zitten. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts en uw verzekeringsmaatschappij. Sommige Medicare-regelingen kunnen de kosten van postordermedicijnen vergoeden.

Als u geen verzekering hebt, kunt u uw arts of apotheker vragen naar de mogelijkheden van online apotheken.

Montelukast orale tablet overdosis

Neem niet meer Montelukast orale tabletten in dan uw arts u aanraadt. Bij sommige geneesmiddelen kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen of overdosering.

Wat moet u doen als u te veel montelukast orale tablet heeft ingenomen?

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of gebruikmaken van hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Montelukast orale tablet voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel komt met verschillende voorzorgsmaatregelen.

FDA waarschuwing: Ernstige gedrags- of stemmingswisselingen

Dit geneesmiddel heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen. Ernstige veranderingen in gedrag, stemming of beide zijn voorgekomen bij mensen die montelukast gebruikten sinds het geneesmiddel werd goedgekeurd. Enkele voorbeelden zijn depressie, agressief gedrag, hallucinaties, geheugenproblemen en suïcidale gedachten of gedrag.

Montelukast orale tabletten mogen alleen worden gebruikt als de voordelen van de behandeling opwegen tegen de risico’s van ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen. Als u veranderingen in uw gedrag of stemming opmerkt terwijl u montelukast orale tabletten gebruikt, neem dan meteen contact op met uw arts.

Zie de rubriek “Bijwerkingen van Montelukast orale tabletten” hierboven voor meer informatie over deze waarschuwing.

Andere voorzorgsmaatregelen

Voordat u Montelukast orale tabletten inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheidstoestand praten. Montelukast orale tabletten zijn mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren heeft die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Leverproblemen. Er zijn zeldzame meldingen geweest van ernstige leverproblemen bij mensen die montelukast gebruikten. Voorbeelden hiervan zijn levercelbeschadiging en cholestatische hepatitis. De meeste mensen die ernstige leverproblemen rapporteerden, hadden bepaalde risicofactoren voor leverproblemen. Deze risicofactoren omvatten overmatig alcoholgebruik of andere vormen van hepatitis (leverontsteking). Als u een leveraandoening of problemen met alcohol heeft gehad, overleg dan met uw arts voordat u montelukast gaat gebruiken. Hij/zij zal u helpen de risico’s en voordelen van de behandeling met montelukast orale tabletten te vergelijken.
 • Gevoeligheid voor aspirine of niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Bepaalde NSAID’s kunnen bij sommige mensen astmasymptomen uitlokken. Als u allergisch bent voor aspirine, of als ontstekingsremmers uw astma verergeren, moet u deze medicijnen blijven vermijden tijdens het gebruik van montelukast orale tabletten. Enkele voorbeelden van medicijnen die u moet vermijden zijn aspirine, ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve) en celecoxib (Celebrex).
 • Allergische reactie. De enige contra-indicatie voor het gebruik van montelukast orale tabletten is een voorgeschiedenis van allergische reactie op het geneesmiddel of een van de bestanddelen ervan. (Een contra-indicatie is een reden waarom u een geneesmiddel niet zou mogen gebruiken, vanwege het risico op ernstige schade). Vraag uw arts welke andere behandelingsmogelijkheden voor u beter zouden zijn.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend dat montelukast het risico op geboorteafwijkingen (algemeen bekend als geboorteafwijkingen) verhoogt. Maar uw arts kan u helpen beslissen of de voordelen van het geneesmiddel voor uw aandoening opwegen tegen de andere risico’s. Voor meer informatie, zie de rubriek “Montelukast orale tablet en zwangerschap” hieronder.
 • Borstvoeding. Het is niet bekend dat montelukast schadelijke effecten heeft op een kind dat borstvoeding krijgt. Uw arts kan u helpen beslissen of de voordelen van het geneesmiddel voor uw aandoening opwegen tegen de andere risico’s. Voor meer informatie, zie de rubriek “Montelukast orale tablet en borstvoeding” hieronder.

Opmerking: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van montelukast orale tabletten, zie de rubriek “Bijwerkingen van montelukast orale tabletten” hierboven.

Montelukast orale tablet en zwangerschap

Van Montelukast orale tabletten is niet bekend dat het schadelijk is tijdens de zwangerschap. Klinische studies naar het gebruik van het geneesmiddel tijdens de zwangerschap hebben geen verhoogd risico op geboorteafwijkingen (algemeen bekend als geboorteafwijkingen) aangetoond.

De behandeling met Montelukast brengt andere mogelijke risico’s met zich mee, zoals ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen.* Afhankelijk van uw aandoening en de ernst ervan, zal uw arts u helpen beslissen of een andere behandelingsoptie tijdens de zwangerschap beter voor u is.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u helpen uw aandoening tijdens de zwangerschap veilig te behandelen.

* Zie “Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen” in de rubriek “Bijwerkingen van Montelukast orale tabletten” hierboven voor meer informatie.

Montelukast orale tablet en anticonceptie

Van montelukast orale tabletten is niet bekend dat het schadelijke effecten heeft tijdens de zwangerschap. Maar behandeling met montelukast brengt andere mogelijke risico’s met zich mee, zoals ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen.*

U kunt deze risico’s in overweging nemen als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger kunt worden. Bespreek in dat geval met uw arts welke anticonceptie u nodig heeft terwijl u montelukast orale tabletten gebruikt.

Voor meer informatie over het innemen van montelukast orale tabletten tijdens de zwangerschap, zie de rubriek “Montelukast orale tablet en zwangerschap” hierboven.

* Zie “Ernstige gedrags- of stemmingsveranderingen” in de rubriek “Bijwerkingen van Montelukast orale tabletten” hierboven voor meer informatie.

Montelukast orale tablet en borstvoeding

Als montelukast tijdens de borstvoeding wordt ingenomen, kan het in de moedermelk terechtkomen. Maar van het geneesmiddel is niet bekend dat het schadelijke gevolgen heeft voor een kind dat borstvoeding krijgt. Maar de gevolgen van montelukast orale tabletten voor borstvoeding zijn niet volledig bekend.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u adviseren over een veilige behandeling van uw aandoening in deze periode, en over gezonde manieren om uw kind te voeden.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Montelukast orale tabletten

Wanneer u montelukast orale tabletten krijgt van de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een geneesmiddel goed te gebruiken blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar u het geneesmiddel bewaart.

Montelukast orale tabletten moeten worden bewaard bij een kamertemperatuur van 20°C tot 25°C (68°F tot 77°F) in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van licht. Vermijd het bewaren van dit geneesmiddel op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

Verwijdering

Als u geen montelukast orale tabletten meer hoeft in te nemen en u heeft medicijnresten, dan is het belangrijk om deze veilig weg te gooien. Dit helpt voorkomen dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Submit Review