Loratadina 

Loratadine is een medicijn dat werkt door histamine H1-receptoren te blokkeren.

Histamine is een chemische stof die vrijkomt wanneer het lichaam reageert op een vreemde stof.

Het vrijgekomen histamine bindt zich aan H1-receptoren en veroorzaakt een verhoogde bloedstroom samen met de productie van andere chemicaliën die betrokken zijn bij de allergische reactie. Op deze manier worden de symptomen van een allergische reactie geactiveerd, zoals: ontsteking van de huid, luchtwegen of weefsels, jeuk aan de huid, ogen, neus, verstopte neus en vernauwing van de luchtwegen.

Loratadine verlicht, door de werking van histamine te blokkeren, de symptomen van een allergische reactie.

In tegenstelling tot andere antihistaminica, verlicht het de symptomen van een allergische reactie.

HANDELSNAMEN:

Civeran®, Clarityne® Generieke vormen van loratadine worden op de markt gebracht. Er zijn enkele preparaten met meerdere componenten die loratadine in hun samenstelling bevatten: Clarityne plus® en Narine repetabs®

MELDINGEN:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen adequate onderzoeken uitgevoerd bij zwangere vrouwen. Om deze reden wordt het gebruik van loratadine door zwangere vrouwen alleen geaccepteerd als er geen ander veiliger alternatief is. Loratadine gaat over in de moedermelk en kan bij zuigelingen prikkelbaarheid of opwinding veroorzaken. Het wordt aanbevolen om tijdens de behandeling met loratadine te stoppen met het geven van borstvoeding.

Vereist een recept.

Bewaarmodus. Bewaar het geneesmiddel op een koele, vochtvrije plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Allergische processen die de luchtwegen, ogen en huid aantasten, zoals rhinitis, conjunctivitis en dermatitis.

Wanneer niet gebruiken:

 • Bij patiënten met myasthenia gravis, acute alcoholintoxicatie, coma of shock.
 • In geval van allergie voor benzodiazepinen. Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
 • Gebruik lorazepam niet, tenzij voorgeschreven door een arts, als u lijdt aan: chronische obstructieve longziekte, glaucoom , een voorgeschiedenis van drugsverslaving, lever- of nierfalen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

 • Als u vergeten bent een dosis, neem deze dan zo snel mogelijk in, maar als het niet lang meer duurt tot de volgende dosis, verdubbel deze dan niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven. 
 • Rijvaardigheid of het gebruik van gevaarlijke machines of precisiemachines wordt niet aanbevolen tijdens de eerste weken van de behandeling.
 • Stopzetting van de behandeling dient geleidelijk te gebeuren, aangezien stopzetting kan leiden tot een ontwenningssyndroom (angst, agitatie, tremoren, slapeloosheid).
 • Afhankelijkheid ontwikkelt zich bij langdurig gebruik van lorazepam.
 • Het vergeten van toekomstige gebeurtenissen (anterograde amnesie) kan optreden tijdens de behandeling. 
 • Als de symptomen niet verbeteren of verergeren, raadpleeg dan uw arts.

Kan dit andere geneesmiddelen beïnvloeden?

 • Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met lorazepam zijn:
 • De helft van de met lorazepam behandelde patiënten ervaart voorbijgaande slaperigheid tijdens de eerste dagen van de behandeling.
 • De meest voorkomende bijwerkingen van lorazepam zijn: slaperigheid, verwardheid, duizeligheid, droge mond, braken, diarree, constipatie, tremoren, desoriëntatie.
 • In zeldzame gevallen kan het andere effecten veroorzaken, zoals hepatitis, dermatitis, gehoorbeschadiging, bloedarmoede, hypotensie, tachycardie en hartkloppingen.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  In Spanje zijn er orale toedieningsvormen (tabletten en siroop) op de markt.

  De juiste dosis loratadine kan voor elke patiënt anders zijn. De meest aanbevolen doseringen staan ​​hieronder vermeld. Maar als uw arts u een andere dosis heeft voorgeschreven, verander deze dan niet zonder uw arts of apotheker te raadplegen.

  Orale dosis voor volwassenen en kinderen vanaf 30 kg:

  • 10 mg elke 24 uur

  Orale dosis voor kinderen die minder dan 30 kg wegen:

  • 5 mg elke 24 uur

   

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

  Wanneer niet gebruiken:

  • In geval van allergie voor loratadine of desloratadine of voor één van de bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen). Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts of apotheker.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

  • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als het niet lang meer duurt tot uw volgende dosis, verdubbel dan uw dosis niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
  • Sommige loratadinesiropen bevatten sucrose. Patiënten met diabetes dienen voorzichtig te zijn met het gebruik van deze farmaceutische vormen.
  • Loratadine dient met voorzichtigheid te worden toegediend aan oudere patiënten, aangezien zij vatbaarder zijn voor bijwerkingen.
  • Het wordt aanbevolen om met voorzichtigheid worden toegediend aan patiënten met lever- of nierproblemen en aan patiënten met epilepsie.
  • Sommige orale vormen van loratadine bevatten lactose. Bijzondere voorzichtigheid is geboden als u melk- of lactose-intolerantie heeft.
  • Dit medicijn kan bij het begin van de behandeling lichte slaperigheid veroorzaken. Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van een voertuig en het gebruik van gevaarlijke machines onder invloed van loratadine.
  •  Loratadine kan een verhoogde gevoeligheid voor de zon veroorzaken. Blootstelling aan de zon, zelfs voor een korte tijd, kan zonnebrand en andere huidreacties veroorzaken. Als er een reactie op de zon optreedt, raadpleeg dan uw arts.
  • Als de symptomen niet verbeteren of verergeren, raadpleeg dan uw arts.
  Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van een voertuig en het gebruik van gevaarlijke machines terwijl u onder controle bent. de invloed van loratadine.
 • Loratadine kan een verhoogde gevoeligheid voor de zon veroorzaken. Blootstelling aan de zon, zelfs voor een korte tijd, kan zonnebrand en andere huidreacties veroorzaken. Als er een reactie op de zon optreedt, raadpleeg dan uw arts.
 • Als de symptomen niet verbeteren of verergeren, raadpleeg dan uw arts. 
Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van voertuigen en het gebruik van gevaarlijke machines onder invloed van loratadine.
 • Loratadine kan een verhoogde gevoeligheid voor de zon veroorzaken. Blootstelling aan de zon, zelfs voor een korte tijd, kan zonnebrand en andere huidreacties veroorzaken. Raadpleeg uw arts als er een zonnereactie optreedt.
 • Als de symptomen niet verbeteren of verergeren, raadpleeg dan uw arts.
 • Kan het andere geneesmiddelen beïnvloeden?

  • Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met loratadine zijn: cimetidine, erytromycine, ketoconazol, fluconazol, fluoxetine en kinidine.
  • Welke problemen kan het veroorzaken?

   • Loratadine kan de resultaten van sommige huidtesten beïnvloeden. Als u een dergelijke test gaat ondergaan, informeer uzelf dan dat u dit geneesmiddel krijgt, want het kan zijn dat u een paar dagen voor de test moet stoppen met de behandeling.
   • De bijwerkingen van dit geneesmiddel zijn, in algemeen, zeldzaam. Loratadine kan vermoeidheid, sedatie, hoofdpijn en een droge mond veroorzaken.
   • Dit medicijn kan andere bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als u iets ongewoons opmerkt.