Lopressor Kopen Zonder Recept

Lopressor (metoprolol tartraat)

Wat is Lopressor?

Lopressor is een merknaam geneesmiddel op recept. Het is FDA-goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen om:

 • Behandeling van hoge bloeddruk. Voor dit doel kan Lopressor alleen of in combinatie met andere bloeddrukmedicijnen worden gegeven.
 • Behandelen van stabiele angina (een soort pijn op de borst die verband houdt met een hartziekte).
 • Het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een bekende of mogelijke hartaanval hebben gehad. Voor dit doel kan Lopressor alleen of in combinatie met intraveneus (IV) metoprolol, het werkzame bestanddeel van Lopressor, worden toegediend.

Drug details

Lopressor bevat de werkzame stof metoprolol tartraat. Het is een type geneesmiddel dat een bètablokker wordt genoemd. Bètablokkers werken door te voorkomen dat bepaalde hormonen in uw lichaam zich aan bètareceptoren kunnen hechten.*

Door te voorkomen dat de hormonen zich aan de receptoren hechten, helpt Lopressor om:

 • lagere bloeddruk
 • pijn op de borst verminderen
 • de stress op uw hart verminderen

Lopressor wordt geleverd in de vorm van tabletten die via de mond worden ingenomen. Het is verkrijgbaar in twee sterktes: 50 mg en 100 mg. U zult Lopressor waarschijnlijk een- of tweemaal per dag innemen, met voedsel of kort na het eten.

* Beta-receptoren zijn eiwitten op het oppervlak van cellen in uw hart, bloedvaten en longen. Zij maken het mogelijk dat stoffen, zoals de moleculen van een geneesmiddel, zich aan het eiwit hechten en een chemische boodschap doorgeven.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van Lopressor, zie de rubriek “Gebruik van Lopressor” hieronder.

Lopressor generiek

Lopressor bevat het werkzame bestanddeel metoprolol tartraat, dat ook als generiek geneesmiddel verkrijgbaar is. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaammedicijn. Het generieke geneesmiddel wordt geacht even veilig en werkzaam te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Generieke Lopressor wordt geleverd als een injecteerbare oplossing en als tabletten die via de mond worden ingenomen. De tabletten worden geleverd in sterktes van 25 milligram (mg), 50 mg, en 100 mg.

Lopressor bijwerkingen

Lopressor kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Lopressor. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Lopressor kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die hinderlijk kunnen zijn.

Let op: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij hebben goedgekeurd. Als u aan de FDA een bijwerking wilt melden die u met Lopressor heeft gehad, dan kunt u dat doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Milde bijwerkingen van Lopressor kunnen zijn*:

 • buikpijn
 • ademhalingsproblemen, zoals kortademigheid of piepende ademhaling
 • duizeligheid
 • droge mond
 • winderigheid (gas)
 • brandend maagzuur
 • hartkloppingen
 • jeuk
 • misselijkheid en braken
 • uitslag
 • gewichtstoename
 • haaruitval
 • vermoeidheid
 • diarree

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van Lopressor. Om meer te weten te komen over andere milde bijwerkingen, praat met uw arts of apotheker, of bezoek de voorschrijfinformatie van Lopressor.
† Voor meer informatie over deze bijwerkingen, zie “Details over de bijwerkingen” hieronder.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Lopressor komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Bradycardie (hartslag die trager is dan normaal). Symptomen kunnen zijn:
  • verwarring
  • duizeligheid
  • flauwvallen
  • kortademigheid
  • ademhalingsmoeilijkheden bij lichamelijke inspanning
  • zwakte
 • Lage bloeddruk. Symptomen kunnen zijn:
  • wazig zicht
  • duizeligheid
  • flauwvallen
  • vermoeidheid (gebrek aan energie)
  • hartkloppingen
  • oppervlakkige ademhaling
  • een klamme, koude of bleke huid
 • Hartfalen. Symptomen kunnen zijn:
  • hoesten
  • extreme vermoeidheid (gebrek aan energie)
  • hartkloppingen
  • onregelmatige hartslag
  • kortademigheid
  • plotselinge, onbedoelde gewichtstoename
  • zwelling in uw buik, benen of enkels
  • uitpuilende aderen in je nek
 • Hartblok (uw hart slaat te langzaam of in een onregelmatig ritme en stopt mogelijk enkele seconden met kloppen). Symptomen van een hartblok kunnen zijn:
  • pijn op de borst
  • moeite met lichamelijke inspanning
  • flauwvallen
  • kortademigheid
 • De ziekte van Raynaud, die wordt veroorzaakt door een slechte bloedcirculatie in uw vingers en tenen. Symptomen kunnen zijn:
  • vingers of tenen die koud aanvoelen
  • zwelling
  • kloppend gevoel in het getroffen gebied
  • witte of blauwe verkleuring in het getroffen gebied
 • Bronchospasme (verstrakking en spasmen van de spieren in uw luchtwegen). Symptomen kunnen zijn:
  • pijn op de borst
  • hoesten
  • duizeligheid
  • een gevoel van benauwdheid of beklemming in de rug en op de borst
  • zich licht in het hoofd voelen
  • ademhalingsproblemen
  • piepende
 • Perifeer oedeem (zwelling in uw handen, benen of voeten). Symptomen kunnen zijn:
  • blauwe plekken
  • zwaarte, stijfheid, of strakheid van het gezwollen gebied
  • putjes in de huid
  • gewichtstoename
 • Cardiogene shock, die optreedt wanneer uw hart niet genoeg bloed naar andere organen in uw lichaam kan pompen. Symptomen kunnen zijn:
  • verwarring
  • vermoeidheid (gebrek aan energie)
  • zweten
  • snelle hartslag
  • plotselinge kortademigheid
  • minder urineren dan gewoonlijk
 • Allergische reactie.*
 • Depressie.*

* Voor meer informatie over deze bijwerkingen, zie “Details over bijwerkingen” hieronder.

Details bijwerkingen

U vraagt zich misschien af hoe vaak bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel voorkomen. Hier vindt u meer informatie over bepaalde bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van Lopressor. Maar het is niet bekend hoeveel volwassenen in klinische studies een allergische reactie op Lopressor hadden.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte en roodheid in uw huid)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een ernstige allergische reactie op Lopressor heeft. Maar bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt.

Gewichtstoename

Lopressor kan bij sommige mensen gewichtstoename veroorzaken. Maar het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangekomen tijdens het gebruik van Lopressor in klinische studies. En het is ook niet bekend hoeveel mensen zijn aangekomen tijdens het gebruik van dit medicijn tijdens de studies.

Andere studiesTrusted Source hebben aangetoond dat geneesmiddelen zoals Lopressor die metoprolol bevatten gewichtstoename kunnen veroorzaken. In deze studies veroorzaakte metoprolol een gemiddelde gewichtstoename van 1,2 tot 2,0 kg. Uit deze onderzoeken bleek ook dat het risico op gewichtstoename het grootst kan zijn gedurende de eerste maanden nadat u bent begonnen met het innemen van geneesmiddelen die metoprolol bevatten.

Als u bezorgd bent over gewichtstoename tijdens het gebruik van Lopressor, praat dan met uw arts. Hij/zij kan uw gewicht tijdens de behandeling controleren. En hij of zij kan u manieren aanraden om uw lichaamsgewicht op een voor u gezond niveau te houden.

Haaruitval

Haaruitval is een zeldzame potentiële bijwerking van Lopressor. Het is niet bekend hoe vaak haaruitval voorkwam in klinische studies van het medicijn. Maar haaruitval door Lopressor wordt verondersteld omkeerbaar te zijn. Dit betekent dat haar dat verloren is gegaan door Lopressor weer aan zou moeten groeien nadat u gestopt bent met het medicijn.

U moet echter niet stoppen met het innemen van Lopressor zonder eerst met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen met Lopressor kan ernstige hartproblemen veroorzaken. (Voor meer informatie hierover, zie het gedeelte “Veel gestelde vragen over Lopressor” hieronder).

Als u zich zorgen maakt over haarverlies tijdens het gebruik van Lopressor, praat dan met uw arts.

Bijwerkingen bij ouderen

Men denkt dat de bijwerkingen van Lopressor bij oudere mensen hetzelfde zijn als bij jongere mensen. Klinische studies van Lopressor bij volwassenen van 65 jaar en ouder lieten geen verschillen zien in bijwerkingen voor deze leeftijdsgroep.

Maar vergeet niet dat oudere mensen andere gezondheidsproblemen kunnen hebben die invloed hebben op hoe hun lichaam reageert op Lopressor. En deze aandoeningen kunnen het risico op bijwerkingen van het medicijn verhogen.

Daarom wordt aanbevolen dat mensen van 65 jaar en ouder beginnen met een lage dosering Lopressor. (Voor meer informatie over de dosering van Lopressor, zie het gedeelte “Dosering van Lopressor” hieronder). En hun Lopressor dosering kan in de loop van de tijd worden verhoogd totdat het medicijn goed werkt om hun aandoening te behandelen.

Als u zich gezien uw leeftijd zorgen maakt over het gebruik van Lopressor, praat dan met uw arts over de risico’s en voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel. Uw arts kan u adviseren of dit een geschikt geneesmiddel is om uw aandoening te behandelen.

Vermoeidheid

Lopressor kan vermoeidheid veroorzaken bij sommige mensen die het geneesmiddel innemen. In klinische studies trad vermoeidheid op bij 1% tot 10% van de mensen die Lopressor gebruikten. (Het percentage varieerde afhankelijk van de aandoening die werd behandeld.) Hoe lang mensen zich moe voelden terwijl ze Lopressor innamen, is niet bekend.

Als u tijdens het gebruik van Lopressor last heeft van vermoeidheid, bespreek dit dan met uw arts. Hij of zij kan u suggesties doen om deze bijwerking te verminderen en uw energieniveau te verhogen.

Diarree

Diarree is een veel voorkomende bijwerking van Lopressor. In klinische studies kwam diarree voor bij 5% van de mensen die dit geneesmiddel namen voor hoge bloeddruk of pijn op de borst. Het percentage mensen dat diarree kreeg na het nemen van Lopressor voor een mogelijke hartaanval is niet bekend. En het is niet bekend hoe lang mensen diarree hadden in klinische studies.

Als u last heeft van diarree tijdens het gebruik van dit geneesmiddel, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u manieren aanraden om de diarree te verminderen.

Depressie

Het is mogelijk dat u depressieve gevoelens krijgt tijdens het gebruik van Lopressor. In klinische studies had ongeveer 5% van de mensen met hoge bloeddruk of pijn op de borst een depressie na inname van Lopressor. Het is niet bekend hoeveel mensen met een mogelijke hartaanval deze bijwerking kregen na het innemen van Lopressor.

Symptomen van depressie kunnen zijn:

 • veranderingen in de eetlust, zoals meer of minder honger dan gewoonlijk
 • veranderingen in de slaap, waardoor u meer of minder slaapt dan gewoonlijk
 • veranderingen in stemming
 • gevoelens van agitatie of rusteloosheid
 • gebrek aan energie
 • verlies van interesse in activiteiten die u normaal leuk vindt
 • suïcidale gedachten
 • concentratiestoornissen
 • moeite met beslissingen nemen
 • gewichtstoename of gewichtsverlies dat niet opzettelijk is

Als u een van deze symptomen ervaart, vertel het dan meteen aan uw arts. Hij of zij kan u manieren aanraden om uw depressiesymptomen onder controle te houden. Maar als u denkt uzelf iets aan te doen, bel dan 112 of het alarmnummer van uw gemeente.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Lopressor dosering

De dosering Lopressor die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Lopressor gebruikt
 • uw leeftijd
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosering in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die goed voor u is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Drugsvormen en -sterktes

Lopressor wordt geleverd als een tablet die via de mond wordt ingenomen. Het is verkrijgbaar in twee sterktes: 50 milligram (mg) en 100 mg.

U moet Lopressor met voedsel of direct na het eten innemen.

Dosering voor hoge bloeddruk

Lopressor is goedgekeurd voor de behandeling van hoge bloeddruk. Voor dit doel kan Lopressor alleen of in combinatie met andere bloeddrukmedicijnen worden gebruikt. Maar de doseringen van Lopressor zijn hetzelfde, of Lopressor nu alleen of samen met andere medicijnen wordt gebruikt.

De typische startdosering van Lopressor voor hoge bloeddruk is 100 mg eenmaal daags of 50 mg tweemaal daags. De onderhoudsdosering voor deze aandoening varieert van 100 mg per dag tot 450 mg per dag.

Uw arts kan u een andere dosering aanraden, afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn onder andere uw leeftijd en of u een leveraandoening heeft. Praat met uw arts over de dosering die voor u het beste is.

Dosering voor pijn op de borst

Lopressor is goedgekeurd voor de behandeling van stabiele angina, een vorm van pijn op de borst die meestal verband houdt met een hartaandoening.

Bij de behandeling van stabiele angina pectoris is de gebruikelijke startdosering van Lopressor 100 mg eenmaal daags of 50 mg tweemaal daags. De onderhoudsdosering voor deze aandoening varieert van 100 mg per dag tot 400 mg per dag.

Uw arts kan u een andere dosering aanraden, afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn onder andere uw leeftijd en of u een leveraandoening heeft. Praat met uw arts over de dosering van Lopressor die voor u geschikt is.

Dosering voor het verminderen van het risico op overlijden bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Lopressor is goedgekeurd om het risico op overlijden te helpen verminderen bij mensen die een bekende of mogelijke hartaanval hebben gehad.

Voor dit gebruik wordt de behandeling met Lopressor gewoonlijk in het ziekenhuis gestart. En het wordt gegeven in combinatie met intraveneus (IV) metoprolol, wat het actieve geneesmiddel in Lopressor is. (Bij intraveneuze toediening wordt een geneesmiddel rechtstreeks in uw ader toegediend). De dosering voor IV metoprolol is anders dan de dosering voor Lopressor tabletten.

De startdosering van Lopressor nadat u een bekende of mogelijke hartaanval heeft gehad, hangt af van een aantal omstandigheden, zoals:

 • of u intraveneus metoprolol heeft gekregen
 • of uw lichaam in staat is om IV metoprolol te verdragen
 • de tijd die verstreken is sinds uw hartaanval
 • uw leeftijd
 • of je een leverziekte hebt

De gebruikelijke startdosering van Lopressor tabletten voor deze aandoening is 50 mg eenmaal per 6 uur, te beginnen 15 minuten na uw laatste dosis IV metoprolol. Na 48 uur kan uw dosering Lopressor worden verhoogd tot 100 mg tweemaal daags.

Overleg met uw arts over de dosering Lopressor die voor u het beste is.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis Lopressor mist, neem de gemiste dosis dan in zodra u eraan denkt. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, slaat u de gemiste dosis over en neemt u uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Verdubbel uw volgende dosis niet om de gemiste dosis in te halen. Als u dit wel doet, kan het risico op bijwerkingen van Lopressor toenemen. (Voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven).

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm instellen op uw telefoon of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Lopressor is bedoeld om gebruikt te worden als een lange-termijn behandeling voor alle goedgekeurde toepassingen. Als u en uw arts bepalen dat Lopressor veilig en effectief voor u is, zult u het waarschijnlijk langdurig innemen.

Lopressor gebruik

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals Lopressor goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Lopressor kan ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Van off-label gebruik is sprake wanneer een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaalde aandoening, wordt gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening.

Hieronder beschrijven we de goedgekeurde toepassingen van Lopressor en ook enkele off-label toepassingen.

Lopressor bevat het werkzame bestanddeel metoprololtartraat, een type geneesmiddel dat bètablokker wordt genoemd. Bètablokkers helpen de bloeddruk te verlagen, pijn op de borst te verminderen en de druk op het hart te verminderen. Voor meer informatie, zie het gedeelte “Hoe werkt Lopressor” hieronder.

Lopressor voor hoge bloeddruk

Lopressor is goedgekeurd voor de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk). Voor dit doel kan Lopressor alleen of in combinatie met andere bloeddrukmedicijnen worden gebruikt.

Bij hoge bloeddruk blijft de kracht van het bloed dat door uw bloedvaten stroomt constant hoog. Een normale bloeddruk voor de meeste mensen is minder dan 120/80 millimeter kwik (mm Hg). De bloeddruk wordt over het algemeen als hoog beschouwd als deze hoger is dan 130/80 mmHg.

Hoge bloeddruk wordt een “stille moordenaar” genoemd omdat de meeste mensen die eraan lijden geen symptomen hebben. Maar mogelijke symptomen van zeer hoge bloeddruk kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • kortademigheid
 • neusbloedingen

De beste manier om te weten of u een hoge bloeddruk hebt, is uw bloeddruk te meten. U kunt dit door uw arts laten doen, of u kunt thuis of bij uw apotheek een bloeddrukmanchet gebruiken. Als u een manchet bij uw apotheek gebruikt, kunt u uw apotheker vragen u te helpen de resultaten van uw bloeddruk te lezen en te begrijpen.

Doeltreffendheid bij hoge bloeddruk

In klinische studies was Lopressor effectief in het verlagen van hoge bloeddruk wanneer het alleen werd gebruikt of samen met geneesmiddelen genaamd thiazide-type diuretica. Bovendien bleek Lopressor even effectief te zijn bij het verlagen van de bloeddruk als bepaalde andere bloeddrukmedicijnen. Voorbeelden van andere bloeddrukmedicijnen waarmee Lopressor werd vergeleken zijn onder andere:

 • methyldopa
 • propranolol
 • geneesmiddelen uit een groep geneesmiddelen die thiazide-type diuretica worden genoemd, zoals hydrochloorthiazide

Het is niet met zekerheid bekend bij hoeveel mensen de bloeddruk in deze studies is verlaagd. Het is ook niet bekend wat hun gemiddelde bloeddrukwaarden waren voor en na de behandeling. Dit komt omdat deze studies enkele jaren geleden werden uitgevoerd, en deze specifieke cijfers werden niet gerapporteerd in deze studies.

Lopressor tegen pijn op de borst

Lopressor is goedgekeurd voor de behandeling van stabiele angina, een vorm van pijn op de borst die meestal verband houdt met een hartaandoening.

Angina ontstaat wanneer uw hart niet genoeg bloedstroom krijgt. Angina voelt vaak aan als een drukkend, benauwd of zwaar gevoel op de borst. Andere symptomen van angina kunnen zijn:

 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • vermoeidheid
 • kortademigheid
 • zweten

Angina kan zich voordoen terwijl u in rust bent of terwijl u zich verplaatst. Angina die optreedt terwijl u rust, is meestal een medisch noodgeval. Als u een ernstige angina pectoris hebt die 30 minuten of langer aanhoudt, bel dan meteen 112 of het noodnummer van uw gemeente.

Doeltreffendheid bij pijn op de borst

In klinische studies was Lopressor effectief bij het behandelen en voorkomen van pijn op de borst. Klinische studies hebben ook uitgewezen dat Lopressor even effectief is als propranolol bij de behandeling van angina pectoris.

Het is niet bekend hoe ernstig de pijn op de borst was voor en na de behandeling bij mensen die deze medicijnen kregen. En hoe lang mensen pijn op de borst hadden terwijl ze de medicijnen in deze studies gebruikten, is ook niet bekend. Dit komt omdat deze studies enkele jaren geleden werden uitgevoerd, en deze specifieke cijfers werden niet gerapporteerd in deze studies.

Lopressor voor het verminderen van het risico op overlijden bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Lopressor is goedgekeurd om het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een bekende of mogelijke hartaanval hebben gehad. Een hartaanval vindt plaats wanneer de bloedstroom naar uw hart wordt geblokkeerd door plaque in uw slagaders. Plaque wordt meestal gevormd door de ophoping van vet, cholesterol, of andere stoffen die door uw bloedvaten stromen.

Symptomen van een hartaanval kunnen zijn:

 • knijpen, benauwdheid, druk, of pijn op de borst of armen
 • pijn op de borst die zich uitbreidt naar uw kaak, nek of rug
 • kortademigheid
 • zweten
 • plotselinge duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • vermoeidheid
 • misselijkheid
 • buikpijn

Als u denkt dat u een hartaanval hebt, bel dan meteen 112 of het alarmnummer van uw gemeente.

Doeltreffendheid bij het verminderen van het risico op overlijden bij mensen met een hartaanval

In klinische studies was Lopressor effectief in het verlagen van het risico op overlijden bij mensen die een hartaanval hebben gehad of mogelijk hebben gehad.

Ook in klinische studies werd Lopressor vergeleken met een placebo (behandeling zonder actief geneesmiddel). Onderzoekers keken of mensen die Lopressor namen na een mogelijke hartaanval een lager risico op overlijden hadden dan mensen die een placebo namen. Over een periode van 3 maanden hadden mensen die Lopressor innamen een 36% lager risico om te overlijden dan mensen die een placebo innamen.

Lopressor voor andere aandoeningen

In aanvulling op de hierboven vermelde toepassingen, kan Lopressor off-label worden gebruikt voor andere toepassingen. Er is sprake van off-label medicijngebruik wanneer een medicijn dat is goedgekeurd voor het ene gebruik, wordt gebruikt voor een ander gebruik dat niet is goedgekeurd. En u kunt zich afvragen of Lopressor voor bepaalde andere aandoeningen wordt gebruikt. Hieronder vindt u informatie over andere mogelijke toepassingen van Lopressor.

Lopressor voor Afib (off-label use)

Lopressor is niet door de FDA goedgekeurd om atriumfibrilleren (Afib) te behandelen. (Bij Afib hebt u een abnormale hartslag en een abnormaal hartritme.) Klinische richtlijnenTrusted Source bevelen echter aan dat Lopressor off-label wordt gebruikt om de hartslag bij mensen met Afib te beheersen.

Als u vragen heeft over het gebruik van Lopressor voor de behandeling van Afib, praat dan met uw arts.

Lopressor voor tachycardie (off-label gebruik)

Lopressor is niet goedgekeurd voor de behandeling van tachycardie (een hartslag die sneller is dan normaal). Maar klinische richtlijnen bevelen het gebruik van Lopressor aan voor de behandeling van een bepaald type tachycardie, supraventriculaire tachycardie (SVT) genaamd. Bij SVT is uw hartslag sneller dan normaal, en uw hartritme is onregelmatig.

Als u vragen heeft over het gebruik van Lopressor voor de behandeling van tachycardie, praat dan met uw arts.

Lopressor voor migraine (off-label use)

Lopressor wordt soms off-label gebruikt om migraine te helpen voorkomen. De National Headache Foundation en de American Academy of Neurology bevelen het gebruik van Lopressor voor dit doel aan. Bij migraine kunt u ernstige hoofdpijn hebben, maar ook andere symptomen.

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van Lopressor om migraine te helpen voorkomen, overleg dan met uw arts.

Lopressor voor angst (geen off-label gebruik)

Lopressor is niet goedgekeurd om angst te behandelen. En er zijn geen klinische studies die ondersteunen dat Lopressor off-label wordt gebruikt om deze aandoening te behandelen.

Klinische studiesTrusted Source hebben echter aangetoond dat andere bètablokkers dan Lopressor effectief kunnen zijn bij de behandeling van prestatieangst. (Dit is angst die wordt veroorzaakt door het presteren in het bijzijn van anderen, zoals bij spreken in het openbaar). Voor prestatie-angst kan een bètablokker genaamd propranolol off-label worden gebruikt.

Als u vragen hebt over de behandelmogelijkheden voor angst, praat dan met uw arts.

Lopressor en kinderen

Lopressor is niet onderzocht bij kinderen. Het is niet bekend of Lopressor veilig of effectief is voor gebruik bij kinderen.

Lopressor gebruik met andere geneesmiddelen

Lopressor is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen om:

 • hoge bloeddruk behandelen
 • stabiele angina te behandelen (een vorm van pijn op de borst die verband houdt met een hartziekte)
 • het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Bij de behandeling van hoge bloeddruk kan Lopressor worden gebruikt in combinatie met andere bloeddrukmedicijnen, zoals diuretica.

Lopressor kan alleen of in combinatie met intraveneus (IV) metoprolol worden toegediend aan mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad. (Metoprololtartraat is het actieve geneesmiddel in Lopressor.) Bij intraveneuze toediening wordt het geneesmiddel rechtstreeks in uw ader toegediend.

Als u meerdere aandoeningen heeft, kan uw arts u bovendien aanraden om samen met Lopressor andere medicijnen te gebruiken.

Praat met uw arts over de beste behandeling voor uw aandoening.

Lopressor vs. Toprol XL

U vraagt zich misschien af hoe Lopressor zich verhoudt tot andere medicijnen die voor soortgelijke doeleinden worden voorgeschreven. Hier kijken we naar hoe Lopressor en Toprol XL gelijk en verschillend zijn.

Ingrediënten

Zowel Lopressor als Toprol XL bevatten hetzelfde werkzame bestanddeel: metoprolol. En deze medicijnen behoren beide tot een groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd.

Lopressor en Toprol XL bevatten echter elk een andere zoutvorm van metoprolol. (Medicijnen worden soms als zoutvorm vervaardigd om ze beter te kunnen opnemen en afgeven in uw lichaam). Lopressor bevat de zoutvorm metoprolol tartraat, terwijl Toprol XL de zoutvorm metoprolol succinaat bevat.

Gebruikt

Zowel Lopressor als Toprol XL zijn goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen om:

 • hoge bloeddruk behandelen
 • stabiele angina (een vorm van pijn op de borst) te behandelen

Lopressor is ook goedgekeurd om het risico op overlijden te verlagen bij volwassenen die mogelijk een hartaanval hebben gehad. En Toprol XL is ook goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van hartfalen bij volwassenen.

Geneesmiddelvormen en toediening

Zowel Lopressor als Toprol XL worden geleverd als tabletten die via de mond worden ingenomen. U zult Lopressor waarschijnlijk een- of tweemaal per dag met voedsel innemen. Toprol XL daarentegen kan één keer per dag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Lopressor en Toprol XL bevatten beide metoprolol. Daarom kunnen deze medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen veroorzaken, maar ook enkele verschillende. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

Milde bijwerkingen

Deze lijsten bevatten maximaal 10 van de meest voorkomende milde bijwerkingen die kunnen optreden bij elk geneesmiddel, of bij zowel Lopressor als Toprol XL (wanneer deze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Lopressor:
  • piepende
  • hartkloppingen
  • misselijkheid en braken
 • Kan voorkomen met Toprol XL:
  • ongevallen of lichamelijk letsel, zoals vallen
 • Kan voorkomen bij zowel Lopressor als Toprol XL:
  • duizeligheid
  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • diarree
  • uitslag
  • jeuk

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met Lopressor of met beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Lopressor:
  • hartblok (uw hart slaat te langzaam of in een onregelmatig ritme, en stopt mogelijk enkele seconden met kloppen)
  • cardiogene shock, die optreedt wanneer uw hart niet genoeg bloed naar andere organen in uw lichaam kan pompen
 • Kan voorkomen met Toprol XL:
  • geen unieke ernstige bijwerkingen
 • Kan voorkomen bij zowel Lopressor als Toprol XL:
  • allergische reactie
  • hartfalen
  • bronchospasme (verkramping of spasmen van de spieren in uw luchtwegen)
  • depressie
  • bradycardie (hartslag die trager is dan normaal)
  • lage bloeddruk
  • De ziekte van Raynaud, die wordt veroorzaakt door een slechte bloedcirculatie in je vingers en tenen
  • perifeer oedeem (zwelling in uw handen, benen of voeten)

Doeltreffendheid

Lopressor en Toprol XL hebben verschillende goedgekeurde toepassingen, maar ze worden beide gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en pijn op de borst.

Deze medicijnen zijn niet direct vergeleken in klinische studies. Maar afzonderlijke studies hebben aangetoond dat zowel Lopressor als Toprol XL effectief zijn bij de behandeling van deze aandoeningen.

Kosten

Lopressor en Toprol XL zijn beide merkgeneesmiddelen. Lopressor is ook verkrijgbaar in een generieke vorm genaamd metoprolol tartraat, en Toprol XL is verkrijgbaar in een generieke vorm genaamd metoprolol succinaat. Merknaam medicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Volgens schattingen op GoodRx.com, kost Lopressor aanzienlijk meer dan Toprol XL. De werkelijke prijs die u betaalt voor een van beide medicijnen hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Hoe moet ik Lopressor innemen?

Lopressor wordt geleverd in de vorm van tabletten die via de mond worden ingenomen. U moet Lopressor innemen volgens de instructies van uw arts of zorgverlener.

Wanneer in te nemen?

U zult Lopressor waarschijnlijk één of twee keer per dag innemen. U kunt Lopressor op elk moment innemen, maar u moet proberen om het elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm instellen op uw telefoon of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Lopressor met voedsel innemen

Lopressor moet met voedsel worden ingenomen. U kunt het tijdens een maaltijd of kort na het eten innemen.

Kan Lopressor worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

U mag Lopressor niet fijnmaken of kauwen. U kunt Lopressor tabletten echter wel doormidden snijden.

Lopressor is er in twee sterktes: 50 milligram (mg) en 100 mg. Dus, als uw arts een dosis van 25 mg Lopressor voorschrijft, kunt u de tabletten van 50 mg doormidden snijden. U neemt dan één van de halve tabletten voor uw dosis.

En als uw arts een dosis Lopressor van 12,5 mg voorschrijft, kunt u tabletten van 50 mg in vieren snijden. Dan zou u voor uw dosis een kwart van een tablet innemen.

Lopressor en borstvoeding

Het kan zijn dat het niet veilig is om Lopressor te gebruiken als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden Lopressor gaan over in de moedermelk, wat betekent dat het geneesmiddel kan worden doorgegeven aan een kind dat borstvoeding krijgt. Maar het is niet bekend welk effect Lopressor kan hebben op een kind dat borstvoeding krijgt.

Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven terwijl u Lopressor gebruikt, overleg dan met uw arts. Hij/zij kan de mogelijke risico’s en voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel met u bespreken.

Lopressor en zwangerschap

Het is niet bekend of Lopressor veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap. Lopressor is niet onderzocht bij zwangere vrouwen.

Als u zwanger bent of zwanger wilt worden, overleg dan met uw arts over het gebruik van Lopressor. Hij/zij kan de risico’s en voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel met u bespreken.

Lopressor en vruchtbaarheid

Het is niet bekend of Lopressor uw vruchtbaarheid kan beïnvloeden (het vermogen om zwanger te worden of om conceptie te veroorzaken).

Dierstudies hebben aangetoond dat Lopressor invloed kan hebben op het vermogen van een man om sperma te produceren, wat de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Het effect van Lopressor op de vruchtbaarheid bij mensen is echter nog niet onderzocht. En dierstudies voorspellen niet altijd wat er bij mensen zal gebeuren.

Als u en uw partner een zwangerschap plannen of zich zorgen maken over de vruchtbaarheid, overleg dan met uw arts voordat u met Lopressor begint.

Lopressor en anticonceptie

Het is niet bekend of Lopressor veilig is om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger zou kunnen worden, bespreek dan met uw arts welke anticonceptie u nodig heeft terwijl u Lopressor gebruikt.

Voor meer informatie over het gebruik van Lopressor tijdens de zwangerschap, zie de rubriek “Lopressor en zwangerschap” hierboven.

Alternatieven voor Lopressor

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoeningen kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt voor u zijn dan andere. Als u geïnteresseerd bent in een alternatief voor Lopressor, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u vertellen over andere medicijnen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Er is sprake van off-label gebruik wanneer een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaalde aandoening, wordt gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening.

Alternatieven voor hoge bloeddruk

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, zijn:

 • diuretica, zoals:
  • chloortalidon
  • hydrochloorthiazide
  • furosemide (Lasix)
 • angiotensine converting enzyme (ACE) remmers, zoals:
  • benazepril (Lotensin)
  • lisinopril (Zestril)
 • angiotensine II-receptorblokkers (ARB’s), zoals:
  • losartan (Cozaar)
  • valsartan (Diovan)
 • calcium kanaal blokkers, zoals:
  • amlodipine (Norvasc)
  • diltiazem (Cardizem)
 • alfablokkers, zoals:
  • doxazosine (Cardura)
 • alfa-agonisten, zoals:
  • clonidine (Catapres)
 • aldosteron antagonisten, zoals:
  • spironolacton (Aldactone)
 • hydralazine
 • aliskiren (Tekturna)
 • bètablokkers, anders dan Lopressor, zoals:
  • labetalol (Trandate)
  • metoprolol succinaat met verlengde afgifte (Toprol XL)

Alternatieven voor pijn op de borst

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt voor de behandeling van stabiele angina pectoris (een vorm van pijn op de borst) zijn:

 • nitraten, zoals:
  • isosorbidedinitraat (Dilatrate-SR)
  • isosorbidemononitraat (Imdur)
  • nitroglycerine (Nitro-Dur)
 • calcium kanaal blokkers, zoals:
  • amlodipine (Norvasc)
  • diltiazem (Cardizem)
 • bètablokkers, anders dan Lopressor, zoals:
  • atenolol (Tenormin)
  • metoprolol succinaat met verlengde afgifte (Toprol XL)
 • ranolazine (Ranexa)

Alternatieven om het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Andere geneesmiddelen kunnen worden gebruikt om het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad. Voorbeelden hiervan zijn:

 • angiotensine converting enzyme (ACE) remmers, zoals:
  • ramipril (Altace)
  • lisinopril (Zestril)
 • angiotensine II-receptorblokkers (ARB’s), zoals:
  • valsartan (Diovan)
 • calcium kanaal blokkers, zoals:
  • verapamil (Calan)
  • diltiazem (Cardizem)
 • nitroglycerine (Nitro-Dur)
 • bètablokkers, anders dan Lopressor, zoals:
  • carvedilol (Coreg)
  • metoprololsuccinaat met verlengde afgifte (Toprol XL)
 • statines, zoals:
  • atorvastatine (Lipitor)
  • rosuvastatine (Crestor)

Lopressor vs. labetalol

U vraagt zich misschien af hoe Lopressor zich verhoudt tot andere medicijnen die voor soortgelijke doeleinden worden voorgeschreven. Hier bekijken we hoe Lopressor en labetalol op elkaar lijken en van elkaar verschillen.

Ingrediënten

Lopressor bevat de werkzame stof metoprolol tartraat. Labetalol is een actief bestanddeel van het geneesmiddel dat beschikbaar is als generiek geneesmiddel. (Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaam geneesmiddel).

Lopressor en labetalol behoren beide tot een groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd.

Gebruikt

Lopressor en labetalol zijn beide goedgekeurd voor de behandeling van hoge bloeddruk bij volwassenen. Daarnaast is Lopressor goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen om:

 • stabiele angina (een vorm van pijn op de borst) te behandelen
 • het risico op overlijden te verlagen bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Geneesmiddelvormen en toediening

Lopressor en labetalol worden geleverd als tabletten die via de mond worden ingenomen. Lopressor wordt gewoonlijk een- of tweemaal daags met voedsel ingenomen. Labetalol daarentegen wordt doorgaans eenmaal daags met of zonder voedsel ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Lopressor en labetalol behoren beide tot een groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Daarom kunnen deze medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen hebben, maar ook enkele verschillende. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

Milde bijwerkingen

Deze lijsten bevatten maximaal 10 van de meest voorkomende milde bijwerkingen die kunnen optreden bij elk geneesmiddel, of bij zowel Lopressor als labetalol (wanneer deze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Lopressor:
  • buikpijn
  • piepende
  • hartkloppingen
  • jeuk
  • diarree
 • Kan voorkomen met labetalol:
  • verstopte neus
  • hoofdpijn
  • seksuele disfunctie bij mannen, zoals erectiestoornissen (ED)
  • zwakte
 • Kan voorkomen bij zowel Lopressor als labetalol:
  • misselijkheid en braken
  • duizeligheid
  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • uitslag

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met Lopressor, met labetalol, of met beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Lopressor:
  • bradycardie (hartslag die trager is dan normaal)
  • lage bloeddruk
  • hartfalen
  • hartblok (uw hart slaat te langzaam of in een onregelmatig ritme, en stopt mogelijk enkele seconden met kloppen)
  • De ziekte van Raynaud, die wordt veroorzaakt door een slechte bloedcirculatie in je vingers en tenen
  • bronchospasme (verkramping of spasmen van de spieren in uw luchtwegen)
  • depressie
  • cardiogene shock, die optreedt wanneer uw hart niet genoeg bloed naar andere organen in uw lichaam kan pompen
 • Kan voorkomen met labetalol:
  • posturale hypotensie (een daling van uw bloeddruk wanneer u staat)
 • Kan voorkomen bij zowel Lopressor als labetalol:
  • allergische reactie
  • oedeem (zwelling)

Doeltreffendheid

Lopressor en labetalol hebben verschillende goedgekeurde toepassingen, maar ze worden allebei gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Deze medicijnen zijn niet direct vergeleken in klinische studies. Maar uit afzonderlijke onderzoeken is gebleken dat zowel Lopressor als labetalol effectief zijn bij de behandeling van hoge bloeddruk.

Kosten

Volgens schattingen op GoodRx.com, kost Lopressor aanzienlijk meer dan labetalol. De werkelijke prijs die u betaalt voor een van beide medicijnen hangt af van uw verzekeringsplan, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Lopressor is een merknaam geneesmiddel. Labetalol is een generiek geneesmiddel. Merknaam medicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Hoe werkt Lopressor

Lopressor is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen om:

 • hoge bloeddruk behandelen
 • stabiele angina te behandelen (een vorm van pijn op de borst die verband houdt met een hartziekte)
 • het risico op overlijden te verminderen bij mensen die een hartaanval hebben gehad of kunnen hebben gehad

Lopressor bevat de werkzame stof metoprolol tartraat. Het is een type geneesmiddel dat een bètablokker wordt genoemd.

Wat doen bètablokkers?

Bètablokkers voorkomen dat de hormonen epinefrine en noradrenaline zich vasthechten aan bètareceptoren in uw lichaam. Bètareceptoren zijn eiwitten op het oppervlak van cellen in uw hart, bloedvaten en longen. Zij zorgen ervoor dat stoffen, zoals de moleculen van een geneesmiddel, zich aan het eiwit kunnen hechten en een chemische boodschap kunnen doorgeven.

Lopressor werkt specifiek op bèta-1 receptoren. Deze receptoren bevinden zich in uw hart. Omdat Lopressor specifiek op bèta-1 receptoren werkt, heeft het minder kans om bèta-2 receptoren te beïnvloeden, die zich in andere delen van uw lichaam bevinden dan uw hart. Dit helpt om de mogelijke bijwerkingen van de behandeling met Lopressor te verminderen.

Wanneer epinefrine en noradrenaline zich aan bèta-1-receptoren hechten, treden in uw lichaam de volgende veranderingen op:

 • hartslag stijgt
 • de bloeddruk stijgt
 • elektrische activiteit van het hart neemt toe
 • hartspieren knijpen krachtiger samen

Hoe helpt Lopressor het hart?

Na verloop van tijd kunnen de effecten van epinefrine en noradrenaline ervoor zorgen dat uw hartspieren harder werken en meer zuurstof nodig hebben.

Als uw hart niet genoeg zuurstof krijgt, kunt u angina (een soort pijn op de borst) krijgen. En als u een hoge bloeddruk hebt of een hartaanval hebt gehad, werkt uw hart ook harder en heeft het meer zuurstof nodig.

Door te blokkeren dat epinefrine en noradrenaline zich hechten aan bèta-1-receptoren, helpt Lopressor om:

 • lagere bloeddruk
 • pijn op de borst verminderen
 • de stress op uw hart verminderen

Hoe lang duurt het voordat Lopressor werkt?

Hoe lang het duurt voordat Lopressor werkt, kan van verschillende dingen afhangen. Deze omvatten:

 • uw leeftijd
 • de dosering van Lopressor die u inneemt
 • de aandoening waarvoor u Lopressor gebruikt

In het algemeen kan het tot 1 week duren voordat Lopressor uw bloeddruk of pijn op de borst verbetert. Maar vergeet niet dat de meeste mensen met hoge bloeddruk geen symptomen hebben. Dus zelfs als u geen verlaging van uw bloeddruk “voelt” nadat u Lopressor heeft ingenomen, gebeurt dit toch.

Het is ook mogelijk dat u van Lopressor geen effect merkt bij het verminderen van uw risico op overlijden na een hartaanval. Dit komt omdat het medicijn in dit geval de dood helpt te voorkomen in plaats van bepaalde symptomen te behandelen die u mogelijk heeft.

Uw arts zal uw toestand waarschijnlijk nauwlettend in de gaten houden tijdens de eerste paar weken van de behandeling met Lopressor. Als uw toestand in deze periode niet verbetert, kan uw arts de dosering van het geneesmiddel verhogen. (Voor meer informatie over dosering, zie de “Lopressor dosering” sectie hierboven).

Lopressor kosten

Zoals met alle medicijnen, kunnen de kosten van Lopressor variëren. Om actuele prijzen voor Lopressor tabletten in uw omgeving te vinden, kijk op GoodRx.com.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij Lopressor vergoedt, kan het zijn dat u eerst toestemming van uw arts moet krijgen. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten communiceren over uw voorschrift voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel zal worden gedekt.

Als u niet zeker weet of u een voorafgaande toestemming voor Lopressor nodig heeft, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Als u financiële steun nodig heeft om voor Lopressor te betalen, kan er hulp beschikbaar zijn.

MedicineAssistanceTool.org biedt programma’s die kunnen helpen de kosten van Lopressor te verlagen. Voor meer informatie en om te weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning, bezoekt u hun website of praat u met uw arts of apotheker.

Generieke versie

Lopressor is beschikbaar in een generieke vorm genaamd metoprolol tartraat. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaammedicijn. Het generieke geneesmiddel wordt beschouwd als even veilig en effectief als het oorspronkelijke geneesmiddel. En generieke geneesmiddelen hebben de neiging om minder te kosten dan merknaam geneesmiddelen. Om uit te vinden hoe de kosten van metoprolol tartraat medicijn zich verhouden tot de kosten van Lopressor, bezoek GoodRx.com.

Als uw arts Lopressor heeft voorgeschreven en u in plaats daarvan metoprololtartraat wilt gebruiken, praat dan met uw arts. Hij of zij kan een voorkeur hebben voor de ene of de andere versie. U zult ook uw verzekering moeten raadplegen, want het kan zijn dat deze slechts één van beide medicijnen vergoedt.

Lopressor en alcohol

Er zijn geen interacties tussen Lopressor en alcohol bekend.

Het drinken van alcohol in grote hoeveelheden kan echter uw bloeddruk verhogen. Vraag uw arts of u het drinken van alcohol moet vermijden of dat er een hoeveelheid is die veilig voor u is om te drinken terwijl u Lopressor gebruikt.

Houd er ook rekening mee dat te veel drinken duizeligheid, slaperigheid of evenwichtsproblemen kan veroorzaken. En lage bloeddruk, een bijwerking van Lopressor, kan ook duizeligheid veroorzaken. Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Lopressor kan dus uw risico op vallen en andere ongelukken verhogen. (Voor meer informatie over lage bloeddruk, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven).

Lopressor interacties

Lopressor kan een wisselwerking hebben met verschillende andere medicijnen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen versterken of ernstiger maken.

Lopressor en andere medicijnen

Hieronder vindt u lijsten van medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben met Lopressor. Deze lijsten bevatten niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Lopressor.

Praat met uw arts en apotheker voordat u Lopressor inneemt. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Lopressor en medicijnen die epinefrine en norepinefrine verminderen

Lopressor kan een wisselwerking hebben met medicijnen die het niveau van epinefrine en noradrenaline in uw lichaam verlagen. Medicijnen die het niveau van deze hormonen verlagen kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • bradycardie (hartslag die trager is dan normaal)
 • lage bloeddruk

Bradycardie en lage bloeddruk zijn ook ernstige bijwerkingen van Lopressor. Het samen innemen van deze medicijnen kan uw risico op deze bijwerkingen dus nog verder verhogen. (Voor meer informatie, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven).

Voorbeelden van medicijnen die het gehalte aan epinefrine en noradrenaline kunnen verlagen, zijn:

 • deutetrabenazine (Auestedo), dat wordt gebruikt voor de behandeling van tardieve dyskinesie en chorea
 • reserpine, dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen
 • tetrabenazine (xenazine), dat wordt gebruikt om chorea te behandelen
 • valbenazine (Ingrezza), dat wordt gebruikt om tardieve dyskinesie te behandelen

Voordat u Lopressor inneemt, moet u uw arts vertellen welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Uw arts kan u adviseren of het veilig voor u is om Lopressor in te nemen.

Lopressor en digoxine

Inname van Lopressor samen met digoxine kan uw risico op bradycardie (hartslag die trager is dan normaal) verhogen. Digoxine wordt gebruikt om bepaalde hartaandoeningen te behandelen, waaronder atriumfibrilleren (Afib) en hartfalen.

Als u digoxine gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u Lopressor inneemt. Het kan zijn dat uw arts u tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten wil houden dan gewoonlijk. Of hij kan u andere behandelingsmogelijkheden aanraden.

Lopressor en calcium kanaal blokkers

Inname van Lopressor in combinatie met geneesmiddelen die calciumkanaalblokkers worden genoemd, kan uw risico op bradycardie (een hartslag die langzamer is dan normaal) verhogen. Calciumkanaalblokkers worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Voorbeelden van calciumkanaalblokkers zijn:

 • amlodipine (Norvasc)
 • diltiazem (Cardizem)
 • nicardipine (Cardene)

Als u een van de bovenstaande medicijnen gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u met Lopressor begint. Uw arts kan u adviseren of het veilig voor u is om Lopressor in te nemen.

Lopressor en bepaalde medicijnen die de afbraak van Lopressor beïnvloeden

U mag Lopressor niet innemen met bepaalde geneesmiddelen die invloed hebben op de manier waarop uw lichaam Lopressor metaboliseert (afbreekt). Hieronder beschrijven we deze soorten geneesmiddelen.

Lopressor en CYP2D6-remmers

CYP2D6-remmers zijn een groep geneesmiddelen die werken door de werking van het CYP2D6-enzym te remmen (blokkeren). Uw lichaam gebruikt het CYP2D6-enzym om Lopressor af te breken.

Medicijnen die de werking van CYP2D6 blokkeren, kunnen het niveau van Lopressor in uw bloed verhogen. En dit verhoogt uw risico op bijwerkingen van Lopressor. (Voor meer informatie over bijwerkingen, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven).

Voorbeelden van CYP2D6-remmers zijn:

 • fluoxetine (Prozac), dat wordt gebruikt tegen depressie
 • paroxetine (Paxil), dat wordt gebruikt tegen depressie
 • sertraline (Zoloft), dat wordt gebruikt tegen depressie
 • haloperidol (Haldol), dat wordt gebruikt voor bepaalde geestes- en bewegingsstoornissen
 • difenhydramine (Benadryl), dat wordt gebruikt bij allergieën
 • terbinafine (Lamisil), dat wordt gebruikt tegen schimmelinfecties

Als u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen gebruikt, overleg dan met uw arts voordat u Lopressor inneemt. Hij kan uw dosis Lopressor aanpassen of uw toestand tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten houden dan gewoonlijk.

Lopressor en hydralazine

Hydralazine, dat wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen, kan de afbraak van Lopressor in uw lichaam vertragen. Dit kan uw bloedspiegels van Lopressor verhogen en uw risico op bijwerkingen van het geneesmiddel vergroten. (Voor meer informatie over bijwerkingen, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven).

Voordat u Lopressor begint in te nemen, moet u uw arts vertellen of u hydralazine gebruikt. Het kan zijn dat hij uw toestand tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten wil houden dan gewoonlijk. Of hij kan uw Lopressor dosering aanpassen.

Lopressor en alfablokkers

Inname van Lopressor in combinatie met medicijnen die alfablokkers worden genoemd, kan uw risico op lage bloeddruk verhogen. Alfablokkers worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen.

Clonidine is een voorbeeld van een alfablokker. Als u Lopressor in combinatie met clonidine inneemt, moet u enkele dagen voordat u met clonidine stopt, stoppen met het innemen van Lopressor. Dit komt omdat het innemen van Lopressor samen met clonidine uw risico op hoge bloeddruk kan verhogen als u stopt met het innemen van clonidine.

U moet echter niet stoppen met het innemen van Lopressor zonder eerst met uw arts te overleggen. Plotseling stoppen met Lopressor kan ernstige hartproblemen veroorzaken. (Voor meer informatie, zie het gedeelte “Veel gestelde vragen over Lopressor” hieronder).

Voorbeelden van andere alfablokkers dan clonidine zijn:

 • reserpine
 • methyldopa
 • prazosine (Minipress)

Als u een van deze medicijnen gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u met Lopressor begint. Uw arts kan u adviseren of het veilig voor u is om Lopressor in te nemen.

Lopressor en ergot alkaloïden

Ergotalkaloïden zijn een groep geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om ernstige hoofdpijn te behandelen. Ze werken door uw bloedvaten te vernauwen. Het innemen van Lopressor met ergotalkaloïden kan uw bloedvaten nog meer vernauwen, wat pijn in uw handen en voeten kan veroorzaken.

Voorbeelden van moederkorenalkaloïden zijn:

 • bromocriptine (Cycloset)
 • cabergoline (Dostinex)
 • ergotamine (Ergomar)
 • methylergonovine (Methergine)

Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, overleg dan met uw arts voordat u Lopressor gaat gebruiken. Hij of zij kan u andere behandelingsmogelijkheden voorstellen.

Lopressor en dipyridamole

Dipyridamol is een geneesmiddel dat in uw bloedbaan kan worden geïnjecteerd om de bloedstroom door uw hart te testen. Dipyridamol kan veranderingen in uw bloeddruk en hartslag veroorzaken. En het innemen van dipyridamol met Lopressor kan uw bloeddruk of hartslag nog meer beïnvloeden.

Voordat u dipyridamol krijgt voor een medisch onderzoek, moet u uw arts vertellen of u Lopressor gebruikt. Het kan zijn dat hij of zij de behandeling met Lopressor wil staken voordat u een injectie met dipyridamol krijgt.

Lopressor en kruiden en supplementen

Er zijn geen kruiden of supplementen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Lopressor. U dient echter wel uw arts of apotheker te raadplegen voordat u een van deze producten gebruikt terwijl u Lopressor inneemt.

Lopressor en voedsel

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Lopressor. Als u vragen heeft over het eten van bepaalde voedingsmiddelen in combinatie met Lopressor, neem dan contact op met uw arts.

Lopressor overdosis

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering van Lopressor kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Gebruik niet meer Lopressor dan uw arts u aanbeveelt.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • bradycardie (hartslag die trager is dan normaal)
 • lage bloeddruk
 • hartaanval
 • bronchospasme (vernauwing van uw luchtwegen)
 • hartfalen
 • cardiale shock, een aandoening die optreedt wanneer uw hart niet genoeg bloed naar de rest van uw lichaam kan pompen
 • dood

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online-tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Veelgestelde vragen over Lopressor

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Lopressor.

Is het veilig om met Lopressor te stoppen?

Het is niet veilig om plotseling te stoppen met het innemen van Lopressor zonder dit eerst aan uw arts te vertellen. Plotseling stoppen met Lopressor kan ernstige hartproblemen veroorzaken, waaronder:

 • hartaanval
 • verergerde pijn op de borst
 • levensbedreigende veranderingen in uw hartritme

Plotseling stoppen met Lopressor kan ook een aandoening veroorzaken die schildklierstorm wordt genoemd bij mensen die hyperthyreoïdie hebben. (Bij hyperthyreoïdie heeft u een overactieve schildklier).

Als uw arts u aanbeveelt om te stoppen met het innemen van Lopressor, zal hij waarschijnlijk de dosering van het medicijn gedurende een aantal weken geleidelijk verlagen. Hij zal u ook nauwlettend in de gaten houden voor het verergeren van hartproblemen.

Mag ik Lopressor innemen als ik een operatie moet ondergaan?

Ja, waarschijnlijk wel. Het innemen van Lopressor voor de operatie kan uw risico op een instabiele bloeddruk tijdens anesthesia tijdens de operatie. In sommige gevallen kan het stoppen met Lopressor voor de operatie echter riskanter zijn dan doorgaan met het gebruik ervan.

Praat met uw arts als u vragen heeft over het gebruik van Lopressor rond de tijd van de operatie. Uw arts kan de risico’s en voordelen van het blijven gebruiken van deze medicatie met u bespreken.

Als ik diabetes heb, kan ik dan Lopressor gebruiken?

Misschien. Lopressor kan bepaalde symptomen van een lage bloedsuiker verbergen. En bepaalde diabetesmedicijnen verhogen uw risico op een lage bloedsuikerspiegel. Als u Lopressor samen met diabetesmedicijnen gebruikt, kan het zijn dat u niet alle mogelijke symptomen van hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) opmerkt.

Bijvoorbeeld, Lopressor kan het symptoom van verhoogde hartslag maskeren. Maar andere symptomen van een lage bloedsuikerspiegel, zoals zweten of duizeligheid, worden niet beïnvloed door Lopressor.

Als u diabetes heeft, overleg dan met uw arts voordat u Lopressor gebruikt. Het kan zijn dat hij uw conditie tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten wil houden. Hij of zij kan u voorstellen hoe u uw bloedsuikerspiegel kunt controleren terwijl u Lopressor gebruikt. Of hij kan u overschakelen op een andere bètablokker die uw bloedsuikerspiegel niet beïnvloedt.

Mag ik Lopressor innemen als ik lever- of nierproblemen heb?

Ja, in het algemeen zou dat moeten kunnen.

Er zijn geen problemen bekend met het innemen van Lopressor als u nierproblemen heeft.

Als u echter leverproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosering Lopressor geven dan de gebruikelijke startdosering. Daarna kan uw arts de dosering in de loop van de tijd langzaam verhogen. Dit stelt uw arts in staat om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel uw aandoening behandelt zonder vervelende of schadelijke bijwerkingen te veroorzaken.

Als u lever- of nierproblemen heeft, overleg dan met uw arts over het gebruik van Lopressor. Hij/zij kan u adviseren of dit geneesmiddel een goede behandelingsoptie voor u is.

Kan ik Lopressor gebruiken als ik astma of COPD heb?

Bètablokkers kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals kortademigheid, piepende ademhaling of bronchospasmen. (Lopressor behoort tot een groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd).

Bètablokkers voorkomen dat de hormonen epinefrine en noradrenaline zich hechten aan bètareceptoren in uw lichaam. Bètareceptoren zijn eiwitten op het oppervlak van cellen in uw hart, bloedvaten en longen. Ze zorgen ervoor dat stoffen, zoals de moleculen van een geneesmiddel, zich aan het eiwit kunnen hechten en een chemische boodschap kunnen doorgeven.

Als u astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) heeft, kunnen bètablokkers het voor u moeilijk maken om uw ademhalingsproblemen onder controle te houden.

Omdat Lopressor echter vooral werkt op bètareceptoren in het hart en de bloedvaten en niet in uw longen, wordt het een cardioselectieve bètablokker genoemd. Dit betekent dat Lopressor veilig kan worden gebruikt bij mensen met astma of COPD bij wie de bloeddruk niet is verbeterd na het gebruik van andere bloeddrukmedicijnen. In deze situatie kan hun arts adviseren om een zeer lage dosis Lopressor te gebruiken.

Vertel uw arts als u astma of COPD heeft voordat u Lopressor gaat gebruiken. Uw arts kan u adviseren of het veilig voor u is om Lopressor te gebruiken.

Zal ik kunnen rijden na het starten van de Lopressor behandeling?

Ja, maar misschien niet meteen. Voor de zekerheid kunt u beter niet autorijden nadat u met de Lopressor behandeling bent begonnen, totdat u weet hoe het medicijn u beïnvloedt. Dit komt omdat Lopressor sommige mensen erg moe of licht in het hoofd kan maken. En deze bijwerkingen kunnen het rijden gevaarlijk maken voor u en anderen.

Praat met uw arts over alle bijwerkingen die u krijgt nadat u met Lopressor bent begonnen. Hij kan u helpen beslissen wanneer het voor u veilig is om te rijden terwijl u deze medicatie gebruikt.

Lopressor voorzorgsmaatregelen

Voordat u Lopressor inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheidstoestand praten. Lopressor is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren heeft die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Chirurgie. Het innemen van Lopressor voor een operatie kan uw risico op een instabiele bloeddruk tijdens anesthesia tijdens de operatie. Zorg ervoor dat uw arts weet dat u Lopressor gebruikt voordat u een operatie ondergaat. Uw arts kan met u willen praten over de risico’s en voordelen van het blijven gebruiken van Lopressor rond de tijd van uw ingreep. (Voor meer informatie, zie het gedeelte “Veelgestelde vragen over Lopressor” hierboven).
 • Astma of COPD. Lopressor en andere bètablokkers kunnen ademhalingsproblemen zoals kortademigheid, piepende ademhaling of bronchospasmen veroorzaken bij mensen met astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD). En dit kan de symptomen van astma of COPD verergeren. Zorg ervoor dat u uw arts vertelt of u astma of COPD heeft voordat u met Lopressor begint.
 • Diabetes. Lopressor kan bepaalde symptomen van een lage bloedsuikerspiegel verbergen, zoals een verhoogde hartslag. Als u diabetes heeft, kan het zijn dat u diabetesmedicijnen gebruikt die uw risico op een lage bloedsuikerspiegel verhogen. Overleg met uw arts voordat u Lopressor gebruikt. Het kan zijn dat hij/zij uw toestand nauwlettender dan gewoonlijk in de gaten wil houden. Of hij kan u manieren voorstellen om uw bloedsuiker te controleren terwijl u Lopressor gebruikt.
 • Feochromocytoom. Als u feochromocytoom (een soort tumor op uw bijnier) heeft, kan het innemen van Lopressor uw bloeddruk doen stijgen. Vertel uw arts of u feochromocytoom heeft voordat u met de behandeling met Lopressor begint. Hij/zij kan u een ander soort geneesmiddel, een alfablokker genaamd, voorschrijven voordat u met Lopressor begint. Het nemen van een alfablokker samen met Lopressor kan uw risico op een verhoogde bloeddruk helpen verlagen.
 • Hyperthyreoïdie. Lopressor kan bepaalde symptomen van hyperthyreoïdie verbergen. Als u hyperthyreoïdie heeft, overleg dan met uw arts voordat u start of stopt met Lopressor. Het kan zijn dat hij uw toestand tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten wil houden. Als u stopt met Lopressor, kan uw arts u aanraden om uw doses Lopressor in de loop van de tijd langzaam te verlagen om uw risico op schildklierontsteking te verlagen.
 • Hartproblemen. Vertel het uw arts als u bepaalde hartproblemen heeft voordat u met Lopressor begint. Deze hartproblemen kunnen zijn: hartblok, onregelmatige hartslag, trage hartslag, of lage bloeddruk. Het innemen van Lopressor terwijl u deze hartproblemen heeft, kan uw risico op een nog tragere hartslag verhogen. Zorg ervoor dat u uw arts vertelt over eventuele hartaandoeningen die u heeft voordat u begint met de behandeling met Lopressor.
 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie op Lopressor of een van de bestanddelen ervan heeft gehad, mag u Lopressor niet innemen. Vraag uw arts welke andere medicijnen voor u betere opties zijn. En als u niet zeker bent van uw medicijnallergieën, praat dan met uw arts.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend of Lopressor veilig gebruikt kan worden tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Lopressor en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. Het is mogelijk dat het niet veilig is om Lopressor te gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Voor meer informatie, zie de rubriek “Lopressor en borstvoeding” hierboven.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Lopressor, zie de rubriek “Bijwerkingen van Lopressor” hierboven.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Lopressor

Wanneer u Lopressor krijgt van de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vraag dan aan uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een medicijn goed blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar u het medicijn bewaart.

Lopressor tabletten dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur (77°F/25°C) in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van licht. Vermijd het bewaren van dit geneesmiddel op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals in badkamers.

Gedurende korte perioden kan Lopressor worden bewaard bij een temperatuur van 59°F tot 86°F (15°C tot 30°C).

Verwijdering

Als u geen Lopressor meer hoeft te nemen en u heeft medicijnresten, dan is het belangrijk om deze veilig weg te gooien. Zo voorkomt u dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Professionele informatie voor Lopressor

De volgende informatie is bestemd voor clinici en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Indicaties

Lopressor is geïndiceerd voor de behandeling van hypertensie en angina pectoris, en om de mortaliteit te verminderen na een bekend of vermoed myocardinfarct bij mensen die hemodynamisch stabiel zijn.

Administratie

Lopressor wordt ingenomen via de mond, met voedsel of direct na de maaltijd.

Werkingsmechanisme

Lopressor is een bètablokker die selectief is voor bèta-1-receptoren op de bloedvaten van het hart. Lopressor verhindert dat epinefrine en noradrenaline zich binden aan bèta-1-receptoren, waardoor de hartslag, de bloeddruk en het hartdebiet dalen.

Farmacokinetiek en metabolisme

Lopressor heeft een orale biologische beschikbaarheid van 50% en wordt hepatisch gemetaboliseerd via CYP2D6. De geschatte halfwaardetijd is 3 tot 4 uur (7 tot 9 uur bij slechte metabolisten). Het wordt voornamelijk via de urine uitgescheiden.

Contra-indicaties

Bij de behandeling van hypertensie of angina pectoris is Lopressor gecontra-indiceerd onder de volgende omstandigheden:

 • sinus bradycardie
 • tweede- of derdegraads hartblok
 • cardiogene shock
 • hartfalen
 • sick-sinus syndrome
 • perifere arteriële circulatiestoornissen
 • overgevoeligheid voor andere bètablokkers

Bij gebruik om het risico op overlijden na een myocardinfarct te verlagen, is Lopressor gecontra-indiceerd onder de volgende omstandigheden:

 • hartslag minder dan 45 slagen per minuut
 • eerstegraads hartblok met PR-interval ≥0,24 seconden
 • tweede- en derdegraads hartblok
 • systolische bloeddruk <100 mm Hg
 • matig tot ernstig hartfalen

Opslag

Lopressor tabletten dienen bij kamertemperatuur (77°F/25°C) en beschermd tegen hitte en vocht te worden bewaard. Temperatuurschommelingen zijn toegestaan van 59°F tot 86°F (15°C tot 30°C).

 

 

 

 

Submit Review