Nortriptyline 

Nortriptyline is een medicijn dat de concentraties van noradrenaline en serotonine in de hersenen kan verhogen. Noradrenaline en serotonine zijn neurotransmitters in de hersenen (stoffen die zenuwimpulsen naar de hersenen overbrengen).

Mensen met een depressie hebben een afname van deze stoffen in de zenuwcellen van de hersenen. Door de noradrenaline- en serotoninespiegels te verhogen, verlicht nortriptyline de symptomen van depressie.

HANDELSNAMEN:

Martimil®, Paxtibi®. Er zijn preparaten met meerdere componenten die nortriptyline in hun samenstelling bevatten: Tropargal®

ALERTES:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen adequate onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Tricyclische antidepressiva die vlak voor de bevalling worden ingenomen, kunnen de foetus schaden. Daarom wordt het gebruik van nortriptyline bij zwangere vrouwen alleen geaccepteerd als er geen ander veiliger alternatief is. Nortriptyline gaat over in de moedermelk, maar de langetermijneffecten op een zuigeling zijn niet bekend. Raadpleeg uw arts als u de behandeling moet voortzetten terwijl u borstvoeding geeft.

Een recept vereist.

Bewaarmodus. Bewaar het geneesmiddel op een koele, vochtvrije plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht.

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Depressie.
 • Enuresis nocturna (onbedoeld urineren 's nachts bij kinderen).

Wanneer mag het niet worden gebruikt:

 • In geval van allergie voor ofloxacine of andere chinolonen (levofloxacine, ciprofloxacine, enz.) of voor een van de componenten van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en waarschuw uw arts of apotheker.
 • Bij patiënten met een voorgeschiedenis van epilepsie of schade aan het centrale zenuwstelsel.
 • Bij kinderen: adolescenten, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
 • Bij patiënten met een voorgeschiedenis van tendinitis gerelateerd aan het gebruik van chinolonen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

 • U moet alle voorgeschreven doses innemen, zelfs als u zich na een paar dagen antibiotica goed voelt.
 • Het is belangrijk dat u zich aan het voorgeschreven schema houdt. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar als het niet lang meer duurt tot de volgende, verdubbel het dan niet en blijf het geneesmiddel innemen zoals voorgeschreven.
 • Als de symptomen van de infectie niet binnen een paar dagen verbeteren of als u zich slechter voelt , neem dan contact op met uw arts.
 • Als u op leeftijd bent of nierproblemen heeft, heeft u mogelijk lagere doses nodig dan normaal. Raadpleeg uw arts.
 •  Dit geneesmiddel moet met bijzondere voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met glucose-6-fosfaat-dehydrogenase-enzymdeficiëntie vanwege het risico op bloedarmoede.
 • U dient langdurige blootstelling aan de zon te vermijden. Ofloxacine kan de gevoeligheid voor zonlicht verhogen.
 • Dit medicijn kan de effecten van alcohol versterken.
 • Bij de eerste tekenen van gewrichtspijn of zwelling, stop dan met het innemen van medicijnen en raadpleeg uw arts. 
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven door uw arts.
 • li>
 •  Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of gezichtsstoornissen veroorzaken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
U dient langdurige blootstelling aan de zon te vermijden. Ofloxacine kan de gevoeligheid voor zonlicht verhogen.
 • Dit medicijn kan de effecten van alcohol versterken.
 • Bij de eerste tekenen van gewrichtspijn of zwelling, stop dan met het innemen van medicijnen en raadpleeg uw arts. 
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven door uw arts.
 • li>
 •  Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of gezichtsstoornissen veroorzaken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • U dient langdurige blootstelling aan de zon te vermijden. Ofloxacine kan de gevoeligheid voor zonlicht verhogen.
 • Dit medicijn kan de effecten van alcohol versterken.
 • Bij de eerste tekenen van gewrichtspijn of zwelling, stop dan met het innemen van medicijnen en raadpleeg uw arts. 
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven door uw arts.
 • li>
 •  Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of gezichtsstoornissen veroorzaken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Ofloxacine kan de gevoeligheid voor de zon verhogen.
 • Dit geneesmiddel kan de effecten van alcohol versterken.
 • Bij het eerste teken van gewrichtspijn of zwelling, stop met het innemen van het medicijn en raadpleeg uw arts. 
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven door uw arts.
 • li>
 • Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of visuele stoornissen. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Ofloxacine kan de gevoeligheid voor de zon verhogen.
 • Dit geneesmiddel kan de effecten van alcohol versterken.
 • Bij het eerste teken van gewrichtspijn of zwelling, stop met het innemen van het medicijn en raadpleeg uw arts. 
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven.
 • li>
 • Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of gezichtsstoornissen veroorzaken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Bij de eerste tekenen van gewrichtspijn of zwelling, stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven. Vertel uw arts anders.
 • Ofloxacine kan veroorzaken duizeligheid, slaperigheid of visuele stoornissen. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Bij het eerste teken van gewrichtspijn of zwelling, stop met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Als u ernstige of bloederige diarree krijgt, stop dan met het gebruik van het geneesmiddel en raadpleeg uw arts.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten, tenzij anders aangegeven. van uw arts.
 • Ofloxacine kan duizeligheid, slaperigheid of gezichtsstoornissen veroorzaken. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten, tenzij uw arts u dat heeft verteld.
 • Ofloxacine kan duizeligheid veroorzaken. , slaperigheid of visuele stoornissen. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Ofloxacine wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten, tenzij uw arts u dat heeft verteld.
 • Ofloxacine kan duizeligheid veroorzaken. , slaperigheid of visuele stoornissen. Zorg ervoor dat u weet hoe u op het geneesmiddel reageert voordat u gaat autorijden of gevaarlijke machines gaat gebruiken.
 • Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?

  • Als u antacida gebruikt die aluminium en magnesium bevatten, zoals alginaat of sucralfaat, neem ze dan niet in met ofloxacine. Het verdient de voorkeur dat de toediening ervan met ten minste 4 uur wordt gescheiden.
  • <

   Hoe wordt het gebruikt?

   In Spanje wordt nortriptyline op de markt gebracht voor orale toediening in de vorm van tabletten.

   De juiste dosis nortriptyline kan voor elke patiënt anders zijn. De meest aanbevolen doseringen staan ​​hieronder vermeld. Maar als uw arts u een andere dosis heeft voorgeschreven, verander deze dan niet zonder met uw arts of apotheker te overleggen.

   Orale dosis voor volwassenen:

   • 10 tot 25 mg elke 24 uur, met de mogelijkheid om de dosis geleidelijk te verhogen op basis van de verkregen respons, tot een maximum van 25 mg elke 6 of elke 8 uur.

   < sterk>Orale dosis bij oudere en verzwakte patiënten:< Als u een lever- of nierziekte heeft, heeft u mogelijk een lagere dosis nortriptyline nodig. Raadpleeg uw arts.

    

   Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

   Wanneer niet gebruiken:

   • In geval van allergie voor nortriptyline of andere tricyclische antidepressiva (clomipramine, imipramine, amitriptyline, enz.) of voor een van de componenten van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en informeer onmiddellijk uw arts of apotheker.
   • In het geval van manische toestanden, ernstige leveraandoeningen of recentelijk een hartinfarct hebben gehad.
   • Als u tegelijkertijd wordt behandeld met antidepressiva van het MAO-type. Raadpleeg uw arts.

   Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

   • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Als u plaatselijke of algehele anesthesie gaat krijgen, moet u dit aan uw arts of tandarts vertellen die met nortriptyline wordt behandeld. U zult waarschijnlijk een paar dagen voor de procedure moeten stoppen met de behandeling.
   • Het kan 4 tot 6 weken duren voordat dit geneesmiddel een verbetering in uw toestand veroorzaakt.
   • U moet het drinken van alcohol vermijden. alcohol tijdens het gebruik van dit medicijn.
   • De behandeling met nortriptyline moet altijd worden gestart met een lage dosis en geleidelijk worden verhoogd zoals voorgeschreven door uw arts.
   • Nortriptyline kan duizeligheid veroorzaken. Het wordt niet aanbevolen om auto te rijden of gevaarlijke machines te gebruiken tijdens de eerste dagen van de behandeling.
   •  Dit medicijn kan een droge mond veroorzaken. Het kan worden verlicht door op ijs, snoep of kunstmatig speeksel te zuigen. Als dit effect langer dan 2 weken aanhoudt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
   • Nortriptyline kan een verhoogde gevoeligheid voor de zon veroorzaken. Blootstelling aan de zon, zelfs voor een korte tijd, kan zonnebrand en andere huidreacties veroorzaken. Raadpleeg uw arts als er een reactie op de zon optreedt.
   • U mag de behandeling met nortriptyline niet plotseling stopzetten, maar moet de toegediende dosis geleidelijk verminderen.
   • Als de symptomen niet verbeteren of erger nog, overleg met uw arts.
   • <

    Kan dit invloed hebben op andere geneesmiddelen?<

    Welke problemen kan het veroorzaken?

    • Nortriptyline kan de bloedtestresultaten van de schildklierstimulatie beïnvloeden. Als u een dergelijke test moet ondergaan, laat ons dan weten dat u dit geneesmiddel krijgt.
    • Bijwerkingen van dit geneesmiddel komen vaak voor en zijn matig ernstig. Nortriptyline kan constipatie, urineretentie, wazig zien, verhoogde oogvermoeidheid, slaperigheid, bloeddrukdaling met plotselinge veranderingen in houding, snelle hartslag, bloedstoornissen en gewichtstoename veroorzaken.
    • Nortriptyline kan ook andere bijwerkingen veroorzaken . Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.