Bactrim Kopen Zonder Recept

Waarom wordt dit medicijn voorgeschreven?

Trimethoprim elimineert bacteriën die infecties van de urinewegen veroorzaken. Het wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om bepaalde vormen van longontsteking te behandelen. Het wordt ook gebruikt om reizigersdiarree te behandelen. Antibiotica werken niet bij verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Dit geneesmiddel wordt soms ook voor andere doeleinden voorgeschreven; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

Hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Trimethoprim wordt geleverd als een tablet die via de mond moet worden ingenomen. Het wordt gewoonlijk een of twee keer per dag ingenomen. Trimethoprim kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Volg de aanwijzingen op het etiket van uw recept zorgvuldig op, en vraag uw apotheker of arts om uitleg over elk deel dat u niet begrijpt. Neem trimethoprim precies in zoals voorgeschreven. Neem niet meer of minder van het middel in en neem het niet vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Welke speciale voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?

Voordat u trimethoprim inneemt,

 • vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor trimethoprim, sulfa-medicijnen, diuretica (‘waterpillen’), orale diabetesmedicijnen, of andere geneesmiddelen.
 • vertel uw arts en apotheker welke geneesmiddelen u op recept en zonder recept gebruikt, vooral fenytoïne (Dilantin) en vitaminen.
 • vertel het uw arts als u bloedarmoede of een lever- of nierziekte heeft of ooit heeft gehad.
 • vertel het uw arts als u zwanger bent, de intentie heeft zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u trimethoprim gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Welke speciale dieetvoorschriften moet ik volgen?

Neem trimethoprim in op een lege maag, 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd. Als u echter last heeft van misselijkheid, kunt u trimethoprim met voedsel innemen.

Drink elke dag ten minste acht glazen vloeistof (water, thee, koffie, frisdrank, melk en vruchtensap).

Wat moet ik doen als ik een dosis vergeten ben?

Neem de gemiste dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga verder met uw doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.

Welke bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Trimethoprim kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen ernstig is of niet verdwijnt:

 • maagklachten
 • braken
 • diarree

Als u een van de volgende symptomen ervaart, bel dan onmiddellijk uw arts:

 • huiduitslag (netelroos)
 • jeuk
 • moeilijkheden met ademhalen of slikken
 • keelpijn
 • koorts of rillingen
 • mondzweertjes
 • ongewone blauwe plekken of bloedingen
 • geel worden van de huid of de ogen
 • bleekheid
 • gewrichtspijnen
 • blauwgekleurde vingernagels, lippen, of huid

Als u een ernstige bijwerking krijgt, kunt u of uw arts een rapport sturen naar het MedWatch Adverse Event Reporting programma van de Food and Drug Administration (FDA) online (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch) of per telefoon (1-800-332-1088).

Wat moet ik weten over het bewaren en weggooien van dit geneesmiddel?

Bewaar dit geneesmiddel in de verpakking, goed gesloten, en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het bij kamertemperatuur en uit de buurt van overmatige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk alle medicatie buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel verpakkingen (zoals wekelijkse pillendoosjes en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kinderveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u veiligheidsdoppen altijd vergrendelen en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats leggen – een plaats die omhoog en weg is en buiten hun zicht en bereik ligt. http://www.upandaway.org

Ongebruikte medicijnen moeten op een speciale manier worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere mensen ze niet kunnen opeten. U mag deze medicijnen echter niet door het toilet spoelen. De beste manier om uw medicijnen in te leveren is via een inzamelingsprogramma. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw lokale vuilnis-/recyclingafdeling voor informatie over terugnameprogramma’s in uw omgeving. Zie de website van de FDA over het veilig weggooien van geneesmiddelen (http://goo.gl/c4Rm4p) voor meer informatie als u geen toegang hebt tot een terugnameprogramma.

In geval van nood/overdosis

Bel in geval van overdosering de hulplijn voor vergiftigingbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op https://www.poisonhelp.org/help. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft gehad, moeite heeft met ademhalen of niet meer wakker te krijgen is, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Welke andere informatie moet ik weten?

Kom alle afspraken met uw arts en het laboratorium na. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie op trimethoprim te controleren.

Laat niemand anders uw medicatie nemen. Uw recept is waarschijnlijk niet hervulbaar. Als u nog steeds symptomen van infectie heeft nadat u de trimethoprim heeft ingenomen, bel dan uw arts.

Het is belangrijk dat u een lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen die u op recept of zonder recept gebruikt, en van alle producten zoals vitaminen, mineralen of andere voedingssupplementen. Neem deze lijst mee bij elk bezoek aan een arts of bij opname in een ziekenhuis. Het is ook belangrijke informatie om bij u te hebben in geval van nood.

Merknamen

 • Primsol®
 • Proloprim®¶
 • Trimpex®¶

 

Submit Review