Klonopin Bijwerkingen

Bijwerkingen bij kinderen

Klonopin kan bij kinderen bijwerkingen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die bij volwassenen.

Het is echter mogelijk dat kinderen paradoxale reacties ontwikkelen terwijl ze Klonopin innemen. De term “paradoxaal” betekent tegengesteld. Dus in plaats van slaperigheid en vermoeidheid te veroorzaken (zoals bij volwassenen), kan Klonopin een verhoogde opwinding bij kinderen veroorzaken. Dit kan zijn dat ze spraakzamer of emotioneler zijn dan normaal en meer energie hebben.

Als u vragen heeft over de bijwerkingen van Klonopin bij uw kind, praat dan met de arts.

Details bijwerkingen

Hier volgen enkele details over bepaalde bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Risico op misbruik en verslaving

Het nemen van Klonopin kan leiden tot een verslaving aan het geneesmiddel, zelfs als het wordt genomen zoals voorgeschreven. Het innemen van Klonopin kan ook leiden tot misbruik, wat het risico op overdosering en, in sommige gevallen, overlijden kan verhogen. Klonopin heeft een WaarschuwingTrusted Source voor deze risico’s. Een boxed warning is het meest ernstige type waarschuwing van de FDA. Het waarschuwt artsen en patiënten voor de effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Misbruik betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt op een andere manier dan is voorgeschreven. Voorbeelden van misbruik van Klonopin zijn het vermalen en snuiven van de tabletten of het mengen met andere drugs in een poging om zich “high” te voelen.

Misbruik van Klonopin kan de volgende bijwerkingen hebben:

 • delirium (een plotselinge verandering in iemands mentale functioneren)
 • paranoia (zonder bekende reden achterdochtig zijn of anderen wantrouwen)
 • suïcidale gedachten of acties
 • toevallen
 • ademhalingsdepressie (vertraagde, oppervlakkige ademhaling)
 • coma
 • in sommige gevallen, de dood

Om te weten hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van Klonopin.

Als u in het verleden problemen heeft gehad met drugsgebruik of verslaving, is het belangrijk om hierover met uw arts te praten. Hij of zij kan samen met u op zoek gaan naar een behandeling die het beste bij u past.

Seksuele bijwerkingen

Seksuele bijwerkingen van Klonopin komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Seksuele bijwerkingen kunnen zijn:

 • vertraagde ejaculatie
 • erectiestoornis
 • verminderd libido (seksueel verlangen)

Seksuele problemen werden gemeld bij mensen die Klonopin namen in klinische studies. Deze bijwerkingen kunnen waarschijnlijker zijn bij mensen die hoge doses Klonopin nemen.

Om te weten hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van Klonopin.

Als u seksuele bijwerkingen van Klonopin ondervindt, praat dan met uw arts. Deze kan uw dosering aanpassen of andere behandelingen voorstellen, zoals sildenafil (Viagra).

Lage bloeddruk

Wanneer hypotensie (lage bloeddruk) optrad met Klonopin in klinische studies, was dit meestal te wijten aan een aandoening genaamd orthostatische hypotensie. Bij orthostatische hypotensie daalt uw bloeddruk snel wanneer u opstaat, waardoor u zich duizelig kunt voelen. De aandoening werd niet vaak gemeld.

Hypotensie kan ook een symptoom van overdosering zijn. Voor meer informatie, zie het gedeelte “Klonopin overdosis” hieronder.

Om te weten hoe vaak orthostatische hypotensie voorkwam in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van Klonopin.

Symptomen van orthostatische hypotensie kunnen zijn:

 • flauwvallen
 • licht in het hoofd of duizelig gevoel
 • misselijkheid
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)

Als u een van deze symptomen heeft terwijl u Klonopin gebruikt, praat dan met uw arts. Het kan zijn dat hij/zij wil kijken of Klonopin of iets anders de oorzaak is. Als de orthostatische hypotensie te wijten is aan het geneesmiddel, kan uw arts uw dosering of behandelplan aanpassen.

Allergische reactie

Zoals met de meeste geneesmiddelen, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na het nemen van Klonopin.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op Klonopin heeft, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt.