Cipro Kopen Zonder Recept

Cipro (ciprofloxacin)

Wat is Cipro?

Cipro (ciprofloxacin) is een merknaam voorgeschreven antibiotica. Het wordt gebruikt om infecties veroorzaakt door bacteriën te behandelen.

Cipro behoort tot een klasse van antibiotica die fluoroquinolonen worden genoemd.

Cipro is doeltreffend voor de behandeling van infecties die door vele verschillende soorten bacteriën worden veroorzaakt. Hieronder vallen bacteriën die infecties veroorzaken in de urinewegen, buik, huid, prostaat en botten, maar ook andere soorten infecties.

Cipro is er in verschillende vormen:

 • tabletten (Cipro)
 • tabletten met verlengde afgifte (Cipro XR)
 • poeder voor orale suspensie (Cipro)

Cipro generische naam

Cipro is beschikbaar als generiek geneesmiddel. De generieke naam van het geneesmiddel is ciprofloxacin.

Ciprofloxacine (generiek Cipro) is verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder:

 • orale tablet met onmiddellijke afgifte
 • orale tablet met verlengde afgifte
 • oogheelkundige oplossing (oogdruppels)
 • otische oplossing (oordruppels)
 • orale suspensie
 • oplossing voor injectie

Cipro bijwerkingen

Cipro kan milde of ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijst bevat enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Cipro. Deze lijst bevat niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Cipro, of tips over hoe om te gaan met een verontrustende bijwerking, praat met uw arts of apotheker.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Cipro zijn:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • maagklachten
 • duizeligheid
 • uitslag

Ook kunnen de resultaten van een leverfunctietest hoger zijn dan normaal. Dit is meestal tijdelijk, maar kan ook een teken zijn van leverbeschadiging.

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Dit komt niet vaak voor, maar in sommige gevallen kan Cipro ernstigere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Scheur of zwelling in een pees (weefsel dat spieren met bot verbindt). Symptomen kunnen zijn:
  • pijn of zwelling in de pees bij de hiel van de voet, enkel, knie, hand of duim, schouder of elleboog
 • Leverbeschadiging. Symptomen kunnen zijn:
  • maagpijn
  • slechte eetlust
  • donkergekleurde urine
  • geel worden van de huid of het oogwit
 • Ernstige allergische reactie. Symptomen kunnen zijn:
  • ernstige huiduitslag of netelroos
  • problemen met ademhalen of slikken
  • zwelling van uw lippen, tong of gezicht
  • snelle hartslag
 • Stemmingswisselingen. Symptomen kunnen zijn:
  • angst
  • depressie
  • rusteloosheid
  • slaapproblemen
  • hallucinaties
  • suïcidale gedachten
 • Aanvallen, beven, of stuiptrekkingen
 • Intestinale infectie. Symptomen kunnen zijn:
  • ernstige diarree
  • bloederige ontlasting
  • maagkrampen
  • koorts
 • Zenuwproblemen in uw armen, benen, voeten of handen. Symptomen kunnen zijn:
  • pijn
  • brandend
  • tinteling
  • gevoelloosheid
  • zwakte
 • Ernstige zonnebrand als gevolg van gevoeligheid van de huid voor ultraviolet (UV) licht
 • Gevaarlijk lage bloedsuikerspiegel. Dit komt vaker voor bij senioren en mensen met diabetes. Symptomen kunnen zijn:
  • duizeligheid
  • verwarring
  • bibberigheid
  • zweten
  • zwakte
  • flauwvallen
  • coma

Vanwege deze veiligheidsrisico’s heeft de FDA Trusted Source aanbevolen om geneesmiddelen zoals Cipro niet te gebruiken als eerste keus antibioticum voor sinusinfecties, bronchitis of urineweginfecties. Voor deze aandoeningen wegen de potentiële risico’s van behandeling met Cipro niet op tegen de voordelen.

Andere antibiotica moeten als eerste keuze worden gebruikt.

Bijwerkingen op lange termijn

De meeste bijwerkingen van Cipro treden op kort nadat de medicatie is ingenomen. Langdurig gebruik van Cipro kan echter het risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Deze lange termijn bijwerkingen kunnen onder meer peesbeschadiging, leverschade, darminfectie en zenuwproblemen zijn.

Diarree

Diarree is een veel voorkomende bijwerking van antibiotica, waaronder Cipro. Ongeveer 2 tot 5 procent van de mensen die Cipro innemen, krijgt diarree. Soms kan diarree ernstig worden met losse waterige ontlasting, bloederige ontlasting, buikkrampen en koorts. Dit kan het gevolg zijn van een darminfectie.

Als u ernstige diarree heeft tijdens het gebruik van Cipro, neem dan contact op met uw arts. Anders, diarree gaat meestal weg kort nadat de medicatie is gestopt.

Hoofdpijn

Sommige mensen die Cipro nemen, krijgen hoofdpijn. In klinische studies had minder dan 1 procent van de mensen hoofdpijn tijdens het gebruik van Cipro. Deze hoofdpijn is meestal mild en kan verdwijnen bij voortgezet gebruik van het geneesmiddel. Als u hoofdpijn krijgt die niet overgaat terwijl u Cipro gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

Gistinfectie

Vaginale schimmelinfecties kunnen soms optreden na behandeling met antibiotica, waaronder Cipro. Als u nog nooit een schimmelinfectie hebt gehad en denkt dat u er een zou kunnen hebben, ga dan naar uw arts voor een diagnose en behandeling.

Bijwerkingen bij kinderen

Het gebruik van Cipro bij kinderen wordt doorgaans vermeden omdat het bij kinderen gewrichtsschade kan veroorzaken. Symptomen van gewrichtsschade bij kinderen zijn onder meer verminderde gewrichtsbeweging en gewrichtspijn. Als uw kind Cipro gebruikt en deze symptomen heeft, bel dan onmiddellijk zijn of haar arts.

Bijwerkingen bij senioren

Oudere volwassenen hebben meer kans dan jongere volwassenen om bijwerkingen van Cipro te krijgen. De soorten bijwerkingen die zij hebben zijn echter dezelfde als die bij jongere volwassenen.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventieve hotline helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Waar wordt Cipro voor gebruikt?

De Food and Drug Administration (FDA) keurt medicijnen, zoals Cipro, goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen.

Goedgekeurde toepassingen voor Cipro

Cipro is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van veel verschillende soorten infecties bij volwassenen. Voorbeelden van deze FDA-goedgekeurde toepassingen zijn:

 • Abdominale infecties zoals:
  • diverticulitis
  • gastro-enteritis (met inbegrip van diarree ten gevolge van infectie)
  • galblaasontsteking
  • botinfecties en gewrichtsinfecties
  • voedselvergiftiging
  • infecties van de luchtwegen zoals:
  • bronchitis
  • longontsteking
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorroe
 • Sinus infectie
 • Huidinfecties zoals cellulitis
 • Urineweginfectie zoals:
  • blaasontsteking
  • nierinfectie
  • prostaatontsteking

Minder gebruikelijke FDA-goedgekeurde toepassingen zijn onder meer:

 • antrax
 • plaag
 • buiktyfus

Cipro XR tabletten met verlengde afgifte zijn alleen goedgekeurd voor de behandeling van urineweginfecties (UTI’s).

Hoewel Cipro doeltreffend is, heeft de FDA aanbevolen dat Cipro en andere fluorochinolone antibiotica niet mogen worden gebruikt als antibioticum van eerste keuze voor bepaalde infecties, zoals:

 • sinusinfecties
 • bronchitis
 • infecties van de urinewegen

Voor deze aandoeningen weegt het risico van ernstige bijwerkingen door Cipro zwaarder dan de voordelen. Andere antibiotica moeten als eerste keuze worden gebruikt.

Gebruik dat niet is goedgekeurd

Cipro wordt soms ook off-label gebruikt voor toepassingen die niet zijn goedgekeurd door de FDA. Voorbeelden hiervan zijn:

 • bloedinfectie
 • chlamydia
 • taaislijmziekte
 • keelpijn / streptokokken (zelden gebruikt voor deze aandoeningen)
 • tandinfectie
 • reizigersdiarree

Gebruik voor ciprofloxacine

De generieke versie van Cipro is goedgekeurd voor de behandeling van alle aandoeningen waarvoor Cipro is goedgekeurd. Naast deze aandoeningen is ciprofloxacine ook goedgekeurd voor de behandeling van oorinfecties.

Cipro voor kinderen

Cipro is door de FDA goedgekeurd voor gebruik bij kinderen om bepaalde infecties te behandelen, zoals ernstige urineweginfecties. Cipro is echter niet de eerste keuze voor gebruik bij kinderen vanwege de bezorgdheid dat het gewrichtsschade bij kinderen kan veroorzaken.

De American Academy of Pediatrics beveelt aan dat Cipro en andere fluorochinolone antibiotica alleen bij kinderen worden gebruikt als er geen andere veilige of effectieve optie is.

Hoe werkt Cipro?

Cipro is een antibioticum uit de klasse van de fluoroquinolonen. Dit type antibioticum is bactericide. Dit betekent dat het bacteriën direct doodt. Het doet dit door enzymen te blokkeren die nodig zijn om bacteriën te laten overleven.

Cipro is een breedspectrum antibioticum. Dit betekent dat het tegen veel verschillende soorten bacteriën werkt. Veel bacteriën zijn echter resistent geworden tegen Cipro. Resistente bacteriën kunnen niet meer met een bepaald geneesmiddel worden behandeld.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Cipro begint te werken tegen bacteriële infecties binnen enkele uren nadat u het heeft ingenomen. Het kan echter zijn dat u pas na een paar dagen verbetering van uw symptomen merkt.

Dosering voor Cipro

De Cipro-dosering die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Cipro gebruikt
 • uw leeftijd
 • de vorm van Cipro die u neemt
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft, zoals nierziekte

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering en deze na verloop van tijd aanpassen om de dosering te bereiken die voor u geschikt is. Uiteindelijk zal hij de laagste dosering voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Drugsvormen en -sterktes

 • tabletten (Cipro): 250 mg, 500 mg, 750 mg
 • tabletten met verlengde afgifte (Cipro XR): 500 mg, 1.000 mg
 • poeder voor orale suspensie (Cipro): 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml

Algemene doseringsinformatie

De gebruikelijke dosering voor Cipro met onmiddellijke afgifte is 250-750 mg om de 12 uur gedurende maximaal 14 dagen. Uw arts zal bepalen wat de beste vorm en dosering van Cipro is voor uw aandoening.

Dosering voor UTI

 • Typische dosering: 250-500 mg om de 12 uur gedurende 3 tot 14 dagen.

Dosering voor bot- en gewrichtsontstekingen

 • Typische dosering: 500-750 mg om de 12 uur gedurende 4 tot 8 weken.

Dosering voor diarree veroorzaakt door infectie

 • Typische dosering: 500 mg om de 12 uur gedurende 5 tot 7 dagen.

Dosering voor infecties van de luchtwegen

 • Typische dosering: 500-750 mg om de 12 uur gedurende 7 tot 14 dagen.

Dosering voor sinus infecties

 • Typische dosering: 500 mg om de 12 uur gedurende 10 dagen.

Dosering voor abdominale infecties

 • Typische dosering: 500 mg om de 12 uur gedurende 7 tot 14 dagen.

Dosering voor kinderen

 • Typische dosering: Voor kinderen van 1-17 jaar, 10-20 mg/kg om de 12 uur gedurende 7 tot 21 dagen. De dosering mag niet hoger zijn dan 750 mg om de 12 uur.

Dosering voor Cipro XR

Cipro XR tabletten met verlengde afgifte zijn alleen goedgekeurd voor de behandeling van urineweginfecties.

 • Typische dosering: 500 mg eenmaal daags gedurende 3 dagen.
 • Typische dosering voor ernstige urineweginfecties: 1.000 mg eenmaal daags gedurende 7 tot 14 dagen.

Speciale doseringsoverwegingen

Als u een nieraandoening heeft, kan uw arts u een lagere dosis Cipro voorschrijven of u het medicijn minder vaak laten innemen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het echter maar een paar uur is tot uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem de volgende dosis volgens schema.

Probeer nooit de achterstand in te halen door twee doses tegelijk in te nemen. Dit kan gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken.

Hoe moet ik Cipro innemen?

Neem Cipro precies in volgens de instructies van uw arts. Het kan zijn dat u zich beter gaat voelen voordat u uw hele Cipro-kuur heeft afgemaakt. Zelfs als u zich beter begint te voelen, mag u niet stoppen met het innemen van Cipro. In veel gevallen is het belangrijk om de hele behandeling af te maken om ervoor te zorgen dat de infectie niet terugkomt.

Als u zich beter voelt en eerder met Cipro wilt stoppen, moet u eerst met uw arts overleggen of dat veilig is.

Timing

Cipro tabletten en suspensie moeten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip worden ingenomen, ’s morgens en ’s avonds.

Cipro XR tabletten met verlengde afgifte moeten eenmaal daags op ongeveer hetzelfde tijdstip elke dag worden ingenomen.

Cipro met voedsel innemen

Cipro kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Hoe u het ook inneemt, zorg ervoor dat u tijdens het innemen van Cipro voldoende vocht binnenkrijgt.

Cipro mag niet worden ingenomen samen met zuivelproducten of met calcium verrijkte sappen. Het moet ten minste twee uur voor of na de consumptie van deze producten worden ingenomen. Cipro kan echter wel worden ingenomen bij een maaltijd die zuivelproducten of met calcium verrijkte voedingsmiddelen of dranken bevat.

Kan Cipro verpletterd worden?

Cipro tabletten en Cipro XR tabletten met verlengde afgifte mogen niet worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd. Ze moeten in hun geheel worden doorgeslikt.

Cipro suspensie moet goed worden geschud voordat u het inneemt.

Cipro interacties

Cipro kan een wisselwerking hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren, terwijl andere juist meer bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Cipro en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Cipro. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Cipro.

Voordat u Cipro inneemt, moet u uw arts en apotheker vertellen welke geneesmiddelen u op recept, zonder recept verkrijgbaar zijn en welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Vertel ze ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Maagzuurremmers

Veel maagzuurremmers (zoals Tums, Gaviscon, en Maalox) bevatten calciumcarbonaat, magnesiumhydroxide, en aluminiumhydroxide. Deze ingrediënten kunnen zich binden aan Cipro en voorkomen dat uw lichaam het absorbeert. Dit kan de werking van Cipro verminderen.

Om deze wisselwerking te vermijden, moet u Cipro ten minste twee uur vóór de inname van een maagzuurremmer innemen, of zes uur erna.

Anticoagulantia

Inname van Cipro met orale antistollingsmiddelen zoals warfarine (Coumadin, Jantoven) kan de antistollingseffecten versterken. Dit kan resulteren in verhoogde bloedingen. Als u een antistollingsmiddel gebruikt, kan het zijn dat uw arts uw bloedingsrisico vaker moet controleren als u Cipro gebruikt.

Geneesmiddelen die het QT interval verlengen

Bepaalde medicijnen verlengen uw QT-interval, wat betekent dat ze het ritme van uw hartslag kunnen beïnvloeden. Inname van Cipro samen met deze medicijnen kan het risico op een gevaarlijke onregelmatige hartslag verhogen. Cipro moet worden vermeden of zeer voorzichtig worden gebruikt met deze medicijnen.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • amiodaron (Pacerone)
 • antipsychotica zoals haloperidol, quetiapine (Seroquel, Seroquel XR), en ziprasidone (Geodon)
 • macrolide antibiotica zoals erytromycine (Ery-Tab) en azitromycine (Zithromax)
 • kinidine
 • procaïnamide
 • tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline, desipramine (Norpramin), en imipramine (Tofranil)
 • sotalol (Sotylize, Betapace, Betapace AF, Sorine)

Clozapine

Het innemen van Cipro met clozapine (Versacloz, Fazaclo ODT) kan de niveaus van clozapine in het lichaam verhogen en het risico op bijwerkingen van clozapine verhogen.

Diabetes medicijnen

Cipro kan de bloedsuikerverlagende werking van bepaalde diabetesmedicijnen versterken, zoals glyburide (Diabeta, Glynase PresTabs) en glimepiride (Amaryl). Hierdoor kan de bloedsuikerspiegel te laag worden.

Methotrexaat

Het innemen van Cipro met methotrexaat (Rasuvo, Otrexup) kan de niveaus van methotrexaat in uw lichaam verhogen en het risico op bijwerkingen van methotrexaat verhogen.

Probenecid

Probenecid kan de Cipro-spiegel in het lichaam verhogen en het risico op Cipro-bijwerkingen vergroten.

Ropinirole

Inname van Cipro met ropinirole (Requip, Requip XL) kan de spiegels van ropinirole in het lichaam verhogen en het risico op bijwerkingen van ropinirole verhogen.

Fenytoïne

Inname van Cipro samen met het epilepticum fenytoïne (Dilantin, Dilantin-125, Phenytek) kan ertoe leiden dat het fenytoïnegehalte in het lichaam te laag wordt. Dit kan leiden tot ongecontroleerde aanvallen bij mensen die fenytoïne nemen voor epilepsie.

Sildenafil

Het innemen van Cipro met sildenafil (Viagra, Revatio) kan de niveaus van sildenafil in uw lichaam verhogen en het risico op bijwerkingen van sildenafil verhogen.

Theofylline

Inname van Cipro met theofylline kan het niveau van theofylline in uw lichaam verhogen. Dit kan leiden tot ernstige theofylline bijwerkingen. Deze omvatten misselijkheid, braken, kriebels, prikkelbaarheid, abnormale hartslag, hartaanval, toevallen en ademstilstand. Cipro en theofylline moeten indien mogelijk niet samen worden ingenomen.

Tizanidine

Cipro kan de kalmerende en bloeddrukverlagende effecten van tizanidine (Zanaflex) versterken. Cipro en tizanidine moeten niet samen worden ingenomen.

Zolpidem

Cipro kan de spiegel van zolpidem (Ambien, Ambien CR, Edluar, Intermezzo) in het lichaam verhogen. Dit kan resulteren in overmatige sedatie door zolpidem.

Metronidazol

Cipro kan uw QT-interval verlengen, wat betekent dat het het ritme van uw hartslag kan beïnvloeden. In zeldzame gevallen kan metronidazol (Flagyl, Flagyl ER) ook een verlenging van het QT-interval veroorzaken. Het gebruik van deze geneesmiddelen samen kan het risico op een gevaarlijke onregelmatige hartslag verhogen.

Overleg met uw arts voordat u deze medicijnen samen gebruikt.

Tylenol

Er zijn geen interacties bekend tussen Cipro en Tylenol (acetaminofen).

Tinidazol

Er zijn geen bekende interacties tussen Cipro en tinidazol.

Cipro en kruiden en supplementen

Sommige vitamine- en supplementproducten kunnen zich aan Cipro binden en voorkomen dat uw lichaam het absorbeert. Dit kan de werking van Cipro verminderen. Deze supplementen omvatten:

 • multivitaminen
 • calcium
 • ijzer
 • zink

Om deze wisselwerking te voorkomen, moet u Cipro ten minste twee uur voordat u deze supplementen inneemt, of ten minste zes uur daarna innemen.

Cipro en voedsel

Cipro kan met bepaalde voedingsmiddelen interageren.

Cipro en zuivel / melk

Zuivelproducten of met calcium verrijkt sap kunnen zich aan Cipro binden en voorkomen dat uw lichaam het absorbeert. Dit kan de werking van Cipro verminderen. Om deze wisselwerking te vermijden, moet u Cipro ten minste twee uur voordat u deze voedingsmiddelen nuttigt, of ten minste twee uur erna innemen.

Cipro en cafeïne

Cipro kan de effecten van cafeïne uit koffie, thee, chocolade en andere bronnen versterken. Dit kan het risico verhogen op cafeïne-gerelateerde bijwerkingen zoals nervositeit, nervositeit en slaapproblemen.

Cipro en alcohol

Inname van Cipro met alcohol zal het antibioticum niet minder effectief maken, maar de combinatie kan het risico op bepaalde bijwerkingen verhogen of de bijwerkingen verergeren. Voorbeelden van bijwerkingen die eerder kunnen optreden, of verergeren door alcoholgebruik, zijn:

 • misselijkheid
 • braken
 • duizeligheid
 • maagklachten
 • leverproblemen

Cipro en kinderen

Cipro is door de FDA goedgekeurd voor gebruik bij kinderen om bepaalde infecties te behandelen, zoals ernstige urineweginfecties. De gebruikelijke dosering voor kinderen van 1-17 jaar is 10-20 mg/kg om de 12 uur gedurende 7 tot 21 dagen. De dosering mag niet hoger zijn dan 750 mg om de 12 uur.

Hoewel Cipro door de FDA is goedgekeurd voor gebruik bij kinderen, is het niet de eerste keus. In feite wordt het meestal vermeden bij kinderen vanwege de bezorgdheid dat het de gewrichten bij kinderen kan beschadigen.

De American Academy of Pediatrics beveelt aan dat Cipro en andere fluorochinolone antibiotica alleen bij kinderen worden gebruikt als er geen ander veilig of effectief alternatief is.

Cipro en zwangerschap

Er is niet genoeg onderzoek gedaan bij zwangere mensen om met zekerheid te kunnen zeggen wat het effect van dit middel op een foetus kan zijn. Sommige researchTrusted Source suggereren dat het nemen van Cipro vroeg in de zwangerschap het risico van spontane abortus kan verhogen. Andere studiesTrusted Source hebben dit effect op de zwangerschap niet gevonden.

Praat met uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Dit geneesmiddel mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als het voordeel opweegt tegen het mogelijke risico.

Cipro en borstvoeding

U moet geen borstvoeding geven terwijl u deze medicatie gebruikt. Cipro kan door de moedermelk gaan en bijwerkingen veroorzaken bij een kind dat borstvoeding krijgt.

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft. Het kan zijn dat u moet beslissen of u stopt met borstvoeding geven of met het innemen van deze medicatie.

Alternatieven voor Cipro

Er zijn veel verschillende antibiotica die als alternatief voor Cipro worden gebruikt. Welk antibioticum het meest geschikt is, hangt af van uw leeftijd, de plaats van de infectie, het soort bacterie dat de infectie veroorzaakt, eventuele geneesmiddelenallergieën en de geografische regio waarin u woont.

Als u geïnteresseerd bent in alternatieven voor Cipro, praat dan met uw arts over andere antibiotica die voor u geschikt kunnen zijn.

Opmerking: Sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt om deze specifieke infecties te behandelen.

Alternatieven voor abdominale infecties

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om abdominale infecties te behandelen zijn:

 • levofloxacine (Levaquin)
 • moxifloxacin (Avelox)
 • metronidazol (Flagyl, Flagyl ER)

Alternatieven voor bot- en gewrichtsontstekingen

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om bot- en gewrichtsontstekingen te behandelen, zijn:

 • aztreonam (Azactam)
 • ceftriaxone
 • ertapenem (Invanz)
 • levofloxacine (Levaquin)
 • metronidazol (Flagyl, Flagyl ER)
 • piperacillin-tazobactam
 • vancomycine

Alternatieven voor diarree veroorzaakt door infectie

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om diarree ten gevolge van een infectie te behandelen, zijn:

 • metronidazol (Flagyl, Flagyl ER)
 • vancomycine

Alternatieven voor infecties van de luchtwegen

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om infecties van de luchtwegen te behandelen, zijn:

 • amoxicilline
 • amoxicilline-clavulanaat
 • azithromycine (Zithromax)
 • doxycycline (Acticlate, Doryx, Doryx MPC)
 • levofloxacine (Levaquin)
 • moxifloxacin (Avelox)
 • penicilline VK

Alternatieven voor sinusinfectie

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om sinusinfectie te behandelen, zijn:

 • amoxicilline
 • amoxicilline-clavulanaat
 • doxycycline (Acticlate, Doryx, Doryx MPC)
 • levofloxacine (Levaquin)

Alternatieven voor huidinfecties

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om huidinfecties te behandelen, zijn:

 • amoxicilline
 • cephalexin
 • clindamycine
 • doxycycline (Acticlate, Doryx, Doryx MPC)
 • trimethoprim-sulfamethoxazol (Bactrim)

Alternatieven voor urineweginfectie

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om urineweginfecties te behandelen, zijn:

 • cefpodoxime
 • cefalexine (Keflex)
 • levofloxacine (Levaquin)
 • nitrofurantoïne (Macrobid, Macrodantin)
 • trimethoprim-sulfamethoxazol (Bactrim)

Cipro vs. andere geneesmiddelen

U vraagt zich misschien af hoe andere antibiotica zich tot Cipro verhouden.

Cipro vs. Bactrim

Cipro en Bactrim zijn beide antibiotica, maar zij behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Cipro is een fluoroquinolone antibioticum. Bactrim is een sulfonamide antibioticum. Bactrim bevat twee geneesmiddelen in één pil, trimethoprim en sulfamethoxazol.

Gebruik

Cipro en Bactrim worden vaak gebruikt voor de behandeling van urineweginfecties (UTI’s).

Dosering en vormen

Cipro is verkrijgbaar als orale tablet en orale suspensie die tweemaal daags worden ingenomen. Cipro XR tabletten met verlengde afgifte worden eenmaal daags ingenomen. Bactrim is verkrijgbaar als orale tabletten en als orale suspensie die ook tweemaal daags worden ingenomen.

Doeltreffendheid

Zowel Cipro als Bactrim zijn effectief bij de behandeling van UTI’s. Cipro is echter niet het eerste keus medicijn voor deze aandoening, vanwege het risico op ernstige bijwerkingen. Cipro mag alleen worden gebruikt voor UTI’s wanneer de eerstekeusmedicijnen niet kunnen worden gebruikt.

Volgens de Infectious Diseases Society of America is Bactrim gewoonlijk een antibioticum van eerste keus voor de behandeling van UTI’s.

Wanneer u medicijnen vergelijkt, moet u in gedachten houden dat uw arts behandelingsaanbevelingen zal doen op basis van uw individuele behoeften. Hij zal rekening houden met verschillende factoren, zoals de plaats van uw infectie, de bacteriën die uw infectie kunnen veroorzaken en de resistentie van bacteriën in uw geografische gebied.

Ze zullen ook rekening houden met uw leeftijd, geslacht, vruchtbaarheid, andere aandoeningen die u mogelijk heeft, het risico op bijwerkingen en hoe ernstig uw aandoening is.

Bijwerkingen en risico’s

Cipro en Bactrim veroorzaken vergelijkbare bijwerkingen, zoals:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • maagklachten
 • duizeligheid
 • uitslag

Mensen met een sulfa-allergie mogen geen Bactrim innemen.

Cipro is geen antibioticum van eerste keus voor urineweginfecties wegens de mogelijkheid van ernstige bijwerkingen. Deze omvatten pees-, gewrichts- en zenuwschade, en bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel.

Kosten

Cipro en Bactrim zijn beide merknaam medicijnen. Ze zijn beide ook verkrijgbaar in generieke vorm. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merkgeneesmiddelen. De generische naam van Bactrim is trimethoprim-sulfamethoxazol.

Merknaam Cipro is meestal duurder dan merknaam Bactrim. De generieke vormen van deze medicijnen kosten ongeveer hetzelfde. Het werkelijke bedrag dat u betaalt, hangt af van uw verzekering.

Cipro vs. Macrobid

Cipro en Macrobid (nitrofurantoïne) zijn beide antibiotica, maar zij behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Cipro is een fluoroquinolone antibioticum. Macrobid is een nitrofuran antibioticum.

Gebruik

Cipro en Macrobid worden vaak gebruikt om infecties van de urinewegen (UTI) te behandelen. Macrobid is echter alleen bedoeld voor milde of ongecompliceerde UTI’s. Het mag niet worden gebruikt voor ernstigere UTI’s of nierinfecties.

Cipro wordt soms gebruikt voor ernstigere UTI’s of nierinfecties, maar het is geen antibioticum van eerste keuze vanwege het risico op ernstige bijwerkingen.

Dosering en vormen

Cipro is verkrijgbaar als orale tablet en orale suspensie die tweemaal daags worden ingenomen. Cipro XR tabletten met verlengde afgifte worden eenmaal daags ingenomen. Macrobid is verkrijgbaar als orale capsule die tweemaal daags wordt ingenomen.

Doeltreffendheid

Zowel Cipro als Macrobid zijn doeltreffend voor de behandeling van milde of ongecompliceerde infecties van de urinewegen. Volgens de Infectious Diseases Society of America is Macrobid echter meestal een antibioticum van eerste keuze voor de behandeling van urineweginfecties.

Cipro mag alleen worden gebruikt voor urineweginfecties wanneer de eerstekeusmedicijnen niet kunnen worden gebruikt. Cipro is geen eerstekeusmedicijn voor infecties van de urinewegen vanwege het risico op ernstige bijwerkingen.

Wanneer u medicijnen vergelijkt, moet u in gedachten houden dat uw arts behandelingsaanbevelingen zal doen op basis van uw individuele behoeften. Hij zal rekening houden met verschillende factoren, zoals de plaats van uw infectie, de bacteriën die uw infectie kunnen veroorzaken en de resistentie van bacteriën in uw regio.

Ze zullen ook rekening houden met uw leeftijd, geslacht, vruchtbaarheid, andere aandoeningen die u mogelijk heeft, uw risico op bijwerkingen en hoe ernstig uw aandoening is.

Bijwerkingen en risico’s

Cipro en Macrobid hebben een aantal bijwerkingen die op elkaar lijken, en een aantal die verschillen. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

 

Zowel Cipro als Macrobid

Cipro

Macrobid

Meer voorkomende bijwerkingen

 • misselijkheid
 • hoofdpijn
 • winderigheid
 • uitslag
 • maagklachten
 • duizeligheid

(geen unieke veel voorkomende bijwerkingen)

Ernstige bijwerkingen

 • zenuwbeschadiging
 • peesbeschadiging
 • gewrichtsschade
 • bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel
 • leverschade
 • longschade

Kosten

Cipro en Macrobid zijn beide merknaam medicijnen. Ze zijn beide ook verkrijgbaar in generieke vorm. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merkgeneesmiddelen. De generische naam van Macrobid is nitrofurantoin.

Merknaam Cipro is meestal duurder dan merknaam Macrobid. De generieke vorm van Macrobid is meestal duurder dan generieke Cipro. Het werkelijke bedrag dat u betaalt zal afhangen van uw verzekering.

Cipro vs. Levaquin

Cipro en Levaquin (levofloxacine) zijn beide fluorochinolone antibiotica.

Gebruik

Cipro en Levaquin zijn door de FDA goedgekeurd voor veel vergelijkbare toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • urineweginfectie
 • longontsteking
 • huidinfecties
 • sinusinfectie
 • prostaatontsteking

Cipro is ook door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van abdominale en bot- en gewrichtsinfecties.

Dosering en vormen

Cipro is verkrijgbaar als orale tablet en orale suspensie die tweemaal daags worden ingenomen. Cipro XR tabletten met verlengde afgifte worden eenmaal daags ingenomen.

Levaquin is beschikbaar als een orale tablet die eenmaal daags wordt ingenomen.

Doeltreffendheid

Zowel Cipro als Levaquin zijn effectief voor hun FDA-goedgekeurde gebruik. De FDA heeft echterTrusted Source aanbevolen om Cipro en andere fluorochinolone antibiotica, waaronder Levaquin, niet te gebruiken als eerstekeusantibioticum voor bepaalde infecties. Deze omvatten:

 • sinusinfecties
 • bronchitis
 • infecties van de urinewegen

Voor deze aandoeningen weegt het risico van ernstige bijwerkingen door Cipro en Levaquin zwaarder dan hun voordelen. Andere antibiotica moeten als eerste keuze worden gebruikt.

Wanneer u medicijnen vergelijkt, moet u in gedachten houden dat uw arts behandelingsaanbevelingen zal doen op basis van uw individuele behoeften. Hij zal rekening houden met verschillende factoren, zoals de plaats van uw infectie, de bacteriën die uw infectie kunnen veroorzaken en de resistentie van bacteriën in uw regio.

Ze zullen ook rekening houden met uw leeftijd, geslacht, vruchtbaarheid, andere aandoeningen die u mogelijk heeft, het risico op bijwerkingen en hoe ernstig uw aandoening is.

Bijwerkingen en risico’s

Cipro en Levaquin hebben vergelijkbare veel voorkomende en ernstige bijwerkingen.

De meest voorkomende bijwerkingen van Cipro en Levaquin zijn:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • maagklachten
 • duizeligheid
 • uitslag

Cipro en Levaquin kunnen ook soortgelijke ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • peesscheuring of zwelling
 • leverschade
 • ernstige allergische reactie
 • stemmingswisselingen
 • toevallen, bevingen, of stuiptrekkingen
 • darmontsteking
 • zenuwproblemen

Vanwege deze ernstige bijwerkingen worden Cipro en Levaquin vaak niet beschouwd als antibiotica van eerste keus.

Kosten

Cipro en Levaquin zijn beide merknaam medicijnen. Ze zijn beide ook beschikbaar in generieke vorm. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merkgeneesmiddelen. De generische naam van Levaquin is levofloxacin.

Merknaam Levaquin is gewoonlijk duurder dan merknaam Cipro. De generieke vormen van Cipro en Levaquin kosten ongeveer evenveel. Het werkelijke bedrag dat u betaalt, hangt af van uw verzekering.

Cipro vs. Keflex

Cipro en Keflex (cefalexine) zijn beide antibiotica, maar zij behoren tot verschillende klassen van geneesmiddelen. Cipro is een fluoroquinolone antibioticum. Keflex is een cefalosporine-antibioticum.

Gebruik

Cipro en Keflex zijn beide door de FDA goedgekeurd om een aantal vergelijkbare infecties te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • urineweginfectie
 • longontsteking
 • huidinfecties
 • prostaatontsteking
 • bot- en gewrichtsinfecties

Cipro is ook door de FDA goedgekeurd voor abdominale infecties.

Drugsvormen

Cipro is verkrijgbaar als orale tablet en orale suspensie die tweemaal daags worden ingenomen. Cipro XR tabletten met verlengde afgifte worden eenmaal daags ingenomen.

Keflex is verkrijgbaar in de vorm van een orale capsule die twee tot vier keer per dag wordt ingenomen.

Doeltreffendheid

Cipro en Keflex zijn beide effectief voor hun FDA-goedgekeurde toepassingen. Ze worden echter niet altijd beschouwd als het antibioticum van eerste keuze. Dit kan zijn omdat ze minder bestudeerd zijn dan andere medicijnen, of vanwege het risico op bijwerkingen.

De FDA heeft aanbevolen dat Cipro en andere fluorochinolone antibiotica niet worden gebruikt als antibioticum van eerste keuze voor bepaalde infecties. Deze omvatten:

 • sinusinfecties
 • bronchitis
 • infecties van de urinewegen

Voor deze aandoeningen weegt het risico van ernstige bijwerkingen door Cipro zwaarder dan de voordelen. Andere antibiotica moeten als eerste keuze worden gebruikt.

Wanneer u medicijnen vergelijkt, moet u in gedachten houden dat uw arts aanbevelingen voor behandeling zal doen op basis van uw individuele behoeften. Hij zal rekening houden met verschillende factoren, zoals de plaats van uw infectie, de bacteriën die uw infectie kunnen veroorzaken en de resistentie van bacteriën in uw regio.

Ze zullen ook rekening houden met uw leeftijd, geslacht, vruchtbaarheid, andere aandoeningen die u mogelijk heeft, uw risico op bijwerkingen en hoe ernstig uw aandoening is.

Bijwerkingen en risico’s

Cipro en Keflex hebben een aantal vergelijkbare veel voorkomende en ernstige bijwerkingen. Voorbeelden van deze bijwerkingen zijn hieronder opgenomen.

 

Zowel Cipro als Keflex

Cipro

Keflex

Meer voorkomende bijwerkingen

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • maagklachten of pijn
 • duizeligheid
 • uitslag
 • hoofdpijn

(geen unieke veel voorkomende bijwerkingen)

(geen unieke veel voorkomende bijwerkingen)

Ernstige bijwerkingen

 • leverschade
 • ernstige allergische reactie
 • toevallen, bevingen, of stuiptrekkingen
 • darminfecties
 • peesbeschadiging
 • stemmingswisselingen
 • zenuwproblemen

(geen unieke ernstige bijwerkingen)

Kosten

Cipro en Keflex zijn beide merknaam medicijnen. Ze zijn beide ook verkrijgbaar in generieke vorm. Generieke geneesmiddelen kosten meestal minder dan merkgeneesmiddelen. De generische naam van Keflex is cefalexine.

Merknaam Keflex is meestal duurder dan merknaam Cipro. De generieke vormen van Cipro en Keflex kosten ongeveer evenveel. Het werkelijke bedrag dat u betaalt, hangt af van uw verzekering.

Veelgestelde vragen over Cipro

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Cipro.

Moet ik Cipro langdurig gebruiken?

In de meeste gevallen is de behandeling met Cipro van korte duur, van 3 tot 14 dagen. Maar voor sommige infecties, zoals bepaalde bot- of gewrichtsinfecties, kan de behandeling enkele weken duren.

Maakt Cipro je moe?

Cipro veroorzaakt gewoonlijk geen vermoeidheid, maar in sommige gevallen melden mensen dat ze zich moe voelen terwijl ze het innemen. Het komt vaak voor dat mensen die infecties hebben zich moe of vermoeider dan normaal voelen. Als u zich vermoeider dan normaal voelt, kan dat aan uw aandoening liggen en niet aan de medicatie.

Is Cipro een antibioticum?

Ja, Cipro is een antibioticum.

Is Cipro een soort penicilline?

Nee, Cipro is geen penicilline. Cipro is een fluoroquinolone antibioticum.

Cipro overdosis

Inname van te veel Cipro kan uw risico op schadelijke of ernstige bijwerkingen verhogen.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis Cipro kunnen zijn:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • maagklachten
 • duizeligheid
 • angst
 • leverschade
 • nierbeschadiging
 • zenuwbeschadiging
 • peesbeschadiging

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel hebt ingenomen, bel dan uw arts of vraag advies aan de American Association of Poison Control Centers op 800-222-1222 of via hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Cipro bij honden en katten

Cipro wordt soms door dierenartsen voorgeschreven om infecties bij honden en katten te behandelen. Het wordt meestal gebruikt voor urineweginfecties, en kan ook worden gebruikt voor andere soorten infecties.

Als u denkt dat uw hond of kat een infectie heeft, ga dan naar uw dierenarts voor een evaluatie en behandeling. Voor dieren worden andere doses gebruikt dan voor mensen, dus probeer uw huisdier niet te behandelen met een recept voor Cipro dat voor mensen bedoeld is.

Als u denkt dat uw huisdier uw recept van Cipro heeft opgegeten, bel dan meteen uw dierenarts.

Drugs testen en Cipro

Cipro en andere fluorochinolone antibiotica kunnen een vals-positief resultaat voor opioïden veroorzaken op urine drug screenings. Als je Cipro gebruikt, overweeg dan deze informatie bekend te maken voordat je een drugscreening doet.

Hoe lang Cipro in uw systeem blijft, varieert van persoon tot persoon, maar meestal is het één tot twee dagen.

Waarschuwingen voor Cipro

Praat met uw arts over uw gezondheid voordat u Cipro inneemt. Cipro is mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen heeft.

Voor mensen met diabetes: Cipro en andere fluoroquinolonen kunnen soms een ernstige lage bloedsuikerspiegel veroorzaken. Dit komt vaker voor bij mensen met diabetes die hypoglykemische geneesmiddelen gebruiken. Het kan zijn dat u uw bloedsuikerspiegel nauwlettender in de gaten moet houden als u Cipro gebruikt.

Als uw bloedsuiker te laag wordt, bel dan uw arts. Het kan zijn dat u moet stoppen met het innemen van Cipro.

Voor mensen met myasthenia gravis: Cipro en andere fluorochinolone antibiotica kunnen de spierzwakte bij mensen met deze aandoening verergeren. Als u myasthenia gravis heeft, mag u geen Cipro innemen.

Voor mensen met QT interval verlenging: Mensen met QT-interval verlenging hebben een hoger risico op het krijgen van een mogelijk ernstige onregelmatige hartslag. Het innemen van Cipro kan deze aandoening verergeren, wat kan leiden tot een levensbedreigende hartritmestoornis.

Blootstelling aan de zon: Cipro kan uw huid gevoeliger maken voor zonlicht. U kunt meer kans hebben op ernstige zonnebrand terwijl u Cipro gebruikt.

Cipro expiratie

Wanneer Cipro wordt afgeleverd door de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal een jaar na de datum waarop de medicatie werd afgeleverd. Orale suspensies hebben vaak een veel vroegere vervaldatum.

Deze vervaldata zijn bedoeld om de werkzaamheid van het geneesmiddel gedurende deze periode te garanderen.

Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is om het gebruik van verlopen medicijnen te vermijden. Echter, een onderzoek van de FDA studyTrusted Source aangetoond dat veel medicijnen nog goed kunnen zijn na de houdbaarheidsdatum die op de fles staat.

Hoe lang een medicijn goed blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar het medicijn wordt bewaard. Cipro moet worden bewaard bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking.

Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, vraag dan aan uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Professionele informatie voor Cipro

De volgende informatie is bestemd voor clinici en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Werkingsmechanisme

Cipro is een fluorochinolon-antibioticum dat bactericide effecten heeft door remming van de DNA-gyrase en topoisomerase IV van bacteriën. Deze enzymen zijn nodig voor de replicatie, de transcriptie, het herstel en de recombinatie van het DNA van bacteriën.

Farmacokinetiek en metabolisme

De biologische beschikbaarheid van Cipro is ongeveer 70 procent bij orale inname. De maximale bloedconcentraties treden binnen één tot twee uur op.

Voedsel vertraagt de absorptie van Cipro-tabletten, waardoor de piekspiegels dichter na twee uur optreden, maar vertraagt de absorptie van Cipro-suspensie niet. Voedsel verandert echter niets aan de totale absorptie en de piekspiegels van Cipro-tablet of -suspensie.

Ongeveer 40 tot 50 procent van Cipro wordt onveranderd in de urine uitgescheiden. De uitscheiding van Cipro in de urine is binnen ongeveer 24 uur na de toediening volledig.

De halfwaardetijd van Cipro ongeveer vier tot vijf uur voor volwassenen en kinderen. Bij mensen met een verminderde nierfunctie kan dit oplopen tot zes tot negen uur.

Contra-indicaties

Cipro is gecontra-indiceerd bij mensen met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor Cipro of voor enig ander fluorochinolon antibioticum.

Gelijktijdige toediening met tizanidine is ook gecontra-indiceerd vanwege de versterking van de sedatieve en hypotensieve effecten van tizanidine.

Opslag

Cipro tabletten moeten worden bewaard bij kamertemperatuur tussen 68°F en 77°F (20°C en 25°C).

Gereconstitueerde Cipro-suspensie dient ook maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur te worden bewaard. De suspensie mag niet worden ingevroren.

102-Ciprofloxacin

Behandeling van urineweginfecties met Cipro

Urineweginfecties zijn een veel voorkomende aandoening die artsen kunnen behandelen met antibiotica, zoals Cipro. Sommige mensen lopen echter het risico op ernstige bijwerkingen als ze Cipro nemen, en zij willen misschien alternatieven met hun arts bespreken.

Voor veel mensen is Cipro een veilige behandeling voor een urineweginfectie of UTI. Maar het is niet de enige optie.

De Amerikaanse Foods and Drug Administration (FDA) Trusted Source waarschuwt artsen over het voorschrijven van Cipro aan bepaalde mensen, omdat er een kans is op ernstige bijwerkingen.

Inzicht in de werking van Cipro en de mogelijke bijwerkingen kan iemand helpen een weloverwogen keuze te maken over zijn behandeling tegen UTI.

Wat is Cipro?

Deel op PinterestCipro is de merknaam voor ciprofloxacine, een type antibioticum dat bekend staat als een fluoroquinolon.

Artsen gebruiken fluoroquinolonen om een reeks verschillende bacteriële infecties te behandelen. Welke fluorochinolon ze voorschrijven, hangt af van de onderliggende infectie en of de bacteriën resistent zijn tegen een specifiek geneesmiddel.

Fluoroquinolonen verstoren het vermogen van de bacterie om zich te vermenigvuldigen en te groeien, en doden zo de infectie.

Cipro voor UTI’s

Artsen schrijven Cipro vaak voor aan mensen met UTI’s, omdat deze infecties meestal bacterieel zijn en goed reageren op dit geneesmiddel.

De FDA adviseert echter dat de ernstige bijwerkingen zwaarder kunnen wegen dan de voordelenTrusted Source voor patiënten met ongecompliceerde UTI’s die andere behandelingsmogelijkheden hebben.

Bij het innemen van Cipro voor een UTI is het essentieel om de instructies van de arts of apotheker precies op te volgen. Het geneesmiddel wordt waarschijnlijk geleverd in de vorm van een orale tablet of oplossing voor thuisgebruik, en de kuur duurt meestal niet langer dan 7 dagen.

Om ervoor te zorgen dat een antibioticum het beste werkt, moet iemand altijd de volledige kuur afmaken. Zelfs als de symptomen beginnen te verdwijnen, is het van essentieel belang dat mensen alle medicatie afmaken om ervoor te zorgen dat ze de infectie volledig doden.

Mensen moeten de behandeling nooit voortijdig stoppen, tenzij een arts hen dat opdraagt. Als u dat wel doet, kan de infectie terugkomen en mogelijk verergeren.

Wanneer u Cipro of een ander antibioticum neemt voor een UTI, kan het drinken van extra vocht en vaak plassen helpen om de infectie weg te spoelen en het herstel te versnellen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen zijn gebruikelijk bij antibiotica, medicijnen zoals Cipro. De meest voorkomende bijwerkingen bij inname van Cipro zijn:

 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • uitslag
 • abnormale leverfunctietest

Deze veel voorkomende symptomen zijn meestal mild en verdwijnen zonder behandeling zodra iemand stopt met het nemen van Cipro.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen, die bij minder dan 1 procent van de mensen voorkomen, kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • pijn in de ledematen
 • pijn in de voeten
 • duizeligheid of flauwvallen
 • slaapproblemen
 • hartkloppingen, fladderen, of een snelle hartslag
 • hoge of lage bloeddruk
 • hartaanval
 • koorts
 • geel worden van de huid of de ogen
 • donkere urine
 • orale schimmelinfecties
 • darmscheuren
 • gastro-intestinale bloedingen en bloed in de ontlasting

In zeldzame gevallen kan Cipro ook een ernstige allergische reactie veroorzaken. Iedereen die een van de volgende symptomen ervaart, moet onmiddellijk medische hulp inroepen:

 • netelroos die een jeukende of irriterende huiduitslag vormt
 • problemen met slikken of ademhalen
 • zwelling van de tong, de lippen of het gezicht
 • benauwdheid in de keel

Waarschuwing in doos

Deel op PinterestCipro kan iemands risico op tendinitis of peesruptuur verhogen.

Fluoroquinolone antibiotica hebben ook een zogeheten boxed warningTrusted Source. Dit is de ernstigste waarschuwing van de FDA, en het betekent dat de FDA het geneesmiddel op een of andere manier als potentieel gevaarlijk beschouwt.

De waarschuwing in de doos voor Cipro heeft betrekking op drie afzonderlijke risico’s.

Ten eerste kan Cipro het risico op tendinitis, peesruptuur en perifere neuropathie bij mensen van alle leeftijden verhogen, wat kan leiden tot ernstige bijwerkingen, zoals:

 • zenuwpijn en een gevoel van pinnen en naalden
 • chronische pijn
 • branderigheid, gevoelloosheid of zwakte in de gewrichten en spieren
 • zwelling en pijn in de gewrichten en pezen
 • peesruptuur
 • veranderingen in de zenuwen van de handen, armen, voeten en benen

Deze symptomen kunnen al na één of twee doses optreden en kunnen jaren aanhouden. Het is nog niet bekend of sommige van de symptomen en veranderingen, met name veranderingen van de zenuwen, blijvend zijn.

Het risico op tendinitis en peesruptuur is groter bij mensen die:

 • meer dan 60 jaar oud
 • het nemen van corticosteroïde medicijnen
 • ontvangers van nier-, long-, of harttransplantaties

Ten tweede kunnen fluoroquinolonen de spierzwakte verergeren bij mensen die myasthenia gravis hebben.

Mensen uit deze hoogrisicogroepen mogen geen Cipro nemen.

Tenslotte kan Cipro bijwerkingen veroorzaken aan het centrale zenuwstelsel (CZS), zoals:

 • nervositeit
 • agitatie
 • slapeloosheid
 • angst
 • nachtmerries
 • paranoia
 • duizeligheid
 • verwarring
 • bevingen
 • hallucinaties
 • depressie
 • suïcidale gedachten

Het is ook belangrijk te begrijpen dat verschillende andere antibiotica soortgelijke bijwerkingen hebben, hoewel ze een persoon op iets andere manieren kunnen beïnvloeden.

Een systematische review uit 2015 concludeerde dat Cipro een veilig en effectief geneesmiddel is voor de behandeling van UTI’s in de meeste gevallen en dat er minder bijwerkingen waren dan bij andere antimicrobiële behandelingen.

Bijwerkingen zijn echter nog steeds mogelijk en komen vaak genoeg voor voor de FDATrusted Source om een waarschuwing uit te brengen dat artsen fluorochinolonen, zoals Cipro, alleen mogen gebruiken als er geen andere behandelingsopties beschikbaar zijn.

Zwangerschap en borstvoeding

Cipro is misschien niet goed als iemand zwanger is. Iedereen die zwanger is, moet alle behandelingsmogelijkheden met een arts bespreken voordat hij een beslissing neemt.

Iemand kan Cipro via de moedermelk aan een kind doorgeven. Vrouwen mogen Cipro niet innemen als ze borstvoeding geven of moeten stoppen met borstvoeding geven als ze het geneesmiddel innemen.

Mensen moeten altijd met een arts praten om de beste optie in deze situaties te vinden.

Geneesmiddeleninteracties Het is mogelijk dat Cipro een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen kunnen de manier waarop Cipro werkt veranderen, wat schadelijk kan zijn of ernstige bijwerkingen kan veroorzaken.

Er zijn veel medicijnen die een wisselwerking kunnen hebben met fluoroquinolonen, zoals Cipro, waaronder:

 • warfarine
 • fenytoïne
 • antiaritmica, zoals amiodaron en kinidine
 • tricyclische antidepressiva, zoals imipramine en amitriptyline
 • theofylline
 • ropinirole
 • duloxetine
 • cyclosporine
 • diabetesmedicijnen, zoals glimepiride en glyburide
 • methotrexaat
 • clozapine
 • corticosteroïden

Nogmaals, mensen moeten altijd alle huidige medicijnen, vitaminen en supplementen met een arts bespreken voordat ze Cipro of een ander antibioticum nemen.

Bacteriële resistentie

De bacterie Escherichia coli veroorzaakt de meeste gevallen van UTI’s.

Een systematische reviewTrusted Source uit 2015 concludeerde dat de resistentie van E. coli tegen ciprofloxacine toeneemt, en dat de medische gemeenschap moet overwegen het gebruik van dit antibioticum te beperken.

Met andere woorden, artsen moeten misschien naar andere methoden gaan kijken om UTI’s te behandelen.

Alternatieven voor Cipro

Andere geneesmiddelen die artsen kunnen aanbevelen voor UTI’s zijn:

 • trimethoprim
 • sulfamethoxazol
 • ampicilline
 • levofloxacin
 • nitrofurantoïne
 • fosfomycine trometamol
 • pivmecillinam (niet beschikbaar in de V.S.)

Sommige van deze geneesmiddelen kunnen echter ook problemen hebben met bacteriële resistentie. Onderzoekers onderzoeken momenteel nieuwe behandelingsmogelijkheden voor UTI’s en andere bacteriële infecties, waaronder combinatietherapie met geneesmiddelen, vaccins en kleine moleculen die specifieke functies in de bacterie aanvallen.

Wanneer naar de dokter?

Als iemand vermoedt dat hij een UTI heeft, moet hij naar de dokter gaan. Hoewel Cipro effectief kan zijn voor veel mensen met ongecompliceerde UTI’s, zullen sommige artsen eerst andere behandelingsopties aanraden.

Iedereen die zich zorgen maakt over het gebruik van Cipro, of een van de mogelijke bijwerkingen ervan, moet dit met een arts bespreken. Door direct met een arts te werken, kunnen de meeste mensen de juiste oplossing voor hun UTI vinden.

Submit Review