Klonopin Interacties

Klonopin en alcohol

Het nemen van Klonopin en het drinken van alcohol kan uw risico op gevaarlijke bijwerkingen verhogen. Deze omvatten overmatige slaperigheid, ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling), coma, en in sommige gevallen, de dood.

Het gebruik van benzodiazepinen, waaronder Klonopin, kan leiden tot misbruik en lichamelijke afhankelijkheid.* Alcoholconsumptie in combinatie met benzodiazepinen verhoogt deze risico’s.

De veiligste optie is om geen alcohol te drinken terwijl u Klonopin gebruikt. Een andere optie is om met uw arts te praten. Die kan u adviseren of het veilig is om alcohol te nuttigen tijdens uw Klonopin-behandeling.

* Klonopin heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Een boxed warning is de meest ernstige waarschuwing van de FDA. De waarschuwing waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn. Voor meer informatie, zie de “Klonopin terugtrekking en afhankelijkheid” sectie hieronder.

Klonopin interacties met andere medicijnen

Klonopin kan een wisselwerking hebben met verschillende andere medicijnen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen het aantal bijwerkingen vergroten of de bijwerkingen ernstiger maken.

Klonopin wisselwerking

Hieronder vindt u een lijst van enkele medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben met Klonopin. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Klonopin.

Praat met uw arts en apotheker voordat u Klonopin inneemt. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Sommige geneesmiddelen in deze lijst worden vaak voorgeschreven om dezelfde aandoeningen als Klonopin te behandelen. Als uw arts u een geneesmiddel voorschrijft dat een wisselwerking kan hebben met Klonopin, zal hij meestal uw dosering aanpassen om het risico op schadelijke effecten te verminderen. Hij kan u ook nauwlettender in de gaten houden tijdens uw behandeling.

Depressiva voor het centrale zenuwstelsel (CZS). Klonopin, een type geneesmiddel dat benzodiazepine wordt genoemd, kan een depressie van het CZS veroorzaken. Dus het staat bekend als een CNS depressivum.

CNS-depressiva kunnen slaperigheid veroorzaken en uw vermogen om te denken, te reageren en snel te bewegen aantasten. Minder vaak kan een CNS depressivum een ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling) veroorzaken.

Het innemen van Klonopin samen met andere CNS depressiva verhoogt uw risico op deze ernstige bijwerkingen. U en uw arts moeten de risico’s bespreken en uw behandelplan opnieuw bekijken. Als uw arts u meer dan één CNS-depressivum voorschrijft, zal hij u nauwlettender in de gaten houden dan gewoonlijk.

Voorbeelden van medicijnen die het CZS onderdrukken zijn:

 • Opioïden. Klonopin heeft een waarschuwing in de verpakkingTrusted Source* voor het risico van ernstig letsel of overlijden als het samen met opioïden wordt ingenomen. Deze risico’s kunnen bestaan uit ernstige slaperigheid, ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling) en coma. U mag Klonopin niet tegelijk met een opioïd innemen, tenzij u en uw arts de risico’s hebben besproken en er geen andere behandelingsopties beschikbaar zijn. Als uw arts Klonopin samen met een opioïd voorschrijft, zal hij u nauwlettend in de gaten houden. Enkele voorbeelden van opioïden zijn:
  • codeïne
  • hydrocodon (Zohydro ER)
  • oxycodon (OxyContin)
  • tramadol (Ultram)
 • Slaapmiddelen. Geneesmiddelen die worden gebruikt om slapeloosheid te behandelen (problemen om in slaap te vallen of in slaap te blijven) kunnen uw risico op CNS-depressie met Klonopin verhogen. Voorbeelden van slaapmiddelen zijn:
  • difenhydramine (Benadryl)
  • eszopiclone (Lunesta)
  • suvorexant (Belsomra)
  • zolpidem (Ambien)
 • Barbituraten. Deze medicijnen worden gebruikt om epileptische aanvallen of migraine te behandelen. Barbituraten kunnen uw risico op CNS-depressie met Klonopin verhogen. Voorbeelden van barbituraten zijn:
  • butalbital (Fioricet)
  • fenobarbital (Luminal)
 • Bepaalde antidepressiva. De combinatie van bepaalde antidepressiva met Klonopin kan uw risico op depressie van het CZS en de ademhalingswegen verhogen. Sommige antidepressiva kunnen ook uw risico op toevallen verhogen. Voorbeelden van deze antidepressiva zijn:
  • bupropion (Wellbutrin)
  • citalopram (Celexa)
  • escitalopram (Lexapro)
 • Geneesmiddelen tegen aanvallen. Deze geneesmiddelen kunnen het risico op depressie van het CZS en de ademhaling verhogen wanneer ze in combinatie met Klonopin worden gebruikt. Antiepileptica kunnen ook uw risico op een verstoord denken en bewegen verhogen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • carbamazepine (Tegretol)
  • gabapentine (Neurontin)
  • lamotrigine (Lamictal)
  • levetiracetam (Keppra)
  • oxcarbazepine (Trileptal, Oxtellar XR)
  • topiramaat (Topamax)

Als u vragen hebt over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, praat dan met uw arts of apotheker.

* Klonopin heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Een boxed warning is de meest ernstige waarschuwing van de FDA. De waarschuwing waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Klonopin en kruiden en supplementen

Er zijn geen kruiden of supplementen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Klonopin. U moet echter nog steeds uw arts of apotheker raadplegen voordat u een van deze producten gebruikt tijdens het gebruik van Klonopin.

Klonopin en voedsel

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met Klonopin. Als u vragen heeft over het eten van bepaalde voedingsmiddelen met Klonopin, praat dan met uw arts.