Dutasteride | Veilig en effectief tegen Alopecia

Dutasteride is een geneesmiddel dat wordt gebruikt als een tweede-generatie 5-alfa-reductase enzymremmer. Laten we eens kijken hoe het werkt, voor wie het bestemd is, wat de kenmerken zijn en wat de uiteindelijke prijs is.

Behandeling met dutasteride: waarvoor wordt het gebruikt?

Dutasteride is een geneesmiddel van de tweede generatie dat het enzym 5 alfa-reductase remt; het is het eerste geneesmiddel dat een werking heeft op beide enzympathologieën.

Wat is het enzym 5-alfa reductase?

Voordat we kijken waar de behandeling met dutasteride specifiek voor is, laten we eens kijken wat dit enzym is. 5-alfa-reductase is een enzym voor de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron, het krachtigste enzym in het lichaam, met tot vijfmaal de activiteit van testosteron.

De directe werking van dit enzym ligt op de prostaat, de testikels en de bijnieren. Dit is een zeer belangrijk proces in de foetus, dat, indien het niet correct verloopt, kan leiden tot onvruchtbaarheid op volwassen leeftijd en andere seksuele problemen.

Wat de puberteit betreft, heeft het enzym ook een secundaire functie bij de haargroei, het verlagen van de stem en de talgafscheiding. Natuurlijk heeft het ook een groot effect op de eventuele kaalheid die kan optreden bij de groei. Niet alleen dat, maar het heeft ook een effect op de ontwikkeling van spiermassa en zelfs op het psychologische niveau van seksuele stimulatie.

Bij overmaat ontstaan problemen als acne, androgene kaalheid, hirsutisme en seborroe. Er zijn bepaalde geneesmiddelen die nuttig kunnen zijn door een specifiek actief bestanddeel te gebruiken om te werken bij meer of minder ernstige aandoeningen.

Dutasteride, geregistreerd en goedgekeurd famaco

Zodra u begrijpt wat het enzym 5 alfa-reductase is, met een overzicht van wat er zich in het menselijk lichaam afspeelt, is het de moeite waard erop te wijzen dat dit geneesmiddel een van de 5 alfa-remmers is en is goedgekeurd voor de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie en alle symptomen die daarmee gepaard gaan.

Deze certificering vond plaats in 2002 door de Food and Drug Administration naar aanleiding van een aanvraag van de farmaceutische fabrikant GiaxoSmithKline. Kort daarna bracht dit bedrijf dutasteride in vele Europese landen op de markt: in Duitsland werd het Avodart genoemd, in Spanje en Zweden werd het onder de naam Avolve op de markt gebracht.

In 2011 tot op heden is dutasteride gepatenteerd en eigendom van het aangegeven farmaceutische bedrijf, waardoor er nog steeds geen vergelijkbare generieke geneesmiddelen zijn.

DosageQuantityPriceCheck product
0.5 mg30 pills€ 119.00
0.5 mg60 pills€ 175.00
0.5 mg90 pills€ 215.00
0.5 mg120 pills€ 257.00
0.5 mg180 pills€ 327.00

Hoe werkt dutasteride

Zoals gezegd behoort dutasteride tot de 5 alfa-remmers die rechtstreeks op beide typen werken. Wat betekent dit? Dit betekent dat het DHT-dihydrotestosterongehalte binnen de eerste twee weken van de behandeling met dutasteride tot 90% daalt.

Na verloop van tijd is er een vermindering van 94% binnen het eerste jaar. Artsen hebben de werkzaamheid ervan bevestigd met een stijging van het testosteron die niet gevaarlijk is. Uiteraard is geduld nodig voor goede resultaten, maar patiënten die met dutasteride worden behandeld, merken al na de eerste maand van behandeling een vermindering van het prostaatvolume. De daling is een voortdurende progressie tot twee jaar na het begin van de behandeling, zoals wordt bevestigd door klinische proeven die altijd actief zijn.

In klinische studies werd het aangetoond met twee groepen patiënten: één groep kreeg dutasteride en de andere een placebo.

De eerste groep vertoonde een gemiddelde vermindering van het prostaatvolume van 24% na één jaar, terwijl de tweede groep slechts 0,5% vertoonde, hetgeen de directe doeltreffendheid bevestigt.

Een andere studie onderzocht 4000 patiënten met ernstige symptomen van goedaardige prostaathyperplasie en verdeelde hen in twee groepen. In dit geval werden de maximale urinestroom en de urineretentie getest in samenhang met de operatie – een diepgaande studie die tot een openbaring leidde. Patiënten die na 6 maanden met het geneesmiddel werden behandeld, achtten deze behandeling adequaat met een positieve evaluatie na een jaar. Na twee jaar was de urinestroom van de met dutasteride behandelde patiënten aanzienlijk verbeterd in vergelijking met de anderen. Het risico op urineretentie verbeterde met een incidentie van 1,8%.

Voor alle patiënten die deze behandeling hebben ondergaan, lijkt zelfs een operatie niet meer nodig te zijn.

Behandeling met dutasteride

Het geneesmiddel is onderzocht bij drie verschillende behandelingen, namelijk alopecia androgenetica – schildklier – mannelijke vruchtbaarheid.

Alopecia androgenetica

Een korte kanttekening bij het gebruik van dit geneesmiddel voor alopecia androgenetica – zie de desbetreffende rubriek waarin wij uitleggen waar het hier om gaat. Er is nog geen gedetailleerde informatie over dit onderwerp, maar er zijn wel nieuwe studies verricht die hebben geleid tot het gebruik van dit middel tegen haaruitval in dezelfde doses als die welke worden gebruikt voor benigne prostaathyperplasie. In feite heeft verlaging van DHT geleid tot verbetering van alopecia androgenetica, maar het farmaceutisch bedrijf heeft voor deze aandoening nog geen goedkeuring voor het op de markt brengen aangevraagd.

Schildklier

Het thioxinegehalte blijft onveranderd, terwijl het THS-gehalte toeneemt. Dit betekent dat patiënten die een schildklier hebben en ernstige symptomen van prostaathyperplasie, het geneesmiddel zonder noemenswaardige veranderingen kunnen blijven innemen.

Mannelijke vruchtbaarheid

Er is ook een ander onderzoek betreffende de vruchtbaarheid van mannen, dat werd uitgevoerd bij gezonde patiënten tussen 18 en 52 jaar, met een duur van 1 jaar en een nabehandeling van 6 maanden. De gemiddelde percentages van het totale aantal zaadcellen en onveranderd zaadvocht werden geregistreerd, waaruit blijkt dat dit geneesmiddel geen invloed of effect heeft op het vruchtbaarheidsvermogen.

Gebruik en dosering Dutasteride

Volgens specialisten op dit gebied is de aanbevolen dosis dutasteride voor de behandeling van benigne prostaathypertrofie 0,5 mg per dag, die in zijn geheel moet worden geslikt voor of na de maaltijd.

Het zijn zachte gelatinecapsules die het werkzame bestanddeel in vloeibare vorm bevatten. Ze mogen niet worden gekauwd en de dosis mag niet hoger zijn dan 0,5 mg per dag oraal.

Contra-indicaties voor de behandeling van prostaatkanker

Allereerst moet de behandeling worden aanbevolen en voorgeschreven door uw arts. Ten tweede is het raadzaam om, alvorens met deze kuur tegen goedaardige prostaathypertrofie te beginnen, ervoor te zorgen dat alle tests om kanker uit te sluiten en digitaal rectaal onderzoek van de prostaat met bepaling van prostaatspecifiek antigeen zijn gecontroleerd. Bovendien moeten alle patiënten die een behandeling ondergaan tot zes maanden lang controles ondergaan om het werk te beoordelen, waarbij de waarden worden gecontroleerd die binnen zes maanden altijd normaliseren.

Een zeer belangrijke voorzorgsmaatregel:

  • Om het risico te verminderen mogen alle personen die niet met de inhoud in aanraking mogen komen (vrouwen, kinderen, adolescenten, zuigelingen) de 0,5 mg capsule niet aanraken, vooral niet als deze beschadigd is.

Dutasteride heeft een principe dat ook via de huid wordt geabsorbeerd, daarom moet bij contact tijdens de behandeling door een derde persoon in huis, de aangedane plek onmiddellijk met water en zeep worden gewassen.

Bijwerkingen van dutasteride

Alle geneesmiddelen kunnen meer of minder ernstige bijwerkingen hebben. We zagen eerder dat de inhoud van de capsule niet in contact kan komen met iemand anders dan de patiënten. In de meeste gevallen beïnvloedt de behandeling de seksuele sfeer van mannelijke patiënten met een hogere incidentie in het eerste jaar of maximaal 2 jaar.

De belangrijkste matige tot ernstige bijwerkingen van de capsules kunnen zijn:

  • Erectiestoornissen
  • Acute urineretentie
  • Borstvergroting
  • Impotentie
  • Jeuk
  • Urticaria

Bijwerkingen zijn onder andere gezwollen lippen, tong en ademhalingsmoeilijkheden.

Het gegevensblad vermeldt dat zie rubriek 4 voor alle informatie betreffende serum PSA-niveaus tijdens de behandeling. De capsules moeten in hun geheel met water worden doorgeslikt en mogen worden gecombineerd met andere 5-remmers, maar alleen onder toezicht en op advies van de arts.

In alle gevallen moet de behandeling worden voorgeschreven door een specialist na een zorgvuldige afweging van de risico’s en voordelen voor elke patiënt, waarbij rekening wordt gehouden met het risico van hartfalen. Dutasteride vermindert de alertheid en de rijvaardigheid, zodat u tijdens de behandeling extra voorzichtig moet zijn. Het mag niet worden ingenomen als er andere aandoeningen zijn die de werking ervan kunnen schaden.

De klinische proeven zijn nog aan de gang, wat betekent dat meer informatie over het geneesmiddel en het gebruik ervan in de toekomst beschikbaar kan komen, gezien de grondige kennis van de bijbehorende gevallen en de tolerantie van de patiënten.

Dutasteride prijs en waar het te vinden

Het geneesmiddel wordt geleverd in capsules met een inhoud van 0, 5 mg – zie de desbetreffende rubriek – en is geprijsd (onder voorbehoud van updates) op € 8,38 glutenvrij en lactosevrij. Wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen van benigne prostaathyperplasie.