Remeron Kopen Zonder Recept

Mirtazapine, orale tablet

Hoogtepunten voor mirtazapine

 1. Mirtazapine orale tabletten zijn verkrijgbaar als merknaammedicijn en als generiek geneesmiddel. Merknamen: Remeron (tablet met onmiddellijke afgifte), Remeron Soltab (oraal desintegreerbare tablet).
 2. Mirtazapine wordt geleverd als een tablet met onmiddellijke afgifte die u via de mond inneemt. Het wordt ook geleverd als een tablet dat oplost in uw mond.
 3. Mirtazapine wordt gebruikt om depressie te behandelen.

Belangrijke waarschuwingen

FDA waarschuwing: Risico op zelfmoord

 • Dit geneesmiddel heeft een zwarte doos waarschuwing. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een waarschuwing in het zwarte vakje waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.
 • Mirtazapine kan een toename van suïcidale gedachten of handelingen veroorzaken. Dit risico is hoger bij kinderen, tieners en jongvolwassenen. Het is ook hoger in de eerste paar maanden van de behandeling en tijdens veranderingen in de dosering. U en uw familieleden, verzorgers en arts moeten letten op nieuwe of plotselinge veranderingen in uw stemming, gedrag, gedachten of gevoelens. Bel direct uw arts als u een van deze veranderingen opmerkt.

Andere waarschuwingen

 • Waarschuwing voor serotoninesyndroom: Mirtazapine kan een levensbedreigende aandoening veroorzaken die het serotoninesyndroom wordt genoemd. Uw risico kan groter zijn als u ook andere geneesmiddelen gebruikt die een vergelijkbare werking hebben als mirtazapine. Dit zijn onder andere antidepressiva of triptanen, zoals sumatriptan en zolmitriptan. Symptomen van het serotoninesyndroom zijn agitatie, hallucinaties (iets zien of horen dat er niet is), verwardheid, moeite met denken, coma, coördinatieproblemen en spiertrekkingen. Ze omvatten ook stijve spieren, een snelle hartslag, hoge of lage bloeddruk, zweten, koorts, misselijkheid, overgeven, en diarrhea. Bel onmiddellijk uw arts als u deze symptomen heeft.
 • Waarschuwing bij ontwenningsverschijnselen: Stop niet met het innemen van mirtazapine zonder met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Deze omvatten angst, agitatie, beven, en tintelingen of elektrische schok-achtige gevoelens. Ze omvatten ook zweten, misselijkheid, overgeven, vreemde dromen, duizeligheid, vermoeidheid, verwardheid en hoofdpijn. Als u moet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, zal uw arts uw dosering in de loop van de tijd langzaam verminderen. Uw arts zal u in de gaten houden voor ontwenningsverschijnselen wanneer u stopt met de behandeling.
 • Waarschuwing bij slaperigheid: Dit geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Het kan ook invloed hebben op uw vermogen om beslissingen te nemen, helder te denken, of snel te reageren. U moet niet rijden, machines gebruiken of andere activiteiten doen die alertheid vereisen totdat u weet hoe dit geneesmiddel u beïnvloedt.
 • Waarschuwing voor verhoogde eetlust en gewichtstoename: Mirtazapine kan ertoe leiden dat u zich hongeriger voelt dan gewoonlijk, wat bij sommige mensen kan resulteren in gewichtstoename. Als gewichtstoename een zorg voor u is, bespreek dan alternatieve behandelingen voor depressie met uw arts.

Wat is mirtazapine?

Mirtazapine is een receptgeneesmiddel. Het wordt geleverd als een orale tablet met onmiddellijke afgifte of een orale desintegrerende (oplossende) tablet.

Mirtazapine is verkrijgbaar als de merkgeneesmiddelen Remeron (tablet met directe afgifte) en Remeron Soltab (oraal desintegrerende tablet). Beide vormen zijn ook beschikbaar als generieke geneesmiddelen. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen. In sommige gevallen zijn ze niet in elke sterkte of vorm beschikbaar als merkgeneesmiddelen.

Mirtazapine kan worden gebruikt als onderdeel van een combinatietherapie. Dit betekent dat u het mogelijk samen met andere geneesmiddelen moet innemen.

Waarom het gebruikt wordt

Mirtazapine wordt gebruikt om depressie te behandelen.

Hoe werkt het?

Mirtazapine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die antidepressiva worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Het is niet precies bekend hoe mirtazapine werkt bij de behandeling van depressie. Het kan de hoeveelheden noradrenaline en serotonine in uw hersenen verhogen. Dit zijn chemische boodschappers die uw stemming beïnvloeden.

Mirtazapine bijwerkingen

Mirtazapine orale tablet kan slaperigheid veroorzaken. Het kan invloed hebben op uw vermogen om beslissingen te nemen, helder te denken, of snel te reageren. U mag geen auto besturen, machines gebruiken of andere activiteiten doen die alertheid vereisen totdat u weet hoe dit geneesmiddel u beïnvloedt.

U kunt zich de eerste weken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel rusteloos en geagiteerd voelen (niet in staat om stil te zitten of stil te staan).

Mirtazapine kan ook andere bijwerkingen veroorzaken.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van mirtazapine kunnen zijn:

 • slaperigheid
 • toegenomen eetlust
 • gewichtstoename
 • droge mond
 • constipatie
 • duizeligheid
 • vreemde dromen

Als deze effecten mild zijn, kunnen ze binnen een paar dagen of een paar weken overgaan. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Suïcidale gedachten of acties. Symptomen kunnen zijn:
  • pogingen om zelfmoord te plegen
  • handelen naar gevaarlijke impulsen
  • agressief of gewelddadig gedrag
  • gedachten over zelfmoord of doodgaan
  • nieuwe of verergerde depressie
  • nieuwe of verergerde angst- of paniekaanvallen
  • zich geagiteerd, rusteloos, boos of prikkelbaar voelen
  • slaapproblemen
  • een toename van activiteit of meer praten dan normaal
  • andere ongewone veranderingen in gedrag of stemming
 • Manische episodes. Symptomen kunnen zijn:
  • sterk verhoogde energie
  • ernstige slaapproblemen
  • racende gedachten
  • roekeloos gedrag
  • ongewoon grootse ideeën
  • overmatige vrolijkheid of prikkelbaarheid
  • meer of sneller praten dan normaal
 • Verzwakt immuunsysteem. Mirtazapine kan uw witte bloedcellen verminderen. Witte bloedcellen helpen uw lichaam infecties te bestrijden. Hierdoor kunt u een grotere kans hebben om infecties te krijgen. Symptomen kunnen zijn:
  • koorts
  • rillingen
  • keelpijn
  • zweertjes in mond of neus
  • griepachtige symptomen, zoals lichaamspijn, vermoeidheid en overgeven
 • Serotonine syndroom. Deze aandoening kan levensbedreigend zijn. Symptomen kunnen zijn:
  • agitatie
  • hallucinaties (iets zien of horen dat er niet is)
  • coma
  • verwarring
  • moeite met denken
  • coördinatieproblemen
  • spiertrekkingen of stijve spieren
  • racende hartslag
  • hoge of lage bloeddruk
  • zweten of koorts
  • misselijkheid, braken, of diarree
 • Oogproblemen. Symptomen kunnen zijn:
  • oogpijn
  • veranderingen in het gezichtsvermogen
  • zwelling of roodheid in of rond uw oog
 • Aanvallen
 • Een laag natriumgehalte (zout) in uw bloed. Senioren lopen een groter risico op dit probleem. Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • zich onvast of zwak voelen
  • verwardheid, concentratie- of denkproblemen, of geheugenproblemen
 • Slaperigheid
 • Ernstige huidreacties. Symptomen kunnen zijn:
  • ernstige huiduitslag met zwelling van de huid (ook op de handpalmen en de voetzolen)
  • pijnlijke roodheid van de huid of blaren of zweren (open zweren) op uw lichaam of in uw mond
 • Ernstige allergische reacties. Symptomen kunnen zijn:
  • ademhalingsproblemen
  • zwelling van uw gezicht, tong, ogen of mond
  • huiduitslag, jeukende bulten (netelroos) of blaren, alleen of met koorts of gewrichtspijn
 • Verhoogde eetlust of gewicht
 • Hoog cholesterol- en triglyceridengehalte
 • Rhabdomyolysis (een ernstig spierprobleem). Symptomen kunnen zijn:
  • spierpijnen en -pijn
  • nierproblemen

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat geneesmiddelen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke bijwerkingen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Bespreek mogelijke bijwerkingen altijd met een zorgverlener die uw medische voorgeschiedenis kent.

Mirtazapine kan interageren met andere medicijnen

Mirtazapine orale tablet kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u mogelijk gebruikt. Er is sprake van een wisselwerking wanneer een stof de manier verandert waarop een geneesmiddel werkt. Dit kan schadelijk zijn of verhinderen dat het geneesmiddel goed werkt.

Om wisselwerkingen te helpen voorkomen, moet uw arts al uw medicijnen zorgvuldig beheren. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u gebruikt. Om te weten te komen hoe dit geneesmiddel kan interageren met iets anders dat u gebruikt, praat dan met uw arts of apotheker.

Voorbeelden van geneesmiddelen die interacties met mirtazapine kunnen veroorzaken, staan hieronder vermeld.

Drugs die je niet moet nemen

Het innemen van bepaalde geneesmiddelen met mirtazapine kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. U mag deze medicijnen niet gebruiken terwijl u mirtazapine gebruikt. Deze geneesmiddelen omvatten:

 • Monoamine oxidase remmers (MAO-remmers), zoals isocarboxazide, fenelzine en tranylcypromine. Het innemen van deze geneesmiddelen met mirtazapine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen. Als u een MAO-remmer moet innemen, moet u 14 dagen wachten nadat u bent gestopt met het innemen van mirtazapine voordat u de MAO-remmer gaat innemen. Dezelfde regel geldt als u overschakelt van het gebruik van een MAO-remmer op mirtazapine. Als u van het ene op het andere geneesmiddel overschakelt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen als u symptomen van het serotoninesyndroom heeft.
 • Linezolid en intraveneus methyleenblauw. Het innemen van deze geneesmiddelen met mirtazapine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen.

Geneesmiddelen die meer bijwerkingen veroorzaken

Het innemen van mirtazapine met bepaalde medicijnen kan meer bijwerkingen veroorzaken. Deze geneesmiddelen omvatten:

 • Benzodiazepinen, zoals diazepam, triazolam en midazolam. U kunt meer last hebben van sedatie en slaperigheid.
 • Triptanen, zoals sumatriptan. Vraag uw arts of het veilig voor u is om deze medicijnen samen in te nemen. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met mirtazapine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen. Uw arts moet u nauwlettend in de gaten houden wanneer u deze geneesmiddelen samen gaat gebruiken en tijdens veranderingen in de dosering.
 • Lithium. Vraag uw arts of het veilig voor u is om deze medicijnen samen in te nemen. Inname van lithium samen met mirtazapine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen.
 • Serotonerge medicijnen, zoals fentanyl, tramadol en sint-janskruid. Vraag uw arts of het veilig voor u is om deze medicijnen samen in te nemen. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met mirtazapine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen.
 • Geneesmiddelen die uw hartritme beïnvloeden, zoals sommige antipsychotica en antibiotica. Vraag uw arts of het veilig voor u is om deze geneesmiddelen samen in te nemen. Inname van deze geneesmiddelen samen met mirtazapine kan uw risico op een hartritmestoornis, QT-verlenging genaamd, verhogen.
 • Warfarin. U kunt een toename van bloedingen krijgen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden als u deze medicijnen samen gebruikt.
 • Cimetidine
 • Antischimmelmiddelen, zoals ketoconazol
 • Antibiotica, zoals erytromycine
 • Proteaseremmers voor het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), zoals ritonavir
 • Fenytoïne
 • Carbamazepine

Waarschuwingen voor Mirtazapine

Dit medicijn komt met verschillende waarschuwingen.

Allergie waarschuwing

Mirtazapine kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Symptomen kunnen zijn:

 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van uw gezicht, tong, ogen of mond
 • ernstige huiduitslag met zwelling van de huid, ook op de handpalmen en de voetzolen
 • pijnlijke roodheid van de huid of blaren of zweren (open zweren) op uw lichaam of in uw mond
 • jeukende bulten (netelroos) of blaren, alleen of met koorts of gewrichtspijn

Als u deze symptomen krijgt, bel dan 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Neem dit middel niet meer in als u er ooit allergisch op heeft gereageerd. Het opnieuw innemen kan fataal zijn (de dood tot gevolg hebben).

Waarschuwing voor interactie met alcohol

Het gebruik van alcoholhoudende dranken kan uw risico op slaperigheid door mirtazapine verhogen. Dit kan invloed hebben op uw vermogen om beslissingen te nemen, helder te denken of snel te reageren. Indien mogelijk, moet u alcohol vermijden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Als u alcohol drinkt, praat dan met uw arts.

Waarschuwingen voor mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen

Voor mensen met een voorgeschiedenis van manie of bipolaire stoornis: Overleg met uw arts of dit middel veilig voor u is. Mirtazapine kan een gemengde of manische episode uitlokken.

Voor mensen met epileptische aanvallen: Overleg met uw arts of dit middel veilig voor u is. Dit geneesmiddel kan uw aandoening verergeren. Als u een aanval krijgt terwijl u mirtazapine gebruikt, praat dan met uw arts. Hij of zij zal beslissen of u moet stoppen met het innemen van dit middel. Het kan zijn dat u meteen moet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, of dat uw dosering in de loop van de tijd langzaam wordt verlaagd om ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Voor mensen met hartproblemen: Als u in het verleden bepaalde hartproblemen heeft gehad, moet u met uw arts overleggen of dit geneesmiddel veilig voor u is. Deze hartproblemen omvatten angina (pijn op de borst), hartaanval of beroerte. Mirtazapine kan een lage bloeddruk veroorzaken, wat hartproblemen kan verergeren.

Voor mensen met glaucoom of andere oogproblemen: Dit geneesmiddel kan uw pupillen verwijden. Dit kan een glaucoomaanval uitlokken. Vertel uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt of u glaucoom heeft.

Voor mensen met nierproblemen: Als u nierproblemen heeft of een voorgeschiedenis van nierziekten, kan het zijn dat u dit geneesmiddel niet goed uit uw lichaam kunt zuiveren. Hierdoor kan de hoeveelheid mirtazapine in uw lichaam toenemen en kunnen er meer bijwerkingen optreden.

Voor mensen met leverproblemen: Als u leverproblemen heeft of een voorgeschiedenis van leveraandoeningen, kan het zijn dat u dit geneesmiddel minder goed kunt verwerken. Hierdoor kan de hoeveelheid mirtazapine in uw lichaam toenemen en kunnen er meer bijwerkingen optreden.

Waarschuwingen voor andere groepen

Voor zwangere vrouwen: Mirtazapine is een categorie C zwangerschapsmedicijn. Dat betekent twee dingen:

 1. Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat de foetus nadelige effecten ondervindt wanneer de moeder het geneesmiddel inneemt.
 2. Er is niet genoeg onderzoek gedaan bij mensen om met zekerheid te zeggen wat het effect van het medicijn op de foetus is.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als het potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico.

Voor vrouwen die borstvoeding geven: Mirtazapine kan overgaan in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt. Praat met uw arts als u uw kind borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of met het innemen van deze medicatie.

Voor senioren: Het kan zijn dat de nieren van oudere volwassenen minder goed werken dan vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg daarvan blijven grotere hoeveelheden van een geneesmiddel langer in uw lichaam. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen, zoals verwardheid of sufheid.

Voor kinderen: Het is niet bekend of mirtazapine veilig en effectief is voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Hoe moet ik mirtazapine innemen?

Het is mogelijk dat niet alle mogelijke doseringen en geneesmiddelvormen hier zijn opgenomen. Uw dosering, de vorm van het geneesmiddel en hoe vaak u het geneesmiddel inneemt, zijn afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • de aandoening die wordt behandeld
 • hoe ernstig uw aandoening is
 • andere medische aandoeningen die u heeft
 • hoe je reageert op de eerste dosis

Drugsvormen en -sterktes

Generisch: Mirtazapine

 • Vorm: orale tablet met onmiddellijke afgifte
 • Sterkten: 7,5 mg, 15 mg, 30 mg, 45 mg
 • Vorm: oraal te disintegreren tablet
 • Sterkten: 15 mg, 30 mg, 45 mg

Merk: Remeron

 • Vorm: orale tablet met onmiddellijke afgifte
 • Sterkten: 15 mg, 30 mg, 45 mg

Merk: Remeron SolTab

 • Vorm: oraal te disintegreren tablet
 • Sterkten: 15 mg, 30 mg, 45 mg

Dosering voor depressie

Dosering volwassenen (leeftijd 18-64 jaar)

 • Typische startdosering: 15 mg eenmaal daags, gewoonlijk ’s avonds voor het slapen gaan.
 • Verhoging van de dosering: Uw arts zal uw dosering langzaam elke 1-2 weken verhogen. Hij zal uw dosering aanpassen op basis van uw depressieve symptomen.
 • Maximale dagelijkse dosis: 45 mg eenmaal daags ingenomen.

Kinderdosering (leeftijd 0-17 jaar)

Het is niet bevestigd dat dit geneesmiddel veilig en effectief is voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Het kan zijn dat de nieren van oudere volwassenen minder goed werken dan vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg daarvan blijven grotere hoeveelheden van een geneesmiddel langer in uw lichaam. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen.

Uw arts kan u een lagere dosering of een ander doseringsschema geven. Dit kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid van dit geneesmiddel niet te hoog oploopt in uw lichaam.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat medicijnen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen we niet garanderen dat deze lijst alle mogelijke doseringen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts of apotheker over de doseringen die voor u geschikt zijn.

Innemen zoals voorgeschreven

Mirtazapine wordt gebruikt voor langdurige behandeling. Het brengt ernstige risico’s met zich mee als u het niet inneemt zoals voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van het middel of het helemaal niet meer inneemt: Uw depressie kan verergeren. Als u plotseling stopt met het innemen van mirtazapine, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Deze kunnen zijn:

 • angst
 • agitatie
 • schudden
 • tintelingen of elektrische schok-achtige sensaties
 • zweten
 • misselijkheid
 • braken
 • vreemde dromen
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • verwarring
 • hoofdpijn

Als u doses overslaat of het medicijn niet volgens schema inneemt: Uw medicatie werkt mogelijk minder goed of stopt helemaal met werken. Om dit geneesmiddel goed te laten werken, moet er altijd een bepaalde hoeveelheid in uw lichaam aanwezig zijn.

Als je te veel neemt: U zou gevaarlijke niveaus van het geneesmiddel in uw lichaam kunnen hebben. Symptomen van een overdosis van dit geneesmiddel kunnen zijn:

 • verwarring
 • slaperigheid
 • geheugenproblemen
 • snelle hartslag

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts of het plaatselijke antigifcentrum. Als uw symptomen ernstig zijn, bel dan onmiddellijk 911 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Wat u moet doen als u een dosis mist: Neem uw dosis zodra u het zich herinnert. Maar als u zich slechts een paar uur voor uw volgende geplande dosis herinnert, neem dan slechts één dosis. Probeer nooit uw achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan leiden tot gevaarlijke bijwerkingen.

Hoe weet u of het medicijn werkt? U zou minder symptomen van depressie moeten hebben en in een betere stemming moeten zijn. Houd er rekening mee dat het 4 weken kan duren voordat dit geneesmiddel werkt om uw depressie te behandelen.

Belangrijke overwegingen bij het gebruik van mirtazapine

Houd deze overwegingen in gedachten als uw arts u mirtazapine voorschrijft.

Algemeen

 • U kunt mirtazapine met of zonder voedsel innemen.
 • Neem mirtazapine in tegen bedtijd omdat het slaperigheid kan veroorzaken.
 • U kunt de tabletten met directe afgifte in stukjes snijden of fijnmaken.
 • U mag de oraal uiteenvallende tabletten niet snijden of fijnmaken.

Opslag

 • Bewaar mirtazapine bij kamertemperatuur tussen 59°F en 86°F (15°C en 30°C).
 • Houd dit medicijn uit de buurt van licht.
 • Bewaar dit medicijn niet in vochtige of vochtige ruimtes, zoals badkamers.

Vullingen

Een recept voor deze medicatie is hervulbaar. Het is niet de bedoeling dat u een nieuw recept nodig heeft om dit geneesmiddel opnieuw te laten vullen. Uw arts zal het aantal toegestane navullingen op uw recept schrijven.

Reizen

Als je reist met je medicijnen:

 • Draag uw medicijnen altijd bij u. Als u vliegt, stop ze dan nooit in een ingecheckte tas. Bewaar ze in uw handbagage.
 • Maak je geen zorgen over röntgenapparaten op de luchthaven. Ze kunnen uw medicatie niet beschadigen.
 • Misschien moet u het luchthavenpersoneel het etiket van de apotheek voor uw medicatie laten zien. Neem altijd de originele verpakking met het etiket van uw recept mee.
 • Leg dit medicijn niet in het handschoenenkastje van uw auto en laat het ook niet in de auto liggen. Doe dit zeker niet bij zeer warm of zeer koud weer.

Klinisch toezicht

U en uw arts moeten bepaalde gezondheidsproblemen in de gaten houden terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat u veilig blijft tijdens uw behandeling. Deze kwesties omvatten:

 • Nier- en leverfunctie. Uw arts kan bloedonderzoek doen om te controleren hoe goed uw nieren en lever werken. Als uw nieren of lever niet goed werken, kan uw arts de dosering van dit geneesmiddel verlagen.
 • Geestelijke gezondheid en gedragsproblemen. U en uw arts moeten letten op ongewone veranderingen in uw gedrag en stemming. Dit geneesmiddel kan nieuwe geestelijke gezondheidsproblemen en gedragsproblemen veroorzaken. Het kan ook problemen verergeren die u al heeft.
 • Het aantal witte bloedcellen. Dit geneesmiddel kan het aantal witte bloedcellen in uw lichaam verlagen. U heeft witte bloedcellen nodig om infecties te bestrijden. Uw arts kan uw aantal witte bloedcellen controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.
 • Cholesterolgehalte. Dit geneesmiddel kan uw cholesterol verhogen. Uw arts zal uw cholesterolgehalte controleren terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Beschikbaarheid

Niet elke apotheek heeft dit geneesmiddel in voorraad. Als u uw recept invult, moet u van tevoren bellen om er zeker van te zijn dat uw apotheek het in voorraad heeft.

Voorafgaande toestemming

Veel verzekeringsmaatschappijen vereisen een voorafgaande toestemming voor dit geneesmiddel. Dit betekent dat uw arts toestemming moet krijgen van uw verzekeringsmaatschappij voordat uw verzekeringsmaatschappij zal betalen voor het recept.

229-Provigil (Modafinil)

Provigil (modafinil)

Wat is Provigil?

Provigil (modafinil) is een receptplichtig geneesmiddel. Het wordt meestal gebruikt voor de behandeling van overmatige slaperigheid veroorzaakt door narcolepsie, obstructieve slaap apneu, en ploegendienst.

Provigil behoort tot een klasse van geneesmiddelen die stimulerende middelen worden genoemd. Het wordt geleverd als orale tabletten van 100 en 200 mg.

Studies tonen aan dat Provigil het vermogen om wakker te blijven verhoogt in vergelijking met een placebo bij mensen met narcolepsie, slaapapneu, of een slaapstoornis in ploegendienst. Provigil wordt beschouwd als een eerste-keus medicatie optie voor het verminderen van slaperigheid bij mensen met deze aandoeningen.

Is Provigil een gereguleerde stof?

Ja, Provigil is een gereguleerde stof. Het is geclassificeerd als een schedule IV receptplichtig medicijn. Dit betekent dat het een aanvaard medisch gebruik heeft, maar ook fysieke of psychologische afhankelijkheid kan veroorzaken en misbruikt kan worden.

De overheid heeft speciale regels gemaakt voor de manier waarop geneesmiddelen van lijst IV door een arts kunnen worden voorgeschreven en door een apotheker kunnen worden afgeleverd. Uw arts of apotheker kan u hierover meer vertellen.

Provigil generiek

Provigil is verkrijgbaar in een generieke vorm die modafinil heet.

Generieke geneesmiddelen zijn vaak minder duur dan de merknaamversie. In sommige gevallen kunnen het merkgeneesmiddel en de generieke versie in verschillende vormen en sterktes beschikbaar zijn.

Provigil bijwerkingen

Provigil kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijst bevat enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Provigil. Deze lijst bevat niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Provigil, of tips over hoe om te gaan met een hinderlijke bijwerking, praat met uw arts of apotheker.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Provigil kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • gevoelens van nervositeit
 • angst
 • slaapproblemen
 • slechte eetlust
 • droge mond
 • duizeligheid
 • loopneus
 • diarree
 • maagklachten
 • rugklachten
 • pijn op de borst

Sommige mensen kunnen ook minder vaak last hebben van bijwerkingen, zoals:

 • snelle hartslag
 • depressie
 • constipatie
 • vertigo
 • tremor
 • verwarring

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Provigil komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel direct uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medische noodsituatie heeft. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen het volgende omvatten:

Ernstige huiduitslag

In zeldzame gevallen kan Provigil in de eerste paar weken na inname een ernstige huiduitslag veroorzaken. Dit kan samengaan met braken en koorts, en kan leiden tot problemen met de lever, longen, nieren en het hart.

Als u huiduitslag krijgt terwijl u Provigil gebruikt, bel dan direct uw arts. Als de huiduitslag gerelateerd is aan Provigil, moet u waarschijnlijk stoppen met het innemen van het medicijn.

Ernstige allergische reactie

In zeldzame gevallen kunnen mensen die Provigil innemen een allergische reactie vertonen. Symptomen kunnen zijn:

 • ernstige huiduitslag of netelroos
 • problemen met ademhalen of slikken
 • zwelling van uw lippen, tong of gezicht
 • snelle hartslag

Hart effecten

Deze effecten treden eerder op bij mensen met een hartaandoening of hoge bloeddruk, maar kunnen ook optreden bij mensen zonder hartaandoeningen. Symptomen kunnen zijn:

 • pijn op de borst
 • hartkloppingen (bonzende hartslag)
 • ademhalingsproblemen
 • hoge bloeddruk die met medicijnen moet worden behandeld

Als u deze bijwerkingen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Het kan nodig zijn dat uw arts u controleert op hartaandoeningen, of uw hartslag en bloeddruk controleert.

Effecten op de geestelijke gezondheid

Sommige mensen die Provigil gebruiken kunnen stemmings- of mentaal gerelateerde bijwerkingen hebben, zoals:

 • angst
 • depressie
 • gevoelens van nervositeit
 • verwarring
 • prikkelbaarheid

In sommige gevallen kunnen deze bijwerkingen ernstig worden. Hoewel zeldzaam, hebben sommige mensen zelfmoordgedachten, symptomen van psychose (zoals wanen of hallucinaties), manie en agressie gehad. Deze bijwerkingen komen vaker voor bij mensen die in het verleden geestelijke gezondheidsproblemen hebben gehad.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Bijwerkingen op lange termijn

Langdurig gebruik van Provigil kan het risico op het ontwikkelen van psychologische en lichamelijke afhankelijkheid verhogen. Deze bijwerking lijkt echter zeldzaam te zijn, en is waarschijnlijker wanneer het geneesmiddel in hoge doses wordt gebruikt, of wanneer het verkeerd wordt gebruikt of misbruikt.

Provigil misbruik komt niet vaak voor. Het komt eerder voor bij mensen met een verleden van alcohol- of drugsmisbruik.

De meeste mensen lijken geen ontwenningsverschijnselen te hebben wanneer zij stoppen met de behandeling met Provigil.

Waarschuwing voor het rijden

Voordat u gaat rijden terwijl u Provigil gebruikt, wacht u tot u weet wat het effect van het medicijn op u is. Als u zich licht in het hoofd, verward of slaperig voelt nadat u Provigil heeft ingenomen, ga dan niet rijden en gebruik geen gevaarlijke apparatuur.

Hoewel Provigil helpt om slaperigheid te verminderen bij mensen met narcolepsie of andere aandoeningen, kan het niet zorgen voor volledige waakzaamheid. Bovendien kan Provigil bepaalde bijwerkingen veroorzaken, zoals duizeligheid of verwardheid, die uw rijvaardigheid kunnen aantasten.

Provigil gebruik

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen zoals Provigil goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Naast deze toepassingen wordt Provigil soms ook gebruikt voor doeleinden die niet zijn goedgekeurd door de FDA.

Goedgekeurde toepassingen voor Provigil

Provigil is door de FDA goedgekeurd voor het verbeteren van slaperigheid overdag veroorzaakt door de volgende medische aandoeningen:

 • narcolepsie
 • obstructieve slaapapneu
 • slaapstoornis door ploegendienst

Gebruik dat niet is goedgekeurd

Provigil wordt soms off-label gebruikt voor toepassingen die niet door de FDA zijn goedgekeurd. Off-label gebruik betekent dat het geneesmiddel is goedgekeurd voor een bepaald gebruik, maar wordt gebruikt voor een ander gebruik. In andere gevallen kan Provigil worden misbruikt voor doeleinden die niet zijn goedgekeurd.

Provigil voor ADHD

Provigil wordt off-label gebruikt voor de behandeling van attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD). Het wordt echter niet beschouwd als een eerste-keus medicijn voor dit doel.

Hoewel sommige researchTrusted Source aantoont dat het de symptomen van ADHD kan verbeteren, toont ander onderzoek geen voordeel aan. Provigil wordt momenteel niet aanbevolen door de American Academy of PediatricsTrusted Source voor de behandeling van ADHD.

Provigil tegen depressie

Provigil wordt off-label gebruikt voor depressie bij mensen bij wie antidepressiva alleen hun aandoening niet volledig behandelen. Van het innemen van Provigil samen met antidepressiva is aangetoondTrusted Source dat het de symptomen van vermoeidheid en overmatige vermoeidheid verbetert bij mensen die depressief zijn.

Provigil voor MS

Provigil wordt soms off-label voorgeschreven om vermoeidheidssymptomen te behandelen die worden veroorzaakt door aandoeningen zoals multiple sclerose (MS). Een analyse van klinische studies toonde aan dat Provigil de symptomen van vermoeidheid bij MS-patiënten kan verbeteren.

Provigil tegen angst

Provigil wordt gewoonlijk niet off-label voorgeschreven voor de behandeling van angst. Sommige mensen zeggen echter dat Provigil hen meer focus, rust en zelfvertrouwen geeft in sociale of stressvolle situaties. Hierdoor kan Provigil worden misbruikt voor de behandeling van sociale angst of prestatie-angst.

Andere mensen die Provigil nemen zeggen dat het meer angst veroorzaakt, of angstsymptomen verergert.

Als u angstig bent, bespreek dan met uw arts welke behandelingsmogelijkheden uw symptomen kunnen verminderen. Neem geen Provigil tenzij uw arts u dit voorschrijft.

Provigil voor gewichtsverlies

Provigil kan bij sommige mensen die het innemen een verlies van eetlust veroorzaken. Vanwege deze bijwerking misbruiken sommige mensen Provigil als hulpmiddel bij gewichtsverlies.

Neem geen Provigil tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven. Misbruik van dit geneesmiddel kan leiden tot misbruik en afhankelijkheid.

Provigil dosering

De Provigil dosering die uw arts voorschrijft zal afhangen van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Provigil gebruikt
 • uw leeftijd
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering en deze na verloop van tijd aanpassen om de dosering te bereiken die voor u geschikt is. Uiteindelijk zal hij de laagste dosering voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Dosering voor narcolepsie en slaapapneu

Voor slaperigheid overdag als gevolg van narcolepsie of obstructieve slaapapneu is de gebruikelijke dosering 200 mg eenmaal daags in de ochtend. Soms worden hogere doses gebruikt, tot 400 mg per dag. Het is echter mogelijk dat deze doses niet effectiever zijn dan 200 mg per dag.

Dosering voor slaapstoornis door ploegendienst

Voor overmatige slaperigheid als gevolg van een slaapstoornis in ploegendienst is de gebruikelijke dosering 200 mg, die ongeveer een uur voor het begin van de ploegendienst wordt ingenomen.

Dosering voor mensen met leverproblemen

Als u ernstige leverproblemen heeft, zal uw arts waarschijnlijk een lagere dosering voorschrijven. De aanbevolen dosering voor mensen met deze aandoening is meestal 100 mg per dag.

Dosering voor senioren

Senioren kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van Provigil, met name voor de bijwerkingen. Als u ouder bent dan 65 jaar, kan uw arts u een lagere dosering voorschrijven.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Onthoud dat Provigil u wakker houdt, dus neem het niet in tenzij u van plan bent om meerdere uren wakker te blijven. Als het dicht bij uw bedtijd is, sla dan de gemiste dosis over en neem het de volgende dag op de normale tijd.

Probeer nooit de achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Ja, Provigil wordt meestal langdurig ingenomen door mensen met narcolepsie of slaapapneu. Dit zijn chronische aandoeningen die vaak een langdurige behandeling vereisen om de symptomen van slaperigheid overdag te verbeteren.

Hoe moet ik Provigil innemen?

Hoe u Provigil inneemt kan afhangen van waarvoor u het inneemt.

Timing

Als u Provigil neemt om slaperigheid overdag als gevolg van narcolepsie of slaapapneu te verminderen, neemt u het ’s ochtends in.

Als u Provigil neemt voor slaapstoornissen in ploegendienst, zult u het waarschijnlijk een uur voor uw dienst innemen.

Provigil houdt u enkele uren wakker, dus u kunt het beter niet te dicht voor uw bedtijd innemen.

Provigil met voedsel innemen

U kunt Provigil met of zonder voedsel innemen. Als het geneesmiddel uw maag van streek maakt, kan het innemen met voedsel deze bijwerking verminderen. Als u het echter met voedsel inneemt, kan het iets langer duren voordat Provigil begint te werken.

Kan Provigil worden vermalen?

Provigil tabletten mogen niet worden fijngemaakt of gesplitst. Als u problemen heeft met het innemen van Provigil, praat dan met uw arts of apotheker over mogelijkheden om het doorslikken van de tablet te vergemakkelijken.

Hoe verschijnt Provigil bij een drugstest?

Urine drug screening testen detecteren Provigil meestal niet in de urine.

Hoewel Provigil een stimulerend middel is, verschilt de chemische samenstelling ervan van die van andere stimulerende middelen, zoals amfetaminen. Daarom zou het waarschijnlijk geen vals-positief testresultaat voor amfetamines veroorzaken. Hierover is echter zeer weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar.

Hoewel Provigil misschien niet voorkomt in een drugstest, is het belangrijk te weten dat stimulerende middelen vaak verboden zijn als je een sporter bent. Dit geldt ook voor Provigil.

De National Collegiate Athletic Association bijvoorbeeld, noemt stimulerende middelen zoals Provigil verboden tijdens het sporten. Zorg ervoor dat je met je coach praat als je Provigil gebruikt voor een medische aandoening.

Provigil interacties

Provigil kan een wisselwerking hebben met verschillende andere medicijnen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren, terwijl andere juist meer bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Provigil en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben met Provigil. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Provigil.

Voordat u Provigil inneemt, dient u uw arts en apotheker te informeren over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te voorkomen.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen die de effecten van Provigil veranderen

Verschillende medicijnen kunnen de activiteit van een enzym genaamd cytochroom P450 3A4 in uw lichaam verminderen. Het nemen van deze medicijnen samen met Provigil kan ervoor zorgen dat uw lichaam zich langzamer ontdoet van Provigil. Dit kan leiden tot meer Provigil bijwerkingen.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • antivirale medicijnen zoals:
  • cobicistat (Tybost)
  • darunavir (Prezista)
  • ritonavir (Norvir)
  • Viekira Pak, Viekira XR (dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir, ritonavir)
 • antischimmel medicijnen zoals:
  • fluconazol (Diflucan)
  • itraconazol (Sporanox, Onmel)
  • ketoconazol
 • antibiotica zoals:
  • claritromycine (Biaxin)
  • erytromycine (E.E.S., EryPed, Ery-Tab, Erythrocin)
 • hartmedicijnen zoals:
  • amiodaron (Pacerone, Nexterone)
  • diltiazem (Cardizem, Cartia XT, Diltzac, Taztia XT, Tiazac, anderen)
  • verapamil (Calan, Verelan)

Geneesmiddelen die beïnvloed kunnen worden door Provigil

Provigil kan de activiteit van een enzym genaamd cytochroom P450 3A4 in uw lichaam verhogen. Dit kan ervoor zorgen dat uw lichaam zich sneller ontdoet van bepaalde medicijnen. Als gevolg daarvan kunnen deze medicijnen minder effectief worden.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • orale anticonceptiemiddelen (overweeg het gebruik van een vervangende anticonceptiemethode tijdens de inname van Provigil en gedurende één maand na de stopzetting ervan)
 • cyclosporine (Neoral, Sandimmune)
 • midazolam
 • triazolam (Halcion)

Provigil kan de activiteit van enzymen genaamd cytochroom P450 2C19 in uw lichaam verminderen. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam zich langzamer ontdoet van bepaalde medicijnen. Dit kan leiden tot meer bijwerkingen van medicijnen.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • clomipramine (Anafranil)
 • diazepam (Valium)
 • omeprazol (Prilosec)
 • fenytoïne (Dilantin, Phenytek)
 • propranolol (Inderal LA, InnoPran XL)

Vele andere geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed wanneer zij samen met Provigil worden ingenomen. Als u andere geneesmiddelen gebruikt, overleg dan met uw arts en apotheker over hoe u mogelijke interacties kunt voorkomen.

Monoamine-oxidaseremmers (MOA-remmers)

Het innemen van Provigil met monoamine oxidase remmers (MAO-remmers) kan leiden tot gevaarlijke bijwerkingen zoals zeer hoge bloeddruk, pijn op de borst, ernstige hoofdpijn, en verhoogde lichaamstemperatuur. Provigil mag niet worden ingenomen binnen 14 dagen na gebruik van een MAOremmer.

Voorbeelden van MAO-remmers zijn:

 • isocarboxazid (Marplan)
 • linezolid (Zyvox)
 • fenelzine (Nardil)
 • selegiline (Eldepryl)
 • tranylcypromine (Parnate)

Warfarin

Het gebruik van Provigil in combinatie met warfarine (Coumadin, Jantoven) kan ervoor zorgen dat uw lichaam warfarine langzamer afbreekt. Dit kan de effecten van warfarine versterken en uw risico op bijwerkingen zoals bloedingen verhogen.

Provigil en kruiden en supplementen

Provigil kan een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen of kruidenproducten die u mogelijk gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • acacia rigidula
 • bittere sinaasappel
 • groene thee
 • guarana
 • hordenine
 • Indische snakeroot
 • octodrine
 • Sint-Janskruid
 • yohimbe

Marihuana

Het gebruik van Provigil in combinatie met marihuana kan het effect van marihuana op u veranderen. Provigil verandert de enzymen in uw lichaam die bepalen hoe snel het lichaam zich ontdoet van marihuana chemicaliën die u high maken. Dit kan de effecten en bijwerkingen van marihuana verhogen of verlagen.

Provigil en voedsel

Provigil kan een wisselwerking hebben met bepaalde voedingsmiddelen die u eet.

Vruchtensappen

Het drinken van bepaalde vruchtensappen, zoals grapefruitsap en sinaasappelsap, terwijl u Provigil gebruikt, kan de manier waarop uw lichaam met het geneesmiddel omgaat veranderen. Dit kan de hoeveelheid Provigil in uw lichaam verhogen en uw risico op bijwerkingen vergroten.

Voedingsmiddelen en dranken die cafeïne bevatten

Cafeïne in voedsel en dranken kan bijdragen aan de stimulerende effecten van Provigil. Dit kan het risico op stimulans-gerelateerde bijwerkingen zoals angst, nervositeit, slaapproblemen, en anderen verhogen.

Voorbeelden van voedingsmiddelen en dranken die cafeïne bevatten zijn:

 • koffie
 • chocolade
 • soda
 • thee (zoals zwarte, groene en oolong)

Provigil en alcohol

U moet het drinken van alcohol vermijden terwijl u Provigil inneemt.

Alcohol kan ervoor zorgen dat u zich moe en slaperig voelt. Dit kan de effecten van Provigil verminderen, dat gewoonlijk wordt gebruikt om u te helpen zich minder moe en slaperig te voelen.

Provigil misbruik

Sommige mensen die Provigil innemen kunnen veranderingen in stemming of denken ervaren waardoor zij zich meer gefocust en zelfverzekerder voelen. Hoewel dit niet vaak voorkomt, kunnen sommige mensen ook gevoelens van euforie ervaren. Sommige mensen noemen dit een “high”.

Dit effect kan leiden tot misbruik of verkeerd gebruik van Provigil voor niet-medisch gebruik. Misbruik of oneigenlijk gebruik is waarschijnlijker bij mensen die in het verleden alcohol of drugs hebben misbruikt.

Alternatieven voor Provigil

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt zijn voor u dan andere. Als u geïnteresseerd bent in een alternatief voor Provigil, praat dan met uw arts om meer te weten te komen over andere medicijnen die goed voor u kunnen werken.

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om de slaperigheid overdag te verminderen bij mensen met narcolepsie, slaapapneu of een slaapstoornis in ploegendienst zijn:

 • amfetamine (Adzenys XR-ODT, Adzenys ER, Dyanavel XR, Evekeo)
 • Adderall (amfetamine- en dextroamfetaminezouten)
 • armodafinil (Nuvigil)
 • dextroamfetamine (Dexedrine, ProCentra, Zenzedi)
 • lisdexamfetamine (Vyvanse)
 • methylfenidaat (Aptensio XR, Concerta, Cotempla XR-ODT, Daytrana, Methylin, QuilliChew ER, Quillivant XR, Ritalin)
 • natriumoxybaat (Xyrem)

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen.

Provigil vs. Nuvigil

U vraagt zich misschien af hoe Provigil zich verhoudt tot bepaalde medicijnen zoals Nuvigil. Provigil en Nuvigil zijn zeer vergelijkbare medicijnen. In feite wordt Nuvigil een “isomeer” van Provigil genoemd. Dat betekent dat hun chemische samenstelling vrijwel identiek is, maar dat de chemische stoffen iets anders gerangschikt zijn.

De generieke naam van Nuvigil is armodafinil.

Gebruikt

Zowel Provigil als Nuvigil zijn door de FDA goedgekeurd voor dezelfde doeleinden. Ze worden beide gebruikt voor de behandeling van slaperigheid overdag veroorzaakt door:

 • narcolepsie
 • obstructieve slaapapneu
 • slaapstoornis door ploegendienst

Drugsvormen

Provigil en Nuvigil zijn beide verkrijgbaar als orale tabletten die gewoonlijk eenmaal daags worden ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Provigil en Nuvigil veroorzaken zeer vergelijkbare veel voorkomende en ernstige bijwerkingen.

Meer voorkomende bijwerkingen

Voorbeelden van meer voorkomende bijwerkingen die zowel door Provigil als Nuvigil kunnen worden veroorzaakt, zijn:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • gevoelens van nervositeit
 • angst
 • slaapproblemen
 • slechte eetlust
 • droge mond
 • duizeligheid
 • diarree
 • maagklachten

Ernstige bijwerkingen

Provigil en Nuvigil hebben ook veel mogelijke ernstige bijwerkingen gemeen, zoals:

 • ernstige huiduitslag
 • ernstige allergische reactie
 • geestelijke gezondheidseffecten, zoals angst, depressie en verwarring
 • harteffecten, met symptomen als pijn op de borst, hartkloppingen en ademhalingsmoeilijkheden

Doeltreffendheid

Provigil en Nuvigil worden beschouwd als de eerste keus medicatie voor het verminderen van slaperigheid bij mensen met narcolepsie, slaapapneu en slaapstoornis door ploegendienst. Echter, hun effectiviteit is niet direct vergeleken in klinische studies.

Uit een analyse van klinische studies blijkt echter dat Provigil en Nuvigil ongeveer even goed werken bij het verminderen van slaperigheid bij mensen met slaapapneu.

Kosten

Provigil en Nuvigil zijn beide merkgeneesmiddelen. Ze zijn ook beide beschikbaar in generieke vorm. De generieke naam van Nuvigil is armodafinil. Generieke geneesmiddelen zijn meestal minder duur dan merkgeneesmiddelen.

De merk- en generieke versies van Provigil lijken duurder te zijn dan de merk- en generieke versies van Nuvigil. Welk geneesmiddel u ook neemt, het bedrag dat u betaalt zal afhangen van uw ziektekostenverzekering.

Provigil vs. Vyvanse

Misschien vraagt u zich af hoe Provigil zich verhoudt tot bepaalde medicijnen zoals Vyvanse. Provigil en Vyvanse (lisdexamfetamine) zijn beide stimulerende medicijnen, maar ze beïnvloeden de hersenen op een iets andere manier.

Provigil verhoogt de waakzaamheid en alertheid. Vyvanse kan waakzaamheid veroorzaken en, bij mensen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), ook gevoelens van kalmte en concentratie.

Gebruikt

Provigil is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van slaperigheid overdag veroorzaakt door narcolepsie, slaapapneu en slaapstoornis in ploegendienst. Vyvanse wordt voor deze doeleinden off-label gebruikt.

Vyvanse is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van ADHD. Het is ook goedgekeurd voor de behandeling van eetbuistoornis. Provigil wordt off-label gebruikt voor deze toepassingen.

Drugsvormen

Provigil is verkrijgbaar als een orale tablet die gewoonlijk eenmaal daags wordt ingenomen. Vyvanse is verkrijgbaar als capsule en als kauwtablet, die beide eenmaal daags worden ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Provigil en Vyvanse zijn beide stimulerende medicijnen. Als gevolg daarvan hebben ze verschillende vergelijkbare bijwerkingen.

 

Provigil en Vyvanse

Provigil

Vyvanse

Meer voorkomende bijwerkingen

 • misselijkheid
 • braken
 • angst
 • slaapproblemen
 • slechte eetlust
 • diarree
 • maagklachten
 • droge mond
 • duizeligheid
 • zwakte
 • gebrek aan coördinatie
 • verwarring
 • vermoeidheid

(enkele unieke veel voorkomende bijwerkingen)

Ernstige bijwerkingen

 • ernstige allergische reactie
 • gevolgen voor de geestelijke gezondheid, zoals angst of depressie
 • hartklachten zoals pijn op de borst of hartkloppingen
 • lichamelijke en psychische afhankelijkheid*
 • misbruik en oneigenlijk gebruik*
 • een ernstige, soms levensbedreigende, huiduitslag
 • ontwenningsverschijnselen wanneer de medicatie wordt gestopt

*Dit risico kan groter zijn met Vyvanse dan met Provigil.

Doeltreffendheid

De doeleinden waar zowel Provigil als Vyvanse voor worden gebruikt zijn:

 • ADHD behandelen
 • vermindering van slaperigheid overdag bij mensen met narcolepsie of andere stoornissen

Voor de behandeling van ADHD zijn deze medicijnen niet rechtstreeks vergeleken in klinische studies. Volgens een analyse van klinische studies lijkt Vyvanse echter effectiever te zijn dan Provigil voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Deze medicijnen zijn ook niet direct vergeleken in klinische studies naar het verminderen van slaperigheid overdag bij mensen met narcolepsie of andere aandoeningen. Het is echter belangrijk op te merken dat Provigil een eerste-keus medicijn is voor dit gebruik, terwijl Vyvanse een alternatieve behandelingskeuze is.

Kosten

Provigil en Vyvanse zijn merkgeneesmiddelen. Provigil is ook beschikbaar in een generieke vorm genaamd modafinil, maar Vyvanse is niet beschikbaar als generiek geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen zijn doorgaans minder duur dan merkgeneesmiddelen.

Provigil kost meer dan Vyvanse. De generieke versie van Provigil kost echter minder dan Vyvanse. Het werkelijke bedrag dat u betaalt, hangt af van uw ziektekostenverzekering.

Hoe Provigil werkt

Hoe Provigil werkt om de waakzaamheid te verhogen en slaperigheid te verminderen is niet duidelijk. Het geneesmiddel werkt in de hersenen om de hoeveelheid van bepaalde chemische boodschappers zoals dopamine te verhogen. Het lijkt ook de boodschapper glutamaat in bepaalde delen van de hersenen te beïnvloeden.

Deze acties kunnen leiden tot stimulatie van de hersenactiviteiten, waardoor u zich minder moe zou kunnen voelen.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Provigil begint te werken binnen 30 tot 60 minuten nadat u het heeft ingenomen. Als u het met voedsel inneemt, kan het iets langer duren voordat het middel begint te werken.

Provigil en zwangerschap

Er is niet genoeg onderzoek gedaan bij mensen om zeker te weten wat het effect van dit middel op de foetus is. Sommige onderzoeken bij dieren hebben negatieve effecten op de foetus aangetoond wanneer de moeder dit geneesmiddel gebruikt. Dierstudies voorspellen echter niet altijd de manier waarop mensen zouden reageren.

Vertraagde groei van de foetus en spontane abortus zijn voorgekomen bij vrouwen die Provigil gebruikten. Het is echter niet duidelijk of Provigil de oorzaak was.

Praat met uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Dit geneesmiddel mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het voordeel opweegt tegen het mogelijke risico.

Als u Provigil gebruikt terwijl u zwanger bent, kunt u zich aanmelden voor een register dat u zal helpen informatie te verzamelen over uw ervaring. Registers voor zwangerschapsblootstellingTrusted Source helpt beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg meer te weten te komen over de invloed van bepaalde geneesmiddelen op vrouwen en hun zwangerschappen. Bel 1-866-404-4106 om u aan te melden.

Provigil en borstvoeding

Het is niet bekend of Provigil via de moedermelk wordt doorgegeven.

Als u uw kind borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts. Het kan zijn dat u moet beslissen of u moet stoppen met borstvoeding geven of met het innemen van deze medicatie.

Veel voorkomende vragen

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Provigil.

Is Provigil een stimulerend middel?

Ja, Provigil is een stimulerend middel.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Bij de meeste mensen duurt het meestal 30 tot 60 minuten voordat het begint te werken. Als u Provigil met voedsel inneemt, kan het iets langer duren.

Wat is het verschil tussen Modalert en Provigil?

Modalert is een andere naam voor Provigil. Deze vorm van Provigil wordt verkocht in landen buiten Noord-Amerika. Modalert wordt niet verkocht in de Verenigde Staten.

Wat als Provigil stopt met werken?

Bij de meeste mensen die Provigil volgens voorschrift van hun arts innemen, blijft het ook werken als het gedurende langere tijd wordt ingenomen.

Als u echter het gevoel heeft dat het niet langer voor u werkt, praat dan met uw arts. Misschien moet hij uw dosering verhogen of een ander medicijn overwegen.

Provigil overdosis

Als u te veel van dit medicijn neemt, loopt u meer kans op ernstige bijwerkingen.

Overdosis symptomen

Symptomen van overdosering van Provigil kunnen zijn:

 • prikkelbaarheid
 • angst
 • agitatie
 • verwarring
 • nervositeit
 • slaapproblemen
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • hallucinaties
 • verhoogde bloeddruk
 • snelle hartslag
 • pijn op de borst

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u of uw kind te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts of vraag advies aan de American Association of Poison Control Centers op 1-800-222-1222 of via hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Provigil expiratie

Wanneer Provigil wordt afgeleverd door de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal een jaar vanaf de datum dat de medicatie werd afgeleverd.

Deze data zijn vastgesteld om de werkzaamheid van de medicatie gedurende deze tijd te garanderen.

Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is om het gebruik van verlopen medicijnen te vermijden. Echter, een onderzoek van de FDA studyTrusted Source aangetoond dat veel medicijnen nog goed kunnen zijn na de houdbaarheidsdatum die op de fles staat.

Hoe lang een medicijn goed blijft, kan afhangen van vele factoren, waaronder hoe en waar het medicijn wordt bewaard. Provigil moet worden bewaard bij kamertemperatuur.

Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vraag dan aan uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Provigil waarschuwingen

Praat met uw arts over uw gezondheid voordat u Provigil gaat gebruiken. Provigil is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen heeft. Deze omvatten:

 • Geestelijke gezondheid aandoeningen. Provigil kan soms bijwerkingen veroorzaken bij de geestelijke gezondheid, zoals depressie, manie of psychose. Als u in het verleden een psychische aandoening heeft gehad, kunt u een hoger risico lopen om deze bijwerkingen te krijgen.
 • Hartaandoeningen. Provigil kan enkele bijwerkingen op het hart veroorzaken, zoals een snelle hartslag, verhoogde bloeddruk en pijn op de borst. Als u een hartaandoening heeft, kan het zijn dat uw arts uw hart wil controleren voor of tijdens de behandeling met dit geneesmiddel.

Professionele informatie voor Provigil

De volgende informatie is bestemd voor clinici en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Werkingsmechanisme

Provigil is een stimulerend middel met effecten die niet lijken op die van andere stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel, zoals amfetamine of methylfenidaat. Provigil heeft geen alfa-adrenerge effecten, maar de alfa-adrenerge antagonist prazosine kan de wakkere effecten van Provigil verminderen.

Provigil dopamine heropname heeft geen dopamine receptor agonist activiteit. Dopamine antagonisten blokkeren de waakzaamheid van Provigil niet.

Dierstudies tonen aan dat Provigil de glutaminerge activiteit in de thalamus en de hippocampus verhoogt.

Farmacokinetiek en metabolisme

Provigil wordt gemakkelijk geabsorbeerd wanneer het oraal wordt ingenomen en bereikt de piekplasmaconcentratie binnen 2 tot 4 uur. De piekconcentratie kan met ongeveer een uur worden vertraagd wanneer het geneesmiddel met voedsel wordt ingenomen.

Provigil wordt voornamelijk via de lever geëlimineerd. Provigil induceert cytochroom P450 3A4 en induceert zijn eigen metabolisme via deze route.

De eliminatie van Provigil is met ongeveer 60 procent verminderd bij mensen met een ernstige leverziekte.

De halfwaardetijd van Provigil is ongeveer 15 uur.

Contra-indicaties

Provigil is gecontra-indiceerd bij mensen die in het verleden een overgevoeligheidsreactie op Provigil of Nuvigil (armodafinil) hebben gehad.

Misbruik en afhankelijkheid

Provigil is een gereguleerde stof van Schedule IV. Studies tonen aan dat Provigil euforische effecten kan veroorzaken en gevoelens die overeenkomen met andere stimulerende middelen, waaronder methylfenidaat. Mensen met een voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik kunnen een hoger risico hebben op misbruik van Provigil.

Hoewel drugsverslaving kan optreden, zijn er geen ontwenningsverschijnselen vastgesteld.

Opslag

Provigil moet worden bewaard bij kamertemperatuur: 68°F tot 77°F (20°C tot 25°C).

Submit Review