Isoptin Kopen Zonder Recept

Beschrijving

Dit medicijn is een calciumantagonist die wordt gebruikt bij de behandeling van angina (pijn op de borst) en hypertensie. Het kan ook worden gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, zoals bepaald door uw arts.

Bijwerkingen

Enkele veel voorkomende bijwerkingen van Isoptin SR zijn duizeligheid, trage hartslag, constipatie, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van de volgende verschijnselen krijgt.

Enkele ernstige maar zeldzame bijwerkingen van dit medicijn zijn:

  • Ernstige duizeligheid
  • flauwvallen
  • korte adem
  • Zwelling van de voeten en enkels
  • Ongewone vermoeidheid
  • Geelverkleuring van de huid
  • donkere urine
  • Jeuk en zwelling van de tong

Houd er rekening mee dat de arts dit medicijn heeft voorgeschreven omdat hij vond dat de voordelen van dit medicijn opwegen tegen de risico’s. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is ook zeer zeldzaam; Als u echter symptomen van een allergische reactie opmerkt, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

BELANGRIJKE OPMERKING: De bovenstaande informatie is bedoeld om het bewustzijn van gezondheidsinformatie te vergroten en suggereert geen behandelingen of diagnoses. Deze informatie is geen vervanging voor individuele medische zorg en mag niet worden opgevat als een indicatie dat het gebruik van het geneesmiddel veilig, geschikt of effectief is voor de gebruiker. Neem contact op met uw arts voor medisch advies en behandeling.

Submit Review