Endogest Kopen Zonder Recept

 

s een onderdeel van de hormoonvervangingstherapie bij vrouwen die de menopauze (de wisseling van het leven) voorbij zijn en geen hysterectomie (operatie om de baarmoeder te verwijderen) hebben ondergaan. Hormoonvervangingstherapie omvat meestal oestrogeen, dat wordt gebruikt om de symptomen van de menopauze te behandelen en het risico op het ontwikkelen van bepaalde ziekten te verminderen. Oestrogeen kan echter ook een abnormale verdikking van de baarmoederslijmvlies veroorzaken en het risico op baarmoederkanker vergroten. Progesteron helpt deze verdikking te voorkomen en verlaagt het risico op baarmoederkanker. Progesteron wordt ook gebruikt om de menstruatie (menstruatie) op gang te brengen bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd die een normale menstruatie hebben gehad en daarna niet meer menstrueren. Progesteron behoort tot een klasse van geneesmiddelen die progestativa (vrouwelijke hormonen) worden genoemd. Het werkt als onderdeel van hormoonvervangingstherapie door de hoeveelheid oestrogeen in de baarmoeder te verminderen. Het werkt om de menstruatie op gang te brengen door het natuurlijke progesteron te vervangen dat sommige vrouwen missen.

Hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Progesteron wordt geleverd in de vorm van een capsule die u via de mond moet innemen. Het wordt meestal één keer per dag ’s avonds of voor het slapen gaan ingenomen. Waarschijnlijk neemt u progesteron volgens een roulerend schema, waarbij 10 tot 12 dagen waarop u progesteron inneemt, worden afgewisseld met 16 tot 18 dagen waarop u het medicijn niet inneemt. Uw arts zal u precies vertellen wanneer u progesteron moet innemen. Om u eraan te helpen herinneren progesteron in te nemen, kunt u het het beste ’s avonds rond dezelfde tijd innemen. Volg de aanwijzingen op het etiket van uw recept zorgvuldig op en vraag uw arts of apotheker om uitleg als u iets niet begrijpt. Neem progesteron precies in zoals voorgeschreven. Neem niet meer of minder in en neem het niet vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Blijf progesteron innemen zoals voorgeschreven, zelfs als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van progesteron zonder overleg met uw arts.

Andere toepassingen van dit geneesmiddel

Dit geneesmiddel kan ook voor andere doeleinden worden voorgeschreven; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

Welke speciale voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

Voordat je progesteron inneemt,

 • vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor progesteron, orale anticonceptiva (anticonceptiepillen), hormoonvervangingstherapie, andere geneesmiddelen of pinda’s.
 • Vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven geneesmiddelen, vitaminen en voedingssupplementen u gebruikt. Vermeld in ieder geval het volgende: amiodaron (Cordarone, Pacerone); antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), en ketoconazol (Nizoral); cimetidine (Tagamet); claritromycine (Biaxin); cyclosporine (Neoral, Samdimmune); danazol (Danocrine); delaviridine (Rescriptor); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); erytromycine (E.E.S, E-Mycin, Erythrocin); fluoxetine (Prozac, Sarafem); fluvoxamine (Luvox); HIV-proteaseremmers zoals indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir), en saquinavir (Fortovase); isoniazid (INH, Nydrazid); lansoprazol (Prevacid, Prevpac); metronidazol (Flagyl); nefazodon (Serzone); omeprazol (Prilosec); orale anticonceptiva (anticonceptiepillen); ticlopidine (Ticlid); troleandomycine (TAO); verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); en zafirlukast (Accolate). Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering van uw medicijnen wijzigt of u zorgvuldig controleert op bijwerkingen.
 • vertel uw arts welke kruidenpreparaten u gebruikt, vooral sint-janskruid.
 • Vertel het uw arts als u een onverklaarbare vaginale bloeding tussen de menstruaties heeft of ooit heeft gehad; een miskraam waarbij enig weefsel in de baarmoeder achterbleef; kanker van de borsten of de vrouwelijke organen; toevallen; migraine; astma; diabetes; depressie; bloedstolsels in de benen, longen, ogen, hersenen of waar dan ook in het lichaam; beroerte of ministroke; gezichtsproblemen; of lever-, nier-, hart-, of galblaasaandoeningen .
 • vertel het uw arts als u zwanger bent, de intentie heeft zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u progesteron gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
 • als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel de arts of tandarts dan dat u progesteron gebruikt.
 • moet u weten dat progesteron u duizelig of slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen machines totdat u weet hoe deze medicatie u beïnvloedt. Als progesteron u duizelig of slaperig maakt, neem dan uw dagelijkse dosis voor het slapen gaan in.
 • u moet weten dat progesteron duizeligheid, lichtheid in het hoofd en flauwvallen kan veroorzaken als u te snel opstaat vanuit een liggende positie. Dit komt vaker voor als u voor het eerst progesteron inneemt. Om dit probleem te voorkomen, kunt u het beste langzaam uit bed komen en uw voeten een paar minuten op de grond laten rusten voordat u opstaat.

Welke speciale dieetvoorschriften moet ik volgen?

Overleg met uw arts over het drinken van grapefruitsap tijdens het gebruik van deze medicatie.

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.

Welke bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Progesteron kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet overgaat:

 • hoofdpijn
 • pijn of gevoeligheid in de borst
 • maagklachten
 • braken
 • diarree
 • constipatie
 • vermoeidheid
 • spier-, gewrichts-, of botpijn
 • stemmingswisselingen
 • prikkelbaarheid
 • overmatig piekeren
 • loopneus
 • niezen
 • hoest
 • vaginale afscheiding
 • problemen met urineren

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. De volgende verschijnselen zijn ongewoon, maar als u een van deze verschijnselen ervaart, bel dan onmiddellijk uw arts:

 • borstknobbels
 • migrainehoofdpijn
 • ernstige duizeligheid of flauwvallen
 • trage of moeilijke spraak
 • zwakte of gevoelloosheid van een arm of been
 • gebrek aan coördinatie of verlies van evenwicht
 • kortademigheid
 • snelle hartslag
 • scherpe pijn op de borst
 • bloed ophoesten
 • zwelling of pijn in het been
 • verlies van zicht of wazig zicht
 • uitpuilende ogen
 • dubbel zicht
 • onverwacht vaginaal bloedverlies
 • handen schudden die je niet onder controle hebt
 • toevallen
 • maagpijn of zwelling
 • depressie
 • netelroos
 • huiduitslag
 • jeuk
 • moeilijkheden met ademhalen of slikken
 • zwelling van gezicht, keel, tong, lippen, ogen, handen, voeten, enkels of onderbenen
 • heesheid

Laboratoriumdieren die progesteron kregen, ontwikkelden tumoren. Het is niet bekend of progesteron het risico op tumoren bij mensen verhoogt. Praat met uw arts over de risico’s van het gebruik van deze medicatie.

Medicijnen zoals progesteron kunnen een abnormale bloedstolling veroorzaken. Hierdoor kan de bloedtoevoer naar de hersenen, het hart, de longen of de ogen worden afgesneden, wat ernstige problemen kan veroorzaken. Bel uw arts als u een van de hierboven genoemde symptomen als ernstige bijwerkingen ervaart. Praat met uw arts over de risico’s van het gebruik van deze medicatie.

Progesteron kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u tijdens het gebruik van dit geneesmiddel ongewone problemen krijgt.

Als u een ernstige bijwerking krijgt, kunt u of uw arts een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting programma van de Food and Drug Administration (FDA) online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) of per telefoon (1-800-332-1088).

Wat moet ik weten over het bewaren en weggooien van dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel in de verpakking, goed gesloten, en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het bij kamertemperatuur en uit de buurt van overmatige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Ongebruikte medicijnen moeten op een speciale manier worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen opeten. U mag deze medicijnen echter niet door het toilet spoelen. De beste manier om uw medicijnen in te leveren is via een inzamelingsprogramma. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw lokale vuilnis-/recyclingafdeling voor informatie over terugnameprogramma’s in uw omgeving. Zie de website van de FDA over het veilig weggooien van geneesmiddelen (http://goo.gl/c4Rm4p) voor meer informatie als u geen toegang hebt tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk alle medicatie buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel verpakkingen (zoals wekelijkse pillendoosjes en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kinderveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u veiligheidsdoppen altijd vergrendelen en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats leggen – een plaats die omhoog en weg is en buiten hun zicht en bereik ligt. http://www.upandaway.org

In geval van nood/overdosis

Bel in geval van overdosering de hulplijn voor vergiftigingbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op https://www.poisonhelp.org/help. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet meer wakker te krijgen is, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Welke andere informatie moet ik weten?

Hou je aan alle afspraken met je dokter.

Vertel uw arts en het laboratoriumpersoneel dat u progesteron gebruikt voordat u een laboratoriumonderzoek of biopsie (het wegnemen van weefsel voor onderzoek) ondergaat.

Laat niemand anders uw medicijnen innemen. Stel uw apotheker alle vragen die u hebt over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen die u op recept of zonder recept gebruikt, en van alle producten zoals vitaminen, mineralen of andere voedingssupplementen. Neem deze lijst mee bij elk bezoek aan een arts of bij opname in een ziekenhuis. Het is ook belangrijke informatie om bij u te hebben in geval van nood.

Merknamen

 • Prometrium

Submit Review