Lyrica Kopen Zonder Recept

Wat is Lyrica?

Lyrica is een receptplichtig merkgeneesmiddel. Het is door de FDA goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met de volgende aandoeningen:

 • diabetische zenuwpijn
 • zenuwpijn na gordelroos
 • zenuwpijn door een ruggenmergletsel
 • fibromyalgie
 • partiële beginnende aanvallen (voor dit gebruik wordt Lyrica samen met andere geneesmiddelen tegen aanvallen ingenomen)

Lyrica is ook goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen van 1 maand en ouder. Voor dit doel wordt Lyrica gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen.

Voor meer informatie over hoe Lyrica wordt gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen, zie de rubriek “Het gebruik van Lyrica” hieronder.

Drug details

Lyrica behoort tot een klasse geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. (Een geneesmiddelenklasse is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken).

Lyrica wordt geleverd in de vorm van capsules die u moet doorslikken. Lyrica capsules zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • 25 milligram (mg)
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 225 mg
 • 300 mg

Het is ook beschikbaar als een vloeibare oplossing die u via de mond inneemt. Maar deze vorm van Lyrica is slechts in één sterkte verkrijgbaar: 20 mg van het geneesmiddel per milliliter vloeistof.

Is Lyrica een gereguleerde stof?

Ja, Lyrica is een gereguleerde stof. Het is geclassificeerd als een receptplichtig geneesmiddel van categorie V. Geneesmiddelen op lijst V hebben geaccepteerde medische toepassingen, maar ze kunnen ook psychologische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken. Dit betekent dat het geneesmiddel misbruikt kan worden.

Overheidsinstanties zoals de Drug Enforcement Administration (DEA) stellen regels vast voor de manier waarop geneesmiddelen van lijst V door een arts mogen worden voorgeschreven en door een apotheker mogen worden afgeleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Lyrica vs. Lyrica CR

Lyrica en Lyrica CR bevatten hetzelfde werkzame bestanddeel: pregabaline. Er zijn echter verschillen in de manier waarop Lyrica en Lyrica CR werken zodra ze in uw lichaam zijn.

Lyrica CR is speciaal gemaakt om pregabaline in de loop van de tijd langzaam aan uw lichaam af te geven. De “CR” in Lyrica CR staat voor “gecontroleerde afgifte”.

Lyrica CR moet eenmaal daags worden ingenomen. Lyrica wordt daarentegen gewoonlijk twee of drie keer per dag ingenomen. De reden hiervoor is dat het sneller in uw lichaam vrijkomt, wat betekent dat uw lichaam het geneesmiddel ook sneller weer kwijtraakt.

Omdat de geneesmiddelen verschillend in uw lichaam werken, mogen Lyrica en Lyrica CR niet door elkaar worden gesubstitueerd. Als u de ene vorm van het geneesmiddel voorgeschreven hebt gekregen, maar u de andere vorm wilt gaan gebruiken, overleg dan met uw arts of apotheker.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van Lyrica, zie de rubriek “Het gebruik van Lyrica” hieronder.

Lyrica gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals Lyrica goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Lyrica kan ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het door de FDA is goedgekeurd.

Lyrica tegen diabetische zenuwpijn

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van diabetische zenuwpijn, die ook bekend staat als diabetische neuropathie. Deze pijn ontstaat als gevolg van complicaties door diabetes. Het is een progressieve ziekte, wat betekent dat de symptomen mettertijd verergeren.

Mensen met diabetes hebben een hoog glucosegehalte (suiker) in hun bloed. Na verloop van tijd kan een hoge bloedsuikerspiegel uw zenuwen beschadigen. Uw zenuwen helpen uw lichaam te bewegen, te communiceren, te ademen, en nog veel meer.

Symptomen van diabetische zenuwpijn zijn gevoelloosheid, pijn, tintelingen of zwakte in uw handen of voeten.

Het is nog niet volledig bekend hoe Lyrica werkt bij de behandeling van diabetische zenuwpijn. Maar er wordt gedacht dat het het vermogen van uw hersenen om pijn waar te nemen kan verminderen.

Doeltreffendheid bij diabetische zenuwpijn

Klinische onderzoeken hebben aangetoond dat Lyrica effectief is voor de behandeling van diabetische zenuwpijn bij volwassenen.

In één onderzoek werd Lyrica, driemaal daags ingenomen, vergeleken met een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel). De mensen in dit onderzoek hadden diabetische zenuwpijn als gevolg van ofwel diabetes type 1 ofwel diabetes type 2. Onderzoekers wilden zien hoe effectief elke behandeling was bij het verminderen van zenuwpijn.

Na 5 weken, vonden ze dat:

 • bij ongeveer 45% van de mensen die Lyrica gebruikten, de pijn met ten minste 50% afnam
 • bij ongeveer 10% van de mensen die een placebo namen, verminderde de pijn met ten minste 50%

Lyrica voor fibromyalgie

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van fibromyalgie. Dit is een chronische aandoening die kan leiden tot:

 • Gebieden van tederheid
 • cognitieve problemen, zoals moeite met concentratie en het ophalen van herinneringen
 • algemene vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • pijn in uw botten en spieren
 • slaapproblemen

Het is niet bekend wat fibromyalgie veroorzaakt. Er zijn geen tests om de diagnose te stellen en de symptomen lijken vaak op die van andere aandoeningen. Daarom wordt fibromyalgie vaak verkeerd gediagnosticeerd en kan het moeilijk te behandelen zijn.

Het is ook niet bekend hoe Lyrica werkt bij de behandeling van fibromyalgie. Maar er wordt gedacht dat het het vermogen van uw hersenen om pijn waar te nemen kan verminderen.

Doeltreffendheid bij fibromyalgie

Lyrica is effectief gebleken bij de behandeling van fibromyalgie bij volwassenen in een klinisch onderzoek dat 14 weken duurde. Mensen kwamen in aanmerking voor dit onderzoek als zij vóór deelname aan het onderzoek een gemiddelde pijnscore van ten minste 4 op een schaal van 11 punten hadden.

De deelnemers aan het onderzoek namen ofwel Lyrica ofwel een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel). Uit het onderzoek bleek dat:

 • 66,1% tot 77,8% van de mensen die Lyrica gebruikten, had enige mate van verbetering in hun pijnscore
 • 47,6% van de mensen die een placebo innamen, had enige mate van verbetering in hun pijnscore

Lyrica tegen zenuwpijn na gordelroos

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van zenuwpijn als gevolg van gordelroos.

Gordelroos is een virale infectie die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt (het varicella-zoster-virus). Iedereen die waterpokken heeft gehad, loopt het risico om op een bepaald moment in zijn leven gordelroos te krijgen.

Uw risico op gordelroos kan toenemen naarmate u ouder wordt, omdat gordelroos het meest voorkomt na de leeftijd van 50 jaar. Maar gordelroos kan voorkomen bij iemand van elke leeftijd die waterpokken heeft gehad.

Enkele veel voorkomende symptomen van gordelroos zijn:

 • een uitslag die op waterpokken lijkt, maar alleen bepaalde delen van de huid treft, zoals de borst, de buik, de rug en rond het middel
 • met vloeistof gevulde blaasjes als deel van de uitslag
 • constante brandende, doffe pijn, of een scherpe, stekende pijn die komt en gaat

Doeltreffendheid bij zenuwpijn na gordelroos

Uit diverse klinische onderzoeken is gebleken dat Lyrica effectief is bij de behandeling van pijn na gordelroos bij volwassenen.

In een proef van 13 weken beoordeelden de mensen hun pijn op een schaal van 11 punten voordat ze met de behandeling begonnen. Om voor het onderzoek in aanmerking te komen, moesten mensen ten minste drie maanden eerder gordelroos hebben gehad en een pijnscore van ten minste 4. Ze mochten ook acetaminofen tegen de pijn nemen, naast Lyrica of een placebo.

De deelnemers aan het onderzoek namen tweemaal daags Lyrica of een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel). Onderzoekers wilden zien hoe effectief elke behandeling was bij het verminderen van de pijnscores van de mensen. Aan het eind van het onderzoek:

 • bij ongeveer 20% tot 35% van de mensen die Lyrica gebruikten, was de pijnscore met ten minste 50% verminderd
 • bij ongeveer 10% van de mensen die een placebo innamen, verminderde de pijnscore met ten minste 50%

Lyrica tegen zenuwpijn als gevolg van een ruggenmergletsel

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van zenuwpijn als gevolg van een letsel aan het ruggenmerg. Het ruggenmerg draagt signalen over en weer tussen de hersenen en de rest van uw lichaam. Het is een uitgebreid netwerk van cellen en zenuwen dat zich uitstrekt van de basis van uw hersenen tot aan uw onderrug.

Beweging en gevoel zijn afhankelijk van een goed functionerend ruggenmerg. Elke beschadiging van een deel van het ruggenmerg kan het functioneren van een persoon blijvend beïnvloeden. Enkele mogelijke oorzaken van een ruggenmergletsel zijn sportblessures, auto-ongelukken en schotwonden.

Het is niet bekend hoe Lyrica werkt bij de behandeling van zenuwpijn als gevolg van een ruggenmergletsel. Maar er wordt gedacht dat het het vermogen van uw hersenen om pijn waar te nemen kan verminderen.

Effectiviteit bij zenuwpijn als gevolg van een dwarslaesie

Twee klinische onderzoeken toonden aan dat Lyrica effectief is bij de behandeling van zenuwpijn als gevolg van een dwarslaesie bij volwassenen.

Om voor deze studies in aanmerking te komen, moesten de mensen zenuwpijn hebben ten gevolge van een ruggenmergletsel. De pijn moest minstens 3 maanden achtereen aanhouden of weggaan en terugkomen over een periode van 6 maanden. Mensen moesten ook een pijnscore van ten minste 4 op een 11-puntsschaal hebben.

Mensen in dit onderzoek mochten ook andere medicijnen gebruiken. Andere geneesmiddelen die werden genomen, kunnen opioïden, pijnstillers (zoals acetaminophen), spierverslappers en antidepressiva (waarvan sommige zenuwpijn behandelen) zijn geweest.

In een 12 weken durend onderzoek werden mensen willekeurig toegewezen om elke dag Lyrica of een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) in te nemen. Aan het eind van het onderzoek:

 • bij ongeveer 30% van de mensen die Lyrica gebruikten, was de pijnscore met ten minste 30% afgenomen
 • bij ongeveer 10% van de mensen die een placebo innamen, verminderde de pijnscore met ten minste 30%

Lyrica voor partiële beginnende aanvallen

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij volwassenen en kinderen. (Voor meer informatie over het gebruik van Lyrica bij kinderen, zie het gedeelte “Lyrica en kinderen” hieronder).

Voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen wordt Lyrica gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen epilepsie.

Het is niet bekend hoe Lyrica werkt bij de behandeling van partiële beginnende aanvallen. Maar men denkt dat het geneesmiddel de abnormale elektrische signalen die in de hersenen optreden tijdens een partiële aanval, kan verminderen.

Over partiële beginnende aanvallen

Uw hersenen gebruiken elektrische signalen om met de rest van uw lichaam te communiceren. Tijdens een aanval is er een golf van elektrische activiteit in de hersenen. Sommige soorten aanvallen treffen uw hele brein of een groter deel van uw brein dan andere soorten. De symptomen van verschillende soorten aanvallen kunnen verschillen.

Partiële aanvallen doen zich voor in slechts één deel van de hersenen. Deze kunnen verder worden ingedeeld in eenvoudige focale aanvallen of complexe partiële aanvallen. Het belangrijkste verschil is dat iemand die een partiële aanval ervaart bij bewustzijn blijft, en de episode duurt meestal minder dan 1 minuut. Maar bij complexe partiële aanvallen verliest een persoon het bewustzijn. Deze aanvallen kunnen langer dan 1 minuut duren.

Doeltreffendheid bij partiële beginnende aanvallen

Drie klinische onderzoeken toonden aan dat Lyrica effectief is bij de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij volwassenen.

In één onderzoek werd gekeken naar volwassenen die een tot drie andere anti-epileptica (AED’s) gebruikten die partiële beginnende aanvallen niet effectief konden voorkomen. De deelnemers aan het onderzoek namen tweemaal per dag Lyrica of een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) in, samen met hun andere AED’s.

De onderzoekers wilden zien hoe effectief elke behandeling was in het verminderen van het gemiddelde aantal aanvallen dat mensen per maand ervoeren. Aan het eind van de studie, vonden ze dat:

 • ten minste de helft van de volwassenen die Lyrica gebruikten, had een vermindering van 35% tot 51% van hun maandelijkse aanvallen (afhankelijk van hun dosering)
 • van de volwassenen die tweemaal per dag een placebo innamen, ondervond niemand enige verandering in het aantal aanvallen dat zij per maand hadden

Off-label toepassingen van Lyrica

Naast de hierboven vermelde toepassingen kan Lyrica ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het door de FDA is goedgekeurd. Hieronder vindt u voorbeelden van off-labelgebruik van Lyrica.

Lyrica tegen angst

Lyrica is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van angststoornissen, zoals gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Het medicijn mag echter wel off-label voor dit doel worden gebruikt.

Uit een onderzoek van klinische studiesTrusted Source is gebleken dat pregabaline (het werkzame bestanddeel van Lyrica) effectief kan zijn bij de behandeling van kortdurende angst en het voorkomen van terugval bij volwassenen met GAD.

Als u vragen hebt over de behandeling van angst, waaronder de Lyrica-dosering voor angst die voor u geschikt kan zijn, praat dan met uw arts.

Lyrica voor opiaatontwenning

Lyrica is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen van opiaten, hoewel het off-label voor dit doel kan worden gebruikt. Er is niet voldoende informatie om vast te stellen of Lyrica effectief is voor de behandeling van ontwenning van opiaten. Dit komt doordat verschillende onderzoeken tegenstrijdige resultaten hebben opgeleverd.

Uit één onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het innemen van pregabaline (het werkzame bestanddeel van Lyrica) in een dagelijkse dosis van maximaal 600 milligram effectief en veilig was voor het behandelen van de symptomen van ontwenning aan opiaten. Uit een ander onderzoek bleek echter dat pregabaline niet effectiever was dan een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) bij de behandeling van ontwenningsverschijnselen van opiaten.

Als u vragen hebt over de behandeling van de symptomen van opiaatontwenning, praat dan met uw arts.

Lyrica voor rusteloze benen syndroom

Lyrica is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van restless legs syndrome (RLS). Maar het kan off-label worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoening. Bij RLS ervaart u stuiptrekkingen en ongemak in uw benen, meestal nadat u naar bed bent gegaan.

Uit een klinisch onderzoek bleek dat pregabaline (het werkzame bestanddeel van Lyrica) effectiever was dan een placebo bij de behandeling van de symptomen van RLS. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Lyrica in vergelijking met pramipexole (Mirapex) na verloop van tijd minder vaak een verergering van de symptomen veroorzaakte. Dit is een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor RLS.

Als u vragen hebt over het gebruik van pregabaline of Lyrica voor RLS, overleg dan met uw arts.

Lyrica voor slaap

Hoewel Lyrica niet is goedgekeurd voor de behandeling van slaapproblemen, kan het off-label voor dit doel worden gebruikt.

Uit een evaluatie van zeven klinische onderzoeken is gebleken dat pregabaline (het werkzame bestanddeel van Lyrica) effectief is bij de behandeling van slaapproblemen die verband houden met GAD.

Als u vragen hebt over de behandeling van slaapproblemen, waaronder de Lyrica-dosering voor de slaap die geschikt voor u kan zijn, praat dan met uw arts.

Lyrica en kinderen

Lyrica is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen van 1 maand en ouder. Voor dit doel wordt het gebruikt in combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie.

Partiële aanvallen treden op in slechts één deel van de hersenen. Deze kunnen verder worden ingedeeld in eenvoudige focale aanvallen of complexe partiële aanvallen. Het belangrijkste verschil is dat iemand die een partiële aanval ervaart bij bewustzijn blijft, en de episode duurt meestal minder dan 1 minuut. Maar bij complexe partiële aanvallen verliest een persoon het bewustzijn. Deze aanvallen kunnen langer dan 1 minuut duren.

Het is niet bekend hoe Lyrica partiële beginnende aanvallen behandelt. Maar men denkt dat het geneesmiddel de abnormale elektrische signalen in de hersenen vermindert die optreden tijdens een partiële beginaanval.

Doeltreffendheid bij kinderen

Uit klinisch onderzoek is gebleken dat Lyrica effectief is voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen van 1 maand en ouder.

Bij kinderen van 4 tot 16 jaar:

 • verminderde bij ten minste de helft van de kinderen die Lyrica gebruikten het aantal aanvallen dat zij elke 28 dagen hadden met 27,3% tot 37,1% (afhankelijk van hun dosering)
 • bij ten minste de helft van de kinderen die een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) kregen, daalde het aantal aanvallen dat zij om de 28 dagen kregen met 16,9%

Bij kinderen van 1 maand tot 3 jaar:

 • bij ten minste de helft van de kinderen die Lyrica gebruikten, het aantal aanvallen per 24 uur afnam met 16,8% tot 70% (afhankelijk van de dosering)
 • bij ten minste de helft van de kinderen die een placebo innamen, het aantal aanvallen per 24 uur met 22,2% daalde

Lyrica generiek

Lyrica is een merkgeneesmiddel dat het werkzame bestanddeel pregabaline bevat. Dit werkzame geneesmiddel is ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het werkzame bestanddeel van een merkgeneesmiddel.

Het generieke geneesmiddel wordt geacht even veilig en doeltreffend te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van de generieke vorm van Lyrica, praat dan met uw arts. Hij kan u vertellen of het in vormen en sterktes beschikbaar is die voor uw aandoening kunnen worden gebruikt.

Lyrica bijwerkingen

Lyrica kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Lyrica. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Lyrica kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe u kunt omgaan met eventuele bijwerkingen die hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van de geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u van Lyrica hebt gehad, kunt u dit doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Lichte bijwerkingen* van Lyrica kunnen zijn:

 • moeite met concentreren
 • duizeligheid
 • droge mond
 • slaperigheid
 • zwelling in uw handen of voeten
 • gewichtstoename
 • wazig zicht†

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van Lyrica. Raadpleeg uw arts of apotheker of raadpleeg de Lyrica-medicatiegids voor informatie over andere milde bijwerkingen.
† Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Lyrica komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen krijgt. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Spierproblemen, zoals rhabdomyolysis (spierafbraak). Symptomen kunnen zijn:
  • spierpijn, spierpijn of zwakte
  • koorts
  • malaise (een algemeen gevoel van onbehagen)
 • Allergische reactie.*
 • Depressie en suïcidale gedachten of gedragingen.*

* Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.

Bijwerkingen bij kinderen

Sommige bijwerkingen bij kinderen die Lyrica gebruiken, kunnen meer of minder vaak voorkomen dan die bij volwassenen.

De enige aandoening waarvoor Lyrica is goedgekeurd om bij kinderen te behandelen, zijn partiële beginnende aanvallen bij kinderen van 1 maand en ouder.

In klinische onderzoeken waren de meest voorkomende bijwerkingen die werden waargenomen bij kinderen die Lyrica innamen:

 • Verhoogde eetlust. Afhankelijk van de gebruikte dosering kwam verhoogde eetlust voor bij 0% tot 8% van de kinderen die Lyrica gebruikten. Ter vergelijking: 0% tot 4% van de kinderen die een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) gebruikten, ervoeren een toegenomen eetlust.
 • Slaperigheid. Slaperigheid kwam voor bij 15% tot 21% van de kinderen die Lyrica gebruikten, afhankelijk van hun leeftijd. Ter vergelijking, slaperigheid kwam voor bij 9% tot 14% van de kinderen die een placebo kregen.
 • Gewichtstoename. Gewichtstoename trad op bij 0% tot 8% van de kinderen die Lyrica gebruikten, afhankelijk van hun leeftijd. Ter vergelijking: gewichtstoename kwam voor bij 0% tot 4% van de kinderen die een placebo gebruikten.

Details bijwerkingen

U vraagt zich misschien af hoe vaak bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel voorkomen. Hier vindt u meer informatie over bepaalde bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie vertonen na het innemen van Lyrica. Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • een uitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte, zwelling of roodheid in uw huid)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Het is niet bekend hoeveel mensen mogelijk een allergische reactie hebben gehad tijdens klinische proeven met Lyrica.

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op Lyrica vertoont, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Gewichtstoename

Lyrica kan bij sommige mensen gewichtstoename veroorzaken. In klinische studies bij volwassenen met verschillende aandoeningen:

 • 9% van de mensen die Lyrica gebruikten, ondervond een gewichtstoename van 7% of meer
 • 2% van de mensen die een placebo innamen (een behandeling zonder actief geneesmiddel) ondervond een gewichtstoename van 7% of meer

De onderzoekers merkten op dat het risico van gewichtstoename door Lyrica leek samen te hangen met hogere doseringen en met de duur van het gebruik van het geneesmiddel. De onderzoekers vonden geen significante veranderingen in de bloeddruk bij mensen die tijdens het gebruik van Lyrica in gewicht toenamen.

Lyrica kan ook zwelling in uw voeten, handen en benen veroorzaken, wat kan bijdragen aan gewichtstoename.

Als u zich zorgen maakt over gewichtstoename tijdens uw behandeling, praat dan met uw arts.

Slaperigheid

Lyrica kan bij sommige mensen slaperigheid veroorzaken. In klinische onderzoeken bij volwassenen met verschillende aandoeningen:

 • 23% van de volwassenen die Lyrica gebruikten, meldden dat ze zich slaperig voelden
 • 8% van de volwassenen die een placebo namen, meldden dat ze zich slaperig voelden

Bovendien:

 • 30% van de volwassenen die Lyrica gebruikten, meldden dat ze zich duizelig voelden
 • 8% van de volwassenen die een placebo namen, meldden dat ze zich duizelig voelden

Slaperigheid werd ook gemeld in klinische onderzoeken bij kinderen die Lyrica gebruikten. Zie “Bijwerkingen bij kinderen” hierboven voor meer informatie.

Omdat Lyrica u slaperig of duizelig kan maken, kan het invloed hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen. Om deze reden dient u deze en andere potentieel gevaarlijke activiteiten te vermijden totdat u weet hoe Lyrica u beïnvloedt. Overleg met uw arts wanneer het voor u weer veilig is om deze activiteiten uit te voeren.

Als u tijdens uw behandeling last heeft van slaperigheid of duizeligheid, praat dan met uw arts. Hij of zij zal samen met u zoeken naar de beste behandeling voor uw aandoening.

Seksuele bijwerkingen

U vraagt zich misschien af of Lyrica bijwerkingen kan veroorzaken die invloed hebben op uw seksualiteit.

In klinische onderzoeken is opgemerkt dat sommige mensen tijdens het gebruik van Lyrica een toename of afname van hun libido (geslachtsdrift) ervoeren. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking optrad bij mensen die Lyrica of een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) innamen. Het is ook niet met zekerheid bekend of deze seksuele bijwerkingen het gevolg waren van Lyrica of van een andere oorzaak.

Het is ook belangrijk om te weten dat andere bijwerkingen van Lyrica, zoals een slaperig gevoel, uw geslachtsdrift kunnen beïnvloeden.

Als u zich zorgen maakt over seksuele bijwerkingen tijdens uw behandeling met Lyrica, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u helpen de oorzaak vast te stellen en de beste behandeling voor u te bespreken.

Wazig zicht

Tijdens het gebruik van Lyrica kan wazig zien optreden. In klinische onderzoeken bij volwassenen met verschillende aandoeningen:

 • 7% van de volwassenen die Lyrica gebruikten, meldden wazig zicht
 • 2% van de volwassenen die een placebo namen, meldden wazig zicht

Maar in de meeste gevallen ging het wazig zien weg naarmate men verder ging met de medicatie.

Het is niet bekend of Lyrica op de lange termijn invloed heeft op het gezichtsvermogen. Bel uw arts als u veranderingen in uw gezichtsvermogen ervaart terwijl u Lyrica gebruikt. Uw arts kan besluiten om uw gezichtsvermogen vaker te controleren. Als de veranderingen in uw gezichtsvermogen niet verdwijnen, zelfs niet bij voortgezet gebruik van Lyrica, kan uw arts u vragen een andere behandeling voor uw aandoening te proberen.

Depressie en zelfmoordrisico

Lyrica behoort tot een klasse geneesmiddelen die anti-epileptica (AED’s) worden genoemd. Net als bij andere AED’s, kan Lyrica uw risico op suïcidale gedachten en gedragingen verhogen. Lyrica kan ook uw risico verhogen op een nieuwe of verergerende depressie en andere ongewone veranderingen in uw gedrag of stemming.

Vertel het uw arts meteen als u last krijgt van nieuwe of verergerende symptomen:

 • angst
 • depressie
 • zelfmoordgedachten
 • andere veranderingen in je stemming

Het is niet bekend hoeveel kinderen of volwassenen die Lyrica gebruiken tijdens klinische proeven suïcidale gedachten of gedragingen kunnen vertonen. Maar in klinische proeven met mensen die andere AED’s gebruiken:

 • ongeveer 0,43% van de mensen die een AED nemen, suïcidale gedachten of gedragingen hadden
 • ongeveer 0,24% van de mensen die een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) namen, suïcidale gedachten of gedragingen vertoonden

Als u tijdens het gebruik van Lyrica last krijgt van een nieuwe of verergerende depressie of zelfmoordgedachten, spreek dan meteen met uw arts. Hij of zij kan u aanraden over te stappen op een ander geneesmiddel voor de behandeling van uw aandoening. Uw arts kan u ook andere manieren aanraden om uw suïcidale gedachten of gedrag te verminderen.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Lyrica dosering

De dosering Lyrica die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Lyrica gebruikt
 • uw leeftijd (en afhankelijk van uw leeftijd, uw gewicht)
 • de vorm van Lyrica die u inneemt
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft, zoals nierproblemen
 • andere geneesmiddelen die u mogelijk neemt
 • bijwerkingen die u ondervindt tijdens het gebruik van het geneesmiddel

Ongeacht de aandoening die met Lyrica wordt behandeld, adviseert de fabrikant om de dosering aan te passen voor mensen met nierproblemen. Als u nierproblemen hebt, neem dan contact op met uw arts voor meer informatie.

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosis in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die voor u geschikt is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Maar zorg ervoor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Hij of zij bepaalt de dosering die het beste bij uw behoeften past.

Drugsvormen en -sterktes

Lyrica wordt geleverd in de vorm van capsules die u moet doorslikken. De capsules zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • 25 milligram (mg)
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 225 mg
 • 300 mg

Lyrica is ook beschikbaar in de vorm van een vloeibare oplossing die u via de mond inneemt. Maar deze vorm van Lyrica is slechts in één sterkte beschikbaar: 20 mg per milliliter.

Dosering voor diabetische zenuwpijn

De aanbevolen startdosering voor diabetische zenuwpijn bij volwassenen is 150 mg Lyrica per dag. Dit wordt driemaal daags ingenomen in de vorm van 50 mg.

Na 1 week kan uw arts de dosering verhogen tot driemaal daags 100 mg (in totaal 300 mg per dag). Dit is de maximale dosering voor de behandeling van diabetische zenuwpijn. Uw arts zal uw dosering zo nodig aanpassen op basis van hoe goed het medicijn voor u werkt en eventuele bijwerkingen die u ervaart.

Dosering voor fibromyalgie

Voor de behandeling van fibromyalgie bij volwassenen is de aanbevolen startdosering van Lyrica 150 mg per dag. Dit wordt tweemaal daags ingenomen als 75 mg.

Na 1 week kan uw arts uw dosering verhogen tot 150 mg tweemaal per dag (in totaal 300 mg per dag). Of uw dosering al dan niet wordt verhoogd, hangt af van hoe goed het geneesmiddel voor u werkt en van eventuele bijwerkingen die u ondervindt.

Als 300 mg niet goed genoeg voor u werkt, kan uw arts uw dosering verder verhogen tot 225 mg tweemaal per dag (in totaal 450 mg per dag). Dit is de maximale dosering voor de behandeling van fibromyalgie.

Dosering voor zenuwpijn na gordelroos

De aanbevolen startdosering van Lyrica voor volwassenen met zenuwpijn na gordelroos is 150 mg per dag. Dit kan worden ingenomen als 75 mg tweemaal per dag of 50 mg driemaal per dag.

Na 1 week kan uw arts uw dosering verhogen tot een van de twee aanbevolen doseringen. Beide opties komen overeen met een totaal van 150 mg tot 300 mg:

 • 75 mg tot 150 mg twee keer per dag
 • 50 mg tot 100 mg drie keer per dag

Of uw dosering al dan niet wordt verhoogd, hangt af van hoe goed het geneesmiddel voor u werkt en van eventuele bijwerkingen die u ondervindt.

Na 2 tot 4 weken van inname van 300 mg per dag, kan uw arts uw dosering verhogen tot het maximum van 600 mg per dag. Hij zal dit waarschijnlijk doen als de 300 mg dosering nog steeds geen verlichting van de symptomen geeft. Dit kan worden ingenomen als 300 mg tweemaal per dag of 200 mg driemaal per dag.

Dosering voor zenuwpijn als gevolg van een dwarslaesie

Voor de behandeling van zenuwpijn als gevolg van een dwarslaesie is de aanbevolen startdosering van Lyrica 150 mg per dag. Dit wordt tweemaal daags ingenomen als 75 mg.

Na 1 week kan uw arts uw dosering verhogen tot 150 mg tweemaal per dag (in totaal 300 mg per dag). Of uw dosering al dan niet wordt verhoogd, hangt af van hoe goed het geneesmiddel voor u werkt en van eventuele bijwerkingen die u ondervindt.

Als 300 mg na 2 tot 3 weken niet goed genoeg voor u werkt, kan uw arts uw dosering verder verhogen tot 450 mg. Dit is de maximale dosering, die u tweemaal daags inneemt in de vorm van 225 mg.

Dosering voor partiële beginnende aanvallen

Voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij volwassenen* is de aanbevolen startdosering van Lyrica 150 mg per dag. Deze dosis wordt driemaal daags ingenomen in de vorm van 50 mg of tweemaal daags in de vorm van 75 mg.

Het dagelijkse maximum voor de behandeling van deze aandoening is 600 mg, verdeeld over twee of drie doses.

Voor meer informatie over de dosering van Lyrica voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen, zie het gedeelte “Dosering bij kinderen” hieronder.

* Voor dit gebruik definieert de fabrikant van Lyrica volwassenen als mensen van 17 jaar en ouder.

Dosering voor kinderen

Voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen is de dosering van Lyrica afhankelijk van het gewicht van het kind.

Voor kinderen die 30 kilo of meer wegen

Als een kind 30 kilogram (kg)* of meer weegt, is de aanbevolen startdosering 2,5 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Dit wordt verdeeld over twee of drie doses per dag.

Als een kind bijvoorbeeld 32 kg (ongeveer 70 pound [lb]) weegt, is de aanbevolen startdosis in totaal 80 mg per dag. Dit kan worden ingenomen als tweemaal daags 40 mg. Het kan ook worden opgesplitst in drie doses per dag (bijvoorbeeld 30 mg ’s ochtends en ’s middags, en 20 mg ’s avonds).

De maximale dosering voor kinderen in deze gewichtsklasse is 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag, met een maximum van 600 mg per dag. Deze dosering moet worden verdeeld over twee of drie doses per dag.

* Een kg is gelijk aan ongeveer 2,2 lb.

Voor kinderen van minder dan 30 kg

Als een kind minder dan 30 kg* weegt, is de aanbevolen startdosering 3,5 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Dit wordt verdeeld over twee of drie doses per dag.

Als een kind bijvoorbeeld 20 kg (ongeveer 44 lb) weegt, is de aanbevolen startdosis 70 mg in totaal per dag. Dit kan worden ingenomen als twee keer per dag 35 mg. Het kan ook worden opgesplitst in drie doses per dag (bijvoorbeeld 20 mg ’s ochtends en ’s middags, en 10 mg ’s avonds).

De maximale dosering voor kinderen in deze gewichtsklasse is 14 mg per kg lichaamsgewicht per dag. Voor kinderen van 1 maand tot jonger dan 4 jaar moet dit worden verdeeld in drie doses per dag. Voor kinderen van 4 jaar en ouder mag dit worden verdeeld in twee of drie doses per dag.

* Een kg is gelijk aan ongeveer 2,2 lb.

Vragen over dosering

Hieronder vindt u antwoorden op enkele vragen die u mogelijk heeft over het innemen van Lyrica.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis Lyrica hebt vergeten, neem deze dan in zodra u eraan denkt.

Maar als het dicht bij de tijd is wanneer u uw volgende dosis moet nemen, sla dan de gemiste dosis over. Neem dan uw volgende dosis op de normale tijd. U moet geen twee doses tegelijk nemen om een gemiste dosis in te halen. Dit kan het risico op bijwerkingen verhogen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm instellen op uw telefoon of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Lyrica is bedoeld als een langdurige behandeling. Als u en uw arts bepalen dat Lyrica veilig en effectief voor u is, zult u het waarschijnlijk langdurig innemen.

Lyrica vs. gabapentine

U vraagt zich misschien af hoe Lyrica zich verhoudt tot andere geneesmiddelen die voor soortgelijke doeleinden worden voorgeschreven. Hier bekijken we hoe Lyrica en gabapentine op elkaar lijken en van elkaar verschillen.

Ingrediënten

Lyrica behoort tot een klasse geneesmiddelen die anti-epileptica (AED’s) worden genoemd. Een geneesmiddelenklasse is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Lyrica bevat het werkzame geneesmiddel pregabaline.

Gabapentin is ook een AED. Het is een generiek medicijn, en het is het actieve medicijn in sommige merkmedicijnen, waaronder Neurontin en Gralise.

Gebruikt

Hier is een lijst van aandoeningen waarvoor de Food and Drug Administration (FDA) Lyrica en gabapentin heeft goedgekeurd.

 • Zowel Lyrica als gabapentine zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling:
  • partiële beginnende aanvallen bij volwassenen en bij kinderen*
  • zenuwpijn na gordelroos
 • Lyrica is ook goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van:
  • diabetische zenuwpijn
  • zenuwpijn door een ruggenmergletsel
  • fibromyalgie

* Voor dit doel is Lyrica goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 1 maand en ouder. Gabapentine is goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 3 jaar en ouder.

Geneesmiddelvormen en toediening

Lyrica wordt geleverd in de vorm van capsules die u moet doorslikken. Lyrica capsules zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • 25 milligram (mg)
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 225 mg
 • 300 mg

Het is ook beschikbaar als een vloeibare oplossing die u via de mond inneemt. Maar deze vorm van Lyrica is slechts in één sterkte verkrijgbaar: 20 mg van het geneesmiddel per milliliter (mL) vloeistof.

Gabapentine is verkrijgbaar in drie vormen: capsules, tabletten en een vloeibare oplossing. Ze worden allemaal via de mond ingenomen. Gabapentine is verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • capsules: 100 mg, 300 mg, en 400 mg
 • tabletten: 600 mg en 800 mg
 • vloeibare oplossing: 50 mg van het geneesmiddel per mL vloeistof

Bijwerkingen en risico’s

Lyrica en gabapentine hebben sommige bijwerkingen die op elkaar lijken en andere die variëren. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

Milde bijwerkingen

De volgende milde bijwerkingen kunnen optreden bij zowel Lyrica als gabapentine:

 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • zwelling in uw handen of voeten
 • moeite met concentreren
 • droge mond
 • gewichtstoename
 • problemen met de coördinatie

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die zowel bij Lyrica als bij gabapentine kunnen optreden, evenals ernstige bijwerkingen die beide geneesmiddelen gemeen kunnen hebben.

 • Kan voorkomen met Lyrica:
  • spierproblemen, zoals rhabdomyolysis (spierafbraak)
 • Kan voorkomen met gabapentin:
  • ongewoon gedrag (zoals vijandigheid of rusteloosheid) bij kinderen van 3 tot 12 jaar
 • Kan voorkomen bij zowel Lyrica als gabapentine:
  • allergische reactie
  • depressie en suïcidale gedachten of gedragingen
  • zichtveranderingen

Doeltreffendheid

Deze geneesmiddelen zijn niet rechtstreeks met elkaar vergeleken in klinische studies. Uit onderzoek is echter gebleken dat zowel Lyrica als gabapentine effectief zijn tegen zenuwpijn na gordelroos en bij partiële beginnende aanvallen.

Kosten

Volgens schattingen op GoodRx.com kost Lyrica veel meer dan gabapentine. De werkelijke prijs die u voor een van beide geneesmiddelen betaalt, hangt af van uw verzekeringsplan, uw woonplaats en de apotheek die u gebruikt.

Lyrica is een merkgeneesmiddel. Het is ook verkrijgbaar als generiek geneesmiddel met de naam pregabaline. Merknaammedicijnen kosten gewoonlijk meer dan generieke geneesmiddelen. Gabapentine is een generiek geneesmiddel.

Alternatieven voor Lyrica

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt voor u zijn dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor Lyrica, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere geneesmiddelen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Off-label medicijngebruik is wanneer een door de FDA goedgekeurd medicijn wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd.

Alternatieven voor diabetische zenuwpijn

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om diabetische zenuwpijn te behandelen, zijn:

 • bupropion (Wellbutrin)
 • gabapentine (Neurontin)
 • duloxetine (Cymbalta)
 • tricyclische antidepressiva, zoals:
  • amitriptyline
  • desipramine (Norpramin)
  • imipramine (Tofranil)
 • venlafaxine (Effexor); venlafaxine ER (Effexor XR)

Alternatieven voor fibromyalgie

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om fibromyalgie te behandelen, zijn:

 • amitriptyline
 • cyclobenzaprine (Flexeril)
 • gabapentine (Neurontin)
 • milnacipran (Savella)
 • selectieve serotonine heropname remmers, zoals:
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
  • sertraline (Zoloft)
 • venlafaxine (Effexor); venlafaxine ER (Effexor XR)

Alternatieven voor pijn na gordelroos

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om pijn na gordelroos te behandelen, zijn:

 • amitriptyline
 • gabapentine (Neurontin)
 • lidocaïne
 • acetaminofen (Tylenol)
 • ibuprofen (Advil, Motrin)
 • naproxen (Aleve)
 • tramadol (Ultram)

Alternatieven voor zenuwpijn door een ruggenmergletsel

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om zenuwpijn als gevolg van een ruggenmergletsel te behandelen, zijn:

 • acetaminofen (Tylenol)
 • baclofen (Lioresal)
 • ibuprofen (Advil, Motrin)
 • naproxen (Aleve)
 • tizanidine (Zanaflex)
 • tramadol (Ultram)

Alternatieven voor partiële beginnende aanvallen

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om partiële beginnende aanvallen te behandelen, zijn:

 • carbamazepine (Tegretol)
 • lamotrigine (Lamictal)
 • levetiracetam (Keppra)
 • oxcarbazepine (Trileptal)
 • valproaat (Depakote)

Veelgestelde vragen over Lyrica

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Lyrica.

Zal Lyrica mij een ‘high’ gevoel geven?

Het is mogelijk dat Lyrica u een “high” gevoel geeft. In een klein onderzoek meldden mensen die recreatief drugs en alcohol gebruikten, dat ze zich “high” of euforisch (extreem blij of opgewonden) voelden na inname van één dosis van 450 milligram Lyrica.

In grotere klinische studies:

 • 4% van de mensen die Lyrica gebruikten, meldde zich euforisch te voelen
 • 1% van de mensen die een placebo innamen (een behandeling zonder actief geneesmiddel), meldde zich euforisch te voelen

Hoewel Lyrica geen illegale drug is, kan het om deze reden toch worden misbruikt. Daarom moet iedereen met een verleden van misbruik van alcohol, voorgeschreven medicijnen of recreatieve drugs met zijn arts overleggen voordat hij Lyrica gaat gebruiken.

Zal Lyrica opvallen bij een drugstest?

Het zou kunnen. Lyrica kan opduiken bij bepaalde drugstesten die specifiek screenen op pregabaline, het actieve bestanddeel van het middel.

Bepaalde drugstesten, zoals die vaak gebruikt worden door werkgevers, screenen meestal niet op pregabaline. In plaats daarvan zoeken de meeste drugstesten naar drugs die vaak worden misbruikt of illegaal worden gebruikt, waaronder:

 • amfetaminen zoals amfetaminezouten (Adderall) en methamfetamine
 • barbituraten zoals fenobarbital
 • benzodiazepinen zoals alprazolam (Xanax) en diazepam (Valium)
 • cocaïne
 • cannabis
 • opioïden zoals oxycodon (Roxicodon) en hydrocodon
 • fencyclidine

Als u Lyrica gebruikt zoals uw arts u heeft aangeraden, moet u er een recept voor hebben. Als u een drugstest ondergaat, neem dan een kopie van uw recept of een doktersverklaring mee. Dit kan dienen als bewijs dat u Lyrica gebruikt op voorschrift van uw arts, mocht Lyrica bij een drugstest naar voren komen.

Is Lyrica een verdovend middel?

Nee, Lyrica is geen verdovend middel. “Verdovend” is een andere term voor opioïde pijnstillers, zoals oxycodon (Roxicodon).

Lyrica bevat het werkzame bestanddeel pregabaline, dat geen opioïde is. Pregabaline behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staan als anti-epileptica.

Maar Lyrica is een gereguleerde stof. Het is geclassificeerd als een receptplichtig geneesmiddel van categorie V. Geneesmiddelen op lijst V hebben geaccepteerde medische toepassingen, maar ze kunnen ook psychologische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken. Dit betekent dat het geneesmiddel misbruikt kan worden.

Overheidsinstanties zoals de Drug Enforcement Administration (DEA) stellen regels vast voor de manier waarop geneesmiddelen van lijst V door een arts mogen worden voorgeschreven en door een apotheker mogen worden afgeleverd.

Iedereen met een geschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik kan een grotere kans hebben Lyrica te misbruiken. Als u vragen of zorgen hebt over misbruik van Lyrica, praat dan met uw arts voordat u met de behandeling begint.

Mag ik autorijden na het innemen van Lyrica?

Nee. U mag niet autorijden nadat u Lyrica hebt ingenomen, in ieder geval niet totdat u weet hoe het geneesmiddel u zal beïnvloeden.

Lyrica kan bepaalde bijwerkingen veroorzaken die van invloed kunnen zijn op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te bedienen. Deze bijwerkingen kunnen zijn:

 • moeite met concentreren
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • wazig zicht

Als u vragen hebt of het voor u al dan niet veilig is om te rijden terwijl u Lyrica gebruikt, raadpleeg dan uw arts.

Mag ik Lyrica innemen als ik diabetes heb?

Ja, Lyrica kan worden gebruikt bij mensen met diabetes. Het geneesmiddel is goedgekeurd voor de behandeling van diabetische zenuwpijn.

Maar mensen met diabetes moeten tijdens het gebruik van Lyrica extra aandacht besteden aan hun huid. In dierstudies veroorzaakte Lyrica huidzweren (zweren).

Huidzweren zijn niet voorgekomen in klinische studies bij mensen die Lyrica gebruikten. En het is belangrijk op te merken dat dierstudies niet altijd voorspellen wat er bij mensen zal gebeuren.

Als u diabetes heeft en pijnlijke plekken of huidproblemen bemerkt terwijl u Lyrica gebruikt, moet u met uw arts overleggen.

Lyrica is mogelijk niet veilig voor u als u bepaalde andere geneesmiddelen, thiazolidinediones genaamd, gebruikt voor de behandeling van diabetes. Voorbeelden van thiazolidinediones zijn pioglitazon (Actos) en rosiglitazon (Avandia).

Lyrica en thiazolidinedionen kunnen beide zwellingen in uw voeten, handen en benen veroorzaken. Als u een thiazolidinedion gebruikt, kan uw arts besluiten dat Lyrica niet veilig voor u is. Zie voor meer informatie het gedeelte “Wisselwerkingen met Lyrica” hieronder.

Kan ik Lyrica innemen als ik ademhalingsmoeilijkheden heb?

Mogelijk. Maar bij sommige mensen met ademhalingsproblemen kan Lyrica een ademhalingsdepressie (langzame en oppervlakkige ademhaling) veroorzaken. Deze bijwerking kan levensbedreigend zijn.

Lyrica kan ook ademhalingsdepressie veroorzaken als het wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel (CZS) onderdrukken, zoals opioïden.

Als u een ademhalingsprobleem hebt of een CNS-depressivum gebruikt, overleg dan met uw arts voordat u met een behandeling met Lyrica begint. Hij/zij zal u helpen bepalen of Lyrica veilig voor u is om in te nemen.

Als u Lyrica inneemt, zal uw arts u en de mensen om u heen waarschijnlijk laten letten op verdoving (ernstige slaperigheid) of verergering van ademhalingsproblemen.

Ontwenning en afhankelijkheid van Lyrica

U moet niet plotseling stoppen met het innemen van Lyrica zonder eerst met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen met Lyrica kan namelijk ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

In klinische studies kregen sommige mensen die plotseling stopten met Lyrica te maken met bijwerkingen, waaronder:

 • slapeloosheid (problemen met slapen)
 • diarree
 • hoofdpijn
 • misselijkheid

Daarom moet u na verloop van tijd geleidelijk stoppen met het innemen van Lyrica. (Dit staat bekend als een afbouw van het medicijn). De fabrikant van Lyrica beveelt aan dit over een periode van ten minste 1 week te doen.

Als u wilt stoppen met uw behandeling met Lyrica, overleg dan eerst met uw arts. Hij/zij zal u helpen uw dosering in de loop van de tijd veilig af te bouwen.

Hoe Lyrica werkt

Lyrica is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) voor gebruik bij volwassenen met de volgende aandoeningen:

 • diabetische zenuwpijn
 • zenuwpijn na gordelroos
 • zenuwpijn door een ruggenmergletsel
 • fibromyalgie
 • partiële beginnende aanvallen (voor dit gebruik wordt Lyrica samen met andere aanvalsbehandelingen ingenomen)

Lyrica is ook goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen bij kinderen van 1 maand en ouder. Voor dit doel wordt Lyrica samen met andere aanvalsbehandelingen gebruikt.

Het is niet precies bekend hoe Lyrica werkt bij de behandeling van deze aandoeningen. Maar men denkt dat Lyrica werkt door bepaalde signalen te beïnvloeden die heen en weer worden gestuurd tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Lyrica begint te werken zodra u uw dosis inneemt. Maar het kan zijn dat uw symptomen niet meteen minder worden.

In klinische onderzoeken meldden sommige volwassenen die Lyrica gebruikten tegen zenuwpijn of fibromyalgie, binnen 1 week na aanvang van de behandeling een afname van de pijn. Het kan echter enkele weken duren voordat het geneesmiddel uw symptomen begint te verlichten.

Hoe lang blijft Lyrica in uw systeem?

Nadat u uw laatste dosis heeft ingenomen, kan Lyrica ongeveer 31,5 uur in uw systeem blijven.

Lyrica en alcohol

U mag geen alcohol drinken tijdens het gebruik van Lyrica. Het drinken van alcohol tijdens uw behandeling met Lyrica kan het risico op bepaalde bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en zelfs ademhalingsdepressie, verhogen. Alcohol werkt depressief op het centrale zenuwstelsel.

Als u alcohol drinkt, overleg dan met uw arts voordat u met de behandeling met Lyrica begint.

Lyrica interacties

Lyrica kan wisselwerkingen hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Verschillende interacties kunnen verschillende effecten veroorzaken. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren, terwijl andere de bijwerkingen kunnen versterken of ernstiger maken.

Lyrica en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Lyrica. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Lyrica.

Praat met uw arts en apotheker voordat u Lyrica inneemt. Vertel hen over alle geneesmiddelen op recept, vrij verkrijgbare geneesmiddelen en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke wisselwerkingen te voorkomen.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Lyrica en opioïden

Lyrica kan een ademhalingsdepressie (trage en oppervlakkige ademhaling) veroorzaken als het wordt ingenomen met andere geneesmiddelen die sedatie (ernstige slaperigheid) of een ademhalingsdepressie veroorzaken. Opioïden zijn een type geneesmiddel dat deze bijwerkingen kan veroorzaken.

Voordat u Lyrica inneemt, moet u uw arts vertellen of u een opioïde gebruikt. Hij of zij zal u tijdens de behandeling waarschijnlijk controleren op een van de bovenstaande symptomen, of hij of zij kan u een ander geneesmiddel voor uw aandoening laten proberen.

Lyrica en tramadol

Tramadol is een voorbeeld van een opioïde geneesmiddel dat ademhalingsdepressie en sedatie kan veroorzaken. Het gelijktijdig innemen van Lyrica en tramadol kan het risico op ernstige bijwerkingen vergroten.

Voordat u Lyrica inneemt, moet u uw arts vertellen of u tramadol gebruikt. Hij of zij zal u waarschijnlijk controleren op symptomen van ademhalingsdepressie tijdens uw behandeling, of hij of zij kan u een ander geneesmiddel voor uw aandoening laten proberen.

Lyrica en andere geneesmiddelen die uw centrale zenuwstelsel kunnen aantasten

Lyrica kan invloed hebben op uw centrale zenuwstelsel (CZS). Uw CZS bestaat uit uw hersenen en ruggenmerg. Uw ruggenmerg bevat zenuwen die door uw hersenen worden gebruikt om signalen door uw hele lichaam te sturen.

Een CNS-depressivum (zoals Lyrica) kan uw CNS vertragen. Dit kan symptomen veroorzaken als sedatie (ernstige slaperigheid) en depressie van de ademhaling.

Enkele voorbeelden van CNS depressiva zijn:

 • alcohol
 • opioïde medicijnen
 • benzodiazepinen, zoals:
  • alprazolam (Xanax)
  • diazepam (Valium)
  • zolpidem (Ambien)
 • difenhydramine (Benadryl)
 • spierverslappers, waaronder:
  • cyclobenzaprine
  • baclofen (Lioresal)

Voordat u Lyrica inneemt, moet u met uw arts overleggen of u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt. Hij/zij zal u waarschijnlijk controleren op verschijnselen van sedatie of ademhalingsdepressie tijdens uw behandeling. Uw arts kan de dosering van een of meer van uw medicijnen aanpassen, of u een ander medicijn voor uw aandoening laten proberen.

Lyrica en bepaalde diabetesmedicijnen

Lyrica kan een wisselwerking hebben met bepaalde diabetesmedicijnen, thiazolidinedionen genaamd.

Zowel thiazolidinedionen als Lyrica kunnen zwelling in uw handen, voeten en benen veroorzaken. Het gebruik van Lyrica in combinatie met thiazolidinedionen kan het risico op zwelling en gewichtstoename verhogen.

Enkele voorbeelden van thiazolidinedionen zijn:

 • pioglitazon (Actos)
 • rosiglitazon (Avandia)

Als u een thiazolidinedion gebruikt, overleg dan met uw arts voordat u Lyrica inneemt. Als u deze geneesmiddelen samen inneemt, zal uw arts u waarschijnlijk controleren op symptomen van zwelling of ongebruikelijke gewichtstoename. Uw arts kan uw dosering van Lyrica of het thiazolidinedion aanpassen, of u een ander geneesmiddel laten proberen om uw aandoening te behandelen.

Lyrica en kruiden en supplementen

Er zijn geen kruiden of supplementen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Lyrica. U moet echter wel uw arts of apotheker raadplegen voordat u een van deze producten gebruikt terwijl u Lyrica inneemt.

Lyrica en voedsel

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Lyrica. Als u vragen hebt over het eten van bepaalde voedingsmiddelen in combinatie met Lyrica, raadpleeg dan uw arts.

Lyrica kosten

Zoals met alle geneesmiddelen het geval is, kunnen de kosten van Lyrica variëren. Kijk op GoodRx.com voor de actuele prijzen van Lyrica in uw regio.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat u mogelijk een voorraad Lyrica voor 90 dagen kunt krijgen. Als uw verzekeringsmaatschappij het goedkeurt, kan een voorraad van 90 dagen van het geneesmiddel uw aantal bezoeken aan de apotheek verminderen en de kosten helpen verlagen. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts of uw verzekeringsmaatschappij.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij Lyrica vergoedt, kan het nodig zijn dat u eerst toestemming van uw arts krijgt. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten overleggen over uw recept voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel wordt gedekt.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming voor Lyrica nodig hebt, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Als u financiële steun nodig hebt om Lyrica te betalen, of als u hulp nodig hebt bij het begrijpen van uw verzekeringsdekking, is er hulp beschikbaar.

Pfizer Inc., de fabrikant van Lyrica, biedt een spaarkaart voor eigen bijdragen waarmee de kosten van het geneesmiddel voor u kunnen worden verlaagd. Ga voor meer informatie en om uit te vinden of u in aanmerking komt voor ondersteuning naar de website van Lyrica.

Postorderapotheken

Lyrica kan verkrijgbaar zijn via een postorderapotheek. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen de kosten van het geneesmiddel worden verlaagd en kunt u uw medicatie krijgen zonder dat u uw huis hoeft te verlaten.

Op aanraden van uw arts kunt u mogelijk een voorraad Lyrica voor 90 dagen krijgen. Dit betekent dat u zich minder zorgen hoeft te maken dat u zonder de medicatie komt te zitten. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts en uw verzekeringsmaatschappij. Sommige Medicare-verzekeringen kunnen de kosten van postordermedicijnen vergoeden.

Als u geen verzekering hebt, kunt u uw arts of apotheker vragen naar de mogelijkheden van online apotheken.

Generieke versie

Lyrica is verkrijgbaar in een generieke vorm met de naam pregabaline. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het werkzame bestanddeel van een merkgeneesmiddel. Het generieke geneesmiddel wordt geacht even veilig en effectief te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. En generieke geneesmiddelen hebben de neiging om minder te kosten dan merkgeneesmiddelen. Als u wilt weten hoe de kosten van pregabaline zich verhouden tot de kosten van Lyrica, gaat u naar GoodRx.com.

Als u Lyrica hebt voorgeschreven gekregen en u wilt in plaats daarvan pregabaline gebruiken, overleg dan met uw arts. Hij of zij kan een voorkeur hebben voor de ene of de andere versie. U moet ook uw verzekering raadplegen, want het kan zijn dat deze slechts het ene of het andere middel vergoedt.

Lyrica en zwangerschap

Het is niet bekend of Lyrica veilig kan worden ingenomen tijdens de zwangerschap. Dit geneesmiddel is niet onderzocht tijdens de zwangerschap.

In dierproeven brachten zwangere ratten en konijnen die Lyrica kregen, nakomelingen ter wereld met problemen zoals een laag geboortegewicht en problemen met de botvorming. Het is belangrijk op te merken dat de dosis die in deze onderzoeken werd gebruikt, ten minste 16 maal hoger was dan de dosis die bij mensen werd gebruikt. Bovendien voorspelt onderzoek bij dieren niet altijd wat er bij mensen zal gebeuren.

Als u Lyrica gebruikt en zwanger bent of zwanger wilt worden, raadt de fabrikant van Lyrica u aan dit met uw arts te bespreken. Samen kunt u bepalen wat de beste behandeling voor uw aandoening is.

Lyrica zwangerschapsregister

Als u zwanger bent en Lyrica gebruikt, wordt u aangemoedigd om u in te schrijven in een zwangerschapsregister voor anti-epileptica (AED’s). (Lyrica behoort tot een klasse geneesmiddelen die AED’s worden genoemd).

Het AED-zwangerschapsregister verzamelt informatie over de veiligheid van het gebruik van AED’s, waaronder Lyrica, tijdens de zwangerschap. Deze informatie kan nuttig zijn voor artsen en mensen die overwegen deze geneesmiddelen tijdens de zwangerschap te gebruiken.

Om u aan te melden of meer te weten te komen, kunt u de website van het register bezoeken of bellen met 888-233-2334.

Lyrica en vruchtbaarheid

Het is mogelijk dat Lyrica de vruchtbaarheid (het vermogen om een kind te verwekken) kan beïnvloeden bij mannen die het geneesmiddel gebruiken.

Uit dieronderzoek is gebleken dat Lyrica mannelijke ratten minder vruchtbaar maakte, veranderingen in hun sperma veroorzaakte en tot problemen bij hun nakomelingen leidde. Het is echter niet bekend of deze problemen zich ook bij mensen voordoen. Bovendien voorspellen dierstudies niet altijd wat er bij mensen zal gebeuren.

Als u van plan bent een kind te verwekken, moet u dit met uw arts bespreken. Hij/zij zal u helpen beslissen of Lyrica de beste behandeling voor uw aandoening is.

Lyrica en geboortebeperking

Het is niet bekend of Lyrica veilig is om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger zou kunnen worden, overleg dan met uw arts over uw anticonceptiebehoeften terwijl u Lyrica gebruikt.

Zie voor meer informatie over het gebruik van Lyrica tijdens de zwangerschap het gedeelte “Lyrica en zwangerschap” hierboven.

Lyrica en borstvoeding

Het innemen van Lyrica tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden. De reden hiervoor is dat Lyrica overgaat in de moedermelk. Het is echter niet bekend welke effecten dit eventueel kan hebben op een kind dat borstvoeding krijgt.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, praat dan met uw arts over de mogelijkheden van de behandeling en de beste manier om uw kind te voeden.

Lyrica overdosis

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering Lyrica kan leiden tot ernstige bijwerkingen.

Gebruik niet meer Lyrica dan uw arts u heeft aangeraden.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • angst of depressie
 • zich opgewonden of rusteloos voelen
 • overmatige slaperigheid of sufheid
 • verwarring
 • toevallen

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online-tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Lyrica gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Afhankelijk van de aandoening die u met Lyrica behandelt, kan uw arts u andere geneesmiddelen voorschrijven die u samen met Lyrica moet innemen.

Dit is met name het geval als u het geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van partiële beginnende aanvallen. Voor de behandeling van epileptische aanvallen bij volwassenen en kinderen is Lyrica alleen goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration) voor gebruik in combinatie met andere medicatie tegen epileptische aanvallen.

Als u Lyrica gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening dan epileptische aanvallen, kan uw arts u samen met Lyrica andere geneesmiddelen laten innemen, of u Lyrica alleen laten gebruiken.

Als u vragen hebt over het gebruik van Lyrica in combinatie met andere geneesmiddelen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Lyrica innemen?

U moet Lyrica innemen volgens de instructies van uw arts of zorgverlener.

Wanneer in te nemen?

Afhankelijk van de aandoening die met Lyrica wordt behandeld, wordt Lyrica gewoonlijk tweemaal of driemaal daags ingenomen. Het kan nuttig zijn om uw doses rond etenstijd in te nemen, zodat u eraan denkt ze in te nemen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm instellen op uw telefoon of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Lyrica innemen met voedsel

U kunt Lyrica met of zonder voedsel innemen.

Mag Lyrica worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Nee, u mag Lyrica-capsules niet fijnmalen, splitsen of erop kauwen. Dit kan van invloed zijn op de manier waarop uw lichaam het geneesmiddel opneemt, wat van invloed kan zijn op de werking ervan. Dit kan ook het risico op bijwerkingen verhogen.

Lyrica is ook beschikbaar in de vorm van een vloeibare oplossing die u via de mond kunt innemen. Als u moeite heeft met het doorslikken van Lyrica-capsules, overleg dan met uw arts of apotheker. De vloeibare oplossing kan een optie voor u zijn. Of uw arts kan u vragen een andere behandeling voor uw aandoening te proberen.

Lyrica voorzorgsmaatregelen

Voordat u Lyrica inneemt, moet u met uw arts praten over uw gezondheid. Lyrica is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren hebt die van invloed zijn op uw gezondheid. Deze omvatten:

 • Depressie en andere psychische aandoeningen. Net als andere anti-epileptica kan Lyrica bij u het risico op suïcidale gedachten of gedragingen verhogen. Bij mensen met depressie en andere psychische aandoeningen kan het gebruik van Lyrica hun toestand verergeren. Praat met uw arts over uw geestelijke gezondheid voordat u Lyrica inneemt.
 • Ademhalingsproblemen. Als u ademhalingsproblemen heeft of geneesmiddelen gebruikt die het centrale zenuwstelsel onderdrukken (zoals opioïden), kan Lyrica een ademhalingsdepressie (langzame en oppervlakkige ademhaling) veroorzaken. In sommige gevallen kan dit levensbedreigend zijn. Als u ademhalingsproblemen heeft, overleg dan met uw arts voordat u Lyrica inneemt.
 • Nierproblemen. Uw lichaam raakt Lyrica voornamelijk kwijt via de nieren. Daarom hebben mensen met nierproblemen gewoonlijk een lagere dosering Lyrica nodig. Dit geldt vooral als u vanwege uw nierprobleem aan de dialyse bent. Voordat u Lyrica inneemt, dient u met uw arts te praten over eventuele nierproblemen die u momenteel heeft of in het verleden heeft gehad.
 • Hartproblemen. Lyrica kan zwelling van uw voeten, handen en benen veroorzaken. Bij mensen met hartaandoeningen (zoals hartfalen) kan deze zwelling ernstige problemen veroorzaken. Van Lyrica is ook aangetoond dat het een interval in uw hartslag verhoogt dat bekend staat als het PR-interval. Dit veroorzaakt bij de meeste mensen geen problemen. Voordat u Lyrica inneemt, dient u met uw arts te praten over eventuele hartproblemen die u momenteel heeft of in het verleden heeft gehad.
 • Bloedingsproblemen. Het gebruik van Lyrica kan leiden tot een laag gehalte aan bloedplaatjes (een type bloedcel). Uw bloed heeft bloedplaatjes nodig om bloedstolsels te vormen. Als u bloedingsproblemen heeft, laat dit dan aan uw arts weten voordat u Lyrica inneemt.
 • Voorgeschiedenis van drugs- of alcoholmisbruik. Lyrica kan euforie of een gevoel van “high zijn” veroorzaken. Als u in het verleden alcohol, voorgeschreven medicijnen of recreatieve drugs hebt misbruikt, is het belangrijk dat u dit aan uw arts laat weten voordat u Lyrica inneemt.
 • Mogelijk verhoogd risico op kanker. In dierstudies ontwikkelden sommige muizen tumoren in hun bloedvatwanden toen ze Lyrica kregen toegediend. Dit soort tumoren kwam echter niet voor bij mensen die het geneesmiddel tijdens klinische proeven gebruikten. Het is niet met zekerheid bekend of Lyrica kanker veroorzaakt bij mensen. Als u een tumortype hebt of een verhoogd risico op kanker loopt, moet u met uw arts overleggen voordat u Lyrica gaat gebruiken.
 • Angio-oedeem. Lyrica kan angio-oedeem (zwelling onder de huid) veroorzaken, waaronder zwelling van het gezicht, de mond en de hals. Deze zwelling kan levensbedreigend zijn. Als u ooit angio-oedeem heeft gehad, ook na het innemen van medicijnen, laat het uw arts dan weten voordat u Lyrica inneemt.
 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie hebt gehad op Lyrica of een van de bestanddelen ervan, mag u dit geneesmiddel niet innemen. Vraag uw arts naar andere geneesmiddelen die mogelijk een betere optie voor u zijn.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend of Lyrica veilig kan worden ingenomen tijdens de zwangerschap. Zie voor meer informatie het gedeelte “Lyrica en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. Het is niet bekend of Lyrica veilig kan worden gebruikt tijdens de borstvoeding. Zie voor meer informatie het gedeelte “Lyrica en borstvoeding” hierboven.

Let op: Zie voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Lyrica het gedeelte “Bijwerkingen van Lyrica” hierboven.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Lyrica

Wanneer u Lyrica in de apotheek krijgt, zal de apotheker een uiterste gebruiksdatum op het etiket van het flesje vermelden. Deze datum is gewoonlijk 1 jaar na de datum waarop het geneesmiddel is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is om het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vraag uw apotheker dan of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een geneesmiddel goed blijft, hangt af van veel factoren, waaronder hoe en waar u het bewaart.

Lyrica capsules dienen op kamertemperatuur (ongeveer 25°C) in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van licht te worden bewaard. Voor korte perioden, zoals tijdens het reizen, kan Lyrica worden bewaard bij een temperatuur van 15 tot 30 °C (59 tot 86 °F). Bewaar dit geneesmiddel niet op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

Verwijdering

Als u Lyrica niet langer hoeft te gebruiken en u hebt medicijnresten, is het belangrijk dat u deze veilig weggooit. Dit helpt voorkomen dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Submit Review