Orlistat 

Het blokkeert de werking van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor het afbreken van de vetten die via de voeding worden ingenomen (lipasen). Het vermindert de hoeveelheid vet die uit de voeding wordt opgenomen.

De obesitas is de stoornis meest voorkomende stofwisselingsziekte in de ontwikkelde samenleving en treft 20% van de Spaanse bevolking.

Samen met omgevingsfactoren kunnen de oorzaken van obesitas een verhoogde calorie-inname, genetische aanleg en, bij uitzondering, organische oorzaken zijn.

NOMBRES COMERCIALES :

Alli®, Xenical®.

MELDINGEN:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Dit medicijn mag niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen. Dit medicijn mag niet worden ingenomen tijdens het geven van borstvoeding. Het wordt aanbevolen om te stoppen met borstvoeding of de toediening van dit medicijn stop te zetten

Een recept vereist. Hoewel er presentaties zijn die zonder recept kunnen worden gekocht; het wordt echter aanbevolen om het te gebruiken onder toezicht van een arts of apotheker. 

Opslagmodus. Bewaar op een koele plaats, uit de buurt van direct licht en warmtebronnen. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

Behandeling van zwaarlijvige patiënten met een body mass index groter dan of gelijk aan 30 kg/m2 of met een body mass index groter dan of gelijk aan 28 kg/m2 met andere geassocieerde pathologieën (body mass index wordt berekend door het gewicht in kg te delen door de lengte in vierkante meters). De behandeling met orlistat wordt gestart als de patiënt, met alleen het dieet, eerder ten minste 2,5 kg is afgevallen gedurende een periode van 4 opeenvolgende weken.

Wanneer niet gebruiken:

 • Bij patiënten met; een significante mate van blaasobstructie, met urineretentie, degenen die geen stoelgang hebben, vooral bij ouderen en verzwakte, ernstige colitis ulcerosa of toxisch megacolon, met myasthenia gravis (ernstige spierzwakte en abnormaal); met glaucoom (oculaire hypertensie) of met chronische bronchitis.
 • Als u allergisch bent voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts of apotheker.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

 • Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem het zo snel mogelijk in, maar als het niet lang voor de volgende dosis is, verdubbel het dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
 • Ouderen kunnen vatbaarder zijn voor bijwerkingen van het geneesmiddel, dus het medicijn moet met de nodige voorzichtigheid worden toegediend.
 • Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diarree, nier-, lever-, hart- of bloedsomloopproblemen of met hoge bloeddruk. Vertel het uw arts als u een van deze aandoeningen heeft.
 • Het wordt niet aanbevolen om tijdens de eerste weken van de behandeling te rijden of gevaarlijke machines of precisiemachines te bedienen, omdat dit wazig zicht kan veroorzaken.
 •  Dit medicijn kan uw ogen gevoeliger maken voor licht. Als de symptomen niet verbeteren of verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

 • Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met oxybutynine zijn: geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, fluconazol), antibiotica zoals erytromycine, amantadine, biperideen, levodopa, fenothiazinen, butyrofenonen, clozapine, kinidine, tricyclische antidepressiva, atropine, dipyridamol, alcohol en andere anticholinergica.
 • Vertel uw arts over eventuele andere medicijnen die u gebruikt.
 • De meest voorkomende bijwerkingen van oxybutynine zijn: droge mond, wazig zien, constipatie, tachycardie, hartkloppingen, moeite met urineren, hoofdpijn, slaperigheid en duizeligheid.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  Er zijn orale vormen van orlistat (capsules en kauwtabletten) op de markt.

  De gebruikelijke orale dosis voor volwassenen is als volgt:

  < ul >
 • 1 capsule of tablet direct voor, tijdens of tot 1 uur na de hoofdmaaltijden.
 •  

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

  Wanneer niet gebruiken:

  • In geval van allergie voor dit geneesmiddel of voor één van de bestanddelen (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
  • Gebrek aan opname van voedingsstoffen uit voedsel (chronisch malabsorptiesyndroom).
  • In het geval van anorexia of boulimia.
  • In het geval van galretentie (cholestase).
  • In het geval van behandeling met ciclosporine (bij ontvangers van een transplantaat), behandeling met orale anticoagulantia of acarbose (orale antidiabetica).

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:<

  •  De behandeling met dit geneesmiddel moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken behandeling niet ten minste 5% van zijn oorspronkelijke gewicht is kwijtgeraakt.
  • Als een maaltijd wordt overgeslagen of geen vet bevat, mag de dosis orlistat niet worden ingenomen.
  • Dit medicijn mag niet langer dan twee jaar achter elkaar worden gebruikt.
  • De patiënt moet een uitgebalanceerd, licht caloriebeperkt dieet volgen. Koolhydraten, eiwitten en vooral lipiden moeten over de 3 hoofdmaaltijden worden verdeeld.
  • Orlistat kan de opname van in vet oplosbare vitamines (A, D, E en K) verminderen. Het is raadzaam om een ​​dieet te volgen dat rijk is aan groenten en fruit. Als u vitaminesupplementen gebruikt, het moet ten minste 2 uur voor orlistat of voor het slapengaan worden toegediend.
  • Het wordt aanbevolen om de levothyroxinespiegels (als u schildklierproblemen heeft), anti-epileptica (als u aan epilepsie lijdt), ciclosporine (bij transplantatiepatiënten) te controleren ), INR (in geval van inname van orale anticoagulantia) in het bloed, tijdens behandeling met orlistat.
  • Bij diabetespatiënten moet de bloedsuikerspiegel periodiek worden gecontroleerd. Indien nodig zal uw arts de antidiabetische behandeling aanpassen.
  • Dit geneesmiddel moet met bijzondere voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met lever- of nieraandoeningen, rectale bloedingen, hoge bloeddruk en hoog cholesterol. . 
  • Welke problemen kan dit veroorzaken?

   De ontlasting ziet er vaak witachtig uit door de aanwezigheid van vetten die niet uit voedsel zijn opgenomen. Dit effect treedt 24 tot 48 uur na het begin van de behandeling op. Bijwerkingen zijn over het algemeen mild en voornamelijk gastro-intestinaal. Als een vetrijk dieet wordt gevolgd, kunnen deze gastro-intestinale effecten toenemen. Deze omvatten de volgende:

   • Gas, vette ontlasting, aandrang tot ontlasting, maagdarmpijn.

   Andere ongewenste effecten kunnen optreden. Breng uw arts op de hoogte als u iets abnormaals opmerkt.