Anastrozol 

Anastrozol is een patente en selectieve aromataseremmer. Dit enzym (aromatase) zet bij postmenopauzale vrouwen een stof om in estradiol (een oestrogeen). Door aromatase te remmen, remt anastrozol dus de synthese van oestradiol, wat gunstige effecten heeft bij vrouwen met borstkanker (vermindert tumorgroei en -extensie).

HANDELSNAMEN:

Amenur®, Arimidex®, Anabrest®, Curmyl® Er zijn generieke vormen van dit medicijn op de markt.

MELDINGEN:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Het mag niet worden gebruikt bij zwangere vrouwen vanwege de hormonale veranderingen die het veroorzaakt; kan leiden tot zwangerschapsverlies. Het is niet bekend of Anastrozol kan overgaan in de moedermelk, maar vanwege de negatieve effecten ervan wordt het niet aanbevolen om het in te nemen tijdens het geven van borstvoeding, of om het in te nemen en de borstvoeding te annuleren

Een recept vereist.

Conserveringsmodus. Bewaren op een koele plaats, vrij van vocht, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Houd ze buiten het bereik van kinderen

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium bij hormoonreceptor-positieve postmenopauzale vrouwen die gedurende een periode van 2 tot 3 jaar adjuvante therapie met tamoxifen hebben gekregen.
 • Behandeling van gevorderde borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. De werkzaamheid is niet aangetoond bij patiënten die oestrogeenreceptor-negatief zijn, tenzij ze al een positieve klinische respons op tamoxifen hebben gehad.
 • Adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve invasieve borstkanker in een vroeg stadium.
 • Adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve invasieve borstkanker in een vroeg stadium.
 • li >

Wanneer niet gebruiken:

 • Bij patiënten met ernstige lever- of nierziekte.
 • Bij premenopauzale vrouwen.
 • Bij kinderen.
 • In geval van allergie voor anastrozolo aan andere componenten van het preparaat (zie hulpstoffen).
 • Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts of uw apotheker.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

Raadpleeg uw arts zodat hij u kan informeren over de passende maatregelen om deze ongewenste negatieve effecten te verminderen.
 • Het kan een toename van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben. 
 •  
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose aan het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een tekort waargenomen bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
 • /li>
 • Het kan een verhoging van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met osteoporose of met een risico op botmineraal bij het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 •  Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een tekort waargenomen bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
 • /li>
 • Het kan een verhoging van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met osteoporose of met een risico op botmineraalosteoporose aan het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie (deficiëntie gezien bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactose malabsorptie mag dit medicijn niet gebruiken.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose, aanvankelijk en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een deficiëntie die bij sommige populaties in Lapland wordt gezien) of glucose-galactosemalabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
 • Beoordeel de botdichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose aanvankelijk en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten.
 • Bijwerkingen die het vaakst optreden en die geen reden tot bezorgdheid zouden moeten geven tenzij ze aanhouden of verergeren zijn: botpijn, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid, droge mond, koude rillingen, zweten, verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, roodheid van de huid (vooral in de nek en het gezicht), hoofdpijn, maagpijn.
 • Sommige effecten die kunnen optreden en die onmiddellijk aan uw arts moeten worden gemeld, zijn: pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.
 • Overig bijwerkingen die zelden optreden, maar die aan uw arts moeten worden gemeld als u deze ervaart zijn: abnormale vaginale bloedingen, vaginale droogheid,cardiovasculaire aandoeningen (opvliegers, trombo-embolische aandoeningen), zwelling van de voeten en benen, keelpijn en ongewone vermoeidheid.
 • Het kan bepaalde laboratoriumtests wijzigen, daarom wordt het aanbevolen om uw arts te vertellen dat u dit middel krijgt behandeling als u getest moet worden.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  In Spanje is er een specialiteit op de markt voor orale toediening in de vorm van tabletten.

  De juiste dosis anastrozol kan voor elk type geneesmiddel verschillen. geduldig. De meest gebruikte dosis staat hieronder vermeld, maar als uw arts u een andere dosis heeft voorgeschreven, verander deze dan niet zonder uw arts of apotheker te raadplegen:

  Gebruikelijke orale dosis voor 'volwassenen:< / sterk >

  • 1 mg elke 24 uur.

  In de vroege stadia is de aanbevolen behandelingsduur 5 jaar.

  Als u leverproblemen heeft, heeft u mogelijk lagere doses nodig, raadpleeg.

   

  Précautions d'utilisation

  Quand ne pas utiliser :

  • Bij patiënten met ernstige lever- of nierziekte.
  • Bij premenopauzale vrouwen.
  • Bij kinderen.
  • In geval van allergie voor anastrozolo aan de andere bestanddelen van het preparaat (zie hulpstoffen).
  • Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts of apotheker.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

  Raadpleeg uw arts zodat hij u kan informeren over de passende maatregelen om deze ongewenste negatieve effecten te verminderen.
 • Het kan een toename van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben. 
 •  Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose aan het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een tekort waargenomen bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
 • /li>
 • Het kan een verhoging van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met osteoporose of met een risico op botmineraalosteoporose aan het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een tekort waargenomen bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.
 • /li>
 • Het kan een verhoging van de bloedcholesterol, raadpleeg dan uw arts over het risico dat dit effect voor u kan hebben.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met osteoporose of met een risico op botmineraalosteoporose aan het begin van de behandeling en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie (deficiëntie gezien bij sommige populaties in Lapland) of glucose-galactose malabsorptie mag dit medicijn niet gebruiken.
 • Beoordeel de botmineraaldichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose, aanvankelijk en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten. Patiënten met erfelijke galactose-intolerantie, Lapp-lactasedeficiëntie (een deficiëntie die bij sommige populaties in Lapland wordt gezien) of glucose-galactosemalabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
 • Beoordeel de botdichtheid bij vrouwen met of met een risico op osteoporose aanvankelijk en met regelmatige tussenpozen.
 • Dit geneesmiddel kan lactose bevatten.

  Welke problemen kan het veroorzaken?

  • De meest voorkomende bijwerkingen die geen reden tot bezorgdheid zijn, tenzij ze aanhouden of verergeren, zijn: botpijn, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid, droge mond rillingen, zweten, verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, blozen van de huid (vooral in de nek en het gezicht), hoofdpijn, pijn op de borst maag.
  • Sommige effecten die kunnen optreden en die onmiddellijk aan uw arts moeten worden gemeld, zijn: pijn en kortademigheid.
  • Andere effecten die zelden optreden, maar die aan uw arts moeten worden gemeld als u deze ervaart, zijn: abnormale vaginale bloedingen, vaginale droogheid,cardiovasculaire aandoeningen (opvliegers, trombo-embolische aandoeningen), zwelling van de voeten en benen, keelpijn en ongewone vermoeidheid.
  • Het kan bepaalde laboratoriumtests wijzigen, daarom wordt het aanbevolen om uw arts te vertellen dat u dit middel krijgt behandeling als u getest moet worden.