Glucophage Kopen Zonder Recept

Metformine, orale tablet

Hoogtepunten voor metformine

 1. Metformine orale tabletten zijn verkrijgbaar als generiek geneesmiddel en als merkgeneesmiddel. Merknamen: Fortamet en Glumetza.
 2. Metformine is er in twee vormen: tabletten en oplossingen. Beide vormen worden via de mond ingenomen.
 3. Metformine orale tablet wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloedsuikerspiegels veroorzaakt door diabetes type 2.

Wat is metformine?

Metformine is een receptplichtig geneesmiddel. Het is verkrijgbaar als orale tablet en als orale oplossing.

Metformine orale tabletten zijn er in twee vormen: met onmiddellijke afgifte en met verlengde afgifte. De tablet met onmiddellijke afgifte is verkrijgbaar als generiek geneesmiddel. De tablet met verlengde afgifte is verkrijgbaar als de merkgeneesmiddelen Fortamet en Glumetza.

Beide tabletvormen zijn als generiek geneesmiddel verkrijgbaar. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merkgeneesmiddelen. In sommige gevallen zijn ze niet in alle sterktes of vormen beschikbaar als merkgeneesmiddelen.

Waarom het gebruikt wordt

Metformine orale tabletten worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloedsuikerspiegels veroorzaakt door diabetes type 2. Ze worden gebruikt in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging.

Dit geneesmiddel kan worden gebruikt als onderdeel van een combinatietherapie. Dat betekent dat u het mogelijk samen met andere geneesmiddelen moet innemen.

Hoe werkt het?

Metformine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die biguaniden worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken. Deze geneesmiddelen worden vaak gebruikt om vergelijkbare aandoeningen te behandelen.

Metformine werkt door:

 • het verminderen van de hoeveelheid glucose (suiker) die je lever aanmaakt
 • de hoeveelheid glucose die je lichaam opneemt te verminderen
 • het effect van insuline op je lichaam te versterken

Insuline is een hormoon dat je lichaam helpt extra suiker uit je bloed te verwijderen. Hierdoor daalt je bloedsuikerspiegel.

Metformine bijwerkingen

Metformine orale tabletten kunnen milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijst bevat enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van metformine. Deze lijst bevat niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van metformine of tips over hoe om te gaan met een hinderlijke bijwerking, praat met uw arts of apotheker.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij metformine zijn:

 • maagproblemen:
  • diarree
  • misselijkheid
  • maagpijn
  • brandend maagzuur
  • gas

Als deze effecten mild zijn, kunnen ze binnen een paar dagen of een paar weken overgaan. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval. Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen de volgende zijn:

 • Lactische acidose. Symptomen kunnen zijn:
  • vermoeidheid
  • zwakte
  • ongewone spierpijn
  • ademhalingsproblemen
  • ongewone slaperigheid
  • maagpijn, misselijkheid, of braken
  • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
  • trage of onregelmatige hartslag
 • Hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel). Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • zwakte
  • verwarring
  • trillen of zich nerveus voelen
  • slaperigheid
  • duizeligheid
  • prikkelbaarheid
  • zweten
  • honger
  • snelle hartslag
 • Lage vitamine B12 niveaus. Symptomen kunnen zijn:
  • lage energie
  • spierzwakte
  • slechte eetlust
  • tintelingen of gevoelloosheid in handen of voeten

Hoe lage bloedsuikerspiegel te behandelen

Metformine kan een lage bloedsuiker reactie veroorzaken. Als u een lage bloedsuiker reactie heeft, moet u dit behandelen.

Voor milde hypoglycemia (55-70 mg/dL), is de behandeling 15-20 gram glucose (een soort suiker). U moet een van de volgende dingen eten of drinken:

 • 3-4 glucose tabletten
 • tube glucose gel
 • 1/2 kopje sap of gewone, niet-dieet frisdrank
 • 1 kop vetvrije of 1 procent koemelk
 • 1 eetlepel suiker, honing of maïssiroop
 • 8-10 stukjes hard snoep, zoals lifesavers

Test uw bloedsuiker 15 minuten nadat u de lage suikerreactie heeft behandeld. Als uw bloedsuiker nog steeds laag is, herhaal dan de bovenstaande behandeling. Zodra uw bloedsuiker weer in het normale bereik is, eet dan een kleine snack als uw volgende geplande maaltijd of snack meer dan 1 uur later is.

Als je een lage bloedsuiker niet behandelt, kun je een aanval krijgen, flauwvallen en mogelijk hersenletsel oplopen. Een laag bloedsuikergehalte kan zelfs fataal zijn. Als u flauwvalt door een lage suikereactie of niet kunt slikken, zal iemand u een injectie met glucagon moeten geven om de lage suikereactie te behandelen. Het kan nodig zijn naar de eerste hulp te gaan.

Metformine kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen

Metformine orale tablet kan wisselwerkingen hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Verschillende interacties kunnen verschillende effecten veroorzaken. Sommige kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren, terwijl andere kunnen leiden tot meer bijwerkingen.

Hieronder vindt u een lijst van medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben met metformine. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met metformine.

Voordat u metformine inneemt, moet u uw arts en apotheker vertellen welke geneesmiddelen u op recept, zonder recept en andere geneesmiddelen gebruikt. Vertel ze ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Diabetes medicijnen

Het gebruik van bepaalde diabetesmedicijnen samen met metformine kan een lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Als u metformine gaat gebruiken, kan uw arts de dosering van uw andere diabetesmedicijnen verlagen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • insuline
 • medicijnen die insuline afgeven, zoals glyburide

Medicijnen tegen bloeddruk

Diuretica worden gebruikt om de bloeddruk te verlagen en kunnen uw bloedsuikerspiegel verhogen. Het gebruik van deze medicijnen samen met metformine kan de effectiviteit van metformine verstoren. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • furosemide
 • hydrochloorthiazide

Nifedipine is een calciumkanaalblokker die wordt gebruikt om de bloeddruk te verlagen. Het verhoogt de hoeveelheid metformine in uw lichaam, waardoor uw risico op bijwerkingen van metformine kan toenemen.

Cholesterol geneesmiddel

Inname van nicotinezuur samen met metformine kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker.

Glaucoom medicijnen

Inname van metformine in combinatie met geneesmiddelen die worden gebruikt om glaucoom te behandelen, kan het risico op melkzuurvergiftiging verhogen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • acetazolamide
 • brinzolamide
 • dorzolamide
 • methazolamide

Topiramaat

Inname van metformine samen met topiramaat, dat wordt gebruikt om zenuwpijn en aanvallen te behandelen, kan uw risico op melkzuurvergiftiging verhogen. U moet deze medicijnen niet samen gebruiken.

Fenytoïne

Inname van metformine samen met fenytoïne, dat wordt gebruikt om aanvallen te behandelen, kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker.

Maagproblemen drugs

Inname van metformine in combinatie met cimetidine, dat wordt gebruikt om brandend maagzuur en andere maagproblemen te behandelen, kan uw risico op melkzuurvergiftiging verhogen. Als u metformine gebruikt, kan uw arts een ander medicijn voor u kiezen in plaats van cimetidine.

Fenothiazines

Inname van metformine samen met fenothiazinen, dat zijn antipsychotische medicijnen, kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker. Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • chloorpromazine
 • fluphenazine
 • prochlorperazine

Hormoon medicijnen

Inname van metformine in combinatie met bepaalde hormoonmedicijnen kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • corticosteroïden (inhalatie en oraal) zoals:
  • budesonide
  • fluticason
  • prednison
  • betamethason
 • oestrogenen zoals:
  • hormonale anticonceptie, inclusief anticonceptiepillen of -pleisters
  • geconjugeerde oestrogenen
  • estradiol

Tuberculose medicijn

Inname van isoniazid samen met metformine kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker.

Schildklier medicijnen

Het gebruik van metformine in combinatie met bepaalde schildkliermedicijnen kan ervoor zorgen dat metformine minder effectief is in het verlagen van uw bloedsuiker. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • gedroogde schildklier
 • levothyroxine
 • liothyronine
 • liotrix

Hoe neem je metformine in?

De dosering metformine die uw arts voorschrijft, hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u metformine gebruikt
 • uw leeftijd
 • de vorm van metformine die u neemt
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering en deze na verloop van tijd aanpassen om de dosering te bereiken die voor u geschikt is. Uiteindelijk zal hij de laagste dosering voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Vormen en sterktes

Generisch: Metformine

 • Vorm: orale tablet met onmiddellijke afgifte
 • Sterkten: 500 mg, 850 mg, 1.000 mg
 • Vorm: orale tablet met verlengde afgifte
 • Sterkten: 500 mg, 750 mg, 1.000 mg

Merk: Fortamet

 • Vorm: orale tablet met verlengde afgifte
 • Sterkten: 1.000 mg

Merk: Glumetza

 • Vorm: orale tablet met verlengde afgifte
 • Sterkten: 500 mg, 1.000 mg

Dosering voor type 2 diabetes

Dosering volwassenen (leeftijd 18-79 jaar)

 • Tabletten met onmiddellijke afgifte
  • Typische startdosering: 500 mg, tweemaal per dag, of 850 mg, eenmaal per dag. Neem uw doses in bij de maaltijd.
  • Doseringswijzigingen:
   • Uw arts kan uw dosering verhogen met 500 mg per week of 850 mg per 2 weken, tot een totaal van 2.550 mg per dag in verdeelde doses.
   • Als uw arts u een dosis van meer dan 2.000 mg per dag geeft, moet u de medicatie misschien drie keer per dag innemen.
  • Maximale dosering: 2.550 mg per dag.
 • Tabletten met verlengde afgifte
  • Typische startdosering: 500 mg eenmaal per dag innemen bij de avondmaaltijd. Dit geldt voor alle ER tabletten behalve Fortamet. De gebruikelijke startdosering voor Fortamet is 500-1.000 mg, eenmaal per dag in te nemen bij de avondmaaltijd.
  • Doseringswijzigingen:
   • Uw arts zal uw dosis elke week met 500 mg verhogen.
   • Als de glucose niet onder controle kan worden gehouden met een eenmaal daagse dosis, kan uw arts de totale dagelijkse dosis verdelen en u deze tweemaal daags laten innemen.
  • Maximale dosering: 2.000 mg per dag. (De maximale dosering van Fortamet is 2.000 mg per dag).

Kinderdosering (leeftijd 10-17 jaar)

 • Tabletten met onmiddellijke afgifte
  • Typische startdosering: 500 mg tweemaal per dag.
  • Doseringswijzigingen: Uw arts zal uw dosering elke week met 500 mg verhogen in verdeelde doses.
  • Maximale dosering: 2.000 mg per dag.
 • Tabletten met verlengde afgifte
  • Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Kinderdosering (leeftijd 0-9 jaar)

Dit geneesmiddel is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 10 jaar en mag niet worden gebruikt.

Seniorendosering (leeftijd 80 jaar en ouder): Mensen van 80 jaar en ouder kunnen beter niet beginnen met het innemen van metformine, tenzij ze een normale nierfunctie hebben. Mensen op deze leeftijd hebben een hoger risico op melkzuurvergiftiging. Als u 80 jaar of ouder bent en metformine gebruikt, moet u niet de maximale dosis nemen.

Metformine waarschuwingen

FDA waarschuwing: Lactische acidose

 • Dit geneesmiddel heeft een zwarte doos waarschuwing. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een waarschuwing in het zwarte vakje waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.
 • Lactische acidose is een zeldzame maar ernstige bijwerking van dit geneesmiddel. Bij deze aandoening hoopt zich melkzuur op in uw bloed. Dit is een medische noodsituatie die behandeling in het ziekenhuis vereist. Melkzuurvergiftiging is dodelijk bij ongeveer de helft van de mensen die het krijgen. U moet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts bellen of naar de spoedeisende hulp gaan als u symptomen van melkzuurvergiftiging heeft.
 • Symptomen zijn zwakte, ongewone spierpijn, ademhalingsmoeilijkheden, ongewone slaperigheid en maagpijn. Ze omvatten ook misselijkheid of braken, duizeligheid of lichtheid in het hoofd, en trage of onregelmatige hartslag.

Waarschuwing alcoholgebruik

U moet geen alcohol drinken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Alcohol kan uw risico op melkzuurvergiftiging door metformine verhogen. Alcohol kan ook uw bloedsuikerspiegel verhogen of verlagen.

Allergie waarschuwing

Dit geneesmiddel kan een ernstige allergische reactie veroorzaken. Symptomen omvatten:

 • ademhalingsproblemen
 • zwelling van uw keel of tong
 • netelroos

Bel 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp als u deze symptomen krijgt.

Neem dit middel niet meer in als u er ooit eerder allergisch op heeft gereageerd. Het opnieuw innemen kan fataal zijn (de dood tot gevolg hebben).

Waarschuwingen voor mensen met bepaalde gezondheidsaandoeningen

Voor mensen met nierproblemen: Als u matige tot ernstige nierproblemen heeft, heeft u een hoger risico op melkzuurvergiftiging. U mag dit geneesmiddel dan niet gebruiken.

Voor mensen met leverproblemen: Leverziekte is een risicofactor voor melkzuurvergiftiging. U mag dit middel niet gebruiken als u leverproblemen heeft.

Voor mensen die van plan zijn om een beeldvormende procedure te ondergaan: U moet korte tijd stoppen met het innemen van dit geneesmiddel als u van plan bent een injectie met kleurstof of contrast te krijgen voor een beeldvormingsprocedure. Dit kan de werking van uw nieren beïnvloeden en u loopt het risico op melkzuurvergiftiging.

Voor mensen met ziektes of plannen om een operatie te ondergaan: Vertel het uw arts als u koorts of een infectie heeft, gewond bent, of van plan bent om een operatie of een andere medische ingreep te ondergaan. Het kan nodig zijn om uw dosering van dit geneesmiddel te wijzigen.

Voor mensen met diabetische ketoacidose: U mag dit geneesmiddel niet gebruiken om diabetische ketoacidose te behandelen.

Voor mensen met hartproblemen: Als u een aandoening heeft waarbij de zuurstof naar uw hart verminderd is, zoals een recent hartinfarct of hartfalen, is uw risico op melkzuurvergiftiging groter. U mag dit middel niet gebruiken.

Voor mensen met type 1 diabetes: Metformine mag niet worden gebruikt om diabetes type 1 te behandelen. Als je diabetes type 1 hebt, bespreek dan met je arts welke behandelingsopties geschikt zijn voor jouw aandoening.

Waarschuwingen voor bepaalde groepen

Voor zwangere vrouwen: Er zijn niet genoeg studies gedaan bij zwangere mensen om zeker te zijn hoe dit geneesmiddel de foetus kan beïnvloeden. Onderzoek bij dieren heeft geen negatieve effecten op de foetus aangetoond wanneer de moeder het geneesmiddel gebruikt. Dierstudies voorspellen echter niet altijd hoe mensen zouden reageren.

Overleg met uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Dit geneesmiddel mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is.

Het is belangrijk voor vrouwen met diabetes type 2 om hun aandoening ook tijdens de zwangerschap te behandelen. Zwangere vrouwen nemen gewoonlijk insuline om hun bloedsuikerspiegel onder controle te houden, in plaats van metformine.

Voor vrouwen die borstvoeding geven: Dit geneesmiddel kan overgaan in de moedermelk en kan bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt. Praat met uw arts als u uw baby borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of met het innemen van dit geneesmiddel.

Voor senioren: Mensen van 80 jaar en ouder kunnen beter geen metformine gaan gebruiken, tenzij ze een normale nierfunctie hebben. Mensen op deze leeftijd hebben een hoger risico op melkzuurvergiftiging. Als u 80 jaar of ouder bent en metformine gebruikt, moet u niet de maximale dosering nemen.

Voor kinderen: Van de immediate-release vorm van dit geneesmiddel is niet vastgesteld dat het veilig en effectief is voor gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar.

De extended-release vorm van dit geneesmiddel is niet veilig en effectief bevonden voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Innemen zoals voorgeschreven

Metformine orale tablet wordt gebruikt voor langdurige behandeling. Het brengt ernstige risico’s met zich mee als u het niet inneemt zoals voorgeschreven.

Als u stopt met het innemen van het geneesmiddel of het helemaal niet meer inneemt: Als uw toestand verbeterde terwijl u deze medicatie regelmatig innam en u stopt met het innemen ervan, kunnen uw symptomen van type 2 diabetes terugkomen.

Als u dit geneesmiddel helemaal niet neemt, kan het zijn dat uw symptomen van type 2 diabetes niet verbeteren of na verloop van tijd zelfs erger worden.

Als u doses overslaat of het medicijn niet volgens schema inneemt: Uw medicatie werkt mogelijk minder goed of stopt helemaal met werken. Om dit geneesmiddel goed te laten werken, moet er altijd een bepaalde hoeveelheid in uw lichaam aanwezig zijn.

Als je te veel neemt: U zou gevaarlijke niveaus van het geneesmiddel in uw lichaam kunnen hebben. U kunt de volgende symptomen krijgen:

 • maagpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • slaperigheid
 • hoofdpijn
 • melkzuurvergiftiging

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt ingenomen, bel dan uw arts of vraag advies aan de American Association of Poison Control Centers op 800-222-1222 of via hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Wat u moet doen als u een dosis overslaat: Als u vergeet uw dosis in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in als u eraan denkt. Als het slechts een paar uur voor de tijd van uw volgende dosis is, neem dan slechts één dosis op dat moment. Probeer nooit uw achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan leiden tot gevaarlijke bijwerkingen.

Hoe weet u of het medicijn werkt? Uw bloedsuiker moet in de buurt zijn van uw streefwaarden zoals bepaald door uw arts. Uw symptomen van diabetes moeten ook beter worden.

Belangrijke overwegingen bij het gebruik van dit geneesmiddel

Houd deze overwegingen in gedachten als uw arts u metformine orale tablet voorschrijft.

Algemeen

 • Dit medicijn moet met voedsel worden ingenomen.
 • De tabletten met verlengde afgifte mogen niet worden fijngemaakt of doorgesneden. De gewone orale tabletten mogen echter wel worden fijngemaakt of doorgesneden.

Opslag

 • Bewaar dit geneesmiddel bij een temperatuur tussen 68°F en 77°F (20°C en 25°C). Het kan kort bewaard worden bij temperaturen tussen 59°F en 86°F (15°C en 30°C).
 • Houd dit geneesmiddel uit de buurt van licht en hoge temperaturen.
 • Bewaar dit medicijn niet in vochtige of vochtige ruimtes, zoals badkamers.

Reizen

Als je reist met je medicijnen:

 • Draag uw medicijnen altijd bij u. Als u vliegt, stop ze dan nooit in een ingecheckte tas. Bewaar ze in uw handbagage.
 • Maak je geen zorgen over de röntgenmachines op de luchthaven. Ze kunnen je medicijnen niet beschadigen.
 • Misschien moet u het luchthavenpersoneel het etiket van de apotheek voor uw medicatie laten zien. Neem altijd de originele verpakking met het etiket van uw recept mee.
 • Leg dit medicijn niet in het handschoenenkastje van uw auto en laat het ook niet in de auto liggen. Doe dit zeker niet bij zeer warm of zeer koud weer.

Zelfbeheer

Uw arts kan u vragen uw bloedsuikerspiegel regelmatig thuis te testen. Als uw arts besluit dat u dit moet doen, heeft u het volgende nodig:

 • steriele alcoholdoekjes
 • prikapparaat en lancetten (naalden om bloeddruppels uit uw vinger te halen om uw bloedsuiker te testen)
 • bloedsuiker test strips
 • bloedglucose controle machine
 • naaldencontainer voor veilige verwijdering van lancetten

Vraag uw arts of apotheker hoe u uw bloedglucosemeter moet gebruiken.

Klinisch toezicht

Voor het begin van en tijdens uw behandeling met dit geneesmiddel, kan uw arts uw:

 • bloedsuikerspiegel
 • geglycosyleerd hemoglobinegehalte (A1C). Deze test meet de controle van uw bloedsuikerspiegel gedurende de laatste 2-3 maanden.
 • cholesterol
 • vitamine B12 niveaus
 • nierfunctie

Uw dieet

Wanneer dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met veranderingen in levensstijl, zoals een beter dieet, meer lichaamsbeweging en niet roken, kan het helpen uw bloedsuikerspiegel te verlagen. Volg het voedingsplan dat uw arts, geregistreerde diëtist of diabetesvoorlichter u aanbeveelt.

Verborgen kosten

Als uw arts besluit dat u uw bloedsuiker thuis moet testen, moet u het volgende aanschaffen:

 • steriele alcoholdoekjes
 • prikapparaat en lancetten (naalden om bloeddruppels uit uw vinger te halen om uw bloedsuiker te testen)
 • bloedsuiker test strips
 • bloedglucose controle machine
 • naaldencontainer voor veilige verwijdering van lancetten

Sommige van deze artikelen, zoals controleapparatuur en teststrips, worden mogelijk gedekt door de ziektekostenverzekering. Controleer uw individuele verzekering voor meer informatie.

Submit Review