Oxybutynine 

Oxybutynine is een medicijn dat muscarinereceptoren blokkeert, die worden aangetroffen in de spiervezels van de urineblaas. Stimulatie van deze receptoren zorgt ervoor dat de blaas samentrekt en leeg raakt. Door muscarinereceptoren te blokkeren, zorgt oxybutynine voor ontspanning van de gladde spieren van de blaas.

NOMBRES COMERCIALES :

Ditropan®, Dresplan®

MELDINGEN:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen studies bij mensen over de effecten van oxybutyninetoediening bij zwangere vrouwen, maar bij dieren is schade aan de foetus geconstateerd, dus u dient uw arts te raadplegen over het al dan niet krijgen van de behandeling. Het is niet bekend of oxybutynine in de moedermelk terechtkomt en welke effecten het kan hebben op een pasgeboren baby. Raadpleeg uw arts als u de behandeling moet voortzetten terwijl u borstvoeding geeft.

Een recept vereist.

Bewaarmodus. Bewaren op een koele plaats, vrij van vocht, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Urine-incontinentie bij patiënten met een onstabiele blaas.

Wanneer mag het niet worden gebruikt:

 • In geval van allergie voor oxycodon of een ander opiaat (morfine, buprenorfine, enz.) of voor een van de componenten van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts of apotheker.
 • Bij patiënten met ademhalingsdepressie of ernstige obstructieve luchtwegaandoeningen.
 • Bij patiënten met vertraagde maaglediging of leverproblemen.
 • Patiënten die gelijktijdig of minder dan 2 weken geleden werden behandeld met MAO-remmers (antidepressiva) toen ze met deze behandeling stopten.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik:<

 •  Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als het niet lang duurt voor de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga verder met het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
 • Oxycodon moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend als u lijdt aan een van de volgende ziekten: astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), epilepsie, hypothyreoïdie, hersenletsel, lever- of nierziekte, prostaattumor, urethrale strictuur, alcoholisme of voorgeschiedenis van drugsmisbruik.
 • Bejaarden en verzwakten hebben meer kans op bijwerkingen, vooral op het niveau van de luchtwegen, daarom voorzichtigheid is geboden bij het gebruik ervan en de behandeling moet worden gestart met lagere doses.
 • Oxycodon kan slaperigheid veroorzaken. Rijvaardigheid of het gebruik van gevaarlijke machines wordt niet aanbevolen, vooral niet aan het begin van de behandeling met dit geneesmiddel.
 • U moet het drinken van alcohol vermijden terwijl u dit geneesmiddel krijgt.
 • Dit geneesmiddel kan een droge mond veroorzaken. Het kan worden verlicht door op ijs, snoep of kunstmatig speeksel te zuigen. Als dit effect langer dan 2 weken aanhoudt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 • Langdurige toediening van oxycodon kan afhankelijkheid veroorzaken. Om deze reden dient u het geneesmiddel toe te dienen zoals voorgeschreven door uw arts,
 • De bijwerkingen van dit geneesmiddel komen meestal vaak voor en kunnen ernstig zijn. De meest voorkomende zijn: misselijkheid, braken, constipatie, droge mond, slaperigheid en duizeligheid.
 • Minder vaak kan het andere effecten veroorzaken, zoals hoofdpijn, rusteloosheid, verwardheid, euforie, wazig zien, veranderingen in de ademhaling of onder andere veranderingen in bloeddruk.
 • Oxycodon kan ook andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  In Spanje zijn er vormen van orale toediening (tabletten) van dit geneesmiddel op de markt. De juiste dosis oxybutynine kan voor elke patiënt anders zijn. De meest aanbevolen vormen staan ​​hieronder vermeld.

  Gebruikelijke orale dosis voor volwassenen en adolescenten:

  • 15 mg per dag, gewoonlijk in drie doses . 

  Gebruikelijke orale dosis voor kinderen ouder dan 4 jaar:

  • 5 mg, 2 keer per dag, met een tussenafstand van ten minste 4 uur uit elkaar.

  Het gebruik ervan wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 5 jaar.

   

  Précautions d'utilisation

  Quand ne pas utiliser :

  • Bij patiënten met; een significante mate van blaasobstructie, met urineretentie, degenen die geen stoelgang hebben, vooral bij ouderen en verzwakte, ernstige colitis ulcerosa of toxisch megacolon, met myasthenia gravis (ernstige spierzwakte en abnormaal); met glaucoom (oculaire hypertensie) of met chronische bronchitis.
  • Als u allergisch bent voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

  • Als u vergeet een dosis in te nemen, neem het zo snel mogelijk in, maar als het niet lang voor de volgende dosis is, verdubbel het dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
  • Ouderen kunnen vatbaarder zijn voor bijwerkingen van het geneesmiddel, dus het medicijn moet met de nodige voorzichtigheid worden toegediend.
  • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diarree, nier-, lever-, hart- of bloedsomloopproblemen of met hoge bloeddruk. Vertel het uw arts als u een van deze aandoeningen heeft.
  • Het wordt niet aanbevolen om tijdens de eerste weken van de behandeling te rijden of gevaarlijke machines of precisiemachines te bedienen, omdat dit wazig zicht kan veroorzaken.
  •  Dit medicijn kan uw ogen gevoeliger maken voor licht. Raadpleeg uw arts als de symptomen niet verbeteren of verergeren.

  Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met oxybutynine zijn: geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, fluconazol), antibiotica zoals erytromycine, amantadine, biperideen, levodopa, fenothiazinen, butyrofenonen, clozapine, kinidine, tricyclische antidepressiva, atropine, dipyridamol, alcohol en andere anticholinergica.
  • Vertel uw arts over eventuele andere medicijnen die u gebruikt.
  <

  Welke problemen kan het veroorzaken?

  • De meest voorkomende bijwerkingen van oxybutynine zijn: droge mond, wazig zien, constipatie, tachycardie, hartkloppingen, moeite met plassen, pijn, hoofdpijn, slaperigheid en duizeligheid .