Celexa Kopen Zonder Recept

Celexa (citalopram)

Wat is Celexa?

Celexa is een merkgeneesmiddel op recept dat wordt gebruikt om depressie bij volwassenen te behandelen. Depressie is een soort stemmingsstoornis waarbij u gevoelens van droefheid heeft en uw interesse kunt verliezen in dingen die u normaal leuk vindt.

Celexa bevat de werkzame stof citalopram, een soort antidepressivum. Celexa maakt deel uit van een klasse geneesmiddelen die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) worden genoemd. Een klasse van geneesmiddelen is een groep geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken.

Celexa wordt geleverd als een tablet die u eenmaal daags slikt.

Celexa is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen. Er zijn niet genoeg studies naar het middel gedaan om het voor die leeftijdsgroep aan te bevelen.

Doeltreffendheid

In klinische studies die 4 tot 6 weken duurden, verminderden de depressiesymptomen meer bij mensen die Celexa innamen. Dit werd vergeleken met mensen die een placebo innamen (behandeling zonder actief geneesmiddel).

Onderzoekers keken vervolgens naar de mensen die Celexa innamen en van wie de depressiesymptomen afnamen om te zien hoe het medicijn op lange termijn werkte. Deze mensen werden vergeleken met mensen die een placebo innamen. De mensen in de Celexa-groep hadden minder kans dat hun depressie weer terugkwam.

Celexa generiek

Celexa tabletten zijn verkrijgbaar als merkmedicijn. Ze zijn ook verkrijgbaar in een generieke vorm, genaamd citalopram. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van een merknaammedicijn. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Celexa bevat één werkzame stof: citalopram. Dit betekent dat citalopram het ingrediënt is dat ervoor zorgt dat Celexa werkt.

Citalopram is ook verkrijgbaar als vloeibare orale oplossing en als tablet die op uw tong oplost.

Celexa bijwerkingen

Celexa kan milde of ernstige bijwerkingen hebben. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van Celexa. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van Celexa kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u aan de FDA een bijwerking wilt melden die u met Vivitrol heeft gehad, kunt u dit doen via MedWatch.

Meer voorkomende bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van Celexa kunnen zijn:

 • zweten, inclusief opvliegers
 • tremor
 • problemen met het spijsverteringsstelsel, zoals misselijkheid, braken, diarrheamaagklachten, constipatie…
 • vermoeidheid (gebrek aan energie) of slaperigheid
 • spier- of gewrichtspijn
 • slapeloosheid (problemen met slapen)
 • angst of onrust
 • eetlustveranderingen
 • gewichtstoename of gewichtsverlies
 • dysmenorroe (pijnlijke menstruatie)
 • seksuele problemen, zoals een verminderde belangstelling voor seks, ejaculatiestoornissen, impotentie (problemen om een erectie te krijgen of te behouden)
 • infectie van de bovenste luchtwegen (infectie in uw neus of keel)

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Als ze ernstiger zijn of niet verdwijnen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van Celexa komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen krijgt. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen het volgende omvatten:

 • Suïcidale gedachten en gedrag. Symptomen kunnen zijn:
  • gedachten om jezelf iets aan te doen
  • verergering van depressie of angst
  • zich geagiteerd of prikkelbaar voelen (snel van streek of gefrustreerd zijn)
  • agressiviteit
  • gedragingen of gevoelens die niet normaal voor je zijn
 • Ontwenningsverschijnselen wanneer u stopt met het gebruik van het geneesmiddel. Zie voor meer informatie het gedeelte “Celexa ontwenning” hieronder.
 • Hyponatriëmie (laag natriumgehalte). Symptomen kunnen zijn:
  • hoofdpijn
  • hersenspoeling
  • zich zwak of wankel voelen
  • flauwvallen
 • Manie of hypomanie (snelle gedachten of perioden met veel energie). Symptomen kunnen zijn:
  • verhoogde energie
  • zich onrustig voelen
  • slaapproblemen
  • racende gedachten
 • Bloedingen. Symptomen kunnen zijn:
  • meer blauwe plekken
  • neusbloedingen
  • bloed in urine of ontlasting
 • QT verlenging en torsades de pointes (soorten hartritmestoornissen). Symptomen kunnen zijn:
  • hartkloppingen (gevoel van overgeslagen of extra hartslagen)
  • duizeligheid
  • flauwvallen
 • Serotoninesyndroom (hoge niveaus van de chemische stof serotonine). Symptomen kunnen zijn:
  • zweten of koorts
  • tremor
  • veranderingen in bloeddruk
  • racend hart
  • zich opgewonden voelen
  • duizeligheid
 • Aanvallen (veranderingen in de elektrische activiteit van uw hersenen). Symptomen kunnen zijn:
  • duizeligheid
  • plotselinge beweging van uw armen of benen
  • verandering in gezichtsvermogen
  • plotselinge angst of zich angstig voelen

Een andere ernstige bijwerking, die hieronder in “Details van de bijwerkingen” nader wordt toegelicht, is allergische reactie.

* Celexa heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Bel 911 of het lokale noodnummer.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Verwijder alle wapens, medicijnen, of andere potentieel schadelijke objecten.
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventietelefoon u helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 1-800-273-8255. Mensen die slechthorend zijn, kunnen tijdens een crisis het nummer 1-800-799-4889 bellen.

Bijwerkingen bij kinderen

Celexa is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen en kan het risico op suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen verhogen.* Voor meer informatie, zie “Suïcidale gedachten en gedrag” in de rubriek “Details over de bijwerkingen” hieronder.

* Celexa heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Details bijwerkingen

U vraagt zich misschien af hoe vaak bepaalde bijwerkingen van dit geneesmiddel voorkomen. Hier vindt u meer informatie over verschillende bijwerkingen die dit geneesmiddel kan veroorzaken.

Allergische reactie

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van Celexa. Er zijn echter geen onderzoeken waaruit blijkt hoe vaak allergische reacties voorkomen bij mensen die Celexa gebruiken. Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (warmte en roodheid in uw huid)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • moeite met ademhalen of spreken

Bel onmiddellijk uw arts als u een ernstige allergische reactie op Celexa heeft. Bel 112 als uw symptomen levensbedreigend zijn of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Gewichtstoename of gewichtsverlies

Tijdens het gebruik van Celexa kunnen veranderingen in de eetlust optreden, wat kan leiden tot gewichtstoename of gewichtsverlies. In klinische studies waren de gewichtsveranderingen minimaal en traden op bij ten minste 1% van de mensen die Celexa gebruikten. In sommige onderzoeken verloren mensen die Celexa innamen ongeveer 1 pond. Ter vergelijking: mensen die een placebo innamen (behandeling zonder werkzame stof) verloren geen gewicht.

Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangekomen tijdens het gebruik van Celexa of hoeveel gewicht ze hebben gewonnen. En de studies bevatten geen placebo vergelijking voor gewichtstoename.

Houd er rekening mee dat depressie zelf soms veranderingen in eetlust en gewicht veroorzaakt. Als u Celexa gebruikt en meer dan een paar kilo aankomt of afvalt, is het belangrijk om met uw arts te overleggen. Hij of zij kan bekijken wat de oorzaak kan zijn van de gewichtsverandering en nuttige behandelingen voorstellen.

Seksuele bijwerkingen

Seksuele problemen kunnen optreden bij gebruik van Celexa. Zowel mannen als vrouwen die Celexa gebruiken kunnen een verminderde zin in seks hebben. Mannen die Celexa gebruiken kunnen ook impotentie of veranderingen in de zaadlozing hebben (meestal een vertraging in de zaadlozing).

In klinische onderzoeken had 6% van de mannen die Celexa innamen, veranderingen in de zaadlozing, vergeleken met 1% van de mannen die een placebo innamen. Impotentie trad op bij 3% van de mannen die Celexa innamen, vergeleken met minder dan 1% van de mannen die een placebo innamen.

Het kan zijn dat u geen seksuele bijwerkingen ondervindt als u Celexa gebruikt. Maar als dat wel het geval is, is het belangrijk dat u uw arts vertelt of u er last van heeft. Uw arts kan de dosis Celexa aanpassen om de symptomen te verlichten of u een ander medicijn aanraden.

Slapeloosheid

Tijdens het gebruik van Celexa kunnen slaapproblemen optreden. Klinische studies wezen echter uit dat de percentages slapeloosheid bij mensen die Celexa of een placebo innamen zeer vergelijkbaar waren. In de Celexa-groep had 15% van de mensen slapeloosheid, vergeleken met 14% van de placebogroep. Daarnaast kan depressie ook slaapproblemen veroorzaken.

Slaap is een belangrijk onderdeel van uw algehele gezondheid. Als u tijdens het gebruik van Celexa problemen heeft met slapen, bespreek dit dan met uw arts. Hij of zij kan u behandelingen voorstellen om u te helpen een goede nachtrust te krijgen.

Diarree

Diarree is een mogelijke bijwerking van Celexa, maar deze kan na verloop van tijd verbeteren. Uit onderzoek bleek dat ongeveer 8% van de mensen die Celexa innamen diarree had, vergeleken met 5% van de mensen die een placebo innamen.

U kunt ook diarree krijgen als u te snel stopt met het innemen van Celexa. Zie het gedeelte “Celexa ontwenning” hieronder voor meer informatie.

Als u Celexa gebruikt en uw diarree gaat niet over of is hinderlijk, overleg dan met uw arts. Hij of zij kan u nuttige behandelingsopties voorstellen.

Opvliegers

Opvliegers zijn mogelijk bij gebruik van Celexa, maar het is niet waarschijnlijk dat ze optreden. In vroege studies kreeg minder dan 1% van de mensen die Celexa innamen last van opvliegers. De studies bevatten geen placebo vergelijking.

Als u tijdens uw behandeling met Celexa last krijgt van opvliegers en dit vervelend vindt, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u tips geven over hoe u zich comfortabeler kunt voelen.

Constipatie

Constipatie komt waarschijnlijk niet voor bij Celexa. In onderzoeken hadden meer mensen die een placebo innamen constipatie dan mensen die Celexa innamen. Specifieke statistieken zijn niet beschikbaar, maar klinische studies toonden aan dat ten minste 2% van de mensen die Celexa innamen constipatie had.

Als u echter tijdens het gebruik van Celexa last krijgt van constipatie, overleg dan met uw arts over de behandelmogelijkheden.

Zweten

Zweten (inclusief nachtzweten) kan optreden wanneer Celexa wordt ingenomen. Onderzoeken toonden echter vergelijkbare percentages zweten aan bij mensen die Celexa innamen (11%) in vergelijking met mensen die een placebo innamen (9%)

Zweten kan ook optreden als u te snel stopt met het innemen van het geneesmiddel of als gevolg van bepaalde interacties met geneesmiddelen. Zie voor meer informatie de rubrieken “Celexa ontwenning” en “Celexa interacties”.

Als u Celexa gebruikt en last heeft van zweten, vertel dit dan aan uw arts. Hij of zij kan u misschien behandelingen voorstellen die u helpen u prettiger te voelen.

Suïcidale gedachten en gedragingen

Verergering van depressie of suïcidale gedachten en gedragingen* kunnen optreden wanneer u Celexa inneemt. U hebt meer kans op deze bijwerkingen als u jonger bent dan 25 jaar, net bent begonnen met de behandeling of als uw arts net de dosering van Celexa heeft gewijzigd.

Studies hebben gekeken naar gevallen van zelfmoord bij mensen jonger dan 18 jaar die ofwel een antidepressivum ofwel een placebo innamen. De resultaten toonden 14 meer gevallen van zelfmoord aan op elke 1.000 mensen die een antidepressivum namen, vergeleken met mensen die een placebo namen. Bij mensen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar toonden de studies 5 meer gevallen van zelfmoord aan op elke 1.000 mensen die een antidepressivum innamen, vergeleken met mensen die een placebo innamen. En bij mensen van 25 jaar en ouder waren er minder gevallen van zelfmoord op elke 1.000 mensen die antidepressiva namen, vergeleken met mensen die een placebo namen.

Tijdens de behandeling met Celexa is het belangrijk om op veranderende gedachten en gedragingen te letten. Zorg ervoor dat vrienden en dierbaren ook een oogje in het zeil houden. Het kan enkele weken duren voordat u merkt of Celexa uw depressiesymptomen helpt verlichten, dus het is belangrijk dat u in deze periode steun krijgt. Als u tijdens het gebruik van Celexa denkt uzelf iets aan te doen, vertel dit dan direct aan uw arts of bel 112.

Celexa dosering

De Celexa-dosering die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • het type en de ernst van de aandoening waarvoor u Celexa gebruikt
 • uw leeftijd
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met een lage dosering. Daarna zal hij de dosering in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die goed voor u is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Zorg er echter voor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Drugsvormen en -sterktes

Celexa is verkrijgbaar in tabletten van 10, 20 of 40 gram die u moet doorslikken.

Dosering voor depressie

De startdosis van Celexa is 20 mg per dag. Uw arts kan u de dosis laten verhogen tot 40 mg per dag na ten minste 1 week behandeling met de startdosis.

Een maximale dosis van 40 mg per dag wordt aanbevolen omdat hogere doses eerder leiden tot hartgerelateerde bijwerkingen. Deze omvatten een hartritmestoornis die QT-verlenging wordt genoemd.

In bepaalde situaties kan uw arts verlangen dat u 20 mg Celexa per dag blijft innemen:

 • Je hebt bijwerkingen waar je last van hebt als je 40 mg Celexa per dag neemt.
 • Je bent ouder dan 60 jaar.
 • U neemt bepaalde geneesmiddelen zoals cimetidine (Tagamet), clopidogrel (Plavix) of omeprazol (Prilosec).
 • Er wordt verwacht dat uw lichaam de medicatie anders zal metaboliseren (afbreken). Dit kan gebeuren als u genetisch bent getest om te bepalen hoe uw lichaam bepaalde medicijnen verwerkt of erop reageert.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis Celexa hebt gemist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de dosis die u heeft gemist over en neem uw reguliere dosis zoals gepland. Haal de gemiste dosis niet in door twee doses tegelijk in te nemen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een herinnering instellen op uw telefoon. Een medicatietimer kan ook nuttig zijn.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken?

Celexa is bedoeld als een langdurige behandeling. Als u en uw arts vaststellen dat Celexa veilig en effectief voor u is, zult u het waarschijnlijk langdurig gebruiken.

Celexa gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals Celexa goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Celexa kan ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Er is sprake van off-label gebruik wanneer een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor de behandeling van een bepaalde aandoening, wordt gebruikt voor de behandeling van een andere aandoening.

Celexa tegen depressie

Celexa is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij volwassenen. De eerste onderzoeken naar de medicatie waren bij mensen met een depressieve stoornis (MDD). Bij MDD is er sprake van symptomen die het dagelijks leven gedurende ten minste 2 weken belemmeren. Voorbeelden van deze symptomen zijn:

 • een gedeprimeerde stemming
 • minder interesse in gebruikelijke activiteiten
 • eetlustveranderingen
 • gewichtstoename of gewichtsverlies
 • meer slapen dan gewoonlijk of moeite hebben om in slaap te vallen
 • vermoeidheid (gebrek aan energie)
 • schuldige gevoelens
 • lage eigenwaarde
 • moeite met denken of concentreren

In klinische studies die 4 tot 6 weken duurden, verminderden de depressiesymptomen meer bij mensen die Celexa innamen. Dit werd vergeleken met mensen die een placebo innamen (behandeling zonder actief geneesmiddel).

Onderzoekers keken vervolgens naar de mensen die Celexa innamen en van wie de depressiesymptomen afnamen om te zien hoe het medicijn op lange termijn werkte. Deze mensen werden vergeleken met mensen die een placebo innamen. De mensen in de Celexa-groep hadden minder kans dat hun depressie weer terugkwam.

Celexa voor andere aandoeningen

Naast bovenstaand gebruik kan Celexa ook off-label worden gebruikt. Van off-labelgebruik is sprake als een geneesmiddel dat is goedgekeurd voor het ene doel, wordt gebruikt voor een ander doel dat niet is goedgekeurd. En u vraagt zich misschien af of Celexa ook voor bepaalde andere aandoeningen wordt gebruikt.

Celexa voor angst (off-label gebruik)

Celexa is niet goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van angst. Sommige onderzoeken suggereren echter dat selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) zoals Celexa goede behandelingsopties voor angst kunnen zijn. Deze medicijnen kunnen een optie zijn voor mensen met angst die baat kunnen hebben bij het nemen van medicatie.

Celexa voor OCD (off-label gebruik)

SSRI’s, waaronder Celexa, worden soms off-label gebruikt voor de behandeling van obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Dit is een gedragsgerelateerde aandoening waarbij ongewenste gedachten of gedragingen steeds terugkomen of zich steeds herhalen.

Een overzicht van studies heeft gekeken naar mensen met OCD die werden behandeld met Celexa, andere SSRI’s, of een placebo. Bij mensen die Celexa of een andere SSRI innamen, verminderden de symptomen meer dan bij mensen die een placebo innamen.

Voor de behandeling van OCD zijn meestal hogere doses Celexa nodig dan voor depressie. En het kan langer duren voordat mensen met OCD merken dat Celexa werkt.

Hoewel de aanbevolen maximale dosis Celexa voor depressie 40 mg is, zijn doses van 60 mg gebruikt voor de behandeling van OCD. Inname van 60 mg Celexa kan het risico op hartgerelateerde bijwerkingen zoals duizeligheid en hartkloppingen (gevoel van overgeslagen of extra hartslagen) verhogen.

Celexa voor bipolaire depressie (off-label gebruik)

Hoewel Celexa niet door de FDA is goedgekeurd voor de behandeling van bipolaire depressie, kan het in sommige gevallen off-label worden gebruikt. (Bipolaire depressie is een aandoening van de geestelijke gezondheid waarbij u extreme schommelingen in uw energie en stemming vertoont). Celexa en andere SSRI’s zijn meestal niet de eerste keuze voor de behandeling van bipolaire depressie, maar deze medicijnen kunnen samen met andere medicijnen worden gebruikt.

Als u een bipolaire depressie heeft, kunt u tijdens het gebruik van Celexa of andere antidepressiva last krijgen van manie of hypomanie (op hol geslagen gedachten of perioden met veel energie). Zie voor meer informatie de rubriek ‘Voorzorgsmaatregelen bij Celexa’ hieronder.

Celexa voor PMDD (off-label gebruik)

Celexa kan off-label worden gebruikt voor de behandeling van premenstruele dysforie (PMDD), een ernstigere vorm van premenstrueel syndroom (PMS). PMS is een groep lichamelijke en geestelijke symptomen die vrouwen een week of twee voor hun menstruatie hebben.

A reviewTrusted Source van onderzoeken heeft aangetoond dat Celexa en andere SSRI’s de symptomen van PMDD beter verlichten dan een placebo. Om PMDD te behandelen kan uw arts doses Celexa (10 mg tot 30 mg) voorschrijven die lager zijn dan de doses die worden gebruikt om depressie te behandelen.

Celexa voor menopauzale symptomen (off-label gebruik)

Celexa kan off-label worden voorgeschreven voor symptomen van de menopauze, meestal in doses die lager zijn dan de doses die voor depressie worden gebruikt. Uw arts kan u 10 mg tot 30 mg Celexa voorschrijven om u te helpen de symptomen van de menopauze te behandelen.

Celexa voor IBS (off-label gebruik)

Celexa kan off-label worden gebruikt voor de behandeling van het Prikkelbare Darm Syndroom (IBS), een aandoening die de darmen aantast. Onderzoeken naar Celexa bij mensen met IBS hebben gemengde resultaten laten zien. Bij sommige mensen kunnen de symptomen van IBS afnemen wanneer zij Celexa gebruiken. Uw arts kan u Celexa voorschrijven als onderdeel van uw behandelplan.

Celexa voor PTSD (off-label gebruik)

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een psychische aandoening die kan optreden na het meemaken of meemaken van een traumatische gebeurtenis. Celexa kan off-label worden gebruikt voor de behandeling van PTSS, hoewel vaak voor andere antidepressiva en medicijnen wordt gekozen dan voor Celexa.

Vanwege een gebrek aan bewijs raden richtlijnen van de The Management of Posttraumatic Stress Disorder Work Group het gebruik van Celexa af als het de enige medicatie is die u neemt voor PTSS. Het medicijn helpt mogelijk niet volledig om uw symptomen te behandelen. Ook worden over het algemeen eerst andere behandelingen geprobeerd dan medicatie, zoals counseling.

Er zijn meer studies nodig om te begrijpen welke rol Celexa kan spelen bij de behandeling van PTSS.

Celexa voor pediatrie (off-label gebruik)

Celexa mag off-label worden gebruikt om depressie bij kinderen te behandelen.* Onderzoek heeft echter niet aangetoond dat Celexa depressie bij kinderen veel beter behandelt dan een placebo.

Andere antidepressiva zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van depressieve stoornissen bij kinderen en hebben de voorkeur boven Celexa. Voorbeelden van deze medicijnen zijn fluoxetine (Prozac) en escitalopram (Lexapro).

Celexa voor agitatie geassocieerd met dementie (off-label gebruik)

Celexa kan off-label worden gebruikt voor de behandeling van agitatie veroorzaakt door dementie. Dementie is een groep symptomen die wijzen op een achteruitgang in de manier waarop u communiceert, denkt en dingen onthoudt. Sommige mensen met dementie kunnen zich geagiteerd voelen, wat betekent dat ze angstig of rusteloos zijn.

A studyTrusted Source werd gekeken naar mensen van wie gedacht werd dat ze de ziekte van Alzheimer hadden, een vorm van dementie. De mensen werden behandeld met counseling en ofwel citalopram (het actieve medicijn in Celexa) of een placebo.

Onderzoekers ontdekten dat de symptomen meer afnamen bij de mensen die citalopram innamen dan bij degenen die een placebo innamen. Onder de verschillende schalen die onderzoekers gebruikten om mensen in de studie te evalueren was de aangepaste Alzheimer Disease Cooperative Study – Clinical Global Impression of Change. Op basis van deze schaal had 40% van de mensen die citalopram namen een merkbare verbetering van de symptomen, vergeleken met 26% van de mensen die een placebo namen.

Celexa voor slaap (geen geschikt gebruik)

Celexa is niet goedgekeurd voor de behandeling van slaapstoornissen. Deze aandoeningen hebben invloed op hoe goed u regelmatig slaapt. Als u slaapproblemen hebt, praat dan met uw arts over de behandelmogelijkheden.

* Celexa heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Celexa en kinderen

Celexa is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen en kan het risico op suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen verhogen.* Voor meer informatie, zie “Suïcidale gedachten en gedrag” in de rubriek “Celexa-bijwerkingen” hierboven.

* Celexa heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Alternatieven voor Celexa

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die depressie kunnen behandelen. Sommige kunnen beter voor u geschikt zijn dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor Celexa, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere medicijnen die goed voor u kunnen werken.

Andere geneesmiddelen die de Food and Drug Administration (FDA) heeft goedgekeurd voor de behandeling van depressie zijn onder meer:

 • Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s), zoals:
  • escitalopram (Lexapro)
  • sertraline (Zoloft)
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
  • vortioxetine (Trintellix)
 • Serotonine-noradrenaline heropname remmers (SNRI’s), zoals:
  • duloxetine (Cymbalta)
  • venlafaxine (Effexor)
 • Tricyclische antidepressiva (TCA’s), zoals:
  • amitriptyline
  • desipramine (Norpramin)

Celexa vs. Lexapro

Misschien vraagt u zich af hoe Celexa zich verhoudt tot andere medicijnen die voor soortgelijke doeleinden worden voorgeschreven. Hier bekijken we hoe Celexa en Lexapro op elkaar lijken en van elkaar verschillen.

Ingrediënten

Celexa bevat het werkzame bestanddeel citalopram. Lexapro bevat het werkzame bestanddeel escitalopram.

Gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) heeft Celexa alleen goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij volwassenen. Lexapro is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij volwassenen en kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Lexapro is ook goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis bij volwassenen.

Geneesmiddelvormen en toediening

Celexa en Lexapro zijn beide verkrijgbaar als tabletten die u doorslikt. Lexapro is ook verkrijgbaar als vloeibare orale oplossing. Zowel Celexa als Lexapro worden over het algemeen eenmaal daags ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Celexa en Lexapro behoren tot dezelfde klasse van geneesmiddelen. (Een klasse van geneesmiddelen is een groep van medicijnen die op een vergelijkbare manier werken.) Daarom kunnen beide medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen hebben. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

Meer voorkomende bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van vaker voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij Celexa, bij Lexapro, of bij beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Celexa:
  • dysmenorroe (pijnlijke menstruatie)
 • Kan voorkomen met Lexapro:
  • enkele unieke veel voorkomende bijwerkingen
 • Kan voorkomen bij zowel Celexa als Lexapro:
  • tremor
  • vermoeidheid (gebrek aan energie) of slaperigheid
  • spier- of gewrichtspijn
  • slapeloosheid (problemen met slapen)
  • angst of onrust
  • eetlustveranderingen
  • gewichtstoename of gewichtsverlies
  • problemen met het spijsverteringsstelsel, zoals misselijkheid, braken, diarrheamaagklachten, constipatie…
  • seksuele problemen, zoals een verminderde belangstelling voor seks, ejaculatiestoornissen, impotentie (problemen om een erectie te krijgen of te behouden)
  • infectie van de bovenste luchtwegen (infectie in uw neus of keel)
  • zweten, inclusief opvliegers

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij Celexa, bij Lexapro of bij beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Celexa:
  • QT verlenging en torsades de pointes (soorten hartritmestoornissen)
 • Kan voorkomen met Lexapro:
  • weinig unieke ernstige bijwerkingen
 • Kan voorkomen bij zowel Celexa als Lexapro:
  • serotoninesyndroom (hoge niveaus van de chemische stof serotonine)
  • allergische reactie
  • suïcidaal denken en gedrag*
  • ontwenningsverschijnselen wanneer je stopt met het gebruik van de drug
  • hyponatriëmie (laag natriumgehalte)
  • manie of hypomanie (racende gedachten of periodes van hoge energie)
  • bloeding
  • toevallen

* Celexa en Lexapro hebben een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Doeltreffendheid

De enige aandoening waarvoor Celexa en Lexapro worden gebruikt, is depressie.

Afzonderlijke studies van de twee geneesmiddelen werden vergeleken in een groter overzicht van studies. Bij mensen die Lexapro namen, namen de symptomen eerder af dan bij mensen die Celexa namen.

Kosten

Celexa en Lexapro zijn beide merkgeneesmiddelen. Beide geneesmiddelen zijn ook verkrijgbaar in generieke vorm. De generieke vorm van Celexa heet citalopram, en de generieke vorm van Lexapro heet escitalopram. Merknaam medicijnen kosten meestal meer dan generieke medicijnen.

Volgens schattingen op GoodRx.com kosten merknaam Celexa tabletten over het algemeen minder dan merknaam Lexapro tabletten. Generieke Celexa-tabletten kosten over het algemeen ongeveer evenveel als generieke Lexapro-tabletten. De werkelijke prijs die u betaalt, hangt af van uw verzekering, uw woonplaats en de apotheek die u gebruikt.

Celexa vs. Zoloft

Net als Lexapro (hierboven), heeft het geneesmiddel Zoloft toepassingen die vergelijkbaar zijn met die van Celexa. Hier is een vergelijking van hoe Celexa en Zoloft gelijk en verschillend zijn.

Ingrediënten

Celexa bevat het werkzame bestanddeel citalopram. Zoloft bevat de werkzame stof sertraline.

Gebruikt

De Food and Drug Administration (FDA) heeft zowel Celexa als Zoloft goedgekeurd voor de behandeling van depressie. Zoloft is ook goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van het volgende:

 • obsessief-compulsieve stoornis (OCD)
 • paniekstoornis
 • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • sociale angststoornis
 • premenstruele dysforie stoornis (PMDD)

Celexa wordt off-label gebruikt voor de behandeling van de meeste van deze aandoeningen. Zie het gedeelte “Celexa gebruikt” hierboven voor meer informatie.

Geneesmiddelvormen en toediening

Celexa en Zoloft zijn beide verkrijgbaar als tabletten die u moet doorslikken. Zoloft is ook verkrijgbaar als een vloeibare orale oplossing. Zowel Celexa als Zoloft worden gewoonlijk eenmaal daags ingenomen.

Bijwerkingen en risico’s

Celexa en Zoloft behoren tot dezelfde klasse van geneesmiddelen. (Een klasse van geneesmiddelen is een groep van medicijnen die op een vergelijkbare manier werken.) Daarom kunnen beide medicijnen zeer vergelijkbare bijwerkingen hebben. Hieronder vindt u voorbeelden van deze bijwerkingen.

Meer voorkomende bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van meer voorkomende bijwerkingen die kunnen optreden bij Celexa, bij Zoloft, of bij beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Celexa:
  • dysmenorroe (pijnlijke menstruatie)
  • infectie van de bovenste luchtwegen (infectie in uw neus of keel)
 • Kan voorkomen met Zoloft:
  • enkele unieke veel voorkomende bijwerkingen
 • Kan voorkomen bij zowel Celexa als Zoloft:
  • zweten, inclusief opvliegers
  • problemen met het spijsverteringsstelsel, zoals misselijkheid, braken, diarrheamaagklachten, constipatie…
  • seksuele problemen, zoals een verminderde belangstelling voor seks, ejaculatiestoornissen, impotentie (problemen om een erectie te krijgen of te behouden)
  • eetlustveranderingen
  • gewichtstoename of gewichtsverlies
  • tremor
  • vermoeidheid (gebrek aan energie) of slaperigheid
  • spier- of gewrichtspijn
  • slapeloosheid (problemen met slapen)
  • angst of onrust

Ernstige bijwerkingen

Deze lijsten bevatten voorbeelden van ernstige bijwerkingen die kunnen optreden met Celexa, met Zoloft, of met beide geneesmiddelen (wanneer ze afzonderlijk worden ingenomen).

 • Kan voorkomen met Celexa:
  • weinig unieke ernstige bijwerkingen
 • Kan voorkomen met Zoloft:
  • symptomen zoals snelle hartslag, overmatig zweten, hoofdpijn, misselijkheid en braken wanneer Zoloft orale vloeibare oplossing wordt ingenomen met een geneesmiddel genaamd disulfiram (Antabuse)
 • Kan voorkomen bij zowel Celexa als Zoloft:
  • serotoninesyndroom (hoge niveaus van de chemische stof serotonine)
  • allergische reactie
  • suïcidaal denken en gedrag*
  • manie of hypomanie (racende gedachten of periodes van hoge energie)
  • bloeding
  • QT verlenging en torsades de pointes (soorten hartritmestoornissen)
  • ontwenningsverschijnselen wanneer u stopt met het gebruik van de drug
  • hyponatriëmie (laag natriumgehalte)
  • toevallen

* Celexa en Zoloft hebben een waarschuwing in een doosjeTrusted Source voor het risico van suïcidaal denken en gedrag. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Voor meer informatie, zie “FDA warning: Suicide and antidepressant drugs” aan het begin van dit artikel.

Doeltreffendheid

De enige aandoening waar zowel Celexa als Zoloft voor worden gebruikt is depressie.

Deze geneesmiddelen zijn niet rechtstreeks vergeleken in klinische studies, maar studies hebben uitgewezen dat zowel Celexa als Zoloft effectief zijn bij de behandeling van depressie.

Kosten

Celexa en Zoloft zijn beide merkgeneesmiddelen. Beide geneesmiddelen zijn ook verkrijgbaar in generieke vorm. De generieke vorm van Celexa heet citalopram, en de generieke vorm van Zoloft heet sertraline. Merknaammedicijnen kosten meestal meer dan generieke geneesmiddelen.

Volgens schattingen op GoodRx.com kosten merknaam Celexa tabletten over het algemeen ongeveer evenveel als merknaam Zoloft tabletten. Generieke Celexa-tabletten kosten over het algemeen ongeveer evenveel als generieke Zoloft-tabletten. De werkelijke prijs die u betaalt, hangt af van uw verzekering, uw woonplaats en de apotheek die u gebruikt.

Celexa ontwenning

Te snel stoppen met Celexa kan ertoe leiden dat u zich ziek voelt. U kunt ontwenningsverschijnselen krijgen die dagen tot weken aanhouden, wat bekend staat als het afbouwsyndroom. Symptomen kunnen zijn:

 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • slapeloosheid (problemen met slapen)
 • angst
 • zich onrustig voelen
 • zich geïrriteerd voelen (snel van streek of gefrustreerd zijn)
 • slecht humeur of stemmingswisselingen
 • vermoeidheid (gebrek aan energie) of sloomheid
 • elektrische schok-achtige sensaties
 • concentratieproblemen of vertroebeld denken

Geheugenverlies is geen verwacht symptoom van het afkicken van Celexa.

Als u moet stoppen met het innemen van Celexa, zal uw arts u helpen uw dosis langzaam te verlagen om deze symptomen te voorkomen. Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met het innemen van uw medicatie of uw dosering verandert zonder eerst met uw arts te overleggen.

Celexa en alcohol

Het is het beste om geen alcohol te drinken als u Celexa gebruikt. Het medicijn werkt deels via zijn werking in de hersenen en het zenuwstelsel. Het is dus mogelijk dat Celexa het moeilijker maakt om helder te denken en sufheid veroorzaakt. Alcohol kan ook de hersenen en het zenuwstelsel aantasten en u moe maken. Bovendien kan het drinken van alcohol het denken vertroebelen en uw rijvaardigheid of het vermogen om machines veilig te bedienen aantasten. Het drinken van alcohol tijdens het gebruik van Celexa kan u dus schade berokkenen.

Als u alcohol drinkt, overleg dan met uw arts over de mogelijke risico’s en of Celexa geschikt voor u is.

Celexa interacties

Celexa kan wisselwerkingen hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten hebben. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen het aantal bijwerkingen vergroten of de bijwerkingen ernstiger maken.

Celexa en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met Celexa. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking met Celexa kunnen hebben.

Overleg met uw arts en apotheker voordat u Celexa inneemt. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook welke vitaminen, kruiden en supplementen u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te voorkomen.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Celexa en tramadol

Inname van Celexa en de pijnstiller tramadol kan uw risico op serotoninesyndroom (hoge niveaus van de chemische stof serotonine) verhogen. Voor symptomen serotoninesyndroom, zie de “Celexa-bijwerkingen” hierboven.

Als u tramadol gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u begint met het gebruik van Celexa. Hij kan tijdens de behandeling de bijwerkingen in de gaten houden of andere medicijnen voorstellen.

Celexa en medicijnen die het centrale zenuwstelsel kunnen beïnvloeden

Vanwege de werking van Celexa op het centrale zenuwstelsel (CZS) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Celexa in combinatie met andere geneesmiddelen die het CZS kunnen beïnvloeden. (Het CZS omvat uw hersenen en ruggenmerg).

Voorbeelden van enkele geneesmiddelen die het CZS kunnen beïnvloeden zijn:

 • opioïde pijn medicijnen
 • kalmerende barbituraten, zoals fenobarbital
 • benzodiazepinen, zoals alprazolam, clonazepam en lorazepam

Als u een geneesmiddel gebruikt dat op uw CZS werkt of als u het niet zeker weet, overleg dan met uw arts voordat u Celexa gaat gebruiken. Het kan zijn dat hij/zij de bijwerkingen in de gaten moet houden of een andere combinatie van medicijnen moet voorstellen.

Celexa en bepaalde medicijnen tegen depressie

Het gebruik van Celexa in combinatie met bepaalde andere antidepressiva kan het risico op het serotoninesyndroom verhogen. (Voor symptomen van het serotoninesyndroom, zie de rubriek “Bijwerkingen van Celexa” hierboven).

Een van deze antidepressiva zijn monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers), die u niet binnen 14 dagen na het stoppen van de behandeling met Celexa dient te gebruiken. Andere soorten van deze antidepressiva zijn serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s), selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en tricyclische antidepressiva.

 • Voorbeelden van MAO-remmers zijn:
  • fenelzine (Nardil)
  • selegiline (Eldepryl)
 • Voorbeelden van SNRI’s zijn:
  • duloxetine (Cymbalta)
  • venlafaxine (Effexor XR)
 • Voorbeelden van SSRI’s zijn:
  • sertraline (Zoloft)
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
 • Voorbeelden van tricyclische antidepressiva zijn:
  • imipramine (Tofranil)
  • amitriptyline
  • desipramine (Norpramin)

Het gebruik van meer dan één antidepressivum tegelijk kan het risico op bloedingen verhogen. Voor meer informatie, zie “Celexa en geneesmiddelen die het risico op bloedingen kunnen verhogen” hieronder.

Als u een antidepressivum gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u Celexa gaat gebruiken. Hij/zij kan uw medicijnen bekijken en de juiste behandeling voor u aanbevelen.

Celexa en geneesmiddelen die het risico op bloedingen kunnen verhogen

Celexa kan het risico op bloedingen verhogen, vooral als u het inneemt met andere geneesmiddelen die ook het risico op bloedingen kunnen verhogen.

Voorbeelden van deze medicijnen zijn:

 • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), zoals:
  • ibuprofen (Advil, Motrin)
  • naproxen (Aleve)
  • aspirine (Bayer)
 • SSRI antidepressiva, zoals:
  • sertraline (Zoloft)
  • escitalopram (Lexapro)
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
 • SNRI antidepressiva, zoals:
  • duloxetine (Cymbalta)
  • venlafaxine (Effexor XR)
  • warfarine (Coumadin)

Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u Celexa inneemt. Hij/zij kan uw medicijnen bekijken en de juiste behandeling voor u aanbevelen.

Celexa en bepaalde medicijnen tegen migraine

Geneesmiddelen die bekend staan als triptanen kunnen worden gebruikt om migraine te behandelen. Het gebruik van een triptan in combinatie met Celexa kan het risico op het ontwikkelen van het serotoninesyndroom verhogen. (Voor symptomen van het serotoninesyndroom, zie de rubriek “Celexa-bijwerkingen” hierboven).

Voorbeelden van triptanen zijn:

 • sumatriptan (Imitrex)
 • frovatriptan (Frova)
 • almotriptan
 • eletriptan (Relpax)

Als u tijdens het gebruik van Celexa een triptan moet gebruiken, zal uw arts u nauwlettend in de gaten houden voor symptomen van het serotoninesyndroom.

Celexa en carbamazepine

Het geneesmiddel carbamazepine (Tegretol) kan de afbraak van Celexa in het lichaam versnellen. Maar dit is niet bewezen in studies. In theorie zou het innemen van carbamazepine samen met Celexa er dus voor kunnen zorgen dat Celexa niet goed werkt.

Als u carbamazepine gebruikt, moet u dit uw arts laten weten voordat u Celexa begint te gebruiken. Hij zal je willen controleren op bijwerkingen van Celexa en of de medicatie je helpt.

Celexa en lithium

Het gelijktijdig gebruik van Celexa en lithium (Lithobid) kan het risico op het serotoninesyndroom verhogen. (Voor symptomen van het serotoninesyndroom, zie de rubriek “Bijwerkingen van Celexa” hierboven).

Als u lithium gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u begint met het gebruik van Celexa. Hij kan u tijdens de behandeling nauwlettender in de gaten houden of u andere medicijnen voorstellen.

Celexa en pimozide

Uit één onderzoek is gebleken dat het gebruik van Celexa en pimozide het risico kan verhogen op een type hartritmestoornis dat QT-verlenging wordt genoemd. Uw arts moet u controleren op veranderingen in het hartritme als u deze medicijnen samen moet gebruiken. Vertel het hem of haar als u duizeligheid of hartkloppingen (gevoel van overgeslagen of extra hartslagen) heeft.

Celexa en ketoconazol

Als u Celexa en ketoconazol tegelijk inneemt, kan de hoeveelheid ketoconazol in uw lichaam afnemen. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt of u ketoconazol gebruikt wanneer u met de behandeling met Celexa begint. Hij/zij kan uw gehalte aan ketoconazol controleren of u een ander geneesmiddel aanraden.

Celexa en CYP2C19-remmers

Het gebruik van CYP2C19-remmers in combinatie met Celexa kan het niveau van Celexa in uw lichaam verhogen. Dit kan het risico op bepaalde bijwerkingen verhogen, zoals een onregelmatig hartritme (een te snelle, te langzame of onregelmatige hartslag).

Voorbeelden van CYP2C19-remmers zijn:

 • cimetidine (Tagamet)
 • omeprazol (Prilosec)
 • clopidogrel (Plavix)

Als u een CYP2C19-remmer gebruikt, vertel dit dan aan uw arts voordat u Celexa gaat gebruiken. Hij of zij kan de dosis Celexa verlagen of een ander geneesmiddel voor u voorstellen.

Celexa en kruiden en supplementen

U dient uw arts of apotheker te raadplegen voordat u kruiden of supplementen gebruikt tijdens het gebruik van Celexa. Het gebruik van sint-janskruid of tryptofaan kan het risico op serotoninesyndroom verhogen, maar er zijn geen specifieke onderzoeken die een wisselwerking aantonen.

Het serotoninesyndroom is een mogelijk ernstige aandoening die behandeling vereist. Voor symptomen van het serotoninesyndroom, zie de rubriek “Celexa-bijwerkingen” hierboven. Als u symptomen van het serotoninesyndroom heeft, vertel dit dan meteen aan uw arts.

Als u sint-janskruid of tryptofaan gebruikt, vertel dit dan aan uw arts. Hij kan u vragen het gebruik van dit supplement tijdens uw behandeling met Celexa te onderbreken.

Celexa en zwangerschap

Het is onduidelijk of Celexa veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap. Hoewel er onderzoek is gedaan naar het gebruik van Celexa bij zwangere moeders, is het middel nog niet uitgebreid onderzocht.

Wat de studies zeggen

In studies werd gekeken naar baby’s van zwangere vrouwen die Celexa kregen tijdens hun laatste trimester (3 maanden). De baby’s hadden meer kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, via een sonde te worden gevoed, of ademhalingsondersteuning nodig te hebben. Het is echter onbekend of deze problemen aan Celexa te wijten waren of dat de baby’s een ontwenningssyndroom kregen. (Onttrekkingssyndroom kan optreden nadat baby’s zijn geboren en ze plotseling geen Celexa meer in hun lichaam hebben).

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat Celexa en andere selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) het risico op persisterende pulmonale hypertensie bij pasgeborenen (PPHN) kunnen verhogen. Dit is een zeldzame maar ernstige aandoening waarbij de longen van een baby na de geboorte niet goed uitzetten. Andere onderzoeken hebben echter geen verband aangetoond tussen SSRI’s en PPHN.

Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat vrouwen die tijdens de zwangerschap stoppen met het slikken van antidepressiva, een grotere kans hebben dat hun depressie terugkeert. Dit in vergelijking met vrouwen die tijdens de zwangerschap antidepressiva bleven slikken.

In dierstudies veroorzaakte Celexa geen schadelijke bijwerkingen wanneer de moeders doses kregen die zeer hoog waren in vergelijking met de doses die aan mensen werden gegeven. Het is echter onbekend of de resultaten bij dieren op mensen kunnen worden toegepast.

Praten met uw arts

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, overleg dan met uw arts voordat u Celexa inneemt. Hij of zij kan de voordelen van een behandeling met Celexa met u bespreken, evenals de mogelijke bijwerkingen. Voor sommige mensen zijn de voordelen heel duidelijk, en is het nemen van de medicatie zinvol. Maar voor anderen kan een ander medicijn een betere optie zijn.

Celexa en anticonceptie

Het is niet bekend of Celexa veilig is om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u of uw seksuele partner zwanger kan worden, overleg dan met uw arts over uw anticonceptiebehoeften terwijl u Celexa gebruikt.

Celexa en borstvoeding

Het is niet bekend of Celexa veilig is om in te nemen tijdens de borstvoeding. Celexa is aanwezig in de moedermelk van moeders die borstvoeding geven. Bij twee zuigelingen die borstvoeding kregen van moeders die Celexa gebruikten, werd slaperigheid, verminderde eetlust en gewichtsverlies gemeld.

Als u van plan bent borstvoeding te geven terwijl u Celexa gebruikt, overleg dan eerst met uw arts. Deze kan u helpen bij het overwegen van de voordelen van Celexa, andere behandelingsopties en mogelijke bijwerkingen waar uw kind op moet letten.

Celexa kosten

Zoals bij alle geneesmiddelen kunnen de kosten van Celexa variëren. Kijk op GoodRx.com voor de actuele prijzen van Celexa in uw regio.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Het kan zijn dat uw verzekeraar u eerst toestemming moet geven voor u Celexa vergoedt. Dit betekent dat uw arts een verzoek moet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij om het geneesmiddel te vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal het verzoek beoordelen en u en uw arts laten weten of Celexa wordt vergoed.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming voor Celexa nodig hebt, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Als u financiële steun nodig heeft om voor Celexa te betalen, of als u hulp nodig heeft bij het begrijpen van uw verzekeringsdekking, kan hulp beschikbaar zijn via uw plaatselijke apotheek. Bespreek met uw apotheker hoe u op uw recept kunt besparen.

Hoe moet ik Celexa innemen?

U moet Celexa innemen volgens de instructies van uw arts of zorgverlener.

Celexa wordt geleverd in de vorm van een tablet die u eenmaal daags doorslikt.

Wanneer in te nemen?

Het is belangrijk om Celexa elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. U kunt het ’s ochtends of ’s avonds innemen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een herinnering instellen op uw telefoon. Een medicatietimer kan ook nuttig zijn.

Celexa met voedsel innemen

U kunt Celexa met of zonder voedsel innemen.

Kan Celexa worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Het is belangrijk dat u Celexa inneemt zoals voorgeschreven door uw arts. In sommige situaties kan uw arts uw dosis aanpassen, waardoor u tabletten moet splitsen. Een pillensnijder kan het splitsen van tabletten vergemakkelijken. De 20-mg en 40-mg Celexa tabletten zijn voorzien van maatstreepjes om u te helpen ze gelijkmatig te verdelen.

Als u moeite heeft met het slikken van tabletten, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan u generieke vormen van Celexa aanraden die verkrijgbaar zijn als vloeibare orale oplossing en als tablet die op uw tong oplost.

Hoe werkt Celexa?

Celexa wordt gebruikt voor de behandeling van depressie bij volwassenen. Depressie is een vorm van stemmingsstoornis waarbij u gevoelens van droefheid heeft en uw interesse kunt verliezen in dingen die u normaal leuk vindt. Depressie wordt veroorzaakt doordat bepaalde chemische stoffen in het lichaam en de hersenen uit balans zijn. Deze chemische stoffen zijn onder andere serotonine en dopamine.

Depressieve stoornis (MDD) is een vorm van langdurige depressie waarbij u vaak gedurende lange perioden depressieve gevoelens heeft.

Celexa werkt door het verhogen van het serotonineniveau in het centrale zenuwstelsel (CZS) en het creëren van een betere balans van de chemische stoffen in uw lichaam en hersenen. (Het CZS omvat uw hersenen en ruggenmerg.) Als u MDD heeft, kan Celexa helpen uw stemming, slaap, gevoelens en plezier in dagelijkse activiteiten te verbeteren.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

U kunt merken dat uw symptomen van depressie afnemen nadat u Celexa een paar weken heeft ingenomen. In sommige gevallen kan het meer dan een maand duren voordat u veranderingen ziet in hoe u zich voelt.

Celexa wordt meestal langdurig (maanden tot jaren) ingenomen. Het kan dus even duren voordat u het volledige voordeel van het geneesmiddel merkt nadat u voor het eerst Celexa bent gaan gebruiken of een hogere dosis hebt gebruikt.

Veel gestelde vragen over Celexa

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over Celexa.

Veroorzaakt Celexa haaruitval?

Het is niet bekend of Celexa haaruitval kan veroorzaken. Hoewel haaruitval werd waargenomen in een case report uit 2019, werd deze bijwerking niet gemeld in klinische studies van Celexa. (Een case report is een verslag van de ervaring van één persoon).

Een studie uit 2018Trusted Source keek naar veel verschillende antidepressiva en ontdekte dat het gebruik van sommige antidepressiva een groter risico op haaruitval veroorzaakte dan andere. Celexa was noch de meest, noch de minst waarschijnlijke veroorzaker van haaruitval.

Als u zich zorgen maakt over het verlies van uw haar, praat dan met uw arts. Hij of zij kan uw medicijnen bekijken en de mogelijke oorzaken van uw haaruitval onderzoeken.

Kan Celexa worden gebruikt om agitatie veroorzaakt door dementie te behandelen?

Misschien. Dementie is een groep symptomen die wijzen op een achteruitgang in de manier waarop u communiceert, denkt en dingen onthoudt. Sommige mensen met dementie kunnen zich geagiteerd voelen, wat betekent dat ze angstig of rusteloos zijn. Celexa kan worden voorgeschreven om agitatie als gevolg van dementie te behandelen. De Food and Drug Administration (FDA) heeft dit gebruik echter niet goedgekeurd, dus het gebruik zou worden beschouwd als off-label.

Voor onderzoeksresultaten van Celexa voor agitatie veroorzaakt door dementie, zie de rubriek “Celexa toepassingen” hierboven.

Als u of een naaste dementie heeft en overweegt Celexa te gaan gebruiken, overleg dan met uw arts. Hij/zij kan u helpen de voor- en nadelen van de medicatie tegen elkaar af te wegen en de beste behandelingsopties te kiezen.

Mag ik pijnstillers zoals Tylenol gebruiken als ik Celexa gebruik?

Ja. U kunt tijdens uw behandeling met Celexa vrij verkrijgbare pijnstillers zoals Tylenol gebruiken.

Celexa kan echter, net als andere antidepressiva, het risico op bloedingen verhogen. Dus als u Celexa gebruikt, moet u uw arts raadplegen voordat u pijnstillers gebruikt. Dit geldt ook voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) zoals aspirine (Bayer), ibuprofen (Advil, Motrin) en naproxen (Aleve). Deze medicijnen kunnen ook het risico op bloedingen verhogen.

Kan ik Xanax tegen angst nemen als ik Celexa neem?

Ja. Als u Celexa gebruikt, kunt u ook benzodiazepinen gebruiken om angst te behandelen. Sommige benzodiazepinen zijn:

 • alprazolam (Xanax)
 • lorazepam (Ativan)
 • clonazepam (Klonopin)

U moet echter voorzichtig zijn met autorijden of het bedienen van machines totdat u weet wat het effect van deze medicijnen op u is. Zowel Celexa als benzodiazepinen kunnen het centrale zenuwstelsel aantasten en slaperigheid, een vertroebeld denkvermogen of duizeligheid veroorzaken. Het gelijktijdig gebruik van deze medicijnen kan het risico op deze bijwerkingen verhogen.

Als u Celexa gebruikt en vragen hebt over behandelingen tegen angst, praat dan met uw arts.

Als ik slaapproblemen heb terwijl ik Celexa gebruik, kan ik dan supplementen zoals melatonine nemen?

Het is het beste om eerst met uw arts te overleggen. Er is geen onderzoek gedaan naar de wisselwerking tussen Celexa en supplementen zoals melatonine. Celexa zelf kan u slaperig of vermoeid maken (gebrek aan energie).

Overleg met uw arts voordat u andere medicijnen of supplementen gaat gebruiken, om te begrijpen wat het effect van Celexa op u is.

Mag ik Celexa gebruiken als ik hartproblemen heb?

Ja. Maar als u hartproblemen heeft, kan uw arts u nauwlettender in de gaten houden of andere medicijnen kiezen om uw depressie te behandelen. Dit komt omdat Celexa het risico op hartkloppingen (gevoel van overgeslagen of extra hartslagen), abnormale hartritmes en bloedingen kan verhogen.

En als u andere geneesmiddelen gebruikt die hartgerelateerde bijwerkingen kunnen hebben, kan uw arts u een ander geneesmiddel dan Celexa aanraden. Zorg er dus voor dat u, voordat u met de behandeling met Celexa begint, een lijst van al uw medicijnen en supplementen met uw arts bespreekt.

Celexa voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel komt met verschillende voorzorgsmaatregelen.

FDA waarschuwing: Zelfmoord en antidepressiva

Dit geneesmiddel heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Volgens kortetermijnonderzoeken kunnen antidepressiva zoals Celexa het risico op suïcidaal denken en gedrag verhogen bij mensen jonger dan 25 jaar. Hieronder vallen kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. (Celexa is niet goedgekeurd voor de behandeling van kinderen.) Bedenk dat depressie en sommige andere psychiatrische stoornissen ook uw risico op suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag kunnen verhogen.

Als u Celexa gebruikt en een verandering in uw stemming of gedrag opmerkt, of als u denkt uzelf iets aan te doen, vertel dit dan meteen aan uw arts. Uw naasten moeten ook op deze tekenen letten. Het is belangrijk dat u tijdens de behandeling contact houdt met uw arts, zodat deze uw vorderingen en de respons op de medicatie kan volgen.

Andere voorzorgsmaatregelen

Praat met uw arts over uw gezondheid voordat u Celexa inneemt. Celexa is mogelijk niet geschikt voor u als u aan bepaalde medische aandoeningen lijdt of andere factoren die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Aanvallen. Als u in het verleden last heeft gehad van epileptische aanvallen, kan het gebruik van Celexa het risico op epileptische aanvallen verhogen, maar onderzoek heeft geen direct verband aangetoond tussen Celexa en epileptische aanvallen. Als u in het verleden een aanval heeft gehad, vertel dit dan aan uw arts voordat u Celexa gaat gebruiken. Hij/zij kan u helpen de juiste behandeling voor u te vinden.
 • QT prolongatie en torsades de pointes. Als u een hartritmestoornis heeft, zoals QT-verlenging of torsades de pointeskan het innemen van Celexa hartgerelateerde bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen onder meer duizeligheid en flauwvallen zijn. Tijdens uw behandeling met Celexa zal uw arts u nauwlettend in de gaten houden op bijwerkingen. En in sommige gevallen kan hij of zij ervoor kiezen een ander geneesmiddel voor uw depressie voor te schrijven.
 • Bipolaire depressie. Het gebruik van Celexa bij een bipolaire depressie kan het risico op manie of hypomanie (piekergedachten of perioden met veel energie) verhogen. Bipolaire depressie is een aandoening van de geestelijke gezondheid waarbij u extreme wisselingen in energie en stemming heeft. Voordat u Celexa inneemt, kan uw arts u screenen op bipolaire depressie. Voor meer informatie, zie de rubriek “Celexa-gebruiken” hierboven.
 • Glaucoom van de hoeksluiting. Celexa kan uw pupillen verwijden, en dit kan een aanval van angle-closure glaucoom veroorzaken als u deze aandoening al heeft. Voordat u Celexa inneemt, kan uw arts u laten screenen op deze vorm van glaucoom. Op basis van de resultaten kan hij u voorstellen of Celexa of een ander geneesmiddel voor u geschikt is.
 • Bloedingsproblemen. Celexa kan het risico op bloedingen verhogen, vooral wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt die dit risico ook verhogen. (Voor meer informatie, zie de rubriek “Wisselwerkingen met Celexa” hierboven.) Als u bloedingsproblemen heeft, vertel dit dan aan uw arts voordat u Celexa inneemt, zodat hij/zij uw medicijnen kan herzien.
 • Laag natriumgehalte. Als u hyponatriëmie (een laag natriumgehalte) heeft, kan het gebruik van Celexa dit gehalte nog verder verlagen. Daarom zal uw arts tijdens de behandeling met Celexa waarschijnlijk uw natriumspiegel in de gaten houden om te zorgen dat deze binnen een gezond bereik blijft.
 • Zwangerschap. Het is onduidelijk of Celexa veilig is voor gebruik tijdens de zwangerschap. Zie voor meer informatie de rubriek “Celexa en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. Het is niet bekend of Celexa veilig is om in te nemen tijdens de borstvoeding. Voor meer informatie, zie de rubriek “Celexa en borstvoeding” hierboven.

Let op: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van Celexa, zie de rubriek “Celexa-bijwerkingen” hierboven.

Celexa overdosis

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering Celexa kan leiden tot ernstige bijwerkingen.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

 • duizeligheid
 • zweten
 • tachycardie (snelle hartslag)
 • verwarring
 • slaperigheid
 • veranderingen in het hartritme

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of hun online-tool gebruiken. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan meteen 112 of ga naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Celexa

Wanneer u Celexa krijgt van de apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat het medicijn is afgeleverd.

De vervaldatum helpt de werkzaamheid van het geneesmiddel gedurende deze tijd te garanderen. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een medicijn goed blijft, hangt af van veel factoren, waaronder hoe en waar u het medicijn bewaart.

Bewaar Celexa-tabletten op kamertemperatuur (25°C/277°F) in een goed afgesloten verpakking, uit de buurt van licht. Bewaar dit geneesmiddel niet op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals in badkamers.

Verwijdering

Als u geen Celexa meer hoeft te nemen en u heeft medicijnresten, is het belangrijk deze veilig weg te gooien. Zo voorkomt u dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het medicijn schadelijk is voor het milieu.

Op de websiteTrusted Source van de FDA vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van geneesmiddelen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over hoe u uw medicijnen moet weggooien.

Beroepsmatige informatie over Celexa

De volgende informatie is bestemd voor clinici en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Indicaties

De Food and Drug Administration (FDA) heeft Celexa goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij volwassenen (18 jaar en ouder). Er zijn verschillende off-label toepassingen van Celexa, waarvan het bewijsniveau varieert.

Werkingsmechanisme

Celexa is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) die de neuronale heropname van serotonine in het centrale zenuwstelsel blokkeert, waardoor de beschikbare serotonineconcentraties toenemen. Celexa bestaat als een racemisch mengsel, en het merendeel van de serotonine-gerelateerde activiteit wordt toegeschreven aan het S-enantiomeer (S-citalopram of “escitalopram”). Celexa heeft weinig invloed op dopamine- en noradrenaline-receptoren.

Farmacokinetiek en metabolisme

Celexa bereikt de piekconcentraties in het bloed ongeveer 4 uur na toediening. Steady-state concentraties worden verwacht na ongeveer 1 week. De eliminatiehalfwaardetijd is ongeveer 35 uur.

In klinische onderzoeken had Celexa een langere halfwaardetijd bij oudere volwassenen en werd het in hogere concentraties aangetroffen bij deze populatie. Om deze redenen wordt een maximale dosis van 20 mg/dag aanbevolen bij patiënten ouder dan 60 jaar.

Het levermetabolisme is het belangrijkste mechanisme voor de afbraak en de daaropvolgende eliminatie van Celexa. De aanbevolen maximale dosis Celexa voor mensen met een leverfunctiestoornis is 20 mg/dag.

Celexa wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP2C19 en gedeeltelijk door CYP3A4. De meeste klinisch significante veranderingen treden op door augmentatie van de CYP2C19-route. Slechte metaboliseerders van CYP2C19 dienen een maximale dosis van 20 mg Celexa te krijgen vanwege een verhoogd risico op QT-verlenging en torsades de pointes met verhoogde geneesmiddelconcentraties die zijn waargenomen bij mensen met bepaalde polymorfismen.

Contra-indicaties

Patiënten die Celexa gebruiken, moeten monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) vermijden. Na het stoppen met Celexa moet iemand ten minste twee weken wachten voordat hij een MAO-remmer neemt. De twee behandelingen mogen elkaar op geen enkel moment overlappen omdat dit het risico op het serotoninesyndroom vergroot.

Gelijktijdig gebruik van pimozide en Celexa brengt de patiënt in gevaar voor ernstige cardiale bijwerkingen zoals QT-verlenging of aritmieën.

Celexa is gecontra-indiceerd bij mensen die in het verleden een overgevoeligheidsreactie (allergie) hebben gehad voor citalopram of voor inactieve bestanddelen van Celexa.

Opslag

Celexa moet worden bewaard bij kamertemperatuur 77°F (25°C). Afwijkingen van 15°C tot 30°C (59°F tot 86°F) zijn echter toegestaan.

103-Celexa (citalopram) werkzame stof

Citalopram orale tablet

Wat is citalopram orale tablet?

Citalopram orale tabletten zijn een generiek geneesmiddel op recept. Ze zijn goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van depressie bij volwassenen.

Bij een depressie heeft iemand aanhoudende gevoelens van droefheid en verlies van belangstelling voor activiteiten die hij vroeger leuk vond. Deze aandoening treedt op in episoden, dat zijn perioden waarin de symptomen ten minste 2 weken, maar vaak langer, aanhouden.

Drug details

Citalopram wordt geclassificeerd als een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). SSRI’s zijn een soort antidepressiva.

Citalopram orale tabletten zijn tabletten die u doorslikt. Ze zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes: 10 milligram (mg), 20 mg, en 40 mg.

Let op: Citalopram is er ook in andere vormen: een orale oplossing en orale desintegrerende tabletten (die in uw mond oplossen). Dit artikel behandelt alleen orale citalopram tabletten. Voor informatie over de andere vormen van citalopram kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Citalopram is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen onder de 18 jaar.

Merknaam versies

De merknaamversie van citalopram orale tabletten is Celexa.

Opmerking: De andere vormen van citalopram hebben hun eigen merknaamversies. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

Doeltreffendheid

Voor informatie over de werkzaamheid van citalopram orale tabletten, zie de rubriek “Gebruik van citalopram orale tabletten” hieronder.

Citalopram orale tabletten zijn een generiek geneesmiddel. Een generiek geneesmiddel is een exacte kopie van het werkzame bestanddeel van een merknaammedicijn. Celexa is het merkmedicijn waarop citalopram orale tabletten zijn gebaseerd. Een generiek geneesmiddel wordt geacht even veilig en effectief te zijn als het oorspronkelijke geneesmiddel. Generieke geneesmiddelen kosten doorgaans minder dan merkgeneesmiddelen.

Als je Celexa in plaats van citalopram wilt gebruiken, overleg dan met je arts. Hij of zij kan je vertellen of Celexa in sterkten verkrijgbaar is die je voor jouw aandoening kunt gebruiken. Als u verzekerd bent, moet u ook nagaan of Celexa door uw ziektekostenverzekering wordt vergoed.

Voor meer informatie over hoe generieke geneesmiddelen zich verhouden tot merkgeneesmiddelen, zie dit artikel.

Citalopram orale tablet bijwerkingen

Citalopram orale tabletten kunnen milde en ernstige bijwerkingen veroorzaken. De volgende lijsten bevatten enkele van de belangrijkste bijwerkingen die kunnen optreden tijdens het gebruik van citalopram. Deze lijsten bevatten niet alle mogelijke bijwerkingen.

Voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van citalopram orale tabletten kunt u met uw arts of apotheker praten. Zij kunnen u tips geven over hoe om te gaan met eventuele bijwerkingen die verontrustend of hinderlijk kunnen zijn.

Opmerking: De Food and Drug Administration (FDA) houdt bijwerkingen bij van geneesmiddelen die zij heeft goedgekeurd. Als u de FDA op de hoogte wilt stellen van een bijwerking die u heeft gehad met citalopram orale tabletten, dan kunt u dit doen via MedWatch.

Milde bijwerkingen

Milde bijwerkingen* van citalopram orale tabletten kunnen zijn:

 • duizeligheid
 • droge mond
 • zich opgewonden voelen
 • misselijkheid
 • seksuele bijwerkingen†
 • slaperigheid
 • slapeloosheid (problemen met slapen)
 • zwakte
 • braken
 • klein gewichtsverlies†

* Dit is een gedeeltelijke lijst van milde bijwerkingen van citalopram. Om meer te weten te komen over andere milde bijwerkingen, praat met uw arts of apotheker, of raadpleeg de voorschrijfinformatie van citalopram.
† Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.

De meeste van deze bijwerkingen verdwijnen binnen een paar dagen of een paar weken. Maar als ze ernstiger worden of niet overgaan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ernstige bijwerkingen

Ernstige bijwerkingen van citalopram orale tabletten komen niet vaak voor, maar ze kunnen voorkomen. Bel uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend lijken of als u denkt dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Ernstige bijwerkingen en hun symptomen kunnen zijn:

 • Abnormale of overmatige bloedingen. Symptomen kunnen zijn:
  • meer bloedingen of blauwe plekken dan normaal
  • bloed in uw urine of ontlasting
  • neusbloedingen
 • Een laag natriumgehalte in het bloed. Symptomen kunnen zijn:
  • hersenspoeling
  • hoofdpijn
  • zich zwak of wankel voelen
 • Serotoninesyndroom (ophoping van een stof genaamd serotonine in het lichaam). Symptomen kunnen zijn:
  • veranderingen in bloeddruk
  • duizeligheid
  • zich opgewonden voelen
  • racend hart
  • zweten of koorts
  • tremor
 • Lang QT syndroom.*
 • Allergische reactie.*
 • Verhoogd risico op suïcidale gedachten of handelingen bij jongvolwassenen.*†

* Voor meer informatie over deze bijwerking, zie “Details over de bijwerking” hieronder.
Citalopram heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de FDA. Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Details bijwerkingen

Hier vindt u meer informatie over bepaalde bijwerkingen die orale citalopram tabletten kunnen veroorzaken.

Verhoogd risico op suïcidale gedachten of acties bij jongvolwassenen

Citalopram heeft een boxed warningTrusted Source voor deze bijwerking. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de FDA. Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Geneesmiddelen tegen depressie, waaronder citalopram, kunnen het risico op suïcidale gedachten en gedragingen verhogen bij mensen van 24 jaar en jonger. De kans hierop is groter wanneer iemand voor het eerst de medicatie gaat gebruiken en telkens wanneer de dosis wordt aangepast.

Citalopram is niet onderzocht bij mensen jonger dan 18 jaar, dus kinderen kunnen dit middel beter niet gebruiken.

Als u veranderingen in uw gedachten of gedrag opmerkt terwijl u citalopram gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u zelfmoordgedachten heeft of uzelf iets probeert aan te doen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Zelfmoordpreventie

Als u iemand kent met een direct risico op zelfbeschadiging, zelfmoord of het kwetsen van een ander:

 • Stel de moeilijke vraag: “Overweeg je zelfmoord?”
 • Luister naar de persoon zonder oordeel.
 • Bel 911 of het lokale alarmnummer, of sms TALK naar 741741 om in contact te komen met een getrainde crisishulpverlener.
 • Blijf bij de persoon tot er professionele hulp komt.
 • Probeer wapens, medicijnen, of andere mogelijk schadelijke objecten te verwijderen.

Als u of iemand die u kent aan zelfmoord denkt, kan een preventietelefoon helpen. De Nationale Zelfmoord Preventie Lifeline is 24 uur per dag bereikbaar op 800-273-8255. Tijdens een crisis kunnen slechthorenden gebruik maken van hun voorkeursdienst of 711 bellen en vervolgens 800-273-8255.

Klik hier voor meer links en lokale bronnen.

Gewichtstoename en gewichtsverlies

Gewichtstoename was geen bijwerking die werd gemeld bij mensen die citalopram innamen in klinische studies.

Maar het is mogelijk dat u een licht gewichtsverlies ervaart tijdens het gebruik van citalopram. In klinische studies verloren mensen die citalopram innamen ongeveer 0,5 kilo in vergelijking met mensen die een placebo innamen (behandeling zonder actief geneesmiddel).

Als u zich zorgen maakt over gewichtsveranderingen tijdens het gebruik van citalopram, praat dan met uw arts of apotheker. Zij kunnen u voorstellen doen om een gewicht te behouden dat gezond voor u is.

Seksuele bijwerkingen

Het is mogelijk dat u seksuele bijwerkingen ondervindt van het gebruik van citalopram. Maar deze werden niet vaak gemeld door mensen die het medicijn in klinische studies gebruikten.

In deze proeven meldden mensen die citalopram gebruikten de volgende seksuele bijwerkingen:

 • verminderd libido bij mannen*
 • vertraagde zaadlozing bij mannen
 • erectiestoornissen bij mannen
 • onvermogen om een orgasme te krijgen bij vrouwen*

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de termen “mannelijk” en “vrouwelijk” in dit artikel verwijst naar het bij de geboorte toegewezen geslacht.

Het is belangrijk in gedachten te houden dat psychische aandoeningen, waaronder depressie, deze symptomen ook kunnen veroorzaken.

Als u tijdens het gebruik van citalopram seksuele bijwerkingen ondervindt, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u een behandeling aanraden voor de bijwerkingen die u ervaart. Of hij of zij kan u aanraden te stoppen met het innemen van citalopram en een ander geneesmiddel voor uw aandoening te proberen.

Lang QT syndroom

Hoewel het zelden voorkomt, kan inname van citalopram het lange QT-syndroom veroorzaken. Dit is een stoornis in de elektrische activiteit van uw hart. Er zijn meldingen van deze bijwerking bij mensen die citalopram in klinische trials gebruikten.

Het QT-interval is een onderdeel van uw hartritme (het patroon waarin uw hart klopt). Bij het lange QT-syndroom wordt dit interval langer dan normaal (vaak QT-verlenging genoemd). Het lange QT syndroom kan leiden tot hartritmestoornissen, dat zijn problemen met uw hartslag. Deze ritmestoornissen kunnen plotseling optreden en zijn potentieel gevaarlijk.

Bepaalde mensen lopen een hoger risico op deze bijwerking, waaronder mensen die:

 • geboren zijn met het lange QT syndroom
 • 60 jaar of ouder zijn
 • leverproblemen hebben
 • zijn slechte CYP2C19 metabolizers*
 • bepaalde andere medicatie nemen†
 • onlangs een hartaanval heeft gehad
 • hartfalen hebben

* CYP2C19 is een enzym (eiwit) dat het lichaam gebruikt om bepaalde medicijnen, zoals citalopram, te metaboliseren (af te breken). Bij mensen die slecht CYP2C19 metaboliseren, werkt dit enzym niet zo goed als het zou moeten.
† Voor meer informatie, zie de rubriek “Citalopram orale tablet interacties” hieronder.

Voorkomen of behandelen van deze bijwerking

Voordat u citalopram gaat gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw arts op de hoogte is van alle geneesmiddelen die u gebruikt en van alle medische aandoeningen die u mogelijk heeft. Hij of zij kan op basis van uw medische voorgeschiedenis een andere dosis citalopram voorschrijven.* Hij of zij kan u ook aanraden een ander geneesmiddel te proberen om uw depressie te behandelen.

Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis en andere medicijnen die u gebruikt, kan uw arts de gezondheid van uw hart controleren met behulp van een elektrocardiogram (EKG). Hij of zij kan ook bloedonderzoek laten doen om te kijken naar het elektrolytengehalte in uw bloed, waaronder kalium en magnesium. Een te laag elektrolytengehalte kan het risico op een lang QT-syndroom tijdens het gebruik van citalopram verhogen.

Het lange QT-syndroom geeft vaak geen klachten. Maar als u een van de volgende dingen ervaart, neem dan meteen contact op met uw arts:

 • duizeligheid
 • flauwvallen
 • hartkloppingen (het gevoel alsof je hart overslaat)

Dit kunnen symptomen zijn van een hartritmestoornis, die ernstig kan zijn. Uw arts kan uw hart persoonlijk controleren om na te gaan of er problemen zijn met uw hartritme.

* Voor meer informatie over factoren die van invloed zijn of u citalopram kunt innemen, zie de rubriek “Voorzorgsmaatregelen bij orale toediening van Citalopram” hieronder.

ALLERGISCHE REACTIE

Zoals bij de meeste geneesmiddelen het geval is, kunnen sommige mensen een allergische reactie krijgen na inname van citalopram orale tabletten.

Symptomen van een milde allergische reactie kunnen zijn:

 • huiduitslag
 • jeuk
 • blozen (tijdelijke warmte, roodheid, of verdieping van de huidskleur)

Een ernstiger allergische reactie is zeldzaam, maar mogelijk. Symptomen van een ernstige allergische reactie kunnen zijn:

 • zwelling onder uw huid, meestal in uw oogleden, lippen, handen of voeten
 • zwelling van uw tong, mond of keel
 • ademhalingsproblemen

Bel onmiddellijk uw arts als u een allergische reactie op citalopram heeft, omdat de reactie ernstig kan worden. Bel 112 of uw plaatselijke alarmnummer als uw symptomen levensbedreigend aanvoelen of als u denkt dat u een medische noodsituatie hebt.

Citalopram orale tablet dosering

De dosering citalopram orale tabletten die uw arts voorschrijft, is afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

 • de ernst van de aandoening waarvoor u citalopram orale tabletten gebruikt
 • uw leeftijd
 • andere medische aandoeningen die u mogelijk heeft of medicijnen die u mogelijk gebruikt
 • bijwerkingen die u kunt hebben tijdens het gebruik van citalopram

Gewoonlijk zal uw arts beginnen met de laagste effectieve dosis. Daarna zal hij de dosis in de loop van de tijd aanpassen om de hoeveelheid te bereiken die voor u geschikt is. Uiteindelijk zal uw arts de kleinste dosis voorschrijven die het gewenste effect heeft.

De volgende informatie beschrijft doseringen die gewoonlijk worden gebruikt of aanbevolen. Maar zorg ervoor dat u de dosering gebruikt die uw arts u voorschrijft. Uw arts zal bepalen welke dosering het beste bij uw behoeften past.

Geneesmiddelsterktes

Citalopram orale tabletten zijn er in de volgende sterktes:

 • 10 milligram (mg)
 • 20 mg
 • 40 mg

Dosering voor depressie

Voor de behandeling van depressie bij volwassenen is de aanbevolen startdosering van citalopram orale tabletten 20 mg eenmaal daags. Nadat u deze dosis gedurende ten minste 1 week heeft ingenomen, kan uw arts u overschakelen op de maximale dosis van 40 mg, die u eenmaal daags inneemt.

Sommige mensen mogen een dosis van meer dan 20 mg eenmaal daags niet innemen. Dit omvat mensen die:

 • 60 jaar of ouder zijn
 • leverproblemen hebben
 • zijn slechte CYP2C19 metabolizers*
 • een geneesmiddel nemen dat een CYP2C19-remmer is†

* CYP2C19 is een enzym (eiwit) dat het lichaam gebruikt om bepaalde medicijnen, zoals citalopram, te metaboliseren (af te breken). Bij mensen die slecht CYP2C19 metaboliseren, werkt dit enzym niet zo goed als het zou moeten.
† Voor meer informatie, zie de rubriek “Citalopram orale tablet interacties” hieronder.

Recent studiesTrusted Source is gebleken dat een dosis citalopram van 10 mg bij sommige mensen werkt bij de behandeling van depressie. Het is mogelijk dat uw arts een lagere dosis voorschrijft dan 20 mg, zoals 10 mg of zelfs 5 mg. Vervolgens kan hij of zij de dosis in de loop van de tijd verhogen, afhankelijk van hoe goed het voor u werkt.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis citalopram mist, probeer deze dan zo snel mogelijk in te nemen als u zich herinnert. Maar als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en neem uw volgende dosis op het normale tijdstip. Neem geen twee doses om de gemiste dosis in te halen. Dit kan uw risico op bijwerkingen van citalopram verhogen.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Zal ik dit medicijn langdurig moeten gebruiken? Hoe lang kan ik citalopram gebruiken?

Of u citalopram langdurig moet gebruiken, hangt af van de behandelbeslissingen die u samen met uw arts neemt.

In de oorspronkelijke klinische proeven gebruikten de mensen citalopram niet langer dan tot 32 weken. Dit is omdat het geneesmiddel werd onderzocht voor de behandeling van depressieve episoden. Onderzoekers keken niet of langdurig gebruik werkte voor het in stand houden van een reactie op een depressieve episode of voor het voorkomen van depressieve episodes.

Dat gezegd hebbende, volgens de National Alliance on Mental Health zijn er geen problemen bekend met het langdurig innemen van citalopram.

Als u en uw arts vaststellen dat citalopram orale tabletten veilig en effectief voor u zijn, kunt u het geneesmiddel langdurig gebruiken. Zoals bij elke behandeling tegen depressie, moeten u en uw arts blijven bespreken hoe goed citalopram voor u werkt terwijl u het inneemt.

Veelgestelde vragen over citalopram orale tablet

Hier zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over citalopram orale tabletten.

Wordt citalopram gebruikt voor angst? Zo ja, wat is de dosering en hoe lang duurt het voordat het werkt?

Citalopram orale tabletten zijn niet goedgekeurd voor de behandeling van angst. Maar ze kunnen off-label worden voorgeschreven om deze aandoening te behandelen. Off-label medicijngebruik betekent dat een medicijn wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA).

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft over het gebruik van citalopram bij angst, praat dan met uw arts voor meer informatie.

Hoe zal ik me voelen als ik citalopram inneem? Zal ik me er raar door voelen?

Er is geen manier om te voorspellen hoe u zich zult voelen wanneer u voor het eerst citalopram orale tabletten inneemt. Als u vragen heeft over hoe citalopram u zou kunnen laten voelen, praat dan met uw arts.

Wanneer u voor het eerst citalopram begint te gebruiken, let dan goed op uw stemming, handelingen, gedachten en gedrag. Als u veranderingen opmerkt, zoals het gevoel dat uw depressiesymptomen verergeren, neem dan meteen contact op met uw arts. U moet ook met uw arts praten als u ongewone veranderingen in uw gedachten of gedrag opmerkt.

Als je naar een therapeut gaat, kan die je misschien ook helpen deze vraag te beantwoorden.

Tijdens het gebruik van citalopram moet u uw arts laten weten hoe u zich voelt. Dit zal hem helpen te bepalen hoe goed citalopram werkt om uw depressie te behandelen.

Is citalopram een gereguleerde stof of een benzodiazepine?

Nee, citalopram is geen gecontroleerde substantie. Het behoort ook niet tot de klasse van geneesmiddelen genaamd benzodiazepinen, die wel gereguleerde stoffen zijn. Citalopram is een type medicijn dat een selectieve serotonine heropname remmer wordt genoemd.

Gereguleerde stoffen zijn medicijnen die het vermogen hebben om geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid te veroorzaken. De Drug Enforcement Administration stelt grenzen aan wie deze medicijnen mag maken, bezitten en gebruiken.

Is citalopram verslavend? Krijg ik er een ‘high’ gevoel van?

Nee, citalopram is niet verslavend. Het is niet geclassificeerd als een gereguleerde stof (voor meer hierover, zie het gedeelte hierboven).

En van citalopram is niet bekend dat het een gevoel van “high zijn” veroorzaakt. Als u vragen heeft over hoe citalopram u kan laten voelen, praat dan met uw arts of apotheker.

Wat moet ik weten over stoppen met citalopram? Kan ik succesvol afkicken van citalopram?

Plotseling stoppen met citalopram kan ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Dit wordt ook wel het stopzettingssyndroom genoemd. Symptomen kunnen zijn:

 • angst
 • slecht humeur of stemmingswisselingen
 • zich onrustig voelen
 • zich geïrriteerd voelen (snel van streek of gefrustreerd zijn)
 • vermoeidheid (gebrek aan energie) of sloomheid

Stop niet “cold turkey” (plotseling en volledig) met het innemen van citalopram. U kunt succesvol stoppen met citalopram, maar u en uw arts moeten samenwerken om dit te doen. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een plan om uw dosis in de loop van de tijd langzaam af te bouwen.

Alternatieven voor citalopram orale tablet

Er zijn andere geneesmiddelen beschikbaar om depressie te behandelen. Sommige kunnen beter bij u passen dan andere. Als u op zoek bent naar een alternatief voor orale citalopram tabletten, praat dan met uw arts. Hij of zij kan u vertellen over andere medicijnen die goed voor u kunnen werken.

Opmerking: sommige van de hier vermelde geneesmiddelen worden off-label gebruikt voor de behandeling van depressie. Off-label medicijngebruik betekent dat een medicijn wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA).

Voorbeelden van andere geneesmiddelen die kunnen worden gebruikt om depressie te behandelen, zijn:

 • andere selectieve serotonine heropname remmers dan citalopram, waaronder:
  • escitalopram (Lexapro)
  • sertraline (Zoloft)
  • fluoxetine (Prozac)
  • paroxetine (Paxil)
 • serotonine-norepinefrine heropname remmers, zoals:
  • desvenlafaxine (Pristiq)
  • duloxetine (Cymbalta)
  • levomilnacipran (Fetzima)
  • venlafaxine (Effexor), venlafaxine ER (Effexor XR)
 • benzodiazepinen, zoals alprazolam (Xanax)
 • bupropion (Wellbutrin)
 • trazodon
 • vilazodone (Viibryd)
 • vortioxetine (Trintellix)

Citalopram orale tablet en alcohol

U mag geen alcohol gebruiken terwijl u citalopram orale tabletten gebruikt.

Hoewel er geen wisselwerkingen tussen citalopram en alcohol bekend zijn, raadt de fabrikant van het geneesmiddel af om de twee te combineren. En voor sommige mensen met een depressie kan het nuttigen van alcohol de symptomen verergeren.

Praat met uw arts voordat u citalopram gaat gebruiken als u alcohol gebruikt. Uw arts kan u laten weten hoeveel u veilig kunt drinken tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Citalopram orale tablet interacties

Citalopram kan een wisselwerking hebben met verschillende andere geneesmiddelen. Het kan ook een wisselwerking hebben met bepaalde supplementen en bepaalde voedingsmiddelen.

Verschillende interacties kunnen verschillende effecten veroorzaken. Sommige interacties kunnen bijvoorbeeld de werking van een geneesmiddel verstoren. Andere interacties kunnen bijwerkingen versterken of ernstiger maken.

Citalopram en andere medicijnen

Hieronder vindt u een lijst van geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met citalopram. Deze lijst bevat niet alle geneesmiddelen die een wisselwerking kunnen hebben met citalopram.

Praat met uw arts en apotheker voordat u citalopram gaat gebruiken. Vertel hen over alle voorgeschreven, vrij verkrijgbare en andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vertel hen ook over alle vitaminen, kruiden en supplementen die u gebruikt. Het delen van deze informatie kan u helpen om mogelijke interacties te vermijden.

Als u vragen heeft over wisselwerkingen tussen geneesmiddelen die op u van invloed kunnen zijn, stel ze dan aan uw arts of apotheker.

Medicijnen die u niet samen met citalopram mag innemen zijn onder andere:

 • monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers), zoals selegiline (Emsam), een type geneesmiddel dat ook wordt gebruikt om depressie te behandelen

Geneesmiddelen die kunnen interageren met citalopram zijn onder andere:

 • Medicijnen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn:
  • benzodiazepinen, zoals alprazolam (Xanax) en clonazepam (Klonopin)
  • opioïde pijnmedicatie, zoals hydrocodon
  • barbituraten, zoals fenobarbital
 • Bepaalde medicijnen tegen depressie of angst. Het gebruik van bepaalde medicijnen tegen depressie of angst kan het risico op serotoninesyndroom (ophoping van een stof genaamd serotonine in het lichaam) vergroten.* Voorbeelden van deze medicijnen zijn:
  • buspirone
  • andere selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) dan citalopram, zoals sertraline (Zoloft) en fluoxetine (Prozac)
  • serotonine-noradrenalineheropnameremmers (SNRI’s), zoals venlafaxine (Effexor), venlafaxine ER (Effexor XR), en duloxetine (Cymbalta)
 • Medicijnen die uw risico op bloedingen verhogen. Voorbeelden zijn:
  • niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), zoals ibuprofen (Advil, Motrin)
  • Andere SSRI’s dan citalopram, zoals sertraline (Zoloft) en fluoxetine (Prozac)
  • SNRI’s, zoals venlafaxine (Effexor), venlafaxine ER (Effexor XR), en duloxetine (Cymbalta)
 • Triptanen, dat zijn medicijnen die worden gebruikt om migraine te behandelen. Voorbeelden zijn:
  • sumatriptan (Imitrex)
 • Carbamazepine (Tegretol).
 • Lithium (Lithobid).
 • CYP2C19-remmers. Voorbeelden zijn:
  • omeprazol (Prilosec)
  • clopidogrel (Plavix)

* Voor meer informatie, zie de rubriek “Bijwerkingen van Citalopram orale tabletten” hierboven.

Citalopram orale tablet en kruiden en supplementen

U mag geen sint-janskruid of tryptofaan innemen tijdens het gebruik van orale citalopram tabletten, tenzij uw arts uitdrukkelijk heeft aangegeven dat dit wel mag. Bij inname van citalopram kunnen deze supplementen uw risico op serotoninesyndroom (ophoping van een stof genaamd serotonine in het lichaam) verhogen.*

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker voordat u een van deze producten gebruikt tijdens het gebruik van citalopram.

* Voor meer informatie, zie de rubriek “Bijwerkingen van Citalopram orale tabletten” hierboven.

Citalopram orale tablet en voedingsmiddelen

Er zijn geen voedingsmiddelen waarvan specifiek is gemeld dat ze een wisselwerking hebben met citalopram orale tabletten. Als u vragen heeft over het eten van bepaalde voedingsmiddelen in combinatie met dit geneesmiddel, praat dan met uw arts.

Ontwenning en afhankelijkheid van Citalopram orale tablet

U moet niet plotseling stoppen met het innemen van citalopram orale tabletten. Als u dat wel doet, kan dat ontwenningsverschijnselen veroorzaken, ook wel bekend als het afbouwsyndroom. Symptomen kunnen zijn:

 • angst
 • slecht humeur of stemmingswisselingen
 • zich onrustig voelen
 • zich geïrriteerd voelen (snel van streek of gefrustreerd zijn)
 • vermoeidheid (gebrek aan energie) of sloomheid

Het is niet bekend hoe lang de ontwenningsverschijnselen aanhouden.

Stop niet “cold turkey” (plotseling en volledig) met het innemen van citalopram. Praat in plaats daarvan eerst met uw arts als u niet langer citalopram wilt innemen. Hij/zij kan u helpen een plan op te stellen om uw dosis in de loop van de tijd langzaam af te bouwen, wat ontwenningsverschijnselen kan helpen voorkomen.

Gebruik Citalopram orale tablet

De Food and Drug Administration (FDA) keurt geneesmiddelen op recept zoals citalopram orale tabletten goed voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Citalopram orale tabletten kunnen ook off-label voor andere aandoeningen worden gebruikt. Off-label medicijngebruik betekent het gebruik van een medicijn voor een ander doel dan waarvoor het is goedgekeurd door de FDA.

Citalopram is goedgekeurd voor de behandeling van depressie bij volwassenen.

Citalopram orale tablet voor depressie

We voelen ons allemaal wel eens depressief. Het is een emotie die ieder mens ervaart.

Wanneer gezegd wordt dat iemand “depressief” is, wordt vaak verwezen naar de majeure depressieve stoornis (MDD). Bij MDD heeft iemand aanhoudende gevoelens van droefheid en verlies van interesse in activiteiten die hij vroeger leuk vond. Deze aandoening treedt op in episoden, dat zijn perioden waarin de symptomen ten minste twee weken, maar vaak langer, aanhouden.

Andere symptomen van depressie kunnen zijn:

 • gevoelens van hopeloosheid of schuld
 • weinig of geen energie hebben
 • fysieke pijnen en pijn
 • moeite met concentreren

Ga voor meer informatie over depressie en hulpbronnen naar de hub voor geestelijke gezondheid van Medical News Today.

Doeltreffendheid bij depressie

De richtlijnen van de American Psychological Association bevelen selectieve serotonine heropname remmers, waaronder citalopram, aan als eerstelijns behandeling voor chronische of ernstige MDD bij volwassenen. “Eerstelijnsbehandeling’ verwijst naar een behandeling die als een van de eerste voor een aandoening kan worden overwogen. Dit betekent meestal dat een medicijn goed bewijs heeft dat het veilig en effectief is voor de behandeling van de aandoening.

Uit klinisch onderzoek bleek citalopram ook effectief te zijn bij de behandeling van depressie bij volwassenen. Voordelen van het gebruik van citalopram waren onder andere verbeterde scores op schalen die gebruikt worden om de ernst van depressieve symptomen te beoordelen. Voor alle details over hoe het geneesmiddel presteerde in proeven, kunt u de voorschrijfinformatie van citalopram raadplegen.

Hoe werkt citalopram orale tablet

Citalopram orale tabletten zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van depressie bij volwassenen.

Wanneer gezegd wordt dat iemand “depressief” is, wordt vaak verwezen naar de majeure depressieve stoornis (MDD). Bij MDD heeft iemand aanhoudende gevoelens van droefheid en verlies van interesse in activiteiten die hij vroeger leuk vond. Deze aandoening treedt op in episoden, dat zijn perioden waarin de symptomen ten minste twee weken, maar vaak langer, aanhouden.

Men denkt dat MDD wordt veroorzaakt doordat bepaalde chemische stoffen in de hersenen uit balans zijn. Voorbeelden zijn serotonine en dopamine.

Hoe citalopram werkt is niet helemaal zeker. De theorie is dat het geneesmiddel depressie behandelt door het serotonineniveau in de hersenen en het lichaam te verhogen. Dit wordt het werkingsmechanisme van het geneesmiddel genoemd.

Hoe lang duurt het voordat het werkt?

Net als andere medicijnen die worden gebruikt om depressie te behandelen, beginnen orale citalopram tabletten niet meteen te werken. Het kan 2 tot 6 weken duren voordat u een vermindering van uw symptomen van depressie begint te merken.

Het is zeer belangrijk dat u citalopram volgens de aanwijzingen van uw arts gedurende ten minste een paar weken blijft innemen. Dit is zodat u en uw arts kunnen bepalen of het geneesmiddel werkt om uw depressie te behandelen.

Eerder stoppen met de medicatie kan de werking ervan belemmeren. Maar dit kan nodig zijn als u last heeft van vervelende bijwerkingen van citalopram.

Citalopram heeft een halfwaardetijd van ongeveer 35 uur. Dit is de tijd die uw lichaam nodig heeft om de helft van een dosis kwijt te raken.

Citalopram orale tablet en zwangerschap

Het is niet bekend of het veilig is om citalopram orale tabletten in te nemen tijdens de zwangerschap.

Sommige studies hebben aangetoond dat selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) zoals citalopram, bij gebruik in het derde trimester, het risico op complicaties bij de geboorte verhogen. Het is niet duidelijk of deze problemen te wijten waren aan het feit dat vrouwen* SSRI’s gebruikten tijdens hun zwangerschap of dat hun pasgeborenen het ontwenningssyndroom kregen. (Dit syndroom kan optreden wanneer een foetus wordt blootgesteld aan bepaalde medicijnen, zoals citalopram. Bij de geboorte krijgt de pasgeborene het middel plotseling niet meer in zijn lichaam, wat het ontwenningssyndroom kan veroorzaken).

Een recentere studyTrusted Source door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bleek dat het risico op afwijkingen bij de foetus (algemeen bekend als geboorteafwijkingen) als gevolg van het gebruik van citalopram tijdens de zwangerschap laag is.

Studies hebben gekeken naar mensen met depressie die tijdens de zwangerschap stoppen met het innemen van hun antidepressivum. De resultaten suggereren dat deze mensen een grotere kans hebben op verergering van depressiesymptomen in vergelijking met degenen die hun medicatie bleven innemen.

Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, overleg dan met uw arts voordat u citalopram gaat gebruiken. Hij/zij kan de risico’s en voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel met u bespreken.

* Sekse en geslacht bestaan op een spectrum. Het gebruik van de term “vrouwelijk” in dit artikel verwijst naar het geslacht dat bij de geboorte is toegekend.

Citalopram orale tablet en anticonceptie

Het is niet bekend of citalopram orale tabletten veilig zijn om in te nemen tijdens de zwangerschap. Als u seksueel actief bent en u of uw partner zwanger kan worden, bespreek dan met uw arts uw anticonceptie behoeften terwijl u deze medicatie gebruikt.

Voor meer informatie over het gebruik van citalopram orale tabletten tijdens de zwangerschap, zie de rubriek “Citalopram en zwangerschap” hierboven.

Citalopram orale tablet en borstvoeding

U mag geen borstvoeding geven als u citalopram gebruikt.

Het is bekend dat het geneesmiddel in de moedermelk terechtkomt. De bijwerkingen, waaronder gewichtsverlies en overmatige slaperigheid, zijn gemeld bij kinderen die borstvoeding kregen van mensen die citalopram gebruikten.

Als u borstvoeding geeft of borstvoeding wilt gaan geven, overleg dan met uw arts. Hij of zij kan u aanraden over te stappen op een ander medicijn voor uw depressie. Hij of zij kan u ook adviseren over gezonde manieren om uw kind te voeden.

Overdosis Citalopram orale tablet

Het gebruik van meer dan de aanbevolen dosering citalopram orale tabletten kan leiden tot ernstige bijwerkingen.

Gebruik niet meer citalopram dan uw arts u aanraadt.

Overdosis symptomen

Symptomen van een overdosis citalopram orale tabletten kunnen zijn:

 • duizeligheid
 • snelle hartslag
 • misselijkheid en braken
 • slaperigheid
 • zweterigheid
 • bevingen

Wat te doen in geval van overdosis

Als u denkt dat u te veel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, bel dan uw arts. U kunt ook de American Association of Poison Control Centers bellen op 800-222-1222 of gebruikmaken van hun online-tool. Maar als uw symptomen ernstig zijn, bel dan 112 of uw plaatselijke alarmnummer, of ga meteen naar de dichtstbijzijnde eerste hulp.

Hoe moet ik citalopram orale tablet innemen?

U moet citalopram innemen volgens de instructies die uw arts of een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg u geeft.

Citalopram wordt geleverd als tabletten die u doorslikt.

Wanneer in te nemen?

Voor de behandeling van depressie is de gebruikelijke dosering van citalopram één tablet eenmaal daags, ’s morgens of ’s avonds.

Om ervoor te zorgen dat u geen dosis overslaat, kunt u een medicatieherinnering gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een alarm of timer op uw telefoon instellen of een herinneringsapp downloaden. Een keukenwekker kan ook werken.

Inname van citalopram orale tablet met voedsel

Citalopram orale tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.

Mag citalopram orale tablet worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd?

Citalopram orale tabletten kunnen worden fijngemaakt, gesplitst of gekauwd.

Als u moeite heeft met het doorslikken van citalopram tabletten, praat dan met uw arts of apotheker. Hij of zij kan u misschien voorstellen hoe u citalopram beter kunt innemen. Of zij kunnen u een ander geneesmiddel aanraden dat voor u gemakkelijker in te nemen is.

Citalopram orale tablet kosten

Zoals met alle medicijnen, kunnen de kosten van citalopram orale tabletten variëren. Om de huidige prijzen voor citalopram in uw omgeving te vinden, kijk op GoodRx.com.

De prijs die je vindt op GoodRx.com is wat je zou kunnen betalen zonder verzekering. De werkelijke prijs die u betaalt hangt af van uw verzekering, uw locatie, en de apotheek die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat u mogelijk een voorraad citalopram orale tabletten voor 90 dagen kunt krijgen. Als uw verzekeringsmaatschappij het goedkeurt, kan een voorraad van 90 dagen van het geneesmiddel het aantal bezoekjes aan de apotheek verminderen en de kosten helpen verlagen. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts of uw verzekeringsmaatschappij.

Voordat uw verzekeringsmaatschappij de dekking voor citalopram orale tabletten goedkeurt, kan het zijn dat u eerst toestemming van uw verzekeringsmaatschappij moet krijgen. Dit betekent dat uw arts en verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten communiceren over uw recept voordat de verzekeringsmaatschappij het geneesmiddel zal vergoeden. De verzekeringsmaatschappij zal de aanvraag voor voorafgaande toestemming beoordelen en beslissen of het geneesmiddel zal worden gedekt.

Als u niet zeker weet of u voorafgaande toestemming nodig heeft voor citalopram orale tabletten, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Financiële en verzekeringsbijstand

Er kan financiële bijstand beschikbaar zijn om u te helpen citalopram te betalen.

Hulpmiddel voor medicijnen en NeedyMeds zijn twee websites die hulpbronnen aanbieden die kunnen helpen de prijs die u betaalt voor citalopram te verlagen. Ze bieden ook hulpmiddelen om u te helpen goedkope gezondheidszorg te vinden, evenals educatieve middelen. Voor meer informatie, bezoek deze websites.

Postorderapotheken

Citalopram orale tabletten kunnen verkrijgbaar zijn via een postorderapotheek. Door gebruik te maken van deze dienst kunnen de kosten van het geneesmiddel worden verlaagd en kunt u uw medicatie krijgen zonder dat u uw huis hoeft te verlaten.

Als uw arts het voorschrijft, kunt u mogelijk een voorraad citalopram orale tabletten voor 90 dagen krijgen, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over het opraken van de medicatie. Als u geïnteresseerd bent in deze optie, neem dan contact op met uw arts en uw verzekeringsmaatschappij. Sommige Medicare-regelingen kunnen de kosten van medicijnen via de postorder vergoeden.

Als u geen verzekering hebt, kunt u uw arts of apotheker vragen naar de mogelijkheden van online apotheken.

Citalopram orale tablet voorzorgsmaatregelen

Dit geneesmiddel komt met verschillende voorzorgsmaatregelen.

FDA waarschuwing: Risico op suïcidale gedachten en gedrag bij jonge volwassenen

Dit geneesmiddel heeft een waarschuwing in een doosjeTrusted Source. Dit is de meest ernstige waarschuwing van de Food and Drug Administration (FDA). Een boxed warning waarschuwt artsen en patiënten voor effecten van geneesmiddelen die gevaarlijk kunnen zijn.

Geneesmiddelen tegen depressie, waaronder citalopram, kunnen het risico op suïcidale gedachten en gedragingen verhogen bij mensen van 24 jaar en jonger. De kans hierop is groter wanneer iemand voor het eerst de medicatie gaat gebruiken en telkens wanneer de dosis wordt aangepast.

Citalopram is niet onderzocht bij mensen jonger dan 18 jaar, dus kinderen kunnen dit middel beter niet gebruiken.

Als u veranderingen in uw gedachten of gedrag opmerkt terwijl u citalopram gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts. Als u zelfmoordgedachten heeft of uzelf iets probeert aan te doen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Andere voorzorgsmaatregelen

Voordat u citalopram inneemt, moet u met uw arts over uw gezondheidstoestand praten. Citalopram orale tabletten zijn mogelijk niet geschikt voor u als u bepaalde medische aandoeningen of andere factoren heeft die uw gezondheid beïnvloeden. Deze omvatten:

 • Angle-closure glaucoom. Citalopram kan leiden tot verwijding van uw pupillen. Bij sommige mensen kan dit leiden tot hoeksluitingsglaucoom (ook wel bekend als closed-angle glaucoom). Mensen met reeds bestaande nauwe ooghoeken kunnen een hoger risico lopen. Overleg met uw arts of u uw ogen moet laten onderzoeken voordat u citalopram gaat gebruiken.
 • Bipolaire depressie. Mensen met een bipolaire depressie die citalopram gebruiken, lopen mogelijk een hoger risico op manie of hypomanie. Voordat u begint met het innemen van citalopram, zal uw arts u waarschijnlijk screenen op bipolaire depressie. Als u al weet dat u deze aandoening heeft, zorg er dan voor dat uw arts hiervan op de hoogte is voordat u citalopram gaat gebruiken. Dit geneesmiddel is niet goedgekeurd voor de behandeling van bipolaire depressie.
 • Bloedingsproblemen. Selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s), waaronder citalopram, kunnen uw risico op bloedingen verhogen. Als u al een bloedingsprobleem heeft, zoals de ziekte van Von Willebrand, kan uw risico op bloedingen hoger zijn. Praat met uw arts voordat u citalopram gebruikt als u een bekend bloedingsprobleem heeft.
 • Laag natriumgehalte in het bloed. SSRI’s, waaronder citalopram, kunnen een laag natriumgehalte in het bloed veroorzaken. Mensen die diuretica (waterpillen) slikken en oudere volwassenen kunnen een hoger risico lopen. Mensen die al een laag natriumgehalte in het bloed hebben, kunnen hun aandoening verergeren door citalopram te gebruiken. Uw arts kan u helpen bepalen of u citalopram veilig kunt gebruiken als u een laag natriumgehalte in het bloed heeft.
 • Lang QT syndroom. Inname van citalopram kan het QT-interval verlengen. Mensen die al een verlengd QT-interval hebben, lopen het risico dat hun toestand verergert als zij citalopram gebruiken. Als u het lange QT-syndroom heeft, kan uw arts u tijdens het gebruik van citalopram nauwlettender in de gaten houden. Of hij kan besluiten u een ander geneesmiddel voor te schrijven. (Voor meer informatie, zie “Details over de bijwerkingen” in de rubriek “Bijwerkingen van Citalopram” hierboven).
 • Aanvallen. Hoewel er geen direct verband is, is het mogelijk dat citalopram het risico op epileptische aanvallen kan verhogen bij mensen die deze aanvallen al hebben. Praat met uw arts voordat u citalopram gaat gebruiken als u aanvallen heeft of in het verleden heeft gehad.
 • Allergische reactie. Als u een allergische reactie heeft gehad op citalopram of een van de bestanddelen daarvan, mag u geen citalopram orale tabletten gebruiken. Vraag uw arts welke andere medicijnen voor u betere opties zijn.
 • Zwangerschap. Het is niet bekend of het veilig is om citalopram in te nemen tijdens de zwangerschap. Voor meer informatie, zie de rubriek “Citalopram orale tablet en zwangerschap” hierboven.
 • Borstvoeding. U mag geen borstvoeding geven terwijl u citalopram gebruikt. Voor meer informatie, zie de rubriek “Citalopram orale tablet en borstvoeding” hierboven.

Opmerking: Voor meer informatie over de mogelijke negatieve effecten van citalopram, zie de rubriek “Bijwerkingen van Citalopram” hierboven.

Vervaldatum, opslag en verwijdering van Citalopram orale tabletten

Wanneer u citalopram orale tabletten krijgt van een apotheek, zal de apotheker een vervaldatum toevoegen aan het etiket op het flesje. Deze datum is meestal 1 jaar vanaf de datum dat de medicatie is afgeleverd.

De vervaldatum helpt garanderen dat de medicatie gedurende die tijd werkzaam is. Het huidige standpuntTrusted Source van de Food and Drug Administration (FDA) is het gebruik van medicijnen waarvan de vervaldatum is verstreken te vermijden. Als u ongebruikte medicijnen hebt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, overleg dan met uw apotheker of u ze nog kunt gebruiken.

Opslag

Hoe lang een geneesmiddel goed te gebruiken blijft, kan van veel factoren afhangen, waaronder hoe en waar u het geneesmiddel bewaart.

Citalopram orale tabletten dienen te worden bewaard bij een kamertemperatuur van 20°C tot 25°C (68°F tot 77°F) in een goed afgesloten verpakking uit de buurt van licht. Vermijd het bewaren van dit geneesmiddel op plaatsen waar het vochtig of nat kan worden, zoals badkamers.

Verwijdering

Als u niet langer citalopram orale tabletten hoeft in te nemen en u heeft medicijnresten, dan is het belangrijk om deze veilig weg te gooien. Dit helpt voorkomen dat anderen, waaronder kinderen en huisdieren, het geneesmiddel per ongeluk innemen. Het helpt ook voorkomen dat het geneesmiddel schadelijk is voor het milieu.

In dit artikel vindt u een aantal nuttige tips voor het weggooien van medicijnen. U kunt ook uw apotheker om informatie vragen over het weggooien van uw medicijnen.

Submit Review