Crestor Kopen Zonder Recept

Rosuvastatine orale tablet

Wat zijn rosuvastatine orale tabletten?

Rosuvastatine orale tabletten zijn een generisch geneesmiddel op recept. Ze zijn goedgekeurd door de FDA voor gebruik bij volwassenen in bepaalde situaties:

 • behandeling van hoge cholesterol en hoge triglyceriden
 • het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten en de daarmee samenhangende sterfte, en het verminderen van de noodzaak van bepaalde soorten hartoperaties
 • het vertragen van de progressie van een aandoening genaamd atherosclerose

In sommige gevallen kunnen rosuvastatine orale tabletten ook worden gebruikt om een hoog cholesterolgehalte bij kinderen te behandelen.

Voor meer informatie over de toepassingen van het geneesmiddel en de gebruiksbeperkingen, zie de rubriek “Gebruik van Rosuvastatine orale tablet” hieronder.

Drug details

Rosuvastatine orale tabletten worden geclassificeerd als een statine. Het geneesmiddel wordt geleverd als tabletten die u doorslikt. Generieke rosuvastatine tabletten zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes: 5 milligram (mg), 10 mg, 20 mg, en 40 mg.

Rosuvastatine wordt ook geleverd in de vorm van capsules die u doorslikt. Dit artikel gaat alleen over de tabletten. Voor informatie over de andere vorm van rosuvastatine kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Merknaam versies

Generieke rosuvastatine orale tabletten zijn verkrijgbaar in een merknaamvorm die Crestor heet.

De andere vorm van rosuvastatine heeft andere merknaamgeneesmiddelversies. Voor informatie over die versies kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van rosuvastatine orale tabletten, zie de rubriek “Gebruik van rosuvastatine orale tabletten” hieronder.

Rosuvastatine orale tabletten zijn een generiek geneesmiddel. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het actieve geneesmiddel in een merknaammedicijn. Crestor is het merkmedicijn waarop rosuvastatine orale tabletten zijn gebaseerd. Een generiek geneesmiddel wordt geacht even veilig en werkzaam te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Als u Crestor tabletten wilt gebruiken in plaats van rosuvastatine orale tabletten, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u vertellen of er Crestor-tabletten zijn in sterktes die voor uw aandoening kunnen worden gebruikt. Als u verzekerd bent, moet u ook controleren of uw verzekering de Crestor-tabletten vergoedt.

Voor meer informatie over hoe generieke geneesmiddelen zich verhouden tot merkgeneesmiddelen, zie dit artikel.

Rosuvastatine orale tablet bijwerkingen

Rosuvastatine orale tabletten kunnen milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van rosuvastatine orale tabletten. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die verontrustend of hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u heeft gehad met rosuvastatine orale tabletten, dan kunt u dit doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Milde bijwerkingen* van rosuvastatine orale tabletten kunnen zijn:

 • buikpijn
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • zwakte
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • constipatie
 • gewrichtspijn*

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten. Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie over andere milde bijwerkingen of raadpleeg de voorschrijfinformatie voor rosuvastatine orale tabletten.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Leverproblemen, zoals verhoogde leverenzymen (wat een teken van leverbeschadiging kan zijn). Symptomen kunnen zijn:
  • pijn in je bovenbuik
  • donkere urine
  • slechte eetlust
  • geelzucht (geel worden van de huid of het oogwit)
  • zich zwakker of vermoeider voelen dan gewoonlijk
 • Spierpijn, zwakte, of gevoeligheid.*
 • Allergische reactie.*

* Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.

Details bijwerkingen

Hier zijn wat details over bepaalde bijwerkingen die dit medicijn kan veroorzaken.

Gewrichtspijn

Gewrichtspijn kan optreden bij het gebruik van rosuvastatine orale tabletten. Deze bijwerking werd gemeld in klinische studies van het geneesmiddel. Om te weten te komen hoe vaak deze bijwerking zich voordeed in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel.

Als u gewrichtspijn heeft tijdens het gebruik van rosuvastatine orale tabletten, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u een geneesmiddel aanbevelen om deze pijn te behandelen. Als de pijn ernstig is, kan uw arts u voorstellen om over te stappen op een ander geneesmiddel dan rosuvastatine orale tabletten.

Spierpijn, zwakte, of gevoeligheid

Het is mogelijk om myopathie (spierpijn, zwakte of gevoeligheid) te krijgen als bijwerking van het gebruik van rosuvastatine orale tabletten. Maar de meeste mensen die het medicijn in klinische studies gebruikten, rapporteerden deze bijwerkingen op de spieren niet. Om erachter te komen hoe vaak spierproblemen voorkwamen in klinische studies, zie de voorschrijfinformatie van het geneesmiddel.

Bij mensen die wel spierklachten krijgen van het innemen van rosuvastatine orale tabletten, ervaren de meesten een milde spierpijn.

In zeldzame gevallen kunnen ernstigere spierproblemen (zoals rhabdomyolysis) optreden. Bij rhabdomyolysis sterven de spieren af en worden ze afgebroken, waardoor stoffen in uw bloed vrijkomen die nierfalen kunnen veroorzaken. Rhabdomyolysis is zeer zeldzaam, maar kan levensbedreigend zijn.

Symptomen van rhabdomyolysis kunnen zijn:

 • spierpijn, vaak met pijn en kloppen
 • spierzwakte
 • zwelling of ontsteking in uw spieren
 • donkere urine
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • misselijkheid of braken
 • zich verward of gedesoriënteerd voelen

Als u tijdens het gebruik van rosuvastatine orale tabletten last heeft van onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid of zwakte, neem dan meteen contact op met uw arts. In zeldzame gevallen kan dit een symptoom zijn van een ernstigere aandoening, zoals myopathie of rhabdomyolysis. Uw arts zal u waarschijnlijk laten stoppen met het innemen van de medicatie. Hij of zij kan ook onderzoek laten doen om te controleren of er sprake is van een ernstiger probleem, vooral als u symptomen van rhabdomyolysis heeft.

Wie loopt het risico op spierproblemen

U kunt een verhoogd risico hebben op spierproblemen met rosuvastatine orale tabletten als u:

 • bepaalde medicijnen gebruiken (zie het gedeelte “Interacties met Rosuvastatine orale tabletten” hieronder voor meer informatie)
 • 65 jaar of ouder zijn
 • onbehandelde of ongecontroleerde schildklierproblemen hebben, zoals hypothyreoïdie
 • nierproblemen hebben

Als u tot een van deze categorieën behoort, moet u met uw arts overleggen. Hij of zij kan u een lagere dosering rosuvastatine orale tabletten voorschrijven dan gebruikelijk en u nauwlettend in de gaten houden. Uw arts kan u ook een ander geneesmiddel voor uw aandoening aanraden.

Het risico op spierproblemen kan ook toenemen als u de hoogste dosering rosuvastatine orale tabletten neemt: 40 milligram (mg). Dit risico kan verder toenemen als u andere risicofactoren heeft die hierboven zijn genoemd. Voordat u rosuvastatine inneemt, moet u met uw arts praten over eventuele medische aandoeningen die u heeft. Dit kan hem helpen de veiligste dosis voor u te bepalen.

ALLERGISCHE REACTIE

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van rosuvastatine orale tabletten. Maar het is niet duidelijk of deze bijwerking zich voordeed in klinische studies.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • uitslag
 • jeuk
 • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie heeft op rosuvastatine orale tabletten, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt.

Rosuvastatine orale tablet dosering

De dosering van rosuvastatine orale tabletten die uw arts voorschrijft, hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u rosuvastatine orale tabletten gebruikt
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft
 • andere geneesmiddelen die u mogelijk neemt
 • uw genetica*

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosering in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die goed voor u is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

* Sommige mensen van Aziatische afkomst kunnen rosuvastatine orale tabletten anders metaboliseren (afbreken), waardoor zij mogelijk een lagere dosis van de medicatie nodig hebben.

Geneesmiddelsterktes

Rosuvastatine orale tabletten zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes: 5 milligram (mg), 10 mg, 20 mg en 40 mg.

Dosering voor hoog cholesterol en hoge triglyceriden

Rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt voor de behandeling van hoog cholesterol en hoge triglyceriden bij bepaalde mensen en in bepaalde situaties. Voor meer informatie, zie de rubriek “Gebruik van Rosuvastatine orale tabletten” hieronder.

De dosering van rosuvastatine orale tabletten voor de behandeling van een hoog cholesterol en hoge triglyceriden varieert van 5 mg tot 40 mg. De startdosering is meestal 10 mg of 20 mg per dag.

De maximale dosering van rosuvastatine orale tabletten is 40 mg per dag. Deze dosering mag alleen worden gebruikt als andere doseringen niet effectief zijn om u te helpen uw streefcholesterolgehalte in de lage dichtheid lipoproteïne (LDL) te bereiken. (LDL-cholesterol wordt ook wel “slechte cholesterol” genoemd).

Zowel 20 mg als 40 mg worden beschouwd als hoge doses rosuvastatine orale tabletten voor de behandeling van hoog cholesterol en hoge triglyceriden.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis rosuvastatine mist, probeer dan uw dosis in te nemen zodra u eraan denkt. Maar als het binnen 12 uur voor uw volgende dosis is, sla dan de gemiste dosis over. Neem dan uw volgende dosis zoals gepland. Het innemen van meer dan één orale tablet rosuvastatine binnen 12 uur kan uw risico op bijwerkingen verhogen. (Voor meer informatie over bijwerkingen, zie de rubriek “Bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten” hierboven).

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u proberen een medicatieherinnering te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Hoe lang moet ik rosuvastatine orale tabletten innemen?

Rosuvastatine orale tabletten zijn bedoeld voor gebruik als een langdurige behandeling. Als u en uw arts bepalen dat rosuvastatine orale tabletten veilig en effectief voor u zijn, zult u ze waarschijnlijk langdurig innemen.

Alternatieven voor rosuvastatine orale tabletten

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die uw aandoening kunnen behandelen. Sommige kunnen beter geschikt voor u zijn dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor rosuvastatine orale tabletten, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere geneesmiddelen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke aandoeningen te behandelen. Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA).

Alternatieven voor hoog cholesterol en triglyceriden

Rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt voor de behandeling van hoog cholesterol en hoge triglyceriden bij bepaalde mensen en in bepaalde situaties. Voor meer informatie, zie de rubriek “Gebruik van Rosuvastatine orale tabletten” hieronder.

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om een hoog cholesterol en triglyceriden te behandelen zijn:

 • andere statine medicijnen, zoals:
  • Crestor (merknaamversie van rosuvastatine orale tabletten)
  • atorvastatine (Lipitor)
  • pravastatine (Pravachol)
  • simvastatine (Zocor)
 • ezetimibe (Zetia)
 • galzuurbindende harsen, zoals:
  • cholestyramine (Prevalite)
  • colesevelam (Welchol)
  • colestipol (Colestid)
 • Fibraten, zoals:
  • fenofibraat (Antara, Lipofen, Tricor)
  • gemfibrozil (Lopid)
 • injecteerbare cholesterol medicijnen, zoals:
  • alirocumab (Praluent)
  • evolocumab (Repatha)
 • bempedoïnezuur (Nexletol)

Rosuvastatine orale tabletten en alcohol

Er is geen wisselwerking bekend tussen het drinken van alcohol en het innemen van rosuvastatine orale tabletten.

Maar het drinken van alcohol kan leverproblemen veroorzaken. Dit is ook een bijwerking van rosuvastatine. Het drinken van een kleine hoeveelheid alcohol tijdens het gebruik van rosuvastatine orale tabletten kan in orde zijn als uw arts zegt dat het veilig voor u is om dit te doen. De fabrikant van het geneesmiddel raadt aan om met uw arts te overleggen als u meer dan twee glazen alcohol per dag drinkt.

Houd er rekening mee dat het drinken van overmatige hoeveelheden alcohol uw risico op bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten kan verhogen.

Overleg met uw arts voordat u rosuvastatine gaat gebruiken. Hij/zij kan u helpen bepalen hoeveel alcohol u veilig kunt gebruiken, als dat al het geval is.

Interacties met Rosuvastatine orale tabletten

Rosuvastatine orale tabletten kunnen een wisselwerking hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Maar van de tabletten is niet bekend dat ze een wisselwerking hebben met kruiden, supplementen of voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen het aantal bijwerkingen vergroten of de bijwerkingen ernstiger maken.

Rosuvastatine en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met rosuvastatine orale tabletten. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met rosuvastatine orale tabletten.

Praat met uw arts en apotheker voordat u rosuvastatine orale tabletten gaat gebruiken. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Soorten geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met rosuvastatine zijn onder andere:

Fibraten. Fibraten zijn geneesmiddelen die gewoonlijk worden gebruikt om een hoog cholesterolgehalte en hoge triglyceriden te behandelen. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op spierproblemen verhogen. Voorbeelden van fibraten zijn fenofibraat (Antara, Lipofen, Tricor), en gemfibrozil (Lopid). Uw arts kan uw dosis rosuvastatine aanpassen als u het geneesmiddel gebruikt in combinatie met gemfibrozil.

Cyclosporine. Cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune) is een geneesmiddel dat kan worden voorgeschreven na een orgaantransplantatie. Het geneesmiddel heeft ook enkele andere toepassingen. Het innemen van cyclosporine met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op spierproblemen verhogen. Uw arts kan uw dosis rosuvastatine aanpassen als u het geneesmiddel samen met cyclosporine gebruikt.

Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om hepatitis C of HIV te behandelen. Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hepatitis C-virus, antivirale geneesmiddelen genaamd, kunnen een wisselwerking hebben met rosuvastatine orale tabletten. Dit geldt ook voor bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van HIV, de zogenaamde antiretrovirale middelen. Bij gebruik met rosuvastatine kunnen bepaalde antivirale middelen en antiretrovirale middelen uw risico op spierproblemen verhogen.

Het is zelfs zo dat bepaalde antivirale middelen niet samen met rosuvastatine orale tabletten mogen worden gebruikt. In andere gevallen kan uw arts uw dosis rosuvastatine aanpassen als u het geneesmiddel samen met bepaalde antivirale middelen of antiretrovirale middelen gebruikt. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn:

 • antivirale middelen: sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (Vosevi), ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni)
 • antiretrovirale middelen: atazanavir plus ritonavir, lopinavir/ritonavir (Kaletra)

Darolutamide. Darolutamide (Nubeqa) wordt voorgeschreven om bepaalde vormen van prostaatkanker te behandelen. Het innemen ervan met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op bijwerkingen, zoals misselijkheid of spierproblemen, verhogen. Uw arts kan uw dosering rosuvastatine aanpassen als u dit middel samen met darolutamide gebruikt.

Regorafenib. Regorafenib (Stivarga) wordt gebruikt om bepaalde vormen van kanker te behandelen. Het innemen van dit middel met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op spierproblemen verhogen. Uw arts kan uw dosis rosuvastatine aanpassen als u het geneesmiddel samen met regorafenib gebruikt.

Warfarine. Warfarine (Coumadin) wordt gebruikt om bloedstolsels te helpen behandelen en voorkomen. Het innemen ervan samen met rosuvastatine orale tabletten kan bijwerkingen van warfarine veroorzaken, zoals overmatig bloeden. Als u warfarine en rosuvastatine orale tabletten tegelijk moet innemen, zal uw arts u gewoonlijk nauwlettender in de gaten houden dan gewoonlijk.

Niacine. Niacine is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven om een hoog cholesterolgehalte te behandelen. Het innemen van niacine samen met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op spierproblemen verhogen. Vraag uw arts of het gebruik van deze medicijnen samen goed voor u is.

Colchicine. Colchicine is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven om jicht te behandelen. Het innemen van colchicine met rosuvastatine orale tabletten kan uw risico op spierproblemen verhogen. Vraag uw arts of het gebruik van deze medicijnen samen goed voor u is.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Rosuvastatine orale tabletten en kruiden en supplementen

Er zijn geen kruiden of supplementen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met rosuvastatine orale tabletten. U moet echter wel uw arts of apotheker raadplegen voordat u een van deze producten gebruikt tijdens het gebruik van rosuvastatine orale tabletten.

Rosuvastatine orale tabletten en voedsel

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met rosuvastatine orale tabletten. Als u vragen heeft over het eten van bepaalde voedingsmiddelen in combinatie met rosuvastatine orale tabletten, overleg dan met uw arts.

Veelgestelde vragen over Rosuvastatine orale tabletten

Hier vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over rosuvastatine orale tabletten.

Is gewichtstoename een bijwerking van rosuvastatine?

Nee, gewichtstoename is geen bijwerking van rosuvastatin.

Maar gewichtstoename is een bijwerking van een ander cholesterolverlagend geneesmiddel, pravastatine (Pravachol).

Als u bezorgd bent over uw gewicht, praat dan met uw arts. Hij/zij kan u advies geven over hoe u een matig gewicht kunt behouden.

Heeft rosuvastatine een wisselwerking met grapefruit?

Nee, rosuvastatine heeft geen wisselwerking met grapefruit of grapefruitsap. De vrucht en het sap kunnen een wisselwerking hebben met andere statine medicijnen, maar rosuvastatine is niet een van hen.

Als u vragen heeft over interacties met rosuvastatine, raadpleeg dan het gedeelte “Interacties met rosuvastatine orale tabletten” hierboven. U kunt ook met uw arts of apotheker praten.

Zal ik haaruitval krijgen van rosuvastatine?

Dat is zeer onwaarschijnlijk. Haaruitval is geen bekende bijwerking van rosuvastatine.

Maar haaruitval is een bijwerking van een ander cholesterolverlagend geneesmiddel, pravastatine (Pravachol).

Als u zich zorgen maakt over haaruitval, praat dan met uw arts of apotheker. Zij kunnen u misschien behandelingen voorstellen die helpen.

Is rosuvastatine een bloedverdunner?

Nee, rosuvastatine is geen bloedverdunner. Rosuvastatine is een soort medicijn bekend als een statine.

In sommige gevallen kunnen statines zoals rosuvastatine samen met een bloedverdunner worden voorgeschreven. Een arts kan beide geneesmiddelen aanbevelen aan bepaalde mensen met een hoog cholesterolgehalte, diabetes of hart- en vaatziekten. De toevoeging van een bloedverdunner kan een hartaanval of beroerte als gevolg van een bloedstolsel helpen voorkomen.

Praat met uw arts of apotheker als u vragen hebt over bloedverdunners of over het verschil tussen bloedverdunners en statines.

Veroorzaakt rosuvastatine hoest?

Nee, hoest is geen bijwerking van rosuvastatin.

Maar andere cholesterolverlagende geneesmiddelen, zoals bempedoïnezuur (Nexletol) en simvastatine (Zocor) kunnen infecties van de bovenste luchtwegen veroorzaken. En hoest kan een symptoom van deze infecties zijn.

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van een hoest, praat dan met uw arts of apotheker.

Is rosuvastatine een bètablokker?

Nee, rosuvastatin is niet een soort medicijn genaamd een beta-blocker. Rosuvastatin is een soort medicijn bekend als een statine.

In sommige situaties kunnen statines zoals rosuvastatine en bètablokkers samen worden voorgeschreven. Een arts kan bepaalde mensen met een hoog cholesterolgehalte, suikerziekte of hart- en vaatziekten aanraden om ook een bètablokker te nemen. De bètablokker kan helpen bij de behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk) of ervoor zorgen dat hun hart niet te hard werkt.

Praat met uw arts of apotheker als u vragen heeft over bètablokkers.

Gebruik Rosuvastatine orale tablet

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals rosuvastatine orale tabletten goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Rosuvastatine orale tabletten kunnen ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label gebruik van geneesmiddelen betekent dat een geneesmiddel wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het door de FDA is goedgekeurd.

Rosuvastatine orale tabletten voor hoog cholesterol en hoge triglyceriden

Rosuvastatine orale tabletten zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van een hoog cholesterolgehalte* en hoge triglyceriden* bij bepaalde personen en in bepaalde situaties.

 • Hypertriglyceridemie bij volwassenen. Hypertriglyceridemie is een aandoening waarbij u een hoog gehalte aan triglyceriden heeft. Rosuvastatine orale tabletten moeten worden gebruikt met een gezond dieet om deze aandoening te behandelen.
 • Primaire dysbetalipoproteïnemie bij volwassenen. Primaire dysbetalipoproteïnemie is een zeldzame, erfelijke aandoening die leidt tot een hoog cholesterolgehalte en hoge triglyceriden. Rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt voor de behandeling van één soort van deze aandoening die hyperlipoproteïnemie type 3 wordt genoemd. Rosuvastatine orale tabletten moeten worden gebruikt in combinatie met een gezond dieet om deze aandoening te behandelen.
 • Homozygote familiaire hypercholesterolemie bij volwassenen. Homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) is een zeldzame genetische aandoening die een hoog cholesterolgehalte veroorzaakt. Mensen met HoFH hebben een hoog cholesterolgehalte ongeacht de levensstijl of voedingsgewoonten. Voor de behandeling van HoFH kunnen rosuvastatine orale tabletten alleen of in combinatie met andere behandelingen worden gebruikt. Rosuvastatine wordt gebruikt om de lage-densiteit lipoproteïne (LDL) cholesterol, de totale cholesterol en de niveaus van een eiwit genaamd apolipoproteïne B te verlagen.

Let op: Rosuvastatine orale tabletten zijn niet onderzocht voor de behandeling van cholesterolproblemen die bekend staan als Fredrickson type I en V dyslipidemieën. Daarom mag het geneesmiddel niet worden gebruikt om deze aandoeningen te behandelen.

* Voor meer informatie over cholesterol en triglyceriden, zie “Over cholesterol” hieronder.

Bijkomende toepassingen

Generieke rosuvastatine orale tabletten zijn verkrijgbaar als een merknaam geneesmiddel genaamd Crestor.

Crestor kan worden goedgekeurd voor de behandeling van meer aandoeningen dan rosuvastatine orale tabletten. Dit verschil is te wijten aan het goedkeuringsproces van de FDA en de manier waarop octrooien van nieuwe geneesmiddelen worden ontworpen.

Dit betekent echter niet dat rosuvastatine orale tabletten niet veilig kunnen worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen waarvoor Crestor is goedgekeurd. Generieke en merknaammedicijnen bevatten dezelfde werkzame bestanddelen, dus Crestor en rosuvastatine worden vaak gebruikt voor de behandeling van dezelfde aandoeningen.

Het gebruik van rosuvastatine orale tabletten voor de behandeling van een aandoening waarvoor Crestor, maar niet rosuvastatine, is goedgekeurd, wordt beschouwd als “off-label”. Off-label medicijngebruik betekent simpelweg het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waar het voor is goedgekeurd door de FDA.

Off-label gebruik van rosuvastatine orale tabletten omvat de behandeling van primaire hyperlipidemie en gemengde dyslipidemie bij volwassenen.

Primaire hyperlipidemie en gemengde dyslipidemie bij volwassenen

Bij primaire hyperlipidemie hebt u een hoog LDL-cholesterol. Bij gemengde dyslipidemie heeft u problemen met meer dan één type cholesterol. Voor de behandeling van deze aandoeningen moeten rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt met een dieet dat laag is in verzadigd vet en cholesterol.

Over cholesterol

Cholesterol is een wasachtige, vetachtige stof die zich in elke cel van uw lichaam bevindt. Uw lichaam maakt normaal gesproken zelf voldoende cholesterol aan. Maar als het cholesterolgehalte in uw bloed te hoog wordt, kan de ophoping schadelijk worden.

Gewoonlijk verwijst de term “cholesterol” naar de totale hoeveelheid cholesterol die in uw bloed wordt gemeten. Het totale cholesterolgehalte bestaat uit:

 • LDL, ook wel “slechte” cholesterol genoemd
 • lipoproteïnen met een hoge dichtheid (HDL), die “goede” cholesterol kunnen worden genoemd
 • triglyceriden (het meest voorkomende type vet in uw lichaam en de “bouwstenen” van cholesterol)

Hoog cholesterol wordt soms gebruikt om te verwijzen naar hoge LDL-cholesterolwaarden. Naast het verlagen van deze niveaus is aangetoond dat rosuvastatine orale tabletten:

 • het HDL niveau te verhogen
 • lagere triglyceride niveaus
 • de opbouw van plaque (vetafzettingen) in de bloedvaten afremmen*

De meeste mensen hebben geen symptomen van een hoog cholesterolgehalte. Mensen weten vaak niet dat ze het hebben totdat er iets ernstigs gebeurt, zoals een hartaanval of beroerte. Omdat een hoog cholesterol meestal geen symptomen veroorzaakt, moeten mensen van 20 jaar en ouder met hun arts praten over routinematige cholesteroltests.

* Voor meer informatie over hoe rosuvastatine orale tabletten voor dit doel worden gebruikt, zie “Rosuvastatine om hart- en vaatziekten te helpen voorkomen” hieronder.

Doeltreffendheid bij hoog cholesterol en triglyceriden

Klinische studies hebben aangetoond dat rosuvastatine doeltreffend is voor de behandeling van hoog cholesterol en hoge triglyceriden bij volwassenen. In deze onderzoeken werd het merkgeneesmiddel Crestor gebruikt, dat rosuvastatine als werkzame stof heeft. (Generieke en merkgeneesmiddelen hebben dezelfde werkzame bestanddelen.

Cholesterol klinische praktijk guidelinesTrusted Source bevelen rosuvastatine orale tabletten aan voor de behandeling van hoog cholesterol en hoge triglyceriden bij bepaalde volwassenen. Deze richtlijnen bevelen bepaalde doses rosuvastatine aan voor verschillende volwassenen. Uw arts of apotheker kan deze richtlijnen verder met u bespreken.

Rosuvastatine ter voorkoming van hart- en vaatziekten

Generieke rosuvastatine orale tabletten zijn verkrijgbaar als een merknaam geneesmiddel genaamd Crestor.

Crestor kan worden goedgekeurd voor de behandeling van meer aandoeningen dan rosuvastatine orale tabletten. Dit verschil is te wijten aan het goedkeuringsproces van de FDA en de manier waarop octrooien van nieuwe geneesmiddelen worden ontworpen.

Dit betekent echter niet dat rosuvastatine orale tabletten niet veilig kunnen worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen waarvoor Crestor is goedgekeurd. Generieke en merknaammedicijnen bevatten dezelfde werkzame bestanddelen, dus Crestor en rosuvastatine worden vaak gebruikt voor de behandeling van dezelfde aandoeningen.

Het gebruik van rosuvastatine orale tabletten voor de behandeling van een aandoening waarvoor Crestor, maar niet rosuvastatine, is goedgekeurd, wordt beschouwd als “off-label”. Off-label medicijngebruik betekent simpelweg het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waar het voor is goedgekeurd door de FDA.

Tot de off-label toepassingen van rosuvastatine orale tabletten behoort het helpen voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen (CVD). “Cardiovasculair” betekent gerelateerd aan het hart en de bloedvaten. Hartaanval en beroerte zijn voorbeelden van CVD.

Rosuvastatine orale tabletten kunnen worden voorgeschreven om het risico op CVD te verminderen, waaronder de noodzaak van bepaalde hartoperaties. Voor dit doel is het geneesmiddel bestemd voor mensen die geen CVD hebben, maar wel meer dan één risicofactor voor CVD.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Bepaalde factoren verhogen uw risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, waaronder:

 • leeftijd (uw risico neemt toe naarmate u ouder wordt)
 • mannelijk zijn*
 • familiegeschiedenis van CVD
 • het drinken van buitensporige hoeveelheden alcohol
 • een laag HDL-cholesterolgehalte
 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • lichamelijke inactiviteit
 • roken of het gebruik van tabak
 • stress
 • diabetes type 2

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de term “mannelijk” in dit artikel verwijst naar het geslacht dat bij de geboorte is toegekend.

Vertragen van de progressie van atherosclerose

Rosuvastatine orale tabletten kunnen ook off-label worden voorgeschreven voor een andere toepassing van Crestor. Dit gebruik is het vertragen van de progressie van een aandoening genaamd atherosclerose.

Rosuvastatine orale tabletten helpen de ontwikkeling van plaques (vetophopingen) te vertragen, die de slagaders kunnen vernauwen en atherosclerose kunnen veroorzaken. Rosuvastatine kan voor dit gebruik worden voorgeschreven omdat het geneesmiddel het cholesterol verlaagt. Het verlagen van het cholesterolgehalte kan de vorming van deze plaques in uw lichaam helpen vertragen of voorkomen. Rosuvastatine orale tabletten moeten worden gebruikt in combinatie met een gezond dieet om de progressie van atherosclerose te vertragen.

Doeltreffendheid bij het helpen voorkomen van hart- en vaatziekten

Cholesterol klinische praktijk guidelinesTrusted Source bevelen rosuvastatine orale tabletten aan voor het helpen voorkomen van CVD bij bepaalde volwassenen. Deze richtlijnen bevelen bepaalde doses rosuvastatine orale tabletten aan voor verschillende volwassenen om specifieke LDL- en cholesterolwaarden te bereiken. Uw arts of apotheker kan deze richtlijnen verder met u bespreken.

Rosuvastatine orale tabletten en kinderen

Generieke rosuvastatine orale tabletten zijn verkrijgbaar als een merknaam geneesmiddel genaamd Crestor.

Crestor kan worden goedgekeurd voor de behandeling van meer aandoeningen dan rosuvastatine orale tabletten. Dit verschil is te wijten aan het goedkeuringsproces van de FDA en de manier waarop octrooien van nieuwe geneesmiddelen worden ontworpen.

Dit betekent echter niet dat rosuvastatine orale tabletten niet veilig kunnen worden gebruikt voor de behandeling van aandoeningen waarvoor Crestor is goedgekeurd. Generieke en merknaammedicijnen bevatten dezelfde werkzame bestanddelen, dus Crestor en rosuvastatine worden vaak gebruikt voor de behandeling van dezelfde aandoeningen.

Het gebruik van rosuvastatine orale tabletten voor de behandeling van een aandoening waarvoor Crestor, maar niet rosuvastatine, is goedgekeurd, wordt beschouwd als “off-label”. Off-label medicijngebruik betekent simpelweg het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waar het voor is goedgekeurd door de FDA.

Rosuvastatine orale tabletten kunnen off-label worden gebruikt voor de behandeling van de volgende aandoeningen.

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie bij kinderen van 8 tot 17 jaar

Heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH) is een erfelijke vorm van een hoog cholesterolgehalte. Voor de behandeling van deze aandoening worden rosuvastatine orale tabletten gebruikt bij kinderen in de leeftijd van 8 tot 17 jaar.

Het geneesmiddel mag alleen voor dit doel worden gebruikt als een dieet alleen niet voldoende is om het LDL-gehalte te verlagen:

 • lager dan 190 milligram per deciliter (mg/dL), of
 • onder de 160 mg/dL, als:
  • er een familiegeschiedenis van CVD is, of
  • het kind heeft twee of meer risicofactoren voor CVD

Rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt om het LDL-cholesterol, het totale cholesterol en het gehalte van een eiwit genaamd apolipoproteïne B (ApoB) te verlagen.

Homozygote familiaire hypercholesterolemie bij kinderen van 7 tot 17 jaar

Homozygote familiaire hypercholesterolemie (HoFH) is een zeldzame genetische aandoening die een hoog cholesterolgehalte veroorzaakt. Voor de behandeling van deze aandoening worden rosuvastatine orale tabletten gebruikt bij kinderen van 7 tot 17 jaar.

Rosuvastatine orale tabletten worden gebruikt om het LDL-cholesterol, het totale cholesterol en het gehalte van een eiwit genaamd apolipoproteïne B (ApoB) bij kinderen met HoFH te verlagen. Rosuvastatine orale tabletten kunnen alleen of in combinatie met andere behandelingen voor deze aandoening worden gebruikt.

Hoe moet ik rosuvastatine orale tablet innemen?

U moet rosuvastatine orale tabletten innemen volgens de instructies die uw arts of andere zorgverlener u geeft.

Wanneer in te nemen?

Er is geen beste tijd om rosuvastatine orale tabletten in te nemen. U kunt uw dosis op elk moment van de dag innemen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u proberen een medicatieherinnering te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Inname van Rosuvastatine orale tabletten met voedsel

U kunt rosuvastatine orale tabletten met of zonder voedsel innemen.

Mogen Rosuvastatine orale tabletten worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Nee, u mag rosuvastatine orale tabletten niet fijnmaken, splijten of kauwen. U moet de tabletten in hun geheel doorslikken.

Als u problemen heeft met het doorslikken van rosuvastatine orale tabletten, overleg dan met uw arts of apotheker. Zij kunnen u andere geneesmiddelen aanraden die u gemakkelijker kunt innemen.

Rosuvastatine orale tabletten kosten

Zoals met alle medicijnen, kunnen de kosten van rosuvastatine orale tabletten variëren. Om actuele prijzen voor rosuvastatine orale tabletten in uw omgeving te vinden, kijk op GoodRx.com.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat u mogelijk een voorraad rosuvastatine orale tabletten voor 90 dagen kunt krijgen. Als uw verzekeringsmaatschappij het goedkeurt, kan een voorraad van 90 dagen van het geneesmiddel het aantal bezoekjes aan de apotheek verminderen en de kosten helpen verlagen. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts of uw verzekeringsmaatschappij.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij dekking verleent voor rosuvastatine orale tabletten, kan het zijn dat u eerst toestemming moet krijgen van uw verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten communiceren over uw recept voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel zal worden gedekt.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming nodig heeft voor rosuvastatine orale tabletten, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Er kan financiële bijstand beschikbaar zijn om u te helpen betalen voor rosuvastatine orale tabletten.

Hulpmiddel voor geneesmiddelen en NeedyMeds zijn twee websites met hulpmiddelen die u kunnen helpen de prijs die u betaalt voor rosuvastatine orale tabletten te verlagen. Ze bieden ook hulpmiddelen om u te helpen goedkope gezondheidszorg te vinden, evenals onderwijsmiddelen. Bezoek hun sites voor meer informatie.

Postorderapotheken

Rosuvastatine orale tabletten kunnen verkrijgbaar zijn via een postorderapotheek. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen de kosten van het geneesmiddel worden verlaagd en kunt u uw medicatie krijgen zonder uw huis te verlaten.

Als uw arts het voorschrijft, kunt u mogelijk een voorraad rosuvastatine orale tabletten voor 90 dagen krijgen, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over het opraken van de medicatie. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts en uw verzekeringsmaatschappij. Sommige Medicare-verzekeringen kunnen de kosten van postordermedicijnen vergoeden.

Als u geen verzekering hebt, kunt u uw arts of apotheker vragen naar de mogelijkheden van online apotheken.

Hoe werken rosuvastatine orale tabletten

Rosuvastatine orale tabletten werken door het verlagen van de hoeveelheid cholesterol die uw lichaam aanmaakt.

Wat cholesterol is

Cholesterol is een soort lipide (een vetachtige stof) die door uw lever wordt gemaakt. Je lichaam moet cholesterol hebben om normaal te kunnen functioneren. Zonder cholesterol kun je bijvoorbeeld geen vitamine D aanmaken.

Cholesterol heeft hulp nodig om zich door je bloed te verplaatsen. Om cholesterol door de bloedbaan te transporteren, maakt de lever deeltjes die lipoproteïnen worden genoemd. De twee belangrijkste lipoproteïnen zijn lagedichtheid-lipoproteïne (LDL) en hogedichtheid-lipoproteïne (HDL).

LDL-cholesterol

Cholesterol dat door LDL wordt vervoerd, wordt LDL-cholesterol genoemd. Het wordt soms ook “slechte” cholesterol genoemd. Een teveel aan LDL-cholesterol kan zich ophopen op de wanden van uw slagaders. Deze ophopingen worden cholesterolplaques genoemd.

Cholesterolplaques vernauwen de bloedvaten, waardoor de bloedstroom wordt beperkt. Hierdoor kunnen cholesterolplaques het risico op het ontstaan van bloedstolsels verhogen. Uiteindelijk kan het bloed aan de bloedvatwand blijven kleven en de bloedstroom afsnijden.

Er is ook een risico dat een plaque afbreekt en zich door het bloed verplaatst. Het kan een slagader in het hart of hoofd bereiken. Als de plaque de bloedstroom in uw hart blokkeert, kan dit een hartaanval veroorzaken. En de plaque kan een beroerte veroorzaken als het de bloedstroom in uw hoofd blokkeert.

HDL-cholesterol

Cholesterol die door HDL wordt vervoerd, wordt HDL-cholesterol (“goede” cholesterol) genoemd. HDL-cholesterol brengt LDL-cholesterol terug naar uw lever om uit uw lichaam te worden verwijderd. Zo kan HDL-cholesterol helpen voorkomen dat zich cholesterolplaques in uw slagaders vormen.

Wat doen rosuvastatine orale tabletten

De werking van een geneesmiddel wordt het werkingsmechanisme genoemd. Het werkingsmechanisme van Rosuvastatine is dat het de werking blokkeert van een enzym genaamd HMG-CoA-reductase. (Een enzym is een eiwit dat helpt bij chemische veranderingen in uw lichaam).

HMG-CoA-reductase is een van de belangrijkste enzymen die uw lichaam gebruikt om cholesterol te maken. Blokkering van de werking van HMG-CoA-reductase verlaagt de hoeveelheid cholesterol die uw lichaam aanmaakt. Hierdoor daalt het gehalte aan LDL-cholesterol en andere vetten in uw bloed.

Hoe lang duurt het voor het medicijn werkt?

Rosuvastatine orale tabletten beginnen te werken nadat u uw eerste dosis heeft ingenomen. Maar door de manier waarop het geneesmiddel werkt, zult u zich waarschijnlijk niet anders voelen door het innemen van rosuvastatine orale tabletten, tenzij u bijwerkingen krijgt.*

Om te zien of rosuvastatine voor u effectief is, zal uw arts van tijd tot tijd bloedonderzoek laten doen om uw cholesterolgehalte te controleren.

Rosuvastatine orale tabletten hebben een halfwaardetijd van 19 uur. De halfwaardetijd van een geneesmiddel is de tijd die nodig is voor de helft van een dosis van het geneesmiddel om uw lichaam te verlaten. Dit is nuttig om uit te zoeken hoe lang een medicijn in uw lichaam blijft.

* Voor informatie over bijwerkingen, zie de rubriek “Bijwerkingen van Rosuvastatine orale tabletten” hierboven.

Rosuvastatine orale tabletten en zwangerschap

U mag rosuvastatine orale tabletten niet innemen tijdens de zwangerschap. Uit onderzoek is gebleken dat statine-medicijnen, waaronder rosuvastatine orale tabletten, geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken als ze tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Als u zwanger wordt terwijl u rosuvastatine orale tabletten gebruikt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en bel zo snel mogelijk uw arts.

Rosuvastatine orale tabletten en anticonceptie

Het is niet veilig om rosuvastatine orale tabletten in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger kunt worden, bespreek dan met uw arts welke anticonceptie u nodig heeft terwijl u rosuvastatine orale tabletten gebruikt.

Voor meer informatie over het innemen van rosuvastatine orale tabletten tijdens de zwangerschap, zie de rubriek “Rosuvastatine en zwangerschap” hierboven.

Voor vrouwen die rosuvastatine orale tabletten gebruiken

Als u zwanger kunt worden, moet u anticonceptie gebruiken terwijl u rosuvastatine orale tabletten inneemt. Als u zwanger wordt terwijl u het geneesmiddel gebruikt, stop dan onmiddellijk met het innemen van rosuvastatine en bel uw arts.

Voor mannen die rosuvastatine orale tabletten gebruiken

Er zijn geen aanbevelingen voor geboortebeperking voor mannen* die rosuvastatine orale tabletten gebruiken. Als uw partner zwanger kan worden en u gebruikt rosuvastatine orale tabletten, overleg dan met uw arts of apotheker. Zij kunnen u advies geven over uw anticonceptiebehoeften tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de termen “mannelijk” en “vrouwelijk” in dit artikel verwijst naar het bij de geboorte toegewezen geslacht.

Rosuvastatine orale tabletten en borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven als u rosuvastatine orale tabletten gebruikt. Het geneesmiddel komt voor in de moedermelk en het is niet bekend welke effecten dit kan hebben op een kind dat borstvoeding krijgt. Maar het is mogelijk dat rosuvastatine orale tabletten ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven, overleg dan met uw arts. Hij of zij kan u adviseren over andere behandelingen dan rosuvastatine orale tabletten. Uw arts kan ook met u praten over gezonde manieren om uw kind te voeden.

Rosuvastatine orale tablet voorzorgsmaatregelen

Voordat u Rosuvastatine orale tabletten inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheidsgeschiedenis praten. Rosuvastatine orale tabletten zijn mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren heeft die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Leverproblemen. Als u leverproblemen heeft, waaronder verhoogde leverenzymen, mag u rosuvastatine orale tabletten niet innemen. Rosuvastatine kan als bijwerking leverproblemen veroorzaken. Als u al leverproblemen heeft, kunt u een verhoogd risico op deze bijwerking hebben. Of uw huidige leverproblemen kunnen verergeren door het innemen van rosuvastatine orale tabletten. Voordat u rosuvastatine inneemt, moet u ervoor zorgen dat uw arts op de hoogte is van eventuele leverproblemen die u heeft of in het verleden heeft gehad.
 • Nierproblemen. Als u nierproblemen heeft en rosuvastatine orale tabletten gebruikt, kunt u een verhoogd risico op spierproblemen hebben. Als u lichte of matige nierproblemen heeft, kan uw arts uw dosis rosuvastatine verlagen. Maar als uw nierproblemen ernstig zijn, kan het zijn dat u rosuvastatine niet veilig kunt innemen. Voordat u rosuvastatine gebruikt, moet u met uw arts overleggen over eventuele nierproblemen die u heeft of heeft gehad.
 • Hypothyreoïdie. Als u hypothyreoïdie heeft die niet wordt behandeld en rosuvastatine orale tabletten gebruikt, kunt u een verhoogd risico op spierproblemen hebben. Als u hypothyreoïdie heeft, overleg dan met uw arts voordat u rosuvastatine inneemt. Het kan zijn dat hij uw schildklierhormoonspiegels wil controleren en behandelen voordat u rosuvastatine gaat gebruiken.
 • Spierproblemen. Rosuvastatine orale tabletten kunnen als bijwerking spierproblemen veroorzaken, waaronder ernstige spierproblemen zoals rhabdomyolysis. Als u al spierproblemen heeft, loopt u mogelijk een hoger risico op deze bijwerking. Overleg met uw arts of rosuvastatine orale tabletten geschikt voor u zijn als u spierproblemen heeft.
 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie heeft gehad op rosuvastatine orale tabletten of een van de bestanddelen ervan, mag u geen rosuvastatine orale tabletten gebruiken. Vraag uw arts welke andere geneesmiddelen voor u betere opties zijn.
 • Zwangerschap. U mag rosuvastatine orale tabletten niet innemen tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Rosuvastatine orale tabletten en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. U mag geen borstvoeding geven als u rosuvastatine orale tabletten gebruikt. Voor meer informatie, zie de rubriek “Rosuvastatine orale tabletten en borstvoeding” hierboven.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van rosuvastatine orale tabletten, zie de rubriek “Bijwerkingen van rosuvastatine orale tabletten” hierboven.

Rosuvastatine orale tablet overdosis

Gebruik niet meer rosuvastatine orale tabletten dan uw arts u aanraadt. Bij sommige geneesmiddelen kan dit leiden tot ongewenste bijwerkingen of overdosering.

Wat moet u doen als u te veel rosuvastatine orale tabletten heeft ingenomen?

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of gebruikmaken van hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Rosuvastatine orale tabletten

Wanneer u rosuvastatine orale tabletten krijgt van de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op de verpakking. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een geneesmiddel goed te gebruiken blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar u het geneesmiddel bewaart.

Rosuvastatine orale tabletten dienen te worden bewaard bij kamertemperatuur (68°F tot 77°F/20°C tot 25°C), in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van licht. Vermijd het bewaren van dit geneesmiddel op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

Verwijdering

Als u geen rosuvastatine orale tabletten meer hoeft in te nemen en u heeft medicijnresten, dan is het belangrijk om deze veilig weg te gooien. Dit helpt voorkomen dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Submit Review