Macrobid Kopen Zonder Recept

Nitrofurantoïne, orale capsule

Hoogtepunten voor nitrofurantoïne

 1. Nitrofurantoïne orale capsule is zowel als generiek geneesmiddel als als merkgeneesmiddel verkrijgbaar. Merknamen: Macrobid en Macrodantin.
 2. Nitrofurantoïne is ook verkrijgbaar in een suspensie voor oraal gebruik.
 3. Nitrofurantoïne orale capsule wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van urineweginfecties die worden veroorzaakt door bepaalde bacteriën.

Belangrijke waarschuwingen

 • Waarschuwing voor longontsteking: Dit geneesmiddel kan longontsteking veroorzaken. Dit is een zeldzame bijwerking en de kans hierop is groter als u het geneesmiddel langer dan 6 maanden gebruikt. Symptomen van longontsteking kunnen zijn: vermoeidheid, koorts, rillingen, hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. Als u een van deze symptomen heeft, neem dan meteen contact op met uw arts.
 • Waarschuwing voor leverproblemen: Dit geneesmiddel kan leverontsteking of leverletsel veroorzaken. Als u nitrofurantoïne gebruikt voor langdurige therapie, zal uw arts uw lever controleren met bloedonderzoek. Vertel het uw arts als u tijdens het gebruik van dit geneesmiddel symptomen van leverproblemen heeft. Deze omvatten jeuk, vergeling van uw huid of het wit van uw ogen, misselijkheid, braken, donkere urine, en verlies van eetlust.
 • Waarschuwing voor zenuwbeschadiging: Dit geneesmiddel kan zenuwbeschadiging veroorzaken. Deze schade kan gevoelloosheid en pijn veroorzaken, vooral in uw handen en voeten.
 • Waarschuwing voor beschadiging van de rode bloedcellen: Dit geneesmiddel kan hemolyse (een vorm van beschadiging van de rode bloedcellen) veroorzaken. Symptomen van hemolyse zijn vermoeidheid, zwakte en een bleke huid. Hemolyse verdwijnt nadat u bent gestopt met het innemen van dit geneesmiddel.
 • Waarschuwing voor diarree: Dit geneesmiddel kan milde of ernstige diarrhea. Vertel het uw arts meteen als u diarree krijgt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Als uw diarree licht is, kan deze stoppen nadat u bent gestopt met het innemen van dit geneesmiddel. Als uw diarree ernstiger is, stopt deze mogelijk niet nadat u bent gestopt met het innemen van dit geneesmiddel, en loopt u het risico ernstig te worden uitgedroogd. Als u ernstige diarree heeft, kan uw arts u vocht toedienen en de bacterie die uw diarree veroorzaakt met antibiotica behandelen. Overleg met uw arts voordat u diarree gaat behandelen.

Wat is nitrofurantoin?

Nitrofurantoïne is een receptgeneesmiddel dat wordt geleverd als orale capsule en als orale suspensie.

Nitrofurantoïne orale capsule is beschikbaar als de merknaam geneesmiddelen Macrobid en Macrodantin. Het is ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan de merknaamversie. In sommige gevallen zijn ze niet in alle sterktes of vormen beschikbaar als het merkgeneesmiddel.

Waarom het gebruikt wordt

Nitrofurantoïne orale capsule behandelt en voorkomt infecties van de urinewegen die worden veroorzaakt door bepaalde soorten bacteriën.

Hoe werkt het?

Nitrofurantoïne behoort tot een klasse van geneesmiddelen die antimicrobiële stoffen of antibiotica worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Nitrofurantoïne helpt de bacteriën te doden die urineweginfecties veroorzaken. Het werkt alleen tegen bepaalde soorten bacteriën.

Nitrofurantoïne bijwerkingen

Nitrofurantoïne orale capsule kan slaperigheid veroorzaken. Het kan ook andere bijwerkingen veroorzaken.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van nitrofurantoïne kunnen zijn:

 • misselijkheid
 • braken
 • slechte eetlust
 • maagpijn
 • diarree
 • gevoelloosheid in uw handen en voeten
 • pijn in uw handen en voeten
 • zwakte
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • slaperigheid

Als deze effecten mild zijn, kunnen ze binnen een paar dagen of een paar weken overgaan. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Longontsteking. Symptomen kunnen zijn:
  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • koorts
  • rillingen
  • hoest
  • pijn op de borst
 • Leverproblemen. Symptomen kunnen zijn:
  • jeuk
  • geel worden van de huid of het oogwit
  • misselijkheid of braken
  • donkere urine
  • slechte eetlust
 • Zenuwbeschadiging. Symptomen kunnen zijn:
  • gevoelloosheid of tintelingen in uw handen en voeten
  • spierzwakte
 • Hemolyse (beschadiging van de rode bloedcellen). Symptomen kunnen zijn:
  • vermoeidheid
  • zwakte
  • bleke huid
 • Diarree. Symptomen kunnen zijn:
  • zeer losse of waterige ontlasting
  • bloederige ontlasting
  • maagpijn

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat geneesmiddelen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke bijwerkingen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Bespreek mogelijke bijwerkingen altijd met een gezondheidsdeskundige die uw medische voorgeschiedenis kent.

Nitrofurantoïne kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen

Nitrofurantoïne orale capsule kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u mogelijk gebruikt. Er is sprake van een wisselwerking wanneer een stof de manier verandert waarop een geneesmiddel werkt. Dit kan schadelijk zijn of verhinderen dat het geneesmiddel goed werkt.

Om wisselwerkingen te helpen voorkomen, moet uw arts al uw medicijnen zorgvuldig beheren. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen, vitaminen of kruiden die u gebruikt. Om te weten te komen hoe dit geneesmiddel kan reageren op iets anders dat u gebruikt, praat dan met uw arts of apotheker.

Voorbeelden van geneesmiddelen die interacties met nitrofurantoïne kunnen veroorzaken, staan hieronder vermeld.

Geneesmiddelen die u niet mag gebruiken met nitrofurantoïne

Neem deze medicijnen niet in met nitrofurantoïne. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • Antacida zoals Gaviscon die magnesium trisilicaat bevatten: Deze medicijnen kunnen nitrofurantoïne minder effectief maken.
 • Probenecid en sulfinpyrazone: Het nemen van deze geneesmiddelen terwijl u nitrofurantoïne gebruikt, kan ertoe leiden dat schadelijke niveaus van nitrofurantoïne zich in uw bloed ophopen. Hoge niveaus van dit geneesmiddel in uw lichaam verhogen uw risico op bijwerkingen, terwijl verlaagde niveaus in uw urine het geneesmiddel minder effectief kunnen maken.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat de wisselwerking tussen geneesmiddelen bij iedereen anders is, kunnen wij echter niet garanderen dat deze informatie alle mogelijke wisselwerkingen omvat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts over mogelijke interacties met alle geneesmiddelen op recept, vitaminen, kruiden en supplementen, en vrij verkrijgbare geneesmiddelen die u gebruikt.

Nitrofurantoïne waarschuwingen

Nitrofurantoïne orale capsule wordt geleverd met verschillende waarschuwingen.

Allergie waarschuwing

Nitrofurantoïne kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Symptomen kunnen zijn:

 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van uw keel of tong

Als u een allergische reactie krijgt, bel dan onmiddellijk uw arts of het plaatselijke antigifcentrum. Als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Neem dit middel niet meer in als u er ooit allergisch op heeft gereageerd. Het opnieuw innemen kan fataal zijn (de dood tot gevolg hebben).

Waarschuwingen voor mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen

Voor mensen met een nierziekte: Als u een voorgeschiedenis van nierziekte heeft, kan het zijn dat u nitrofurantoïne niet goed uit uw lichaam kunt verwijderen. Dit kan leiden tot een ophoping van nitrofurantoïne. Dit verhoogt uw risico op bijwerkingen.

Voor mensen met een leverziekte: U mag nitrofurantoïne niet gebruiken. Het kan uw leverschade verergeren.

Waarschuwingen voor andere groepen

Voor zwangere vrouwen: Tijdens de weken 0-37 van de zwangerschap is nitrofurantoïne een zwangerschapsgeneesmiddel van categorie B. Dat betekent twee dingen:

 1. Onderzoek bij dieren heeft geen risico voor de foetus aangetoond wanneer de moeder het geneesmiddel inneemt.
 2. Er zijn niet genoeg studies gedaan bij mensen om aan te tonen of het medicijn een risico vormt voor de foetus.

Overleg met uw arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Dierstudies voorspellen niet altijd de manier waarop mensen zouden reageren.

Nitrofurantoïne kan problemen met de rode bloedcellen bij een pasgeborene veroorzaken. Daarom mogen vrouwen die zwanger zijn dit middel niet gebruiken:

 • als ze voldragen zijn (38-42 weken zwangerschap),
 • tijdens de bevalling
 • als ze denken dat ze aan het bevallen zijn

Bel uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Voor vrouwen die borstvoeding geven: Nitrofurantoïne kan overgaan in de moedermelk en bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt. Overleg met uw arts over het geven van borstvoeding aan uw kind. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of stopt met het innemen van deze medicatie.

Voor senioren: Het kan zijn dat de nieren van oudere volwassenen minder goed werken dan vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg daarvan blijft er meer van een geneesmiddel voor een langere tijd in uw lichaam. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen. Als u ouder bent dan 65 jaar, is nitrofurantoïne mogelijk geen goede keuze voor u.

Voor kinderen: Gebruik geen enkele vorm van nitrofurantoïne bij zuigelingen jonger dan 1 maand. Macrodantin en zijn generische vorm zijn veilig voor gebruik bij kinderen ouder dan 1 maand. Macrobid en zijn generieke vorm zijn niet onderzocht bij kinderen jonger dan 12 jaar. Zij mogen in deze leeftijdsgroep niet worden gebruikt.

Hoe moet ik nitrofurantoïne innemen?

Deze doseringsinformatie is voor nitrofurantoïne orale capsule. Het is mogelijk dat niet alle mogelijke doseringen en geneesmiddelvormen hier zijn opgenomen. Uw dosering, de vorm van het geneesmiddel, en hoe vaak u het geneesmiddel inneemt zal afhangen van:

 • uw leeftijd
 • de aandoening die wordt behandeld
 • hoe ernstig uw aandoening is
 • andere medische aandoeningen die u heeft
 • hoe je reageert op de eerste dosis

Vormen en sterktes

Generisch: Nitrofurantoïne

 • Vorm: orale capsule (generiek voor Macrobid)
 • Sterkte: 100 mg (75 mg nitrofurantoïne-monohydraat en 25 mg nitrofurantoïne-macrokristallen)
 • Vorm: orale capsule (generisch voor Macrodantin)
 • Sterkten: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Merk: Macrobid

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkte: 100 mg (75 mg nitrofurantoïne-monohydraat en 25 mg nitrofurantoïne-macrokristallen)

Merk: Macrodantin

 • Vorm: orale capsule
 • Sterkten: 25 mg, 50 mg, 100 mg

Dosering voor de behandeling van infecties van de urinewegen

Dosering volwassenen (leeftijd 18-64 jaar)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: 50-100 mg vier keer per dag. De duur van de behandeling varieert.
 • Macrobid en zijn generische vormen: 100 mg om de 12 uur gedurende 7 dagen.

Kinderdosering (leeftijd 12-17 jaar)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: 5-7 mg/kg lichaamsgewicht per dag in vier verdeelde doses. De duur van de behandeling kan variëren.
 • Macrobid en zijn generische vorm: 100 mg om de 12 uur gedurende 7 dagen.

Kinderdosering (leeftijd 1 maand-11 jaar)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: 5-7 mg/kg lichaamsgewicht per dag in vier verdeelde doses. De duur van de behandeling kan variëren.
 • Macrobid en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen zijn niet onderzocht bij kinderen jonger dan 12 jaar. Ze mogen niet worden gebruikt in deze leeftijdsgroep.

Kinderdosering (leeftijd 0-1 maand)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 1 maand.
 • Macrobid en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen zijn niet onderzocht bij kinderen jonger dan 12 jaar. Ze mogen niet worden gebruikt in deze leeftijdsgroep.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Het kan zijn dat de nieren van oudere volwassenen minder goed werken dan vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg daarvan blijft meer van een geneesmiddel langer in uw lichaam. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen. Uw arts kan u een lagere dosering of een ander behandelingsschema geven. Dit kan helpen voorkomen dat de hoeveelheid van dit geneesmiddel in uw lichaam te hoog oploopt.

Dosering voor de preventie van urineweginfecties

Dosering volwassenen (leeftijd 18-64 jaar)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: 50-100 mg voor het slapen gaan.
 • Macrobid en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen worden niet gebruikt voor de preventie van urineweginfecties.

Kinderdosering (leeftijd 1 maand-17 jaar)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: 1 mg/kg lichaamsgewicht eenmaal daags of verdeeld over twee doses per dag.
 • Macrobid en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen worden niet gebruikt voor de preventie van urineweginfecties.

Kinderdosering (leeftijd 0-1 maand)

 • Macrodantin en zijn generische vorm: Deze medicijnen mogen niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 1 maand.
 • Macrobid en zijn generische vorm: Deze geneesmiddelen worden niet gebruikt voor de preventie van urineweginfecties.

Seniorendosering (leeftijd 65 jaar en ouder)

Het kan zijn dat de nieren van oudere volwassenen minder goed werken dan vroeger. Dit kan ertoe leiden dat uw lichaam geneesmiddelen langzamer verwerkt. Als gevolg daarvan blijft er langer meer van een geneesmiddel in uw lichaam. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen. Uw arts kan u een lagere dosering of een ander behandelingsschema geven. Dit kan helpen voorkomen dat de hoeveelheid van dit geneesmiddel in uw lichaam te hoog oploopt.

Disclaimer: Ons doel is om u te voorzien van de meest relevante en actuele informatie. Omdat medicijnen echter op elke persoon een ander effect hebben, kunnen we niet garanderen dat deze lijst alle mogelijke doseringen bevat. Deze informatie is geen vervanging voor medisch advies. Spreek altijd met uw arts of apotheker over de doseringen die voor u geschikt zijn.

Innemen zoals voorgeschreven

Nitrofurantoïne orale capsule wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van infecties van de urinewegen. Het merkgeneesmiddel Macrodantin en zijn generieke vorm kunnen ook worden gebruikt voor langdurige preventie van urineweginfecties.

Dit medicijn brengt ernstige risico’s met zich mee als u het niet inneemt zoals voorgeschreven.

Als u plotseling stopt met het innemen van dit geneesmiddel of het helemaal niet meer inneemt: Uw urineweginfectie gaat mogelijk niet over en kan erger worden. Als u plotseling stopt met het innemen van dit middel, kunnen de bacteriën die uw urineweginfectie hebben veroorzaakt resistent worden tegen dit middel. Dat betekent dat het bij u niet meer werkt.

Als u doses overslaat of het medicijn niet volgens schema inneemt: Uw medicatie werkt mogelijk minder goed of stopt helemaal met werken. De bacterie die uw urineweginfectie heeft veroorzaakt, kan resistent worden tegen dit geneesmiddel. Dat betekent dat het bij u niet meer werkt. Om dit medicijn goed te laten werken, moet er altijd een bepaalde hoeveelheid in uw lichaam zijn.

Als je te veel neemt: U zou gevaarlijke niveaus van het geneesmiddel in uw lichaam kunnen hebben. Symptomen van een overdosis van dit geneesmiddel kunnen zijn:

 • misselijkheid
 • braken

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt ingenomen, bel dan uw arts of vraag advies aan de American Association of Poison Control Centers op 800-222-1222 of via hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Wat u moet doen als u een dosis mist: Neem uw dosis zodra u het zich herinnert. Maar als u zich slechts een paar uur voor uw volgende geplande dosis herinnert, neem dan slechts één dosis. Probeer nooit uw achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan leiden tot gevaarlijke bijwerkingen.

Hoe kunt u zien of het medicijn werkt: De symptomen van uw urineweginfectie moeten beter worden.

Belangrijke overwegingen bij het gebruik van dit geneesmiddel

Houd deze overwegingen in gedachten als uw arts u nitrofurantoïne orale capsule voorschrijft.

Algemeen

Neem nitrofurantoïne met voedsel in. Dit kan helpen om maagklachten te verminderen en het geneesmiddel beter te laten werken.

Opslag

 • Bewaar nitrofurantoïne bij een temperatuur tussen 68°F en 77°F (20°C en 25°C). Macrobid en generieke Macrobid kunnen worden bewaard tussen 59°F en 86°F (15°C en 30°C).
 • Houd nitrofurantoïne uit de buurt van licht.
 • Bewaar dit medicijn niet in vochtige of vochtige ruimtes, zoals badkamers.

Vullingen

Een recept voor deze medicatie is hervulbaar. Het is niet de bedoeling dat u een nieuw recept nodig heeft om dit geneesmiddel opnieuw te laten vullen. Uw arts zal het aantal toegestane navullingen op uw recept schrijven.

Reizen

Als je reist met je medicijnen:

 • Draag uw medicijnen altijd bij u. Als u vliegt, stop ze dan nooit in een ingecheckte tas. Bewaar ze in uw handbagage.
 • Maak je geen zorgen over de röntgenmachines op de luchthaven. Ze kunnen je medicijnen niet beschadigen.
 • Misschien moet u het luchthavenpersoneel het etiket van de apotheek voor uw medicatie laten zien. Neem altijd de originele verpakking met het etiket van uw recept mee.
 • Leg dit medicijn niet in het handschoenenkastje van uw auto en laat het ook niet in de auto liggen. Doe dit zeker niet bij zeer warm of zeer koud weer.

Klinisch toezicht

Uw arts kan u tijdens uw behandeling controleren. Als u nitrofurantoïne gebruikt voor langdurige preventie van urineweginfecties, kan uw arts van tijd tot tijd bloedonderzoek doen. Deze tests controleren uw lever- en nierfunctie.

 

 

Submit Review