Effexor Kopen Zonder Recept

Wat is venlafaxine?

Wat is Effexor XR?

Effexor XR is een merknaam geneesmiddel op recept. Het is goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen met een van de volgende aandoeningen:

 • depressieve stoornis (MDD)
 • gegeneraliseerde angststoornis (GAD)
 • sociale angststoornis
 • paniekstoornis, met of zonder agorafobie (angst om op plaatsen te zijn waar je opgesloten of hulpeloos zou kunnen zijn)

Effexor XR bevat het geneesmiddel venlafaxine in de extended-release (XR) vorm. Een geneesmiddel in de vorm van een verlengde afgifte geeft het werkzame bestanddeel gedurende een langere periode langzaam vrij.

Effexor XR behoort tot een klasse van geneesmiddelen die serotonine-noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd.

Het wordt geleverd als een capsule die eenmaal daags via de mond wordt ingenomen.

Doeltreffendheid

Effexor XR is effectief gebleken bij de behandeling van MDD, GAD, sociale angststoornis en paniekstoornis. Voor meer informatie, zie de “Effexor XR toepassingen” sectie hieronder.

Effexor XR gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals Effexor XR goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Effexor XR kan ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Er is sprake van off-label gebruik wanneer een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaalde aandoening, wordt gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening.

Effexor XR voor depressieve stoornis

Effexor XR is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van depressieve stoornis (MDD) bij volwassenen. MDD is een aandoening waarvan gedacht wordt dat deze veroorzaakt wordt door een chemische onevenwichtigheid in je hersenen. Het kan ook verband houden met gebeurtenissen in het leven, zoals het verlies van uw baan of het verlies van een dierbare.

Symptomen van MDD kunnen zijn:

 • verlies van interesse in dingen die u vroeger leuk vond
 • verdrietig gevoel
 • moeite met denken of concentreren
 • slaapproblemen of meer willen slapen dan gewoonlijk
 • zich emotioneel verdoofd voelen

Uw arts kan MDD bij u vaststellen als u gedurende ten minste 2 weken bijna dagelijks last hebt van deze of andere verwante symptomen.

Doeltreffendheid bij MDD

Effexor XR is effectief gebleken bij de behandeling van MDD.

In klinische studies werd de effectiviteit gemeten met de Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D). De HAM-D-schaal meet hoe ernstig iemands depressie is. De schaal heeft een maximum van 52 punten. Scores van 17 tot 23 wijzen op een matige depressie. Scores van 24 en hoger wijzen op een ernstige depressie.

Een daling van de HAM-D-scores wijst op een verbetering van de depressiesymptomen.

In klinische studies namen mensen ofwel een placebo (een behandeling zonder actief geneesmiddel) ofwel Effexor XR. De doses Effexor XR varieerden van 75 mg tot 225 mg per dag.

 • Aan het einde van een 8 weken durend onderzoek waren de HAM-D-scores in de Effexor XR-groep met 4,45 punten meer gedaald (verbeterd) dan in de placebogroep.
 • Aan het einde van een 12 weken durend onderzoek waren de HAM-D-scores in de Effexor XR-groep met 6,40 punten meer gedaald (verbeterd) dan in de placebogroep.

Effexor XR voor gegeneraliseerde angststoornis

Effexor XR is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwassenen. GAD is een aandoening die wordt gekenmerkt door voortdurende angst of zorgen. De angst is niet gerelateerd aan een bepaalde gebeurtenis.

Symptomen van GAD kunnen zijn:

 • snelle hartslag
 • droge mond
 • misselijkheid
 • moeite met scherpstellen
 • spierspanning

Doeltreffendheid voor GAD

Effexor XR is effectief gebleken bij de behandeling van GAD. In klinische studies werd de effectiviteit van Effexor XR bij de behandeling van GAD gemeten met behulp van de Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). De HAM-A schaal meet hoe ernstig iemands GAD is.

De maximale score op de HAM-A schaal is 56. Een HAM-A score van 25 tot 30 wordt beschouwd als matige tot ernstige GAD. Een score boven de 30 wordt beschouwd als ernstige GAD. Een afname van de HAM-A-scores houdt verband met een verbetering van de symptomen van GAD.

In klinische studies namen mensen ofwel een placebo ofwel Effexor XR. De doses Effexor XR varieerden van 37,5 mg tot 225 mg per dag.

In twee klinische onderzoeken van 8 weken daalden (verbeterden) de HAM-A-scores tot 2,6 punten meer bij mensen die Effexor XR innamen in vergelijking met mensen die een placebo innamen. In deze twee onderzoeken namen mensen tussen 37,5 mg en 225 mg Effexor per dag in.

In twee klinische onderzoeken die elk 6 maanden duurden, daalden (verbeterden) de HAM-A-scores met 2,8 tot 5,5 punten meer bij mensen die Effexor innamen in vergelijking met mensen die een placebo innamen. In deze twee onderzoeken namen mensen tussen 37,5 mg en 225 mg Effexor per dag.

Effexor XR voor sociale angststoornis

Effexor XR is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van sociale angststoornis bij volwassenen. Sociale angststoornis is een vorm van angst die wordt ervaren tijdens interacties met andere mensen. Symptomen kunnen zijn: angst om door anderen te worden beoordeeld, zweten, trillerigheid, snelle hartslag en het vermijden van sociale situaties.

Effexor XR is effectief gebleken bij de behandeling van sociale angststoornis. De effectiviteit van Effexor XR bij de behandeling van deze aandoening werd gemeten met behulp van de Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS).

De LSAS is een schaal die meet hoe ernstig iemands angst voor sociale situaties is. Er is een maximumscore van 144 punten, waarbij hogere scores een ergere sociale angststoornis betekenen. Een afname van de LSAS-scores is gerelateerd aan een verbetering van de symptomen van sociale angststoornis.

Doeltreffendheid bij sociale angststoornis

In klinische studies namen mensen met sociale angststoornis ofwel Effexor XR ofwel een placebo. De studies duurden 3 en 6 maanden. De doses Effexor XR varieerden van 75 mg tot 225 mg eenmaal daags.

Aan het eind van de studies waren de LSAS-scores met 10,7 tot 16,9 punten meer gedaald (verbeterd) bij mensen die Effexor XR gebruikten dan bij degenen die een placebo innamen. Dit betekent dat Effexor XR hun symptomen effectiever onder controle hield dan een placebo.

Effexor XR voor paniekstoornis

Effexor XR is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van paniekstoornis bij volwassenen. Het is goedgekeurd voor de behandeling van paniekstoornis met of zonder agorafobie (angst om op plaatsen te zijn waar je opgesloten of hulpeloos zou kunnen zijn).

Paniekstoornis is een vorm van angst waarbij u herhaaldelijk en onverwacht last heeft van paniekaanvallen (gevoelens van zeer grote angst). Paniekaanvallen kunnen 5 tot 30 minuten duren.

Doeltreffendheid bij paniekstoornis

Effexor XR is effectief gebleken bij de behandeling van paniekstoornis met of zonder agorafobie. In klinische studies namen mensen met paniekstoornis gedurende 3 maanden ofwel Effexor XR ofwel een placebo. Het doseringsbereik van Effexor XR was 75 mg tot 225 mg eenmaal daags.

Uit deze onderzoeken bleek dat mensen die Effexor XR innamen ongeveer 2,2 tot 3 keer meer kans hadden om vrij te zijn van paniekaanvallen met volledige symptomen tijdens de behandeling, vergeleken met mensen die een placebo innamen. Een paniekaanval met volledige symptomen is een aanval waarbij alle gebruikelijke symptomen optreden, waaronder een snelle hartslag, rillerigheid, misselijkheid en angst om de controle te verliezen.

Effexor XR en kinderen

Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen jonger dan 18 jaar.

De FDA heeft de fabrikanten van Effexor XR zelfs verplicht om een waarschuwing in een kaderTrusted Source op te nemen in het etiket van het geneesmiddel. Een waarschuwing in een kader is de sterkste waarschuwing die door de FDA wordt vereist. Het wordt gebruikt om beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en patiënten te waarschuwen voor het risico op ernstige bijwerkingen van het geneesmiddel.

De begeleidende waarschuwing bij Effexor XR beschrijft een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedragingen bij jongeren die Effexor XR gebruiken. Het verhoogde risico wordt gezien bij kinderen jonger dan 18 jaar en bij volwassenen van 24 jaar en jonger. (Deze waarschuwing geldt voor alle antidepressiva, niet alleen voor Effexor XR).

Off-label toepassingen voor Effexor XR

Naast de hierboven vermelde toepassingen kan Effexor XR ook off-label worden gebruikt. Van off-label medicijngebruik is sprake wanneer een medicijn dat is goedgekeurd voor een bepaald gebruik, wordt gebruikt voor een ander gebruik dat niet is goedgekeurd.

Effexor XR voor OCD

Effexor XR is niet goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Effexor XR kan echter off-label voor deze aandoening worden gebruikt.

De American Psychiatric Association suggereert dat venlafaxine (het actieve middel in Effexor XR) een optie kan zijn voor mensen die andere antidepressiva niet effectief genoeg voor hen vonden.

Praat met uw arts als u geïnteresseerd bent in het gebruik van Effexor XR voor de behandeling van OCD.

Effexor XR voor migraine

Effexor XR is niet door de FDA goedgekeurd om migraine te voorkomen of te behandelen. Het mag echter off-label voor dit doel worden gebruikt.

De American Academy of Family Physicians beveelt venlafaxine (het actieve middel in Effexor XR) aan als een tweede-keusoptie voor het voorkomen van migrainehoofdpijn.

Behandelingsrichtlijnen van de American Academy of Neurology stellen dat venlafaxine waarschijnlijk effectief is voor het voorkomen van migrainehoofdpijn en moet worden overwogen als een behandelingsoptie.

Praat met uw arts als u Effexor XR wilt gaan gebruiken tegen migraine.

Effexor XR tegen pijn

Effexor XR is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van pijn, maar het kan off-label voor dit doel worden gebruikt.

Uit een evaluatie van 13 klinische studies is gebleken dat venlafaxine (het werkzame bestanddeel van Effexor XR) nuttig kan zijn voor de behandeling van neuropathische pijn (pijn veroorzaakt door zenuwbeschadiging) bij mensen die andere aanbevolen behandelingen niet kunnen krijgen.

Overleg met uw arts als u Effexor XR wilt gebruiken voor de behandeling van pijn.

Effexor XR voor menopauzale symptomen en opvliegers

Effexor XR is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van menopauzesymptomen en opvliegers. Het mag echter off-label voor dit doel worden gebruikt.

Behandelingsrichtlijnen van de Endocrine Society bevelen het gebruik aan van antidepressiva zoals venlafaxine (het actieve geneesmiddel in Effexor XR) om vasomotorische symptomen (opvliegers, nachtelijk zweten, en blozen) te behandelen. Venlafaxine wordt aanbevolen als een behandelingsoptie voor mensen die geen hormoontherapie kunnen of willen nemen.

De American Academy of Family Physicians stelt ook dat venlafaxine een effectieve optie is voor vrouwen met menopauzale symptomen die geen hormoontherapie kunnen nemen of willen nemen.

Effexor XR voor posttraumatische stressstoornis

Effexor XR is niet door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Het mag echter off-label voor dit doel worden gebruikt.

Het Department of Veterans Affairs beveelt venlafaxine (het actieve geneesmiddel in Effexor XR) aan als een eerste-keus behandelingsoptie voor mensen met PTSS. Venlafaxine wordt aanbevolen voor mensen met PTSS die ervoor kiezen geen psychotherapie te zoeken of die geen toegang hebben tot psychotherapie.

Behandelingsrichtlijnen van de American Psychological Association vermelden ook venlafaxine als een behandelingsoptie voor mensen met PTSS.

Effexor XR generiek

Effexor XR is beschikbaar als merknaam en als generiek geneesmiddel. De generieke vorm is een venlafaxine capsule met verlengde afgifte.

Effexor XR bevat het werkzame bestanddeel venlafaxine.

Effexor XR bijwerkingen

Effexor XR kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Effexor XR. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Effexor XR kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Association (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij hebben goedgekeurd. Als u een bijwerking die u met Effexor XR heeft gehad aan de FDA wilt melden, kunt u dit doen via MedWatch.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Effexor XR kunnen zijn:

 • droge mond
 • slaperigheid
 • slechte eetlust
 • erectiestoornis
 • abnormale ejaculatie
 • verlies van libido (geslachtsdrift) bij mannen en vrouwen
 • zwakte
 • duizeligheid

Andere vaak voorkomende bijwerkingen, die hieronder in “Details van de bijwerkingen” nader worden toegelicht, zijn onder meer:

 • misselijkheid
 • constipatie
 • zweten
 • slapeloosheid (problemen met slapen)

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Effexor XR komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen het volgende omvatten:

 • Aanvallen.
 • Serotoninesyndroom (hoge niveaus van serotonine, een chemische stof in uw hersenen). Symptomen kunnen zijn:
  • angst
  • bibberigheid
  • koorts
  • diarree
  • snelle hartslag
  • toevallen
 • Hoge bloeddruk. Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • kortademigheid
 • Abnormale bloeding. Symptomen kunnen zijn:
  • gemakkelijk en vaak blauwe plekken krijgen
  • neusbloedingen
  • bloed ophoesten
  • braaksel produceert dat lijkt op koffiedik
  • bloed in uw ontlasting
  • zwarte of teerachtige ontlasting
 • Hyponatriëmie (laag natriumgehalte). Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • moeite met scherpstellen
  • zwakte
  • zich wankel voelen
  • flauwvallen
  • toevallen
 • Longziekte en longontsteking. Symptomen kunnen zijn:
  • kortademigheid
  • hoest
  • pijn in je borst
  • koorts
 • Ontwenningsverschijnselen (als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel). Zie de rubriek “Afkicken van Effexor XR” voor meer informatie.
 • Suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jonge volwassenen.* Zie “Details over bijwerkingen” hieronder voor meer informatie.

* Effexor XR heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Risico op suïcidale gedachten en gedrag bij jongeren” aan het begin van dit artikel.

Details bijwerkingen

U vraagt zich misschien af hoe vaak bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel voorkomen. Hier vindt u meer informatie over enkele bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie vertonen na inname van Effexor XR. Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte en roodheid in uw huid)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een ernstige allergische reactie op Effexor XR heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Gewichtstoename of gewichtsverlies

Gewichtstoename en gewichtsverlies zijn voorgekomen in klinische studies van Effexor XR. Het is echter niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen.

Praat met uw arts als u bezorgd bent over gewichtstoename of -afname tijdens het gebruik van Effexor XR.

Misselijkheid

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking van Effexor XR. Om te weten te komen hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel.

Als u misselijk bent terwijl u Effexor XR gebruikt, overleg dan met uw arts of apotheker over manieren om deze bijwerking tot een minimum te beperken.

Slapeloosheid

Insomnia (slapeloosheid) is een vaak voorkomende bijwerking van Effexor XR. Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten te komen hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische onderzoeken.

Als u moeite heeft met slapen terwijl u Effexor XR gebruikt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u manieren aanraden om deze bijwerking te verminderen.

Suïcidale gedachten en gedragingen bij jongeren

Er is een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag bij jongeren (tot 24 jaar) die antidepressiva gebruiken, waaronder Effexor XR. Dit verhoogde risico wordt gezien bij jongeren met een depressieve stoornis of andere psychiatrische aandoeningen. Effexor XR heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking.

Jongeren die starten met Effexor XR moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden voor verergering van depressie, ongewoon gedrag en suïcidale gedachten en gedrag.

Let op: Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen (jonger dan 18 jaar).

Zelfmoordpreventie

 • Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:
 • Bel 911 of het lokale noodnummer.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Verwijder alle wapens, medicijnen, of andere potentieel schadelijke objecten.
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventietelefoon u helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 1-800-273-8255.

Bijwerkingen bij kinderen

Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen (jonger dan 18 jaar).

Effexor XR kan een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen veroorzaken (zie “Bijwerkingen van Effexor XR” hierboven). Er zijn ook andere bijwerkingen waarover kinderen zich zorgen maken als ze dit geneesmiddel gebruiken.

Gewichtsverlies bij kinderen

In klinische studies die 8 tot 16 weken duurden, hadden veel kinderen die Effexor XR innamen een gebrek aan eetlust. Dit kan hebben bijgedragen aan het gewichtsverlies dat bij de kinderen in het onderzoek werd waargenomen.

Langere studies die tot 6 maanden duurden, toonden aan dat kinderen die Effexor XR gebruikten niet zoveel gewichtstoenamen als andere kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit was vooral het geval bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Vertraagde groei bij kinderen

In klinische studies groeiden kinderen die Effexor XR gebruikten langzamer in lengte dan kinderen in hun leeftijdsgroep. Dit verschil in groei was dramatischer bij kinderen jonger dan 12 jaar dan bij kinderen van 12 jaar en ouder.

Effexor XR kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Effexor XR. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Effexor XR kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Association (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij hebben goedgekeurd. Als u een bijwerking die u met Effexor XR heeft gehad aan de FDA wilt melden, kunt u dit doen via MedWatch.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Effexor XR kunnen zijn:

 • droge mond
 • slaperigheid
 • slechte eetlust
 • erectiestoornis
 • abnormale ejaculatie
 • verlies van libido (geslachtsdrift) bij mannen en vrouwen
 • zwakte
 • duizeligheid

Andere vaak voorkomende bijwerkingen, die hieronder in “Details van de bijwerkingen” nader worden toegelicht, zijn onder meer:

 • misselijkheid
 • constipatie
 • zweten
 • slapeloosheid (problemen met slapen)

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Effexor XR komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen het volgende omvatten:

 • Aanvallen.
 • Serotoninesyndroom (hoge niveaus van serotonine, een chemische stof in uw hersenen). Symptomen kunnen zijn:
  • angst
  • bibberigheid
  • koorts
  • diarree
  • snelle hartslag
  • toevallen
 • Hoge bloeddruk. Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • kortademigheid
 • Abnormale bloeding. Symptomen kunnen zijn:
  • gemakkelijk en vaak blauwe plekken krijgen
  • neusbloedingen
  • bloed ophoesten
  • braaksel produceert dat lijkt op koffiedik
  • bloed in uw ontlasting
  • zwarte of teerachtige ontlasting
 • Hyponatriëmie (laag natriumgehalte). Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • moeite met scherpstellen
  • zwakte
  • zich wankel voelen
  • flauwvallen
  • toevallen
 • Longziekte en longontsteking. Symptomen kunnen zijn:
  • kortademigheid
  • hoest
  • pijn in je borst
  • koorts
 • Ontwenningsverschijnselen (als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel). Zie de rubriek “Afkicken van Effexor XR” voor meer informatie.
 • Suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jonge volwassenen.* Zie “Details over bijwerkingen” hieronder voor meer informatie.

* Effexor XR heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Risico op suïcidale gedachten en gedrag bij jongeren” aan het begin van dit artikel.

Details bijwerkingen

U vraagt zich misschien af hoe vaak bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel voorkomen. Hier vindt u meer informatie over enkele bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie vertonen na inname van Effexor XR. Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte en roodheid in uw huid)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een ernstige allergische reactie op Effexor XR heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Gewichtstoename of gewichtsverlies

Gewichtstoename en gewichtsverlies zijn voorgekomen in klinische studies van Effexor XR. Het is echter niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen.

Praat met uw arts als u bezorgd bent over gewichtstoename of -afname tijdens het gebruik van Effexor XR.

Misselijkheid

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking van Effexor XR. Om te weten te komen hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel.

Als u misselijk bent terwijl u Effexor XR gebruikt, overleg dan met uw arts of apotheker over manieren om deze bijwerking tot een minimum te beperken.

Slapeloosheid

Insomnia (slapeloosheid) is een vaak voorkomende bijwerking van Effexor XR. Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten te komen hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische onderzoeken.

Als u moeite heeft met slapen terwijl u Effexor XR gebruikt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u manieren aanraden om deze bijwerking te verminderen.

Suïcidale gedachten en gedragingen bij jongeren

Er bestaat een verhoogd risico op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag bij jongeren (tot 24 jaar) die antidepressiva gebruiken, waaronder Effexor XR. Dit verhoogde risico wordt gezien bij jongeren met een depressieve stoornis of andere psychiatrische aandoeningen. Effexor XR heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking.

Jongeren die starten met Effexor XR moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden voor verergering van depressie, ongewoon gedrag en suïcidale gedachten en gedrag.

Let op: Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen (jonger dan 18 jaar).

Zelfmoordpreventie

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventietelefoon helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Bijwerkingen bij kinderen

Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen (jonger dan 18 jaar).

Effexor XR kan een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen veroorzaken (zie “Bijwerkingen van Effexor XR” hierboven). Er zijn ook andere bijwerkingen waarover kinderen zich zorgen maken als ze dit geneesmiddel gebruiken.

Gewichtsverlies bij kinderen

In klinische studies die 8 tot 16 weken duurden, hadden veel kinderen die Effexor XR innamen een gebrek aan eetlust. Dit kan hebben bijgedragen aan het gewichtsverlies dat bij de kinderen in het onderzoek werd waargenomen.

Langere studies die tot 6 maanden duurden, toonden aan dat kinderen die Effexor XR gebruikten niet zoveel gewichtstoenamen als andere kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Dit was vooral het geval bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Vertraagde groei bij kinderen

In klinische studies groeiden kinderen die Effexor XR gebruikten langzamer in lengte dan kinderen in hun leeftijdsgroep. Dit verschil in groei was dramatischer bij kinderen jonger dan 12 jaar dan bij kinderen van 12 jaar en ouder.

Effexor XR dosering

De dosering Effexor XR die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Effexor XR gebruikt
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosering in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die goed voor u is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Drugsvormen en -sterktes

Effexor XR bevat het geneesmiddel venlafaxine in zijn verlengde afgifte (XR) vorm.

Effexor XR wordt geleverd als een capsule die via de mond wordt ingenomen. Je neemt het in met voedsel.

Het bestaat in drie sterkten: 37,5 mg, 75 mg en 150 mg.

Dosering voor depressieve stoornis

De gebruikelijke startdosering van Effexor XR voor depressieve stoornis (MDD) is 75 mg eenmaal daags. De maximale dosering voor MDD is 225 mg eenmaal daags.

Dagelijkse doseringen van 300 mg of hoger kunnen echter nodig zijn om MDD bij sommige mensen te behandelen. Dit zou worden beschouwd als een off-label (niet-goedgekeurd) gebruik.

Dosering voor gegeneraliseerde angststoornis

De gebruikelijke startdosering van Effexor XR voor gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is 75 mg eenmaal daags. De maximale dosering van Effexor XR voor GAD is 225 mg eenmaal daags.

Dosering voor sociale angststoornis

De standaard dosering van Effexor XR voor sociale angststoornis is 75 mg eenmaal daags.

Dosering voor paniekstoornis

De gebruikelijke startdosering van Effexor XR voor paniekstoornis is 37,5 mg eenmaal daags. Na 7 dagen kan de dosering indien nodig worden verhoogd. De maximale dosering voor paniekstoornis is 225 mg eenmaal daags.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis Effexor XR overslaat, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw volgende dosis op het normale tijdstip. Neem nooit twee doses tegelijk. Dit verhoogt het risico op ernstige bijwerkingen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een herinnering instellen op uw telefoon. Een medicatietimer kan ook nuttig zijn.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Effexor XR is bedoeld als een langdurige behandeling. Als u en uw arts bepalen dat Effexor XR veilig en effectief voor u is, zult u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

Effexor XR ontwenning

Abrupt stoppen met de behandeling met Effexor XR kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Deze symptomen kunnen zijn:

 • angst
 • zich opgewonden voelen
 • verwarring
 • griepachtige symptomen
 • slapeloosheid (problemen met slapen)
 • bibberigheid
 • diarree
 • misselijkheid
 • braken

Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, dient uw dosering Effexor XR over een periode van enkele weken geleidelijk te worden verlaagd. Zie “Veelgestelde vragen over Effexor XR” voor meer informatie over hoe u veilig kunt stoppen met het innemen van Effexor XR.

Effexor XR en alcohol

U dient geen alcohol te drinken tijdens het gebruik van Effexor XR. De reden hiervoor is dat zowel Effexor XR als alcohol slaperigheid en concentratieproblemen kunnen veroorzaken als ze afzonderlijk worden ingenomen. Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Effexor XR kan deze bijwerkingen verergeren.

Alternatieven voor Effexor XR

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt zijn voor u dan andere. Als u geïnteresseerd bent in een alternatief voor Effexor XR, praat dan met uw arts. Hij/zij kan je vertellen over andere medicijnen die goed voor je kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Er is sprake van off-label gebruik wanneer een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaalde aandoening, wordt gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening.

Alternatieven voor depressieve stoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om depressieve stoornissen te behandelen, zijn:

 • citalopram (Celexa)
 • escitalopram (Lexapro)
 • sertraline (Zoloft)
 • fluoxetine (Prozac)
 • bupropion (Wellbutrin SR, Aplenzin)
 • desvenlafaxine (Pristiq)
 • duloxetine (Cymbalta)
 • mirtazapine (Remeron)
 • amitriptyline
 • desipramine (Norpramin)
 • nortriptyline (Pamelor)

Alternatieven voor gegeneraliseerde angststoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om gegeneraliseerde angststoornis te behandelen, zijn:

 • duloxetine (Cymbalta)
 • fluoxetine (Prozac)
 • paroxetine (Paxil)
 • sertraline (Zoloft)
 • escitalopram (Lexapro)
 • buspirone
 • hydroxyzine (Vistaril)
 • amitriptyline
 • quetiapine (Seroquel)
 • imipramine (Tofranil)
 • pregabaline (Lyrica)

Alternatieven voor sociale angststoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om sociale angststoornis te behandelen zijn:

 • sertraline (Zoloft)
 • escitalopram (Lexapro)
 • paroxetine (Paxil)
 • fluvoxamine (Luvox)
 • clonazepam (Klonopin)
 • pregabaline (Lyrica)

Alternatieven voor paniekstoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om paniekstoornis te behandelen zijn:

 • citalopram (Celexa)
 • escitalopram (Lexapro)
 • sertraline (Zoloft)
 • fluoxetine (Prozac)
 • fluvoxamine (Luvox)
 • desipramine (Norpramin)
 • nortriptyline (Pamelor)
 • duloxetine (Cymbalta)
 • alprazolam (Xanax)
 • clonazepam (Klonopin)
 • lorazepam (Ativan)

Effexor XR interacties

Effexor XR kan een wisselwerking hebben met verschillende andere geneesmiddelen en verkeerde resultaten veroorzaken bij bepaalde laboratoriumonderzoeken. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen versterken of ernstiger maken.

Effexor XR en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Effexor XR. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Effexor XR.

Praat met uw arts en apotheker voordat u Effexor XR inneemt. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen die niet samen met Effexor XR mogen worden gebruikt

Geneesmiddelen die niet gebruikt mogen worden terwijl u Effexor XR gebruikt zijn onder andere:

 • MAO-remmers. U mag Effexor XR niet innemen met een type antidepressivum dat een monoamine oxidase remmer (MAO-remmer) wordt genoemd. Als Effexor XR samen met een MAO-remmer wordt ingenomen, is het risico op het serotoninesyndroom zeer hoog (zie “Over het serotoninesyndroom” hieronder). Voorbeelden van MAO-remmers zijn:
  • selegiline (Emsam, Zelapar)
  • fenelzine (Nardil)
  • tranylcypromine (Parnate)
  • isocarboxazid (Marplan)
 • Zyvox (linezolid). U mag Effexor XR niet gebruiken als u een antibioticum genaamd Zyvox gebruikt. Het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan het risico op serotoninesyndroom verhogen (zie “Over serotoninesyndroom” hieronder).

Geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Effexor XR

Inname van Effexor XR met de volgende geneesmiddelen kan een wisselwerking veroorzaken:

 • Adderall XR. Inname van Effexor XR in combinatie met Adderall XR (amfetaminezouten) of andere stimulerende medicatie kan uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen. In het bijzonder verhoogt het uw risico op serotoninesyndroom (zie “Over serotoninesyndroom” hieronder).
 • Bepaalde antidepressiva. Het gebruik van Effexor XR in combinatie met bepaalde antidepressiva kan uw risico op ernstige bijwerkingen verhogen, waaronder het serotoninesyndroom (zie “Over het serotoninesyndroom” hieronder). Voorbeelden van antidepressiva die uw risico op het serotoninesyndroom kunnen verhogen als ze samen met Effexor XR worden ingenomen zijn:
  • sertraline (Zoloft)
  • paroxetine (Paxil)
  • citalopram (Celexa)
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • desvenlafaxine (Pristiq)
  • duloxetine (Cymbalta)
  • levomilnacipran (Fetzima)
 • Bepaalde medicijnen tegen migraine. Het gebruik van Effexor XR in combinatie met bepaalde medicijnen tegen migraine, triptanen genaamd, kan het risico op ernstige bijwerkingen verhogen. In het bijzonder verhoogt het uw risico op serotoninesyndroom (zie “Over serotoninesyndroom” hieronder). Voorbeelden van triptanen zijn:
  • sumatriptan (Imitrex, Onzetra Xsail, Tosymra, Zembrace Symtouch)
  • naratriptan (Amerge)
  • almotriptan (Axert)
  • frovatriptan (Frova)
  • eletriptan (Relpax)
  • rizatriptan (Maxalt, Maxalt-MLT)
  • zolmitriptran (Zomig, Zomig-ZMT)
 • Bepaalde voorgeschreven pijnstillers. Inname van Effexor XR in combinatie met bepaalde voorgeschreven pijnstillers verhoogt uw risico op het serotoninesyndroom (zie “Over het serotoninesyndroom” hieronder). Deze geneesmiddelen zijn:
  • tramadol (Conzip, Ultram)
  • fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Subsys)
 • Bepaalde pijnstillers zonder recept. Het gebruik van Effexor XR in combinatie met bepaalde vrij verkrijgbare pijnstillers kan het risico op ernstige bloedingen verhogen, met name bloedingen in uw maag. Voorbeelden van deze pijnstillers zijn:
  • aspirine
  • ibuprofen
  • naproxen
 • Warfarine of andere anticoagulantia. Het gebruik van Effexor XR in combinatie met warfarine (Coumadin, Jantoven) of andere anticoagulantia (bloedverdunners) kan het risico op ernstige bloedingen verhogen. Voorbeelden van andere anticoagulantia zijn:
  • rivaroxaban (Xarelto)
  • dabigatran (Pradaxa)
  • apixaban (Eliquis)
  • enoxaparine (Lovenox)
  • heparine

Over het serotonine syndroom

Het serotoninesyndroom is een ernstige reactie die optreedt wanneer te veel serotonine (een chemische stof die door zenuwcellen wordt aangemaakt) zich in uw lichaam ophoopt. Symptomen van het serotoninesyndroom kunnen zijn: angst, rillerigheid, koorts, diarree, snelle hartslag en toevallen.

Als u symptomen van het serotoninesyndroom ervaart, vertel dit dan meteen aan uw arts. Hij of zij kan u aanraden de behandeling met medicijnen die het serotoninesyndroom kunnen veroorzaken te stoppen totdat uw symptomen zijn behandeld.

Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Effexor XR en kruiden en supplementen

Hieronder vindt u een lijst van kruiden en supplementen die een wisselwerking kunnen hebben met Effexor XR.

 • John’s wort. Sint-janskruid is een kruidensupplement dat vaak wordt gebruikt om de stemming te verbeteren. Het gebruik van Effexor XR in combinatie met sint-janskruid kan het risico op serotoninesyndroom verhogen (zie hieronder).
 • Tryptofaan. Tryptofaan (ook wel 5-HTP genoemd) is een supplement dat wordt gebruikt om de stemming en de slaapkwaliteit te verbeteren. Inname van Effexor XR met tryptofaan kan uw risico op serotoninesyndroom verhogen (zie hieronder).

Over het serotonine syndroom

Het serotoninesyndroom is een ernstige reactie die optreedt wanneer te veel serotonine (een chemische stof die door zenuwcellen wordt aangemaakt) zich in uw lichaam ophoopt. Symptomen van het serotoninesyndroom kunnen zijn: angst, rillerigheid, koorts, diarree, snelle hartslag en toevallen.

Als u symptomen van het serotoninesyndroom ervaart, vertel dit dan meteen aan uw arts. Hij of zij kan u aanraden de behandeling met een supplement dat het serotoninesyndroom kan veroorzaken te stoppen totdat uw symptomen zijn behandeld.

Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Effexor XR en labtesten

Effexor XR kan vals-positieve resultaten veroorzaken bij bepaalde drugstests, zoals tests op fencyclidine (PCP) of amfetamine/methamfetamine. Dit betekent dat je drugstest een positief resultaat voor PCP of amfetaminen kan laten zien, ook al heb je geen van deze drugs gebruikt.

In geval van een vals-positief resultaat kan echter een tweede test worden gedaan om het gebruik van PCP en amfetaminen uit te sluiten.

Fout-positieve resultaten kunnen nog enkele dagen na uw laatste dosis Effexor XR optreden. Als u Effexor XR gebruikt en een drugstest moet ondergaan, zorg er dan voor dat u de testbeheerder informeert over alle medicijnen die u gebruikt. Zij zullen deze informatie gebruiken bij het interpreteren van je testresultaten.

Veel gestelde vragen over Effexor XR

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Effexor XR.

Is de directe-afleveringsvorm van Effexor beschikbaar?

Nee, de directe-afgiftevorm van merknaam Effexor is niet langer op de markt. (Een geneesmiddel met directe afgifte laat het geneesmiddel in je lichaam vrijkomen zodra je lichaam het heeft opgenomen). Er is echter wel een generieke vorm van venlafaxine met directe afgifte beschikbaar (het werkzame bestanddeel van Effexor XR).

Als u een vorm van venlafaxine met directe afgifte wilt nemen, overleg dan met uw arts.

Is Effexor XR een stimulerend middel?

Nee, Effexor XR is geen stimulerend middel. (Stimulerende middelen versnellen de activiteit in de systemen van je lichaam, waaronder je hersenen, om je alerter te maken). Het heeft echter wel verschillende bijwerkingen waardoor het voor sommige mensen op een stimulerend middel kan lijken.

Sommige mensen hebben bijvoorbeeld last van slapeloosheid (slaapproblemen), hoofdpijn, verhoogde bloeddruk en verminderde eetlust tijdens het gebruik van Effexor XR. (Zie het gedeelte “Bijwerkingen van Effexor XR” hierboven voor meer informatie).

Als u zich afvraagt of Effexor XR bij u stimulerende bijwerkingen veroorzaakt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u manieren aanraden om deze bijwerkingen te verlichten.

Als ik stop met het innemen van Effexor XR, moet ik dan geleidelijk stoppen met het medicijn?

Waarschijnlijk. Een taper, of geleidelijke vermindering van uw dosis, wordt aanbevolen wanneer u stopt met Effexor XR. Dit is omdat het plotseling stoppen met Effexor XR bijwerkingen kan veroorzaken. Enkele van deze bijwerkingen zijn geagiteerd gevoel, gebrek aan energie, griepachtige verschijnselen, slaapproblemen, en andere.

Als u en uw arts besluiten dat stoppen met Effexor XR goed voor u is, zullen zij waarschijnlijk een geleidelijke afname van 75 mg per week aanraden.

Als je bijvoorbeeld 150 mg Effexor XR per dag gebruikt, dan kan je arts je aanraden om je dosering te verlagen naar 75 mg per dag gedurende ten minste een week. Na die week kan hij of zij je aanraden om te stoppen met het innemen van Effexor XR. De taper zal echter voor iedereen anders zijn.

Als u wilt stoppen met het innemen van Effexor XR, praat dan met uw arts. Hij/zij kan met u bespreken wat de veiligste manier is om dit te doen. Stop niet met het innemen van Effexor XR tenzij uw arts u dit aanraadt.

Kan ik op Effexor XR overstappen als ik een kortwerkende vorm van venlafaxine gebruik?

Het is mogelijk dat u van een kortwerkende vorm van venlafaxine overschakelt op Effexor XR als uw arts u dat aanbeveelt. (Een kortwerkende vorm van een geneesmiddel geeft het werkzame bestanddeel snel af voor een snellere werking. Een vorm van een geneesmiddel met verlengde afgifte, zoals het geneesmiddel in Effexor XR, wordt langzaam afgegeven voor een langduriger effect).

De kortwerkende vorm van venlafaxine wordt geleverd als een tablet. Als uw arts u adviseert om over te schakelen op Effexor XR, kan hij of zij u een andere dosering aanraden dan u voorheen gebruikte van de kortwerkende vorm van venlafaxine. Schakel niet over op de kortwerkende vorm zonder advies van uw arts.

Effexor XR en zwangerschap

Het is niet bekend of het veilig is voor zwangere vrouwen om Effexor XR te gebruiken. Er is geen onderzoek gedaan bij mensen om de veiligheid tijdens de zwangerschap te testen. Dierstudies hebben wel schade aan de foetus aangetoond wanneer de moeder Effexor XR kreeg. Dierstudies voorspellen echter niet altijd wat er bij mensen zal gebeuren.

Er zijn complicaties gemeld bij pasgeborenen die geboren zijn uit moeders die Effexor XR gebruikten. Deze symptomen werden het meest gezien bij pasgeborenen die tijdens het derde trimester (de laatste paar maanden voor de geboorte) aan Effexor XR waren blootgesteld. De complicaties worden over het algemeen beschouwd als ontwenningsverschijnselen omdat de baby na de geboorte geen Effexor XR meer krijgt.

Complicaties en ontwenningsverschijnselen waren onder meer de noodzaak van sondevoeding of ademhalingsondersteuning, en een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Andere problemen waren voortdurend huilen, slechte voeding, gespannen of trillende spieren en overgeven.

Deze complicaties en symptomen kunnen door gezondheidswerkers worden behandeld. Ze verdwijnen meestal binnen een paar dagen of weken.

Praat met uw arts als u zwanger bent of overweegt zwanger te worden en een antidepressivum wilt gaan gebruiken. Hij/zij kan de veiligste opties met u bespreken.

Effexor XR en geboortebeperking

Het is niet bekend of Effexor XR veilig is om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger zou kunnen worden, bespreek dan met uw arts welke anticonceptie u nodig heeft tijdens het gebruik van Effexor XR.

Effexor XR en borstvoeding

Effexor XR gaat over in de moedermelk. Dit kan bijwerkingen veroorzaken bij kinderen die borstvoeding geven, waaronder ongewone slaperigheid en problemen met het aankomen in gewicht.

Als u overweegt Effexor XR te gebruiken terwijl u borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts over de risico’s en voordelen.

Hoe Effexor XR werkt

Effexor XR bevat de werkzame stof venlafaxine. Het is de extended-release vorm van het geneesmiddel. (Een vorm van een geneesmiddel met verlengde afgifte laat het actieve bestanddeel langzaam en over een langere periode vrijkomen).

Effexor XR behoort tot een klasse van geneesmiddelen die serotonine-noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd. Geneesmiddelen in de SNRI-klasse behandelen depressie en andere verwante aandoeningen door de activiteit van serotonine en noradrenaline te beïnvloeden. Dit zijn twee neurotransmitters (chemische boodschappers) die een rol spelen bij het reguleren van uw stemming.

Een onevenwicht in het serotonine- en noradrenalinegehalte kan leiden tot aandoeningen als depressie, angst en paniekstoornissen.

Effexor XR en andere SNRI’s zorgen ervoor dat serotonine en noradrenaline niet opnieuw worden opgenomen in de cellen van het zenuwstelsel in de hersenen. Hierdoor kunnen de twee neurotransmitters langer actief blijven, wat helpt de communicatie tussen zenuwstelselcellen in uw hersenen in balans te houden.

Herstel van de balans tussen serotonine en noradrenaline zou de symptomen van depressie, angst en paniekstoornis kunnen verbeteren.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Het kan enkele weken duren voordat u verbetering ziet in uw symptomen. Dit komt omdat het tijd kost voordat de neurotransmitter niveaus in uw hersenen stabiel zijn. Bespreek met uw arts hoe lang u moet wachten om te weten of Effexor XR voor u werkt of niet.

Effexor XR kosten

Zoals met alle medicijnen, kunnen de kosten van Effexor XR variëren.

De prijs die u betaalt, hangt af van uw verzekering, uw woonplaats en de apotheek die u gebruikt.

Het kan zijn dat uw verzekeringsmaatschappij eist dat u vooraf toestemming moet hebben voordat zij dekking voor Effexor XR goedkeuren. Dit betekent dat uw arts een verzoek naar uw verzekeringsmaatschappij moet sturen met het verzoek om het geneesmiddel te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal het verzoek beoordelen en u en uw arts laten weten of uw plan Effexor XR zal vergoeden.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming voor Effexor XR nodig heeft, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Als u financiële steun nodig heeft om voor Effexor XR te betalen, of als u hulp nodig heeft bij het begrijpen van uw verzekeringsdekking, is er hulp beschikbaar.

Pfizer, Inc., de fabrikant van Effexor XR, biedt een spaarprogramma aan, dat kan helpen de kosten van Effexor XR te verlagen. Voor meer informatie en om uit te vinden of u in aanmerking komt voor ondersteuning, belt u 855-436-4357 of bezoekt u de website van het programma.

Hoe moet ik Effexor XR innemen?

U dient Effexor XR in te nemen volgens de instructies van uw arts of zorgverlener.

Wanneer in te nemen?

Effexor XR wordt eenmaal daags ingenomen. U kunt het ’s ochtends of ’s avonds innemen, maar probeer het elke dag op hetzelfde tijdstip te doen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een herinnering instellen op uw telefoon. Een medicatietimer kan ook nuttig zijn.

Inname van Effexor XR met voedsel

Effexor XR moet met voedsel worden ingenomen.

Kan Effexor XR worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Nee, Effexor XR mag niet worden fijngemaakt, gesplitst, of gekauwd.

Als u echter moeite heeft met het doorslikken van Effexor XR capsules, kunt u de capsule openen en de inhoud over appelmoes strooien. U kunt het door elkaar mengen of de inhoud erop laten zitten. Zorg ervoor dat u de gehele inhoud van de capsule leegdrinkt.

Slik de appelmoes met Effexor XR inhoud door zonder te kauwen. Drink een vol glas water nadat u de appelmoes heeft doorgeslikt. Dit zal er voor zorgen dat u uw volledige dosis Effexor XR binnenkrijgt.

Effexor XR voorzorgsmaatregelen

Dit medicijn komt met verschillende waarschuwingen.

FDA waarschuwing: Verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag bij jongeren

Dit geneesmiddel heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Effexor XR is in verband gebracht met een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jongvolwassenen van 24 jaar en jonger. Dit verhoogde risico is gevonden voor alle antidepressiva, niet alleen voor Effexor XR.

Verzorgers van jongeren die Effexor XR gebruiken, moeten goed letten op tekenen van verergering van depressie en suïcidale gedachten en gedrag. Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen.

Andere voorzorgsmaatregelen

Voordat u Effexor XR inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheidstoestand praten. Effexor XR is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen heeft of andere factoren die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Bipolaire stoornis of manie. Effexor XR dient niet te worden gebruikt voor de behandeling van bipolaire stoornis, waaronder manische episoden, omdat het deze aandoeningen kan verergeren. Voordat u met Effexor XR begint, zal uw arts u screenen op het risico op een bipolaire stoornis. Als u een familiegeschiedenis van bipolaire stoornis heeft of niet zeker weet of u een bipolaire stoornis heeft, praat dan met uw arts. Hij of zij zal bepalen of Effexor XR veilig voor u is.
 • Ongecontroleerde hoge bloeddruk. Effexor XR kan een verhoging van de bloeddruk veroorzaken. Als u een hoge bloeddruk heeft die niet onder controle is door behandeling of verandering van levensstijl, dient u geen Effexor XR te gebruiken. Uw arts zal u waarschijnlijk aanraden om uw hoge bloeddruk onder controle te krijgen (op een gezond niveau) voordat u met Effexor XR begint.
 • Aanvallen. Effexor XR kan bij sommige mensen het risico op epileptische aanvallen verhogen. Als u in het verleden last heeft gehad van epileptische aanvallen, neem dan contact op met uw arts om te bepalen of Effexor XR veilig voor u is.
 • Voorgeschiedenis van allergische reactie. U mag Effexor XR niet gebruiken als u in het verleden een allergische reactie op Effexor XR of op een van de bestanddelen van Effexor XR heeft gehad. Als u niet zeker weet of u een allergische reactie op Effexor XR heeft gehad, neem dan contact op met uw arts.
 • Ongecontroleerd ooghoekglaucoom. Effexor XR kan de druk in uw ogen verhogen. U mag Effexor XR niet gebruiken als u ongecontroleerd ooghoekglaucoom heeft. Als u niet zeker weet of u ongecontroleerd ooghoekglaucoom heeft, overleg dan met uw arts.
 • Gebruik bij kinderen. Effexor XR is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen. Antidepressivagebruik bij kinderen is gerelateerd aan een verhoogd risico op suïcidale gedachten en gedragingen.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend of Effexor XR veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Effexor XR en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. Borstvoeding geven terwijl Effexor XR wordt gebruikt, kan bijwerkingen veroorzaken bij kinderen die borstvoeding geven. Voor meer informatie, zie de rubriek “Effexor XR en borstvoeding” hierboven.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Effexor XR, zie de rubriek “Bijwerkingen van Effexor XR” hierboven.

Effexor XR overdosis

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering Effexor XR kan leiden tot ernstige bijwerkingen.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • gevoelloosheid in handen en voeten

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online-tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Effexor XR

Wanneer u Effexor XR van de apotheek krijgt, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vraag dan aan uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een medicijn goed blijft, hangt af van veel factoren, waaronder hoe en waar u het medicijn bewaart.

Effexor XR tabletten dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur (68°F tot 77°F/20°C tot 25°C) in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van licht. Vermijd het bewaren van dit geneesmiddel op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

366-Effexor (Venlafaxine) (één werkzame stof)

Venlafaxine ER orale capsule

Wat is venlafaxine ER orale capsule?

Venlafaxine ER orale capsule is een receptplichtig geneesmiddel.

Het is een antidepressivum goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen voor de behandeling van de volgende aandoeningen:

 • gegeneraliseerde angststoornis
 • sociale angststoornis
 • paniekstoornis, met of zonder agorafobie (angst voor situaties waarin u denkt dat het moeilijk zou zijn om weg te gaan of hulp te halen als u een paniekaanval krijgt)
 • depressieve stoornis, die vaak depressie of klinische depressie wordt genoemd

Drug details

Venlafaxine behoort tot een klasse van antidepressiva die serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd. (Een klasse van geneesmiddelen is een groep van medicijnen die op een vergelijkbare manier werken).

Venlafaxine ER orale capsules zijn een vorm van venlafaxine met verlengde afgifte. Medicijnen met verlengde afgifte geven hun medicatie langzaam af als ze door uw spijsverteringsstelsel gaan. Dit in tegenstelling tot immediate-release medicijnen, die hun medicatie sneller vrijgeven.

U neemt venlafaxine ER orale capsules in via de mond, eenmaal per dag. Ze zijn verkrijgbaar in drie sterktes:

 • 37,5 milligram (mg)
 • 75 mg
 • 150 mg

Opmerking: Venlafaxine is er ook in de vorm van tabletten met onmiddellijke afgifte en tabletten met verlengde afgifte. Dit artikel behandelt alleen venlafaxine ER orale capsules. Voor informatie over de andere vormen van venlafaxine kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Merknaam versies

Venlafaxine ER orale capsule is een generiek geneesmiddel. Het is ook beschikbaar als een merknaam versie genaamd Effexor XR.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van venlafaxine ER orale capsules, zie de rubriek “Gebruik van venlafaxine ER orale capsules” hieronder.

Venlafaxine ER orale capsule is een generiek geneesmiddel. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaammedicijn. Effexor XR is het merkmedicijn waar venlafaxine ER orale capsule op gebaseerd is. Een generiek geneesmiddel wordt geacht even veilig en doeltreffend te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Als u Effexor XR wilt gebruiken in plaats van venlafaxine ER orale capsules, praat dan met uw arts. Hij/zij kan je vertellen of Effexor XR verkrijgbaar is in sterkten die voor jouw aandoening gebruikt kunnen worden. Als u verzekerd bent, moet u ook nagaan of Effexor XR door uw verzekering wordt vergoed.

Voor meer informatie over hoe generieke geneesmiddelen zich verhouden tot merkgeneesmiddelen, zie dit artikel.

Bijwerkingen van Venlafaxine ER orale capsule

Venlafaxine ER orale capsules kunnen milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van venlafaxine ER orale capsule. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van venlafaxine ER orale capsule kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die verontrustend of hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u heeft gehad met venlafaxine ER orale capsules, dan kunt u dit doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Milde bijwerkingen* van venlafaxine ER orale capsules kunnen zijn:

 • slaperigheid
 • misselijkheid en braken
 • constipatie
 • droge mond
 • zweten
 • slechte eetlust
 • wazig zicht
 • hoofdpijn
 • slaapproblemen
 • duizeligheid
 • seksuele problemen, zoals verminderde zin in seks, erectiestoornissen en abnormale ejaculatie†

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van venlafaxine ER orale capsules. Praat met uw arts of apotheker over andere milde bijwerkingen of raadpleeg de voorschrijfinformatie van venlafaxine ER orale capsules om meer te weten te komen over deze bijwerking.
† Voor meer informatie over deze bijwerking, zie ‘Details over de bijwerking’ hieronder.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van venlafaxine ER orale capsules komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel onmiddellijk uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Serotoninesyndroom (een gevaarlijke aandoening die wordt veroorzaakt door een ophoping van serotonine in uw lichaam). Symptomen kunnen zijn:
  • snelle hartslag
  • duizeligheid
  • zweten
  • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)
  • beven of stuiptrekken
  • stijve spieren
  • verlies van coördinatie
  • misselijkheid of braken
  • diarree
  • agitatie
  • hallucinaties (dingen zien of horen die er niet echt zijn)
  • toevallen
 • Gemakkelijker bloedingen dan normaal. Symptomen kunnen zijn:
  • neusbloedingen
  • gemakkelijk blauwe plekken krijgen
  • zware menstruaties
  • kleine rode, bruine of paarse vlekjes op je huid
  • overgeven van bloed, dat er rood, roze of als koffiedik uit kan zien
  • bloed in de ontlasting, dat er rood, zwart of teerachtig uit kan zien
 • Gesloten-hoekglaucoom (een plotselinge ophoping van druk in uw oog). Symptomen kunnen zijn:
  • halo’s zien rond lichten
  • wazig zicht
  • pijn of roodheid van de ogen
  • plotselinge ernstige hoofdpijn
  • misselijkheid
 • Hyponatriëmie (laag natriumgehalte in uw bloed). Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • verwarring
  • moeite met concentreren
  • geheugenproblemen
  • zich zwak en onvast voelen, wat kan leiden tot vallen
 • Manie of hypomanie. Symptomen kunnen zijn:
  • ernstige slaapproblemen
  • extreme niveaus van geluk, opwinding, of activiteit
  • racende gedachten
  • impulsief of roekeloos gedrag
  • meer of sneller praten dan gewoonlijk
 • Longproblemen, zoals interstitiële longaandoeningen of eosinofiele longontsteking (longontsteking die gepaard gaat met een hoog gehalte aan bloedcellen, eosinofielen genaamd). Symptomen kunnen zijn:
  • hoest
  • kortademigheid
  • borstklachten
 • Aanvallen. Symptomen kunnen zijn:
  • stuiptrekkingen (ongecontroleerde spiersamentrekkingen die lijken op een schokkende beweging)
  • verlies van bewustzijn
  • duizeligheid
 • Verhoogde bloeddruk, die meestal geen symptomen veroorzaakt, tenzij het ernstig is.
 • Verhoogd cholesterolgehalte of andere vetten, triglyceriden genaamd, in uw bloed, wat gewoonlijk geen symptomen veroorzaakt.
 • Allergische reactie.*
 • Suïcidale gedachten of handelingen bij jongeren.*†

* Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.
Venlafaxine ER orale capsules hebben een waarschuwing in een kaderTrusted Source over deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA).

Details bijwerkingen

Hier zijn wat details over bepaalde bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken.

Suïcidale gedachten of handelingen bij jongeren

Het hebben van depressie of angststoornissen, die venlafaxine behandelt, verhoogt uw risico op suïcidale gedachten of acties. Maar voor bepaalde mensen kan het nemen van antidepressiva deze risico’s in het begin van de behandeling verhogen.

Uit onderzoek blijkt dat antidepressiva, waaronder venlafaxine, bij mensen jonger dan 25 jaar het risico op suïcidale gedachten en handelingen kunnen verhogen. Deze risico’s zijn hoger tijdens de eerste paar maanden van de behandeling en na eventuele veranderingen in de dosering.

In feite hebben venlafaxine ER orale capsules een waarschuwing van de FDA over deze bijwerking in een vakjeTrusted Source. Een waarschuwing in een doosje waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Suïcidale gedachten en handelingen komen zelden voor bij jongeren die venlafaxine gebruiken. Maar het is belangrijk dat u, en eventueel uw verzorger, zich bewust zijn van de mogelijke tekenen en symptomen. Deze kunnen zijn:

 • verergering van depressie of angst
 • agitatie of rusteloosheid
 • boosheid, agressie, of prikkelbaarheid
 • andere ongewone of plotselinge veranderingen in uw stemming, gedachten of gedrag
 • gedachten over doodgaan of jezelf iets aandoen
 • proberen jezelf iets aan te doen of een zelfmoordpoging

Antidepressiva verhogen het risico op suïcidale gedachten en handelingen bij oudere volwassenen niet. Onderzoeken hebben aangetoond dat antidepressiva het risico op suïcidale gedachten of handelingen verminderen bij volwassenen van 25 jaar en ouder.

Wat u kunt doen

U dient zich ervan bewust te zijn dat venlafaxine uw toestand mogelijk niet begint te verbeteren gedurende ten minste 2 tot 4 weken nadat u met het innemen ervan bent begonnen. Zelfs na deze tijd is het nog steeds mogelijk dat uw toestand verslechtert en dat u suïcidale gedachten of acties ontwikkelt.

Als u een van de bovenstaande symptomen heeft terwijl u venlafaxine gebruikt, bespreek dit dan meteen met uw arts. Verzorgers van jongeren die venlafaxine gebruiken, moeten ook op deze symptomen letten. En ze moeten meteen met de arts van de jongere praten over eventuele zorgen.

Als uw arts denkt dat venlafaxine uw toestand kan verergeren, zal hij u waarschijnlijk aanraden over te schakelen op een ander antidepressivum. Het is echter belangrijk dat u dit alleen doet als het door uw arts wordt aanbevolen en hij u in de gaten houdt.

Verander niet zelf uw dosering en stop niet op eigen houtje met venlafaxine. Als u plotseling stopt met het innemen van venlafaxine, kan dit ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Zie “Ontwenning en afhankelijkheid van Venlafaxine ER orale capsule” hieronder voor meer informatie hierover.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Seksuele bijwerkingen

U kunt seksuele bijwerkingen krijgen terwijl u venlafaxine ER orale tabletten gebruikt. Seksuele bijwerkingen zijn enkele van de meer voorkomende bijwerkingen die bij dit geneesmiddel worden gemeld.

Voorbeelden van seksuele bijwerkingen die zijn gemeld met venlafaxine zijn onder andere:

 • verminderde geslachtsdrift bij mannen en vrouwen*
 • problemen met het bereiken van een orgasme bij mannen en vrouwen
 • erectiestoornissen (problemen om een erectie te krijgen of te behouden) bij mannen
 • abnormale zaadlozing bij mannen

Seksuele problemen komen ook vaak voor bij mensen met depressie of angststoornissen, die met venlafaxine worden behandeld. Ze komen ook vaak voor bij veel andere antidepressiva dan venlafaxine.

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de termen “mannelijk” en “vrouwelijk” in dit artikel verwijst naar het bij de geboorte toegewezen geslacht.

Wat u kunt doen

Als u seksuele problemen heeft terwijl u venlafaxine gebruikt, bespreek dit dan met uw arts.

Deze problemen kunnen veel mensen in verlegenheid brengen. Uw arts heeft deze problemen echter waarschijnlijk al vele malen eerder behandeld. Hij of zij kan u aanraden om over te stappen op een ander type antidepressivum. Of hij of zij kan andere suggesties hebben die kunnen helpen tegen de bijwerkingen.

Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met het innemen van venlafaxine ER orale capsules als u seksuele bijwerkingen heeft. Plotseling stoppen met venlafaxine kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. (Zie “Ontwenning en afhankelijkheid van venlafaxine ER orale capsules” hieronder voor meer informatie hierover). Vertel het in plaats daarvan aan uw arts als u zich zorgen maakt over deze medicatie.

ALLERGISCHE REACTIE

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van venlafaxine ER orale capsules.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie heeft op venlafaxine ER orale capsules, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Venlafaxine ER orale capsule dosering

De dosering venlafaxine ER orale capsules die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u het geneesmiddel gebruikt
 • uw nier- en leverfunctie
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosering in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die goed voor u is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Geneesmiddelsterktes

Venlafaxine ER orale capsules worden ingenomen via de mond. Ze zijn verkrijgbaar in drie sterktes:

 • 37,5 milligram (mg)
 • 75 mg
 • 150 mg

Venlafaxine ER orale capsules zijn een vorm van venlafaxine met verlengde afgifte. Medicijnen met verlengde afgifte geven hun medicatie langzaam af als ze door uw spijsverteringsstelsel gaan. Dit in tegenstelling tot immediate-release medicijnen, die hun medicatie sneller vrijgeven.

Dosering voor gegeneraliseerde angststoornis

De gebruikelijke startdosering van venlafaxine ER orale capsules voor gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is 75 mg eenmaal daags.

In sommige gevallen kan uw arts u laten beginnen met 37,5 mg eenmaal daags, gedurende 4 tot 7 dagen. Hierna zal uw arts de dosering verhogen tot 75 mg eenmaal daags.

Door uw dosering op deze manier geleidelijk te verhogen, kan uw lichaam gemakkelijker aan de medicatie wennen. Indien nodig kan uw arts uw dosering geleidelijk verhogen tot u de dosering hebt bereikt die voor u geschikt is.

De aanbevolen maximale dosis voor GAD is 225 mg eenmaal daags.

Dosering voor sociale angststoornis

De gebruikelijke dosering van venlafaxine ER orale capsules voor sociale angststoornis is 75 mg eenmaal daags. Dit is de maximale aanbevolen dosering voor sociale angststoornis.

Dosering voor paniekstoornis

De gebruikelijke startdosering van venlafaxine ER orale capsules voor paniekstoornis is 37,5 mg eenmaal daags. U zult deze startdosis gedurende 7 dagen innemen. Daarna zal uw arts uw dosering verhogen tot 75 mg eenmaal daags.

Indien nodig kan uw arts uw dosering geleidelijk verhogen tot u de dosering hebt bereikt die voor u geschikt is. Door uw dosering op deze manier geleidelijk te verhogen, kan uw lichaam gemakkelijker aan de medicatie wennen.

De aanbevolen maximale dosis voor paniekstoornis is 225 mg eenmaal daags.

Dosering voor depressie

De gebruikelijke startdosering van venlafaxine ER orale capsules voor depressie is 75 mg eenmaal daags.

In sommige gevallen kan uw arts u laten beginnen met 37,5 mg eenmaal daags, gedurende 4 tot 7 dagen. Hierna zal uw arts de dosering verhogen tot 75 mg eenmaal daags.

Door de dosering op deze manier geleidelijk te verhogen, kan uw lichaam gemakkelijker aan de medicatie wennen.

Als uw toestand niet begint te verbeteren nadat u 75 mg eenmaal daags gedurende ten minste 2 weken hebt ingenomen, hebt u mogelijk een hogere dagelijkse dosis nodig. Uw arts kan uw dosering geleidelijk verhogen totdat u de dosering hebt bereikt die goed voor u is.

De aanbevolen maximale dosis voor depressie is 225 mg eenmaal daags. In sommige gevallen kan een dagelijkse dosis van 300 mg of hoger nodig zijn. Maar het nemen van deze dosis zou worden beschouwd als een off-label gebruik van het geneesmiddel. (Off-label medicijngebruik betekent dat een medicijn wordt gebruikt op een manier die niet is goedgekeurd).

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis venlafaxine ER orale capsules mist, neem de gemiste dosis dan zo snel mogelijk in. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis, sla dan de gemiste dosis over. Neem dan gewoon uw volgende dosis zoals gepland. Neem geen extra doses om gemiste doses in te halen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Ja, als u en uw arts bepalen dat venlafaxine ER orale capsules veilig en effectief zijn voor uw aandoening, zult u het geneesmiddel waarschijnlijk langdurig innemen.

Hoe lang u venlafaxine precies moet innemen, hangt af van de aandoening die wordt behandeld en hoe goed die reageert op de medicatie.

Hier zijn enkele algemene tijdlijnen voor behandeling met venlafaxine:

 • Voor depressie raden richtlijnen aan dat u venlafaxine blijft nemen gedurende 4 tot 9 maanden nadat uw depressiesymptomen zijn verminderd. Dit vermindert het risico dat uw depressie terugkomt. Als u meerdere episoden van depressie heeft gehad, is de kans groter dat de aandoening terugkomt als u stopt met het innemen van een antidepressivum, zoals venlafaxine. In dat geval zal uw arts u waarschijnlijk aanraden om venlafaxine langdurig te gebruiken.
 • Voor gegeneraliseerde angststoornis raden richtlijnen aan dat u venlafaxine minstens 1 jaar neemt nadat uw toestand is verbeterd. Dit vermindert het risico dat uw angst terugkomt.
 • Voor paniekstoornis bevelen richtlijnen aan dat u venlafaxine neemt gedurende ten minste 1 jaar nadat uw toestand verbeterd is. Dit vermindert het risico dat uw paniekaanvallen terugkomen.
 • Voor sociale angststoornis geven de richtlijnen geen aanbevolen duur van de behandeling aan. Overleg met uw arts hoe lang u venlafaxine voor deze aandoening moet gebruiken.

Ontwenning en afhankelijkheid van Venlafaxine ER orale capsule

Venlafaxine ER orale capsules kunnen drugsverslaving veroorzaken. Bij drugsafhankelijkheid is uw lichaam afhankelijk van het effect van een geneesmiddel om normaal te kunnen functioneren. Wanneer uw lichaam afhankelijk is van een geneesmiddel, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel.

Het is belangrijk op te merken dat drugsverslaving niet hetzelfde is als drugsverslaving. Bij verslaving vind je het moeilijk om te stoppen met het gebruik van een drug, ook al brengt het je schade toe.

U hebt meer kans op ontwenningsverschijnselen na het stoppen met venlafaxine als u het middel lange tijd of in een hoge dosis hebt gebruikt.

Mogelijke ontwenningsverschijnselen

Voorbeelden van ontwenningsverschijnselen die kunnen optreden als u plotseling stopt met het innemen van venlafaxine zijn:

 • hoofdpijn
 • pinnen en naalden voelen of elektrische schokken
 • duizeligheid
 • problemen met coördinatie of evenwicht
 • misselijkheid, braken, of diarree
 • prikkelbaarheid en onrust
 • zich ongemakkelijk of verward voelen
 • angst
 • stemmingswisselingen
 • slaapproblemen of nachtmerries
 • slechte eetlust
 • stuiptrekkingen of beven

Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, moet u niet plotseling stoppen met het innemen van venlafaxine ER orale capsules. Als u en uw arts het erover eens zijn dat u moet stoppen met het innemen van deze medicatie, moet u dit langzaam doen. Uw arts zal uw dagelijkse dosis geleidelijk verminderen, meestal gedurende een aantal weken. Dit zal uw lichaam de gelegenheid geven om zich aan te passen aan het niet hebben van de medicatie.

Als u ontwenningsverschijnselen krijgt tijdens het stoppen met venlafaxine, overleg dan met uw arts. U kunt meestal verlichting van de ontwenningsverschijnselen krijgen als uw arts uw dagelijkse dosis verhoogt tot een niveau waarop u geen ontwenningsverschijnselen had. Daarna kan uw arts uw dosis langzamer verlagen om te voorkomen dat er opnieuw ontwenningsverschijnselen optreden.

Venlafaxine ER orale capsule en alcohol

U moet het drinken van alcohol vermijden terwijl u venlafaxine ER orale capsules inneemt. Venlafaxine kan slaperigheid, duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Het drinken van alcohol met venlafaxine kan deze bijwerkingen verergeren.

Bovendien kan alcohol ook de symptomen van depressie en angststoornissen verergeren, die met venlafaxine worden behandeld.

Als u zich zorgen maakt over het vermijden van alcohol tijdens het gebruik van venlafaxine, overleg dan met uw arts.

Venlafaxine ER orale capsule interacties

Venlafaxine ER orale capsule kan een wisselwerking hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde kruiden en supplementen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen versterken of ernstiger maken.

Venlafaxine ER orale capsule en andere geneesmiddelen

Hieronder vindt u lijsten van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met venlafaxine ER orale capsules. Deze lijsten bevatten niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met venlafaxine ER orale capsules.

Praat met uw arts en apotheker voordat u venlafaxine ER orale capsules inneemt. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Geneesmiddelen die niet samen met venlafaxine ER orale capsules mogen worden ingenomen

Geneesmiddelen die u niet samen met venlafaxine ER orale capsules mag innemen zijn onder andere:

 • Monoamine oxidase remmers (MAO-remmers). Inname van venlafaxine met MAO-remmers kan een ernstige bijwerking veroorzaken, het serotoninesyndroom. (Dit is een gevaarlijke aandoening die wordt veroorzaakt door een ophoping van serotonine in uw lichaam). MAO-remmers die u niet samen met venlafaxine mag innemen zijn onder andere:
  • linezolid (Zyvox), dat is een antibioticum
  • methyleenblauw (Provayblue), dat een behandeling is tegen bloedstoornissen
  • antidepressiva,* zoals:
   • fenelzine (Nardil)
   • isocarboxazid (Marplan)
   • tranylcypromine (Parnate)
   • selegiline (Emsam)

* U mag venlafaxine ER orale capsules niet innemen als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer tegen depressie heeft gebruikt. En u mag geen MAOI antidepressivum innemen totdat ten minste 7 dagen zijn verstreken sinds u bent gestopt met het innemen van venlafaxine ER orale capsules.

Andere geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met venlafaxine ER orale capsules

Naast de hierboven opgesomde geneesmiddelen kunnen ook andere geneesmiddelen een wisselwerking hebben met venlafaxine ER orale capsules. Deze geneesmiddelen omvatten:

 • Serotonerge medicijnen. Deze geneesmiddelen kunnen het niveau van serotonine in uw hersenen verhogen. Inname van venlafaxine samen met serotonerge geneesmiddelen kan het risico op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom, verhogen. Voorbeelden van serotonerge geneesmiddelen zijn:
  • selectieve serotonine heropname remmers (SSRI) antidepressiva, zoals paroxetine (Paxil), sertraline (Zoloft), en citalopram (Celexa)
  • andere serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI) antidepressiva dan venlafaxine, zoals duloxetine (Cymbalta) en desvenlafaxine (Pristiq)
  • tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline, desipramine (Norpramin), en imipramine (Tofranil)
  • lithium (Lithobid), voor de behandeling van bipolaire stoornis en depressie
  • buspirone, dat angst behandelt
  • triptan-medicijnen, die migraine behandelen, zoals almotriptan, eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex), en zolmitriptan (Zomig)
  • bepaalde pijnstillers, zoals tramadol (ConZip, Ultram) en fentanyl (Duragesic, Subsys, Actiq, andere)
  • amfetamineachtige drugs, zoals amfetamine (Evekeo, Adzenys, Dyanavel), amfetamine en dextroamfetamine (Adderall, Mydayis), dextroamfetamine (Dexedrine), methamfetamine (Desoxyn), en lisdexamfetamine (Vyvanse)
 • Anticoagulantia. Anticoagulantia (bloedverdunners) worden gebruikt om bloedstolsels te behandelen en te voorkomen. Inname van venlafaxine met anticoagulantia kan het risico op bloedingen verhogen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • apixaban (Eliquis)
  • dabigatran (Pradaxa)
  • edoxaban (Savaysa)
  • rivaroxaban (Xarelto)
  • warfarine (Coumadin)
 • Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s). NSAID’s verminderen ontstekingen en pijn. Inname van venlafaxine met NSAID’s kan het risico op bloedingen verhogen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:
  • aspirine
  • ibuprofen (Advil, Ibu-tab, Motrin)
  • ketoprofen
  • diclofenac (Zorvolex, Zipsor)
  • naproxen (Aleve, Naprosyn)

Venlafaxine ER orale capsule en kruiden en supplementen

Het innemen van bepaalde kruiden en supplementen met venlafaxine ER orale capsules kan uw risico op een ernstige bijwerking genaamd serotoninesyndroom verhogen. Voorbeelden van kruiden en supplementen die dit kunnen verhogen zijn:

 • Sint-Janskruid
 • tryptofaan

Als u kruiden of supplementen met venlafaxine wilt gebruiken, overleg dan eerst met uw arts of apotheker.

Venlafaxine ER orale capsule en voedingsmiddelen

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met venlafaxine ER orale capsules. Als u vragen heeft over het eten van bepaalde voedingsmiddelen met venlafaxine, overleg dan met uw arts.

Venlafaxine ER orale capsule en labonderzoek

Venlafaxine kan fout-positieve resultaten veroorzaken bij urinedrugstests op fencyclidine (PCP) en amfetaminen, waaronder methamfetamine.

Dit betekent dat terwijl je venlafaxine neemt, je urine positief kan testen op PCP of amfetaminen, zelfs als je geen van deze drugs hebt genomen. Uw urine kan ook positief testen op deze drugs gedurende enkele dagen nadat u bent gestopt met het nemen van venlafaxine.

Als u een drugstest moet ondergaan terwijl u venlafaxine ER orale capsules gebruikt, moet u de persoon die de test uitvoert vertellen dat u deze medicatie gebruikt. Zij zullen deze informatie gebruiken bij het interpreteren van uw testresultaten.

Bij een positief resultaat voor PCP of amfetaminen bij een urinetest kan een ander soort test worden gedaan om het gebruik van deze drugs uit te sluiten.

Veel gestelde vragen over venlafaxine ER orale capsule

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over venlafaxine ER orale capsule.

Veroorzaakt venlafaxine gewichtstoename of gewichtsverlies?

Gewichtstoename en gewichtsverlies werden niet gemeld bij mensen die venlafaxine innamen tijdens klinische studies. Volwassenen die venlafaxine innamen tijdens de onderzoeken, meldden echter vaak een verlies van eetlust. Als u uw eetlust verliest, kan dit na verloop van tijd leiden tot gewichtsverlies.

Depressie en angststoornissen, die met venlafaxine worden behandeld, veroorzaken vaak veranderingen in eetlust en eetpatronen. En beide kunnen leiden tot gewichtstoename of gewichtsverlies.

Als u zich zorgen maakt over gewichtstoename of gewichtsverlies terwijl u venlafaxine gebruikt, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u manieren voorstellen om u te helpen een lichaamsgewicht te behouden dat gezond voor u is.

Wordt venlafaxine gebruikt voor opvliegers, migraine, of ADHD?

Ja, venlafaxine wordt soms gebruikt voor opvliegers, migraine en attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Maar dit zijn off-label toepassingen voor dit geneesmiddel.

Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent het gebruik van een geneesmiddel voor een ander doel dan is goedgekeurd. Artsen kunnen een geneesmiddel voorschrijven voor een off-label gebruik als er bewijs is dat het geneesmiddel effectief kan zijn voor dat gebruik.

Bij vrouwen wordt venlafaxine off-label gebruikt om opvliegers te behandelen die het gevolg zijn van de menopauze of van het gebruik van bepaalde borstkankerbehandelingen.* En bij mannen wordt het ook off-label gebruikt om opvliegers te behandelen die het gevolg zijn van bepaalde prostaatkankerbehandelingen.*

Venlafaxine wordt soms ook off-label gebruikt om mensen te helpen die regelmatig migraineaanvallen krijgen.

Het middel wordt soms off-label gebruikt voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Als u venlafaxine wilt gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, overleg dan met uw arts.

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de termen “mannelijk” en “vrouwelijk” in dit artikel verwijst naar het bij de geboorte toegewezen geslacht.

Hoe kom je succesvol van venlafaxine af?

Als u en uw arts het erover eens zijn dat u moet stoppen met het innemen van venlafaxine, moet u het medicijn langzaam afbouwen. Als u plotseling stopt met het innemen, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen.

Wanneer het tijd is om te stoppen met venlafaxine, zal uw arts uw dosis geleidelijk verminderen, meestal gedurende een aantal weken. Op deze manier kan uw lichaam zich aanpassen aan het niet hebben van de medicatie. En het kan u helpen ontwenningsverschijnselen te voorkomen.

Voor meer informatie over het stoppen met venlafaxine, zie de rubriek “Ontwenning en afhankelijkheid van Venlafaxine ER orale capsule” hierboven.

Wat is de classificatie van venlafaxine? Is het een SSRI?

Nee, venlafaxine is geen selectieve serotonine heropname remmer (SSRI).

SSRI’s zijn een klasse van antidepressiva. (Een klasse van medicijnen is een groep medicijnen die op een vergelijkbare manier werken.) Ze werken door het verhogen van het niveau van een chemische stof in uw hersenen die serotonine heet.

Venlafaxine daarentegen behoort tot een klasse van antidepressiva die serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd. SNRI’s werken door het verhogen van de niveaus van twee chemische stoffen in uw hersenen: serotonine en noradrenaline.

Krijg ik een ‘high’ gevoel van venlafaxine?

Nee, dat is onwaarschijnlijk.

Als u venlafaxine neemt om een psychische aandoening te behandelen, in de dosering die uw arts heeft voorgeschreven, zult u zich niet high voelen. Maar u zult zich er ook niet direct gelukkig of kalm door voelen.

Het medicijn werkt gedurende een lange periode om de chemische stoffen in uw hersenen in balans te brengen. Na verloop van tijd helpt dit u om u weer als uzelf te voelen.

Moet ik tijdens het gebruik van venlafaxine worden onderzocht of gecontroleerd?

Ja, dat zou kunnen. Uw arts kan u screenen op bepaalde aandoeningen voordat hij u venlafaxine voorschrijft. En hij kan u controleren op bepaalde bijwerkingen terwijl u het medicijn neemt.

Als u bijvoorbeeld depressief bent, kan uw arts u screenen op bipolaire stoornis voordat hij venlafaxine voorschrijft. Soms is een episode van depressie het eerste symptoom van een bipolaire stoornis. Maar als venlafaxine alleen wordt gebruikt om depressie te behandelen bij iemand met een bipolaire stoornis, kan het manie uitlokken.

Uw arts zal er dus redelijk zeker van willen zijn dat u geen bipolaire stoornis heeft voordat hij venlafaxine voorschrijft om uw depressie te behandelen. Uw arts zal met u praten over eventuele geestelijke gezondheidsproblemen die u of uw naaste familieleden in het verleden hebben gehad.

Terwijl u venlafaxine gebruikt, kan uw arts van tijd tot tijd uw bloeddruk controleren. Hij zal dit meestal doen nadat u met de behandeling bent begonnen en na elke verhoging van de dosering. Het kan ook nodig zijn dat u van tijd tot tijd bloed moet laten prikken om uw cholesterolgehalte te controleren. Dit komt omdat venlafaxine invloed kan hebben op uw bloeddruk en cholesterol.

Om meer te lezen over mogelijke bijwerkingen van venlafaxine, zie de rubriek “Bijwerkingen van venlafaxine ER orale capsule” hierboven.

Moet ik me zorgen maken als ik deeltjes in mijn ontlasting zie terwijl ik venlafaxine neem?

Nee, u hoeft zich geen zorgen te maken als u deeltjes in uw ontlasting ziet terwijl u venlafaxine ER orale capsule inneemt. Deze deeltjes bevatten geen actieve medicatie.

Venlafaxine ER orale capsules zijn een vorm van venlafaxine met verlengde afgifte. Medicijnen met verlengde afgifte geven hun medicatie langzaam vrij in uw lichaam. Dit in tegenstelling tot middelen met onmiddellijke afgifte, die hun medicatie sneller vrijgeven.

Venlafaxine ER orale capsules bevatten medicijnbolletjes met een speciaal omhulsel. Dit omhulsel geeft de medicatie langzaam vrij in de loop van de dag, wanneer de pellets door uw spijsverteringsstelsel gaan.

De pellets zelf lossen misschien niet volledig op. Maar tegen de tijd dat ze uw lichaam verlaten in de ontlasting, zal alle medicatie zijn vrijgegeven en opgenomen door uw lichaam.

Venlafaxine ER orale capsule wordt gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals venlafaxine ER orale capsules goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Venlafaxine ER orale capsules kunnen ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label medicijngebruik betekent het gebruik van een geneesmiddel voor een ander doel dan waarvoor het door de FDA is goedgekeurd.

Venlafaxine ER orale capsule voor gegeneraliseerde angststoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwassenen.

GAD is een veel voorkomende en ernstige aandoening van de geestelijke gezondheid. Het kan uw dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Bij GAD heeft u last van overmatige en voortdurende zorgen, angsten of zorgen over het dagelijks leven.

Symptomen van GAD kunnen zijn:

 • aanhoudende, buitensporige en oncontroleerbare zorgen of angsten
 • opdringerige gedachten
 • moeite met concentreren of slapen
 • zich rusteloos, geïrriteerd of gespannen voelen
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • gespannen spieren
 • hartkloppingen
 • zweten
 • misselijkheid of diarree

Effectiviteit bij gegeneraliseerde angststoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn een effectieve behandeling voor GAD. Ze worden aanbevolen als een eerste behandelingsoptie voor GAD in de richtlijnen van de American Academy of Family Physicians.

Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten hoe venlafaxine ER orale capsules presteerden in klinische studies.

Venlafaxine ER orale capsule voor sociale angststoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van sociale angststoornis (SAD) bij volwassenen.

SAD staat ook bekend als sociale fobie. Bij deze aandoening heb je intense zorgen en angsten over sociale situaties of optreden in het bijzijn van mensen. SAD kan ertoe leiden dat u bepaalde situaties vermijdt of in de buurt bent van mensen die u angst inboezemen. SAD kan een grote invloed hebben op uw dagelijks leven en uw vermogen om relaties met mensen aan te gaan.

Symptomen van SAD kunnen zijn:

 • angst om in verlegenheid te worden gebracht of door anderen te worden beoordeeld
 • hevige angst in bepaalde situaties
 • paniekaanvallen, die kunnen leiden tot:
  • snelle of kloppende hartslag
  • schudden of beven
  • zweten
  • misselijkheid
  • ademhalingsproblemen
  • pijn op de borst
  • duizeligheid of flauwvallen

Doeltreffendheid bij sociale angststoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn een effectieve behandeling voor SAD. Ze worden aanbevolen als een eerste behandelingsoptie voor SAD in de richtlijnen van de Anxiety & Depression Association of America.

Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten hoe venlafaxine ER orale capsules presteerden in klinische studies.

Venlafaxine ER orale capsule voor paniekstoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van paniekstoornis, met of zonder agorafobie, bij volwassenen.

Paniekstoornis is zowel een veel voorkomende als ernstige psychische aandoening. Het kan een grote impact hebben op uw dagelijks leven. Bij een paniekstoornis hebt u steeds terugkerende onverwachte paniekaanvallen. De angst voor een paniekaanval kan ertoe leiden dat u plaatsen of situaties vermijdt waarvan u denkt dat ze een paniekaanval kunnen veroorzaken. Dit kan leiden tot agorafobie.

Agorafobie is een intense angst voor situaties waarin u denkt dat het moeilijk zou zijn om te vertrekken of hulp te halen als u een paniekaanval krijgt. Voorbeelden van deze situaties zijn het gebruik van het openbaar vervoer, het verkeren in een menigte, het zich bevinden in open of gesloten ruimtes, of het alleen verlaten van huis.

Symptomen van paniekaanvallen kunnen zijn:

 • plotselinge gevoelens van intense angst
 • schudden of beven
 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • zweten
 • snelle of kloppende hartslag
 • ademhalingsproblemen
 • pijn op de borst

Doeltreffendheid bij paniekstoornis

Venlafaxine ER orale capsules zijn een effectieve behandeling voor paniekstoornis. Ze worden aanbevolen als een eerste behandelingsoptie voor paniekstoornis in de richtlijnen van de American Academy of Family Physicians.

Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten hoe venlafaxine ER orale capsules presteerden in klinische studies.

Venlafaxine ER orale capsule voor depressie

Venlafaxine ER orale capsules zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van depressieve stoornis (MDD) bij volwassenen.

MDD wordt meestal depressie genoemd, of soms, klinische depressie. Het is een ernstige maar veel voorkomende aandoening van de geestelijke gezondheid die uw dagelijks leven aanzienlijk kan beïnvloeden. MDD kan zich voordoen zonder duidelijke reden, maar kan ook worden uitgelokt door gebeurtenissen in het leven, zoals het verlies van een dierbare.

Symptomen van depressie kunnen zijn:

 • zich gedurende lange perioden extreem verdrietig, somber of hopeloos voelen
 • interesse verliezen in activiteiten die u vroeger leuk vond
 • moeite met concentreren of slapen
 • zich angstig of prikkelbaar voelen
 • extreme vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • eetlustveranderingen

Doeltreffendheid bij depressie

Venlafaxine ER orale capsules zijn een effectieve behandeling voor depressie. Ze worden aanbevolen als een eerste behandelingsoptie voor depressie in de richtlijnen van de American Psychiatric Association.

Raadpleeg de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel om te weten hoe venlafaxine ER orale capsules presteerden in klinische studies.

Venlafaxine ER orale capsule en kinderen

Venlafaxine ER orale capsule is niet goedgekeurd door de FDA voor gebruik bij mensen jonger dan 18 jaar.

Venlafaxine kan het risico op suïcidale gedachten en acties bij kinderen verhogen. In feite heeft het geneesmiddel een boxed warning van de Food and Drug Administration (FDA) over deze bijwerking. Een boxed warningTrusted Source waarschuwt artsen en patiënten voor medicijneffecten die gevaarlijk kunnen zijn. Om meer te lezen over deze bijwerking, zie de “Venlafaxine ER orale capsule bijwerkingen” sectie hierboven.

In zeldzame gevallen kunnen artsen dit geneesmiddel off-label voorschrijven aan bepaalde kinderen. (Off-labelgebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt op een manier die niet is goedgekeurd.) Maar dit mag alleen worden gedaan als andere behandelingen niet effectief zijn gebleken.

Hoe werkt venlafaxine ER orale capsule

Venlafaxine ER orale capsules worden gebruikt voor de behandeling van:

 • gegeneraliseerde angststoornis
 • sociale angststoornis
 • paniekstoornis
 • depressie

Wat gebeurt er met depressie, paniekstoornis, en angststoornissen

Wanneer je een depressie, paniekstoornis of angststoornis hebt, is er een onbalans in de hoeveelheid van bepaalde chemische stoffen in je hersenen. Deze chemische stoffen, serotonine en noradrenaline, worden neurotransmitters genoemd.

Neurotransmitters zijn natuurlijke chemische stoffen in uw lichaam die helpen bij het doorgeven van boodschappen tussen uw zenuwcellen. Serotonine en noradrenaline zijn betrokken bij het doorgeven van boodschappen die uw stemming, emoties, waarnemingen en gedrag beïnvloeden.

Wat doet venlafaxine orale ER capsule

Venlafaxine behoort tot een klasse van geneesmiddelen die serotonine noradrenaline heropnameremmers (SNRI’s) worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep van geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken.

Hoe een geneesmiddel werkt, wordt het werkingsmechanisme genoemd. Venlafaxine werkt door het verhogen van het niveau van serotonine en noradrenaline in uw hersenen. Na verloop van tijd brengt dit de zenuwboodschappen die in uw hersenen worden verzonden in balans. En het helpt de symptomen van depressie en angststoornissen te verbeteren.

Venlafaxine ER orale capsule is een vorm van venlafaxine met verlengde afgifte. Het geeft zijn medicatie langzaam af in de loop van de dag als de capsule door uw spijsverteringsstelsel gaat.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Venlafaxine begint te werken kort nadat u uw eerste dosis heeft ingenomen. Het kan echter 2 tot 4 weken duren voordat het voldoende in uw systeem is opgebouwd om uw toestand te verbeteren.

Het is heel belangrijk dat u venlafaxine elke dag blijft innemen, zelfs als u in het begin denkt dat het niet veel verschil maakt. Maar als u het gevoel hebt dat uw toestand verslechtert, of als u gedachten hebt over zelfmoord of het toebrengen van letsel aan uzelf, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.*

* Venlafaxine ER orale capsules hebben een boxed warningTrusted Source over dit risico. Een boxed warning is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Boxed warnings waarschuwen artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn. Zie voor meer informatie de rubriek “Bijwerkingen van Venlafaxine ER orale capsules” hierboven.

Hoe lang blijft het in je lichaam?

Venlafaxine heeft een halfwaardetijd van ongeveer 5 uur. De halfwaardetijd van een geneesmiddel beschrijft hoe lang het duurt voor uw lichaam om de helft van een dosis van het geneesmiddel op te ruimen. Op basis van de halfwaardetijd, blijft venlafaxine in uw lichaam tot ongeveer 1 dag nadat het is ingenomen.

Wanneer uw lever venlafaxine echter afbreekt, creëert het een actieve metaboliet genaamd ODV. (Een actieve metaboliet heeft hetzelfde effect als het oorspronkelijke geneesmiddel.) ODV heeft een halfwaardetijd van ongeveer 11 uur. Gebaseerd op dit, blijft ODV iets meer dan 2 dagen in je lichaam.

Alternatieven voor venlafaxine ER orale capsule

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt zijn voor u dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor venlafaxine ER orale capsules, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere geneesmiddelen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Off-label medicijngebruik betekent het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd.

Alternatieven voor gegeneraliseerde angststoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om gegeneraliseerde angststoornis te behandelen, zijn:

 • selectieve serotonine heropname remmers (SSRI) antidepressiva zoals:
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
  • sertraline (Zoloft)
 • serotonine-noradrenalineheropnameremmer (SNRI) antidepressiva, andere dan venlafaxine, zoals:
  • duloxetine (Cymbalta)
 • tricyclische antidepressiva zoals:
  • amitriptyline
  • imipramine (Tofranil)
  • nortriptyline (Pamelor)
 • benzodiazepinen zoals
  • alprazolam (Xanax)
  • clonazepam (Klonopin)
  • diazepam (Valium)
  • lorazepam (Ativan)
 • buspirone
 • pregabaline (Lyrica)
 • quetiapine (Seroquel)

Alternatieven voor sociale angststoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om sociale angststoornis te behandelen zijn:

 • SSRI antidepressiva zoals:
  • citalopram (Celexa)
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • fluvoxamine
  • paroxetine (Paxil)
  • sertraline (Zoloft)
 • gabapentine (Neurontin)
 • pregabaline (Lyrica)
 • benzodiazepinen zoals
  • alprazolam (Xanax)
  • clonazepam (Klonopin)

Alternatieven voor paniekstoornis

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om paniekstoornis te behandelen, zijn:

 • SSRI antidepressiva zoals:
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • fluvoxamine
  • paroxetine (Paxil)
  • sertraline (Zoloft)
 • tricyclische antidepressiva zoals:
  • amitriptyline
  • imipramine (Tofranil)
  • nortriptyline (Pamelor)
 • benzodiazepinen zoals
  • alprazolam (Xanax)
  • clonazepam (Klonopin)
  • lorazepam (Ativan)
 • beta-blokkers zoals:
  • propranolol

Alternatieven voor depressie

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om depressie te behandelen, zijn:

 • SNRI antidepressiva, anders dan venlafaxine, zoals:
  • desvenlafaxine (Pristiq)
  • duloxetine (Cymbalta)
  • levomilnacipran (Fetzima)
 • SSRI antidepressiva zoals:
  • paroxetine (Paxil)
  • citalopram (Celexa)
  • sertraline (Zoloft)
  • escitalopram (Lexapro)
  • vortioxetine (Trintellix)
 • tricyclische antidepressiva zoals:
  • amitriptyline
  • imipramine (Tofranil)
  • nortriptyline (Pamelor)
  • clomipramine (Anafranil)
 • andere antidepressiva zoals:
  • bupropion (Wellbutrin SR of XL)
  • mirtazapine (Remeron)
  • trazodon
  • maprotiline
  • vilazodone (Viibryd)

Venlafaxine ER orale capsule overdosis

Het innemen van meer dan de aanbevolen dosering venlafaxine ER orale capsules kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Neem niet meer venlafaxine in dan uw arts u aanraadt.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis venlafaxine ER orale capsules kunnen zijn:

 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • misselijkheid en braken
 • een tintelend gevoel of een gevoel van pinnen en naalden in uw armen en benen
 • gevoelloosheid in uw handen en voeten
 • episodes van warm of koud aanvoelen
 • snelle of trage hartslag
 • verwijde pupillen

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online-tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Venlafaxine ER orale capsule en zwangerschap

Het is niet bekend of venlafaxine ER orale capsules veilig zijn om in te nemen tijdens de zwangerschap. Het geneesmiddel is niet onderzocht bij zwangere mensen.

In dierstudies veroorzaakte venlafaxine schade aan de foetus wanneer het werd toegediend aan zwangere vrouwen. Dierstudies voorspellen echter niet altijd wat er bij mensen zal gebeuren.

Er zijn meldingen van bepaalde complicaties bij baby’s die tijdens het derde trimester aan venlafaxine zijn blootgesteld. Deze complicaties omvatten:

 • ademhalingsproblemen
 • voedingsproblemen
 • toevallen
 • problemen met het regelen van de lichaamstemperatuur
 • tremor
 • prikkelbaarheid
 • voortdurend huilen

Als een depressie tijdens de zwangerschap echter niet wordt behandeld, kunnen er ernstige problemen ontstaan voor de ouder en de baby. Houd er rekening mee dat venlafaxine ER orale capsules worden gebruikt voor depressie.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u vertellen over de mogelijke risico’s en voordelen van het gebruik van venlafaxine tijdens de zwangerschap.

Venlafaxine ER orale capsule en anticonceptie

Het is niet bekend of venlafaxine ER orale capsules veilig zijn om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger kunt worden, overleg dan met uw arts over uw anticonceptiebehoeften terwijl u venlafaxine ER orale capsules gebruikt.

Voor meer informatie over het innemen van venlafaxine ER orale capsules tijdens de zwangerschap, zie de rubriek “Venlafaxine ER orale capsule en zwangerschap” hierboven.

Venlafaxine ER orale capsule en borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven terwijl u venlafaxine ER orale capsules inneemt. Venlafaxine gaat over in de moedermelk en het kan bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt.

Als u borstvoeding geeft, overleg dan met uw arts over andere gezonde manieren om uw kind te voeden terwijl u venlafaxine gebruikt. Als u borstvoeding wilt blijven geven, vraag uw arts dan of er andere medicijnen voor uw aandoening zijn die veilig zijn om in te nemen tijdens de borstvoeding.

Venlafaxine ER orale capsule kosten

Zoals bij alle geneesmiddelen kunnen de kosten van venlafaxine ER orale capsules variëren. Om de huidige prijzen voor venlafaxine ER orale capsules in uw regio te vinden, kijk op GoodRx.com.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Denk eraan dat u misschien een voorraad venlafaxine ER orale capsule voor 90 dagen kunt krijgen. Als uw verzekeringsmaatschappij het goedkeurt, kan een voorraad van 90 dagen van het geneesmiddel het aantal bezoekjes aan de apotheek verminderen en de kosten helpen verlagen. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts of uw verzekeringsmaatschappij.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij de dekking voor venlafaxine ER orale capsule goedkeurt, kan het zijn dat u eerst toestemming van uw verzekeringsmaatschappij moet krijgen. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten communiceren over uw recept voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel zal worden gedekt.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming nodig heeft voor venlafaxine ER orale capsule, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Er is mogelijk financiële bijstand beschikbaar om u te helpen betalen voor venlafaxine ER orale capsules.

Hulpmiddel voor geneesmiddelen en NeedyMeds zijn twee websites met hulpmiddelen die u kunnen helpen de prijs die u betaalt voor venlafaxine ER orale capsules te verlagen. Ze bieden ook hulpmiddelen om u te helpen goedkope gezondheidszorg te vinden, evenals onderwijsmiddelen. Bezoek hun sites voor meer informatie.

Postorderapotheken

Venlafaxine ER orale capsules kunnen verkrijgbaar zijn via een postorderapotheek. Het gebruik van deze dienst kan de kosten van het geneesmiddel verlagen en u in staat stellen uw medicatie te krijgen zonder uw huis te verlaten.

Indien aanbevolen door uw arts, kunt u mogelijk een voorraad venlafaxine ER orale capsules voor 90 dagen krijgen, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken dat u zonder de medicatie komt te zitten. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts en uw verzekeringsmaatschappij. Sommige Medicare-plannen kunnen de kosten van postordermedicijnen helpen dekken.

Als u geen verzekering hebt, kunt u uw arts of apotheker vragen naar de mogelijkheden van online apotheken.

Hoe neemt u venlafaxine ER orale capsule in?

U moet venlafaxine ER orale capsules innemen volgens de instructies die uw arts of zorgverlener u geeft.

Wanneer in te nemen?

Venlafaxine ER orale capsules dienen eenmaal daags te worden ingenomen, hetzij ’s morgens of ’s avonds. Probeer consequent te zijn met het tijdstip van de dag dat u deze medicatie inneemt.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Venlafaxine ER orale capsule met voedsel innemen

U moet venlafaxine ER orale capsules met voedsel innemen.

Mag Venlafaxine ER orale capsule worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Venlafaxine ER orale capsules mogen niet worden fijngemaakt of gekauwd, omdat dit de werking van het geneesmiddel met verlengde afgifte zou schaden.

Medicijnen met verlengde afgifte geven hun medicatie langzaam af als ze door uw spijsverteringsstelsel gaan. Dit in tegenstelling tot geneesmiddelen met directe afgifte, die hun medicatie sneller vrijgeven.

Als u moeite heeft om de capsules in hun geheel door te slikken, kunt u ze voorzichtig opensplijten en de pellets op een lepel appelmoes strooien. U moet dan het mengsel van pellets en appelmoes doorslikken zonder erop te kauwen. Als u op de korrels kauwt, kunt u de verlengde afgifte beschadigen.

Drink een glas water na het innemen van de pellets en het appelmoesmengsel om er zeker van te zijn dat u alle medicatie heeft doorgeslikt.

Venlafaxine ER orale capsule voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel komt met verschillende voorzorgsmaatregelen.

FDA waarschuwing: Suïcidale gedachten en acties bij jongeren

Dit geneesmiddel heeft een waarschuwing in een doosje. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een waarschuwing in een vakjeTrusted Source waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Antidepressiva, waaronder venlafaxine ER orale capsules, kunnen het risico op suïcidale gedachten en handelingen verhogen bij personen jonger dan 25 jaar. Dit risico is hoger tijdens de eerste paar maanden van de behandeling en na eventuele veranderingen in de dosering.

Venlafaxine ER orale capsules zijn niet goedgekeurd voor gebruik bij personen jonger dan 18 jaar.

Praat tijdens het gebruik van venlafaxine meteen met uw arts als u het gevoel heeft dat uw depressie of angst verergert. Laat het uw arts ook weten als u zich geagiteerd, rusteloos, boos of prikkelbaar voelt. En vertel het hem als u ongewone of plotselinge veranderingen in uw stemming, gedachten of gedrag vertoont.

Als u denkt aan doodgaan of uzelf iets aandoen, vertel dit dan meteen aan uw arts. Als u probeert uzelf iets aan te doen of zelfmoord probeert te plegen, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer. Verzorgers van jongeren die venlafaxine gebruiken, moeten ook op deze symptomen letten. En ze moeten het de arts van de jongere meteen vertellen als er zorgen zijn.

Andere voorzorgsmaatregelen

Voordat u Venlafaxine ER orale capsules inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheid voorgeschiedenis praten. Venlafaxine ER orale capsules is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen heeft of andere factoren die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie heeft gehad op venlafaxine ER orale capsules of een van de bestanddelen daarvan, mag u venlafaxine ER orale capsules niet innemen. U mag ze ook niet innemen als u een allergische reactie heeft gehad op een vergelijkbaar antidepressivum genaamd desvenlafaxine (Pristiq). Vraag uw arts welke andere geneesmiddelen voor u betere opties zijn.
 • Nierproblemen. Uw nieren helpen venlafaxine uit uw lichaam te verwijderen. Als uw nieren niet goed werken, kan venlafaxine zich in uw lichaam ophopen en uw risico op bijwerkingen vergroten. Als u nierproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosis venlafaxine voorschrijven dan normaal.
 • Leverproblemen. Uw lever breekt venlafaxine af om het geneesmiddel uit uw lichaam te helpen verwijderen. Als uw lever niet goed werkt, kan venlafaxine zich ophopen in uw systeem en uw risico op bijwerkingen vergroten. Als u leverproblemen heeft, kan uw arts u een lagere dosis venlafaxine voorschrijven dan normaal.
 • Voorgeschiedenis van bipolaire stoornis, manie of hypomanie. Als u of een naast familielid in het verleden deze psychische aandoeningen heeft gehad, is venlafaxine mogelijk niet veilig voor u. Het geneesmiddel kan uw risico op het krijgen van een manische episode verhogen. Venlafaxine is niet goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij mensen met een bipolaire stoornis. Voordat u begint met venlafaxine, moet u met uw arts praten over alle psychische aandoeningen die u en uw naaste familie hebben of in het verleden hebben gehad.
 • Hoge bloeddruk. Venlafaxine kan uw bloeddruk verhogen. Als u een hoge bloeddruk heeft, kan het zijn dat u medicijnen moet nemen om deze onder controle te houden voordat u begint met venlafaxine. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren terwijl u venlafaxine gebruikt. Als uw bloeddruk stijgt, kan het zijn dat u hiervoor behandeld moet worden. Als uw bloeddruk hoog blijft, moet uw arts mogelijk uw dosis venlafaxine verlagen. Of hij of zij kan u aanraden over te stappen op een ander antidepressivum.
 • Hoog cholesterolgehalte of triglyceriden. Venlafaxine kan uw gehalte aan cholesterol en andere vetten, triglyceriden genaamd, verhogen. Als u al een hoog cholesterol- of triglyceridengehalte heeft, kan venlafaxine dit verergeren. Het kan zijn dat u bloed moet laten prikken terwijl u venlafaxine gebruikt, om er zeker van te zijn dat uw cholesterol en triglyceriden niet te hoog worden.
 • Hartaandoeningen. Venlafaxine kan uw bloeddruk en cholesterolgehalte verhogen, wat hartaandoeningen kan verergeren. Praat met uw arts over eventuele hartproblemen die u in het verleden heeft gehad. Uw arts zal regelmatig uw bloeddruk controleren terwijl u venlafaxine gebruikt.
 • Beroerte. Het nemen van venlafaxine kan uw bloeddruk verhogen, wat uw risico op een beroerte kan verhogen als u er in het verleden een heeft gehad. Uw arts zal uw bloeddruk regelmatig controleren terwijl u venlafaxine neemt.
 • Bloedingsproblemen. Venlafaxine kan uw risico op bloedingen verhogen. Als u bloedingsproblemen heeft, overleg dan met uw arts of het veilig voor u is om venlafaxine te nemen.
 • Epilepsie of andere aandoeningen die aanvallen veroorzaken. Er zijn toevallen gemeld bij sommige mensen die venlafaxine gebruikten. Als u in het verleden aanvallen heeft gehad, overleg dan met uw arts of het veilig voor u is om venlafaxine te gebruiken. Vertel het uw arts als u meer aanvallen heeft na het starten met venlafaxine.
 • Laag natriumgehalte. Venlafaxine kan soms een laag natriumgehalte in uw bloed veroorzaken. Als u al een laag natriumgehalte heeft, kan venlafaxine dit verergeren. Deze bijwerking komt vaker voor bij mensen van 65 jaar en ouder en bij mensen die diuretica innemen. Als u een diureticum gebruikt of in het verleden problemen heeft gehad met een laag natriumgehalte, vraag uw arts dan of venlafaxine geschikt is voor u. Als uw natriumspiegel te laag wordt terwijl u venlafaxine gebruikt, moet u mogelijk stoppen met het innemen van het geneesmiddel.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend of venlafaxine veilig kan worden ingenomen tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Venlafaxine ER orale capsule en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. U mag geen borstvoeding geven terwijl u venlafaxine gebruikt. Voor meer informatie, zie de rubriek “Venlafaxine ER orale capsule en borstvoeding” hierboven.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van venlafaxine ER orale capsules, zie de rubriek “Bijwerkingen van venlafaxine ER orale capsules” hierboven.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Venlafaxine ER orale capsule

Wanneer u venlafaxine ER orale capsules krijgt van de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op de fles. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een medicijn goed blijft, hangt af van veel factoren, waaronder hoe en waar u het medicijn bewaart.

Venlafaxine ER orale capsules moeten worden bewaard bij kamertemperatuur in een goed afgesloten verpakking, uit de buurt van licht. Bewaar dit geneesmiddel niet op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

Verwijdering

Als u niet langer venlafaxine ER orale capsules hoeft in te nemen en u heeft medicijnresten, dan is het belangrijk om deze veilig weg te gooien. Dit helpt voorkomen dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Submit Review