Prozac Kopen Zonder Recept

Wat is Prozac (fluoxetine)?

Prozac is een antidepressivum. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van depressies, obsessieve-compulsieve stoornissen en paniekstoornissen.

Prozac, ook bekend onder de generieke naam fluoxetine, is een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Ongeveer 1 op de 10 mensen in de Verenigde Staten (V.S.) zou SSRI-medicijnen gebruiken, en 1 op de 4 vrouwen in de 40 en 50.

Prozac verscheen voor het eerst in de VS in 1988 en het werd een van de meest voorgeschreven antidepressiva in het land. Het blijft populair, hoewel er nu nieuwere middelen beschikbaar zijn, zoals sertraline en citalopram.

Het is verkrijgbaar als vloeistof, tablet, capsule en als langwerkende capsule met vertraagde afgifte. Het is geschikt voor volwassenen en het kan in sommige gevallen worden gebruikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Snelle feiten over Prozac:

 • Prozac, of fluoxetine, is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) en een veelgebruikt antidepressivum.
 • Het wordt beschouwd als veilig en effectief bij de behandeling van depressie, angst, obsessieve compulsieve stoornis (OCD) en boulimia.
 • Bijwerkingen zijn onder meer een verhoogd risico op zelfmoordgedachten bij sommige jonge mensen.
 • Het mag niet worden gebruikt in combinatie met monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) en sommige andere geneesmiddelen.
 • Wie met Prozac wil stoppen, moet dit geleidelijk doen, met de hulp van een arts, om bijwerkingen te voorkomen.

Bijwerkingen

Antidepressiva, waaronder Prozac, kunnen een aantal mogelijke bijwerkingen hebben.

De FDA eist dat Prozac wordt geleverd met een waarschuwing in het zwarte vakje waarin staat dat antidepressiva het risico op zelfmoord kunnen verhogen bij mensen jonger dan 25 jaar. Het kan leiden tot suïcidale gedachten, of een verergering daarvan, bij kinderen en jonge volwassenen.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

 • verminderd libido en seksuele disfunctie
 • angst en nervositeit
 • abnormale dromen
 • zweten
 • diarree
 • asthenie, of gebrek aan lichamelijke kracht
 • huiduitslag
 • tremor
 • griepsyndroom
 • slapeloosheid, slaperigheid, en geeuwen
 • sinusitis, een ontsteking van het slijmvlies
 • pijnlijke of moeilijke spijsvertering, bekend als dyspepsie
 • droge mond
 • misselijkheid
 • vasodilatatie, of verwijding van de bloedvaten

Geneesmiddel-geneesmiddel interacties

De fabrikanten waarschuwen dat Prozac niet samen moet worden ingenomen met:

 • monoamine oxidase remmers (MAO-remmers): Pimozide en Thioridazine
 • geneesmiddelen gemetaboliseerd door CYP2D6
 • tricyclische antidepressiva (TCA’s)

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik met geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel (CZS) beïnvloeden, zoals geneesmiddelen die behoren tot de klasse van de “benzodiazepinen”. Voorbeelden hiervan zijn Diazepam en Lorazepam.

Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt in combinatie met niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID’s), aspirine, warfarine en andere geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden, omdat het risico bestaat dat het tot bloedingen kan leiden.

Prozac mag niet worden gebruikt in combinatie met antipsychotica, andere SSRI’s en andere serotonerge middelen, waaronder lithium en sint-janskruid.

Er bestaat ook een kans dat fluoxetine manie activeert bij een persoon die daar gevoelig voor is.

Zwangerschap en borstvoeding

Vrouwen mogen Prozac alleen tijdens de zwangerschap gebruiken als de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico’s voor de foetus.

Uit onderzoek is gebleken dat antidepressiva het risico op neonataal maladaptatiesyndroom verhogen. Symptomen zijn onder andere schrikachtigheid, problemen met voeding en ademhaling, en hypoglykemie, oftewel een laag bloedsuikergehalte.

Borstvoeding wordt afgeraden, omdat fluoxetine in de melk kan overgaan.

Zoals bij elk geneesmiddel bestaat ook hier de kans dat iemand allergisch is voor de bestanddelen. Als de patiënt last krijgt van huiduitslag, netelroos, zwelling of ademhalingsmoeilijkheden, moet hij contact opnemen met een arts, omdat een allergische reactie een medisch noodgeval kan worden.

Dosering

De dosering is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en het doel van de behandeling. Hier volgen enkele voorbeelden van doseringen.

De normale dosis voor volwassenen bij depressie begint met 20 milligram (mg) per dag, ’s ochtends via de mond in te nemen. De dosis kan worden verhoogd als de symptomen na een paar weken niet verbeteren. De onderhoudsdosis varieert van 20 tot 60 mg per dag, en de maximale dosis is 80 mg per dag.

Een volwassene die een orale capsule met vertraagde afgifte gebruikt om depressie te behandelen, neemt eenmaal per week een capsule van 90 mg.

Het kan 4 weken of langer duren voor u enig effect ziet.

Elke patiënt moet het advies van zijn arts opvolgen over hoeveel hij moet innemen, hoe vaak en wanneer.

Het nemen van de verkeerde dosis kan gevaarlijk zijn.

Terugtrekking

Patiënten die plotseling hun dosis verminderen of stoppen met het innemen van Prozac kunnen een aantal ongewenste effecten ondervinden.

Deze omvatten:

 • hersen zaps
 • duizeligheid
 • verwarring
 • nachtmerries en slapeloosheid
 • vertigo
 • misselijkheid
 • tremor
 • maag- en darmproblemen
 • griepachtige symptomen
 • angst of agitatie
 • spreuken van wenen
 • prikkelbaarheid
 • agressiviteit

Plotseling stoppen met een antidepressivum dat 6 weken of langer is gebruikt, kan leiden tot hetTrusted Source-onttrekkingssyndroom. Het verminderen van de inname kan soms dit effect hebben.

Deze effecten kunnen normaliter tot een minimum worden beperkt door het gebruik gedurende ten minste 4 weken te staken.

Sommige patiënten hebben geen last van ontwenningsverschijnselen, terwijl anderen wel last krijgen als ze een aantal weken stoppen. Sommige patiënten moeten plotseling stoppen, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen of zwangerschap. Het is belangrijk dat de patiënt en zijn arts bespreken hoe het gebruik van fluoxetine kan worden gestopt.

Gebruikt

Prozac is een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Het werkt door het blokkeren van de opname van de neurotransmitter serotonine in de hersenen.

Het reguleren van de hoeveelheid serotonine helpt de hersencellen om boodschappen aan elkaar door te geven. Dit resulteert in een betere en stabielere stemming. Het resulteert ook in meer neuronen in een gebied van de hersenen dat de “dentate gyrus” wordt genoemd, een deel van de hippocampusformatie. De hippocampus speelt een rol bij de vorming van herinneringen.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) keurtTrusted Source Prozac momenteel goed voor de acute en onderhoudsbehandeling van depressieve stoornis (MDD), obsessieve compulsieve stoornis (OCD), boulimia nervosa en paniekstoornis, met of zonder agorafobie.

Prozac wordt gewoonlijk alleen gebruikt. Fluoxetine in combinatie met olanzapine (OFC) kan echter ook worden gebruiktTrusted Source voor de behandeling van depressieve episoden bij mensen met een bipolaire stoornis. Fluoxetine in combinatie met olanzapine staat bekend als Symbyax. Deze combinatie kan ook helpen bij mensen met een behandelingsresistente depressie.

Sommige artsen kunnen Prozac “off-label” voorschrijven voor de behandeling van angst, voortijdige zaadlozing, zwaarlijvigheid en eetbuienstoornis.

Depressie

Prozac kan worden gebruikt om depressie bij volwassenen te behandelen. Het kan ook worden gebruikt voor kinderen en adolescenten in de leeftijd van 10 tot 19 jaarTrouwensbron met ernstige, aanhoudende depressie. Het National Institute of Mental Health (NIMH) maant echter tot voorzichtigheid, omdat bij een kleine groep adolescenten zelfmoordneigingen zijn opgetreden na gebruik van het middel.

In een onderzoek waarin de effectiviteit van Prozac werd vergeleken met die van andere antidepressiva, kwamTrusted Source tot de conclusie dat het middel even effectief lijkt te zijn, en mogelijk beter wordt verdragen. De auteurs concludeerden echter dat meer onderzoek nodig is, omdat een aantal factoren een exacte vergelijking moeilijk maken.

Bevindingen die zijn gerapporteerd in Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry suggereren dat de depressie van sommige patiënten niet reageert op behandeling met de SSRI’s paroxetine (Paxil) en citalopram (Celexa), vanwege een specifieke genetische factor. Deze patiënten, aldus de onderzoekers, kunnen baat hebben bij een overstap op Prozac.

Paniekstoornis

Een aantal studies heeft gesuggereerd dat Prozac de incidentie van paniekaanvallen bij mensen met paniekstoornis kan verminderen.

In één onderzoek meldde ongeveer 7 procent van de patiënten een toegenomen angst te ervaren in de eerste paar weken nadat zij begonnen waren Prozac te gebruiken, vergeleken met 9 procent die een placebo gebruikten. In vergelijking met de algemene voordelen wordt dit echter gering genoeg geacht om Prozac nog steeds “veilig en effectief” te noemen als behandeling voor angst- en paniekaanvallen.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

SSRI’s moeten gewoonlijk ten minste 11 weken worden ingenomen voordat een persoon met OCD enig voordeel ervaart. Patiënten met OCD gebruiken een SSRI zoals Prozac gewoonlijk minstens een jaarTrusted Source, afhankelijk van de behoeften en situatie van de persoon.

Een studie gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, concludeerdeTrusted Source dat een dosis van 20 tot 60 milligram (mg) fluoxetine effectief was bij de behandeling van kinderen en adolescenten met OCD. Deelnemers verdroegen het medicijn ook goed.

Boulimia nervosa

Onderzoekers melddenTrusted Source in The American Journal of Psychiatry dat voor patiënten met boulimia nervosa die niet hadden gereageerd op een psychologische behandeling, fluoxetine een nuttige interventie kan zijn. Het kan voordelen bieden bij boulimia als het gedurende maximaal een jaar wordt ingenomen.

164 – Prozac (fluoxetine) (werkzame stof)

Wat is fluoxetine?

Hoogtepunten voor fluoxetine

 1. Fluoxetine orale capsule is verkrijgbaar als merknaam geneesmiddel en als generiek geneesmiddel. Merknaam: Prozac.
 2. Fluoxetine is verkrijgbaar in vier vormen: capsule, capsule met vertraagde afgifte, tablet en oplossing. Alle vormen worden via de mond ingenomen.
 3. Fluoxetine orale capsule wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende soorten depressie, obsessieve-compulsieve stoornis, sommige eetstoornissen, en paniekaanvallen.

Belangrijke waarschuwingen

FDA-waarschuwingen

Dit geneesmiddel heeft waarschuwingen in de verpakking. Dit zijn de meest ernstige waarschuwingen van de Food and Drug Administration (FDA). Boxed warnings waarschuwen artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Fluoxetine kan het risico op suïcidaal denken en gedrag verhogen. Dit risico is vooral hoog bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Het risico is hoger tijdens de eerste paar maanden van de behandeling met dit geneesmiddel. U loopt ook een hoger risico als u een persoonlijke of familiegeschiedenis heeft van bipolaire ziekte of suïcidale gedachten of handelingen. Uw arts en familie moeten u nauwlettend in de gaten houden wanneer u begint met het gebruik van dit geneesmiddel en tijdens veranderingen in de dosering. Zij moeten letten op veranderingen in uw gedrag of tekenen van een verergerende depressie. Fluoxetine is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen jonger dan 7 jaar

Toon Meer

Andere waarschuwingen

 • Waarschuwing voor serotoninesyndroom: Dit geneesmiddel kan een levensbedreigende aandoening veroorzaken, het serotoninesyndroom. Dit syndroom treedt op wanneer medicijnen ervoor zorgen dat er te veel serotonine in uw lichaam wordt opgebouwd. Symptomen kunnen zijn: agitatie, hallucinaties (iets zien of horen wat er niet is), problemen met de coördinatie en een versnelde hartslag. Het kan ook gaan om overactieve reflexen, koorts, misselijkheid, overgeven of diarree. Bel onmiddellijk uw arts als u tekenen van deze aandoening hebt.
 • Manie waarschuwing: Dit geneesmiddel kan manie of hypomanie veroorzaken. Symptomen zijn onder andere sterk toegenomen energie, extreme prikkelbaarheid, meer of sneller praten dan gewoonlijk, racende gedachten, of ernstige slaapproblemen. Als u in het verleden manie of bipolaire stoornis heeft gehad, overleg dan met uw arts voordat u dit middel gaat gebruiken.
 • Waarschuwing voor laag zoutgehalte: Dit geneesmiddel kan ertoe leiden dat u een gevaarlijk laag zoutgehalte in uw bloed krijgt. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, zwakte, verwardheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen en een onvast gevoel. Bel onmiddellijk uw arts als u symptomen van deze aandoening heeft.

Wat is fluoxetine?

Fluoxetine is een receptplichtig geneesmiddel. Het wordt geleverd als capsule, capsule met vertraagde afgifte, tablet en oplossing. Alle vormen worden via de mond ingenomen. (Een capsule met vertraagde afgifte komt langzamer vrij in uw lichaam).

Fluoxetine orale capsule is verkrijgbaar als het merkgeneesmiddel Prozac. Het is ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merknaamversies. In sommige gevallen zijn ze niet in elke sterkte of vorm beschikbaar als merkgeneesmiddel.

Fluoxetine orale capsule kan worden gebruikt als onderdeel van een combinatietherapie. Dit betekent dat u het mogelijk samen met andere geneesmiddelen moet innemen. Voor de behandeling van depressieve episoden die verband houden met bipolaire stoornis type I en behandelingsresistente depressie, moet dit geneesmiddel worden gebruikt met olanzapine.

Waarom het gebruikt wordt

Fluoxetine orale capsule wordt gebruikt voor de behandeling van de volgende aandoeningen:

 • Depressie. Dit omvat zware depressie.
 • Obsessief-compulsieve stoornis. Deze aandoening veroorzaakt vervelende gedachten die maar niet weg willen gaan (obsessies) en de behoefte om bepaalde handelingen steeds opnieuw te doen (dwanghandelingen).
 • Boulimia nervosa. Deze aandoening is een eetstoornis die wordt gekenmerkt door eetbuien gevolgd door extreme gedragingen om niet aan te komen (zuiveren, vasten of overmatige lichaamsbeweging).
 • Paniekaanvallen. Dit zijn plotselinge episoden van extreme angst en zorgen, ook al is er geen dreiging.

Hoe werkt het?

Fluoxetine orale capsule behoort tot een klasse geneesmiddelen die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Fluoxetine werkt door het verhogen van de hoeveelheid serotonine (een natuurlijke stof) in uw hersenen. Serotonine helpt de geestelijke gezondheid in balans te houden. Een toename van serotonine helpt bij de behandeling van symptomen van depressie, obsessieve-compulsieve stoornis, boulimia nervosa, en paniekaanvallen.

Bijwerkingen van fluoxetine

Fluoxetine orale capsule veroorzaakt geen slaperigheid, maar het kan wel andere bijwerkingen veroorzaken.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van fluoxetine kunnen zijn:

 • vreemde dromen
 • verminderde zin in seks en problemen met het krijgen van een orgasme
 • verminderde eetlust
 • angst en nervositeit
 • zwakte
 • diarree
 • droge mond
 • indigestie
 • griep
 • erectiestoornissen (problemen om een erectie te krijgen of te behouden)
 • slaapproblemen
 • misselijkheid
 • keelpijn
 • uitslag
 • waterige neusuitvloeiing
 • slaperigheid
 • zweten en opvliegers
 • tremor (oncontroleerbare ritmische beweging in een deel van uw lichaam)
 • geeuwend
 • Als deze effecten mild zijn, kunnen ze binnen een paar dagen of een paar weken overgaan. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Serotonine syndroom. Symptomen kunnen zijn:
  • agitatie (zich geergerd of rusteloos voelen)
  • hallucinaties (iets zien of horen dat er niet is)
  • problemen met de coördinatie
  • racende hartslag
  • overactieve reflexen
  • koorts
  • misselijkheid
  • braken
  • diarree
 • Abnormale bloeding. Symptomen kunnen zijn:
  • gemakkelijker blauwe plekken krijgen of bloeden dan normaal
 • Manie. Symptomen kunnen zijn:
  • sterk verhoogde energie
  • ernstige slaapproblemen
  • racende gedachten
  • roekeloos gedrag
  • ongewoon grootse ideeën
  • overmatige vrolijkheid of prikkelbaarheid
  • meer of sneller praten dan normaal
 • Aanvallen
 • Een laag zoutgehalte in uw bloed. Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • zwakte
  • verwarring
  • moeite met concentreren
  • geheugenproblemen
  • zich wankel voelen

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat geneesmiddelen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke bijwerkingen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Bespreek mogelijke bijwerkingen altijd met een zorgverlener die uw medische voorgeschiedenis kent.

Fluoxetine kan wisselwerkingen hebben met andere geneesmiddelen

Fluoxetine orale capsule kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u mogelijk gebruikt. Er is sprake van een wisselwerking wanneer een stof de manier verandert waarop een geneesmiddel werkt. Dit kan schadelijk zijn of verhinderen dat het geneesmiddel goed werkt.

Om wisselwerkingen te helpen voorkomen, moet uw arts al uw medicijnen zorgvuldig beheren. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u gebruikt. Om te weten te komen hoe dit geneesmiddel kan interageren met iets anders dat u gebruikt, praat dan met uw arts of apotheker.

Voorbeelden van geneesmiddelen die wisselwerkingen met fluoxetine kunnen veroorzaken, staan hieronder vermeld.

Geneesmiddelen die u beter niet samen met fluoxetine kunt gebruiken

Neem deze geneesmiddelen niet tegelijk met fluoxetine in. Als u dit wel doet, kan dit gevaarlijke effecten in uw lichaam veroorzaken. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • Monoamine oxidase remmers (MAO-remmers), zoals isocarboxazide, fenelzine en tranylcypromine. U mag geen fluoxetine gebruiken als u een MAO-remmer gebruikt of als u in de afgelopen twee weken bent gestopt met het gebruik van een MAO-remmer. Neem geen MAO-remmer binnen vijf weken na het stoppen met fluoxetine. Als u deze geneesmiddelen te kort na elkaar inneemt, kan dit ernstige en levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Symptomen zijn onder meer hoge koorts, constante spierkrampen die u niet onder controle kunt houden en stijve spieren. Ze omvatten ook snelle veranderingen in uw hartslag en bloeddruk, verwarring en bewusteloosheid.
 • Thioridazine. U moet deze medicijnen niet samen innemen. Neem thioridazine niet in binnen vijf weken na het stoppen met fluoxetine. Het samen innemen van deze medicijnen kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken. Deze problemen kunnen ertoe leiden dat u plotseling overlijdt.
 • Pimozide. U moet deze medicijnen niet samen innemen. Fluoxetine kan ervoor zorgen dat de hoeveelheid pimozide in uw lichaam toeneemt. Dit verhoogt uw risico op hartritmestoornissen.

Interacties die uw risico op bijwerkingen verhogen

Verhoogde bijwerkingen: Het innemen van fluoxetine met bepaalde medicijnen verhoogt uw risico op bijwerkingen. Dit komt omdat fluoxetine en deze andere medicijnen dezelfde bijwerkingen kunnen veroorzaken. Deze medicijnen omvatten serotonerge medicijnen, zoals:

 • selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) zoals fluoxetine en sertraline
 • serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) zoals duloxetine en venlafaxine
 • tricyclische antidepressiva (TCA’s) zoals amitriptyline en clomipramine
 • de opioïden fentanyl en tramadol
 • het anxiolyticum buspirone
 • triptanen
 • lithium
 • tryptofaan
 • Sint-Janskruid
 • amfetaminen

Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met fluoxetine kan uw risico op het serotoninesyndroom verhogen, wat dodelijk kan zijn. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, zal uw arts u een verlaagde dosering fluoxetine geven en u controleren op tekenen van het serotoninesyndroom. Symptomen kunnen zijn: agitatie, zweten, spiertrekkingen en verwardheid.

Verhoogde bijwerkingen van andere geneesmiddelen: Het innemen van fluoxetine met bepaalde medicijnen verhoogt uw risico op bijwerkingen van deze medicijnen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • Benzodiazepinen, zoals triazolam en midazolam. Het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan leiden tot meer sedatie en slaperigheid.
 • Warfarine. Het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan leiden tot een toename van bloedingen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden.
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). Het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan leiden tot een toename van bloedingen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden.
 • Aspirine. Het gelijktijdig innemen van deze geneesmiddelen kan leiden tot een toename van bloedingen. Uw arts zal u nauwlettend in de gaten houden.
 • Geneesmiddelen die worden afgebroken door het enzym CYPD2D6, zoals aripiprazol, dextromethorfan, en risperidon. Inname van deze geneesmiddelen met fluoxetine kan uw risico op serotoninesyndroom, hartritmestoornissen en onwillekeurige spierbewegingen verhogen.
 • Lithium. Uw arts moet uw bloedspiegels van lithium controleren als u deze geneesmiddelen samen moet innemen.
 • Fenytoïne. Het gelijktijdig innemen van deze geneesmiddelen kan verwarring, duizeligheid en koorts veroorzaken. U kunt ook veranderingen in uw gedrag krijgen. Deze veranderingen zijn onder andere boosheid, prikkelbaarheid, of verdriet. Uw arts moet het niveau van fenytoïne in uw lichaam controleren.
 • Carbamazepine. Het gelijktijdig innemen van deze geneesmiddelen kan wazig zien, duizeligheid of trillen veroorzaken. Uw arts moet het niveau van carbamazepine in uw lichaam controleren.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat de wisselwerking tussen geneesmiddelen bij iedereen anders is, kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke wisselwerkingen omvat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts over mogelijke interacties met alle geneesmiddelen op recept, vitaminen, kruiden en supplementen, en vrij verkrijgbare geneesmiddelen die u gebruikt.

Fluoxetine waarschuwingen

Dit medicijn komt met verschillende waarschuwingen.

Allergie waarschuwing

Dit geneesmiddel kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Symptomen kunnen zijn:

 • netelroos
 • huiduitslag alleen of met koorts en gewrichtspijn
 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van uw keel of tong

Als u deze symptomen krijgt, bel dan 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Neem dit middel niet meer in als u er ooit allergisch op heeft gereageerd. Het opnieuw innemen kan fataal zijn (de dood tot gevolg hebben).

Waarschuwingen voor mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen

Voor mensen met bloedstollingsstoornissen: Dit geneesmiddel kan ervoor zorgen dat u gemakkelijker bloedt. Als u een ander geneesmiddel gebruikt om uw bloed te verdunnen, kan dit gevaarlijke bloedingen veroorzaken.

Voor mensen met diabetes: Dit geneesmiddel kan een lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Zodra u stopt met het innemen van dit geneesmiddel, kan uw bloedsuikerspiegel weer stijgen.

Voor mensen met bipolaire stoornis type I: U mag dit geneesmiddel niet alleen gebruiken om depressie te behandelen die gepaard gaat met bipolaire stoornis type I. Dit geneesmiddel kan uw risico op een gemengde of manische episode verhogen.

Voor mensen met leveraandoeningen: Als u leverproblemen heeft of een voorgeschiedenis van een leverziekte, kan het zijn dat uw lichaam dit geneesmiddel minder goed kan verwerken. Dit kan de niveaus van dit geneesmiddel in uw lichaam verhogen en meer bijwerkingen veroorzaken. Uw arts kan uw dosis verlagen of u dit geneesmiddel minder vaak laten innemen.

Voor mensen met closed-angle glaucoom (een plotselinge ophoping van druk in uw oog): Fluoxetine kan een glaucoomaanval veroorzaken. Als u closed-angle glaucoom heeft, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Voor mensen met epilepsie of andere aandoeningen die aanvallen veroorzaken: Dit geneesmiddel kan uw risico op epileptische aanvallen verhogen. Als u in het verleden aanvallen heeft gehad, overleg dan met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Vertel het hem of haar als u meer aanvallen krijgt nadat u met de behandeling bent begonnen.

Voor mensen met hartritmestoornissen: Dit geneesmiddel kan ervoor zorgen dat uw hart abnormaal gaat kloppen. Soms heeft dit geleid tot een onveilige abnormale hartslag, torsades de pointes genaamd. U heeft een hoger risico als u ooit hartproblemen heeft gehad. Bel meteen uw arts als u een snelle of onregelmatige hartslag heeft. Iedereen die het bewustzijn verliest, heeft dringend medische hulp nodig.

Waarschuwingen voor andere groepen

Voor zwangere vrouwen: Dit medicijn is een categorie C zwangerschapsmedicijn. Dat betekent twee dingen:

 1. Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat het gebruik van het geneesmiddel door de moeder nadelige gevolgen heeft voor de foetus.
 2. Er is niet genoeg onderzoek gedaan bij mensen om met zekerheid te zeggen wat het effect van het medicijn op de foetus is.

Praat met uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt als het potentiële voordeel opweegt tegen het potentiële risico.

Als u zwanger wordt terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, bel dan onmiddellijk uw arts.

Voor vrouwen die borstvoeding geven: Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt. Praat met uw arts als u uw kind borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of met het innemen van dit geneesmiddel.

Voor senioren: Senioren kunnen een hoger risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel hebben. Vanwege dit risico kan uw arts de dosering verlagen of u het medicijn minder vaak laten innemen.

Boulimia nervosa en paniekstoornis: Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen voor deze aandoeningen. Het mag niet worden gebruikt bij mensen jonger dan 18 jaar.

Depressieve stoornis: Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 8 jaar voor deze aandoening.

Obsessief-compulsieve stoornis: Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 7 jaar voor deze aandoening.

Hoe moet ik fluoxetine innemen?

Het is mogelijk dat niet alle mogelijke doseringen en geneesmiddelvormen hier zijn opgenomen. Uw dosering, de vorm van het geneesmiddel en hoe vaak u het geneesmiddel inneemt, zijn afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • de aandoening die wordt behandeld
 • hoe ernstig uw aandoening is
 • andere medische aandoeningen die u heeft
 • hoe je reageert op de eerste dosis

Dosering voor boulimia nervosa

Generisch: Fluoxetine

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Merk: Prozac

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Dosering volwassenen (leeftijd 18 tot 64 jaar)

Typische dosering: 60 mg per dag, ’s morgens ingenomen.

Kinderdosering (leeftijd 0 tot 17 jaar)

Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen voor deze aandoening. Het mag niet worden gebruikt bij mensen jonger dan 18 jaar.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Senioren kunnen een hoger risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel hebben. Vanwege dit risico kan uw arts de dosering verlagen of de frequentie van de inname verminderen.

Dosering voor depressieve stoornis

Generisch: Fluoxetine

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg
 • Vorm: capsule met vertraagde afgifte voor oraal gebruik
 • Sterkte: 90 mg

Merk: Prozac

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Dosering volwassenen (leeftijd 18 tot 64 jaar)

 • Typische dosering: 20-80 mg per dag.
 • Maximale dosering: 80 mg per dag.
 • Initiële dosering: 20 mg per dag, ’s morgens ingenomen.
 • Alternatieve dosering: Het kan zijn dat u in aanmerking komt om dit geneesmiddel eenmaal per week in te nemen. In dat geval zal uw arts uw dagelijkse dosis capsules met onmiddellijke afgifte stoppen en u overschakelen op capsules met vertraagde afgifte. U zult eenmaal per week 90 mg innemen. U begint met de inname zeven dagen na uw laatste dagelijkse dosis fluoxetine.

Kinderdosering (leeftijd 8 tot 17 jaar)

 • Typische dosering: 10-20 mg per dag.
 • Initiële dosering: Nadat uw kind gedurende een week 10 mg per dag heeft ingenomen, kan uw arts de dosering verhogen tot 20 mg per dag.

Kinderdosering (leeftijd 0-7 jaar)

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 8 jaar voor deze aandoening.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Senioren kunnen een hoger risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel hebben. Vanwege dit risico kan uw arts uw dosis verlagen of de frequentie van inname verminderen.

Dosering voor obsessieve-compulsieve stoornis

Generisch: Fluoxetine

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Merk: Prozac

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Dosering volwassenen (leeftijd 18 tot 64 jaar)

 • Typische dosering: 20-60 mg per dag.
 • Maximale dosering: 80 mg per dag.
 • Initiële dosering: 20 mg per dag, ’s morgens ingenomen.

Kinderdosering (leeftijd 13 tot 17 jaar, en kinderen met een hoger gewicht)

 • Typische dosering: 20-60 mg per dag.
 • Initiële dosering: 10 mg per dag. Na twee weken zal uw arts de dosering van uw kind waarschijnlijk verhogen tot 20 mg per dag.

Kinderdosering (leeftijd 7 tot 12, en kinderen met een lager gewicht)

 • Typische dosering: 20-30 mg per dag.
 • Initiële dosering: 10 mg per dag.

Kinderdosering (leeftijd 0 tot 6 jaar)

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 7 jaar voor deze aandoening.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Senioren kunnen een hoger risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel hebben. Vanwege dit risico kan uw arts de dosering verlagen of de frequentie van de inname verminderen.

Dosering voor paniekstoornis

Generisch: Fluoxetine

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Merk: Prozac

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 10 mg, 20 mg, 40 mg

Dosering volwassenen (leeftijd 18 tot 64 jaar)

 • Typische dosering: 20-60 mg per dag.
 • Initiële dosering: 10 mg per dag. Na een week zal uw arts de dosering waarschijnlijk verhogen tot 20 mg per dag.

Kinderdosering (leeftijd 0 tot 17 jaar)

Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen voor deze aandoening. Het mag niet worden gebruikt bij mensen jonger dan 18 jaar.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Senioren kunnen een hoger risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel hebben. Vanwege dit risico kan uw arts de dosering verlagen of de frequentie van de inname verminderen.

Innemen zoals voorgeschreven

Fluoxetine orale capsule wordt gebruikt voor de korte- en langetermijnbehandeling van boulimia nervosa, depressie en obsessieve-compulsieve stoornis. Het wordt ook gebruikt voor de kortdurende behandeling van paniekaanvallen.

Dit medicijn brengt ernstige risico’s met zich mee als u het niet inneemt zoals voorgeschreven.

Als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel of het helemaal niet meer inneemt: Als u dit geneesmiddel niet inneemt, is het mogelijk dat de symptomen van uw aandoening niet verbeteren.

Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel zonder eerst met uw arts te overleggen. Te snel stoppen met dit geneesmiddel kan ernstige symptomen veroorzaken. Deze kunnen zijn:

 • angst
 • prikkelbaarheid
 • stemmingswisselingen
 • rusteloosheid
 • veranderingen in uw slaapgewoonten
 • hoofdpijn
 • zweten
 • misselijkheid
 • duizeligheid

Als u doses overslaat of het medicijn niet volgens schema inneemt: Uw medicatie werkt mogelijk minder goed of stopt helemaal met werken. Om dit geneesmiddel goed te laten werken, moet er altijd een bepaalde hoeveelheid in uw lichaam aanwezig zijn.

Als je te veel neemt: U zou gevaarlijke niveaus van het geneesmiddel in uw lichaam kunnen hebben. Symptomen van een overdosis van dit geneesmiddel kunnen zijn:

 • vermoeidheid
 • braken
 • snelle hartslag
 • misselijkheid
 • duizeligheid
 • agitatie
 • bevingen

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt ingenomen, bel dan uw arts of vraag advies aan de American Association of Poison Control Centers op 800-222-1222 of via hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Wat u moet doen als u een dosis mist: Neem uw dosis zodra u het zich herinnert. Maar als u zich slechts een paar uur voor uw volgende geplande dosis herinnert, neem dan slechts één dosis. Probeer nooit uw achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan leiden tot gevaarlijke bijwerkingen.

Hoe kunt u zien of het medicijn werkt: De symptomen van uw aandoening zouden moeten verbeteren. Het kan echter zijn dat u zich niet meteen beter voelt wanneer u begint met het innemen van dit geneesmiddel. Het kan 1-4 weken duren voordat het begint te werken.

Belangrijke overwegingen bij het gebruik van fluoxetine

Houd deze overwegingen in gedachten als uw arts u fluoxetine voorschrijft.

Algemeen

 • U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen.
 • Neem dit geneesmiddel op de door uw arts aanbevolen tijdstippen in.
 • Open de orale capsules of de capsules met vertraagde afgifte niet.

Opslag

 • Bewaar dit geneesmiddel bij kamertemperatuur. Bewaar het tussen 59°F en 86°F (15°C en 30°C).
 • Houd dit medicijn uit de buurt van licht.
 • Bewaar dit medicijn niet in vochtige of vochtige ruimtes, zoals badkamers.

Vullingen

Een recept voor deze medicatie is hervulbaar. Het is niet de bedoeling dat u een nieuw recept nodig heeft om dit geneesmiddel opnieuw te laten vullen. Uw arts zal het aantal toegestane navullingen op uw recept schrijven.

Reizen

Als je reist met je medicijnen:

 • Draag uw medicijnen altijd bij u. Als u vliegt, stop ze dan nooit in een ingecheckte tas. Bewaar ze in uw handbagage.
 • Maak je geen zorgen over röntgenapparaten op de luchthaven. Ze kunnen uw medicatie niet beschadigen.
 • Misschien moet u het luchthavenpersoneel het etiket van de apotheek voor uw medicatie laten zien. Neem altijd de originele verpakking met het etiket van uw recept mee.
 • Leg dit medicijn niet in het handschoenenkastje van uw auto en laat het ook niet in de auto liggen. Doe dit zeker niet bij zeer warm of zeer koud weer.

Klinisch toezicht

U en uw arts moeten bepaalde gezondheidsproblemen in de gaten houden. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat u veilig blijft terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Deze gezondheidsproblemen omvatten:

 • Geestelijke gezondheid en gedragsproblemen. U en uw arts moeten letten op ongewone veranderingen in uw gedrag en stemming. Dit geneesmiddel kan nieuwe geestelijke gezondheidsproblemen en gedragsproblemen veroorzaken. Het kan ook problemen verergeren die u al heeft.

 

 

Submit Review