Amlodipine 

Amlodipine is een medicijn dat werkt door calciumkanalen in het hart en de bloedvaten te blokkeren. Het vertraagt ​​de hartslag zodat het hart minder energie verbruikt en anginapijn wordt voorkomen of verbeterd. De antihypertensieve werking is te wijten aan het feit dat het werkt als een vasodilatator, waardoor de weerstand van de bloedvaten wordt verminderd, wat een verlaging van de bloeddruk veroorzaakt. Het vermindert ook het zuurstofverbruik van het hart.

HANDELSNAMEN:

Astudal®, Norvas® en Zabart® Er zijn generieke vormen die met amlodipine op de markt worden gebracht. Er zijn meercomponentenpreparaten op de markt die amlodipine in hun samenstelling bevatten: Balzak®, Balzak HCT®, Caduet®, Capenon®, Capenon HCT®, Copalia®, Coverlan®, Dafiro®, Dafiro HCT®, Exforge®, Exforge HCT® , Imprida®, Sevikar HCT® en Twynsta®

ALERTES:

VERDERE INFORMATIE:

Zwangerschap en borstvoeding. Er zijn geen studies bij mensen over de toediening van amlodipine tijdens de zwangerschap. Het gebruik van dit medicijn wordt alleen geaccepteerd als er geen veiliger therapeutisch alternatief is. Het is niet bekend of amlodipine in significante hoeveelheden in de moedermelk terechtkomt. Het wordt aanbevolen om te stoppen met het geven van borstvoeding of om de toediening van dit medicijn te vermijden.

Vereist een recept.

Bewaarmodus. Bewaar het geneesmiddel op een koele, vochtvrije plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht. Buiten bereik van kinderen houden

Waarvoor wordt het gebruikt?

 • Myocardischemie veroorzaakt door coronaire vasculaire obstructie (angina pectoris).
 • Hoge bloeddruk.

Wanneer niet gebruiken:

 • In geval van allergie voor amlodipine of andere dihydropyridines (felodipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, enz.) of voor een van de componenten van het preparaat. Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts.
 • Bij patiënten met een zeer lage bloeddruk, als u onlangs een hartaanval heeft gehad of als u problemen heeft na een hartaanval, bepaalde problemen van obstructie in de afvoer van bloed uit het hart, angina pectoris.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

 • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als het niet lang meer duurt tot uw volgende dosis, verdubbel dan uw dosis niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
 • Rijd geen auto en gebruik geen gevaarlijke machines of precisiemachines tijdens de behandeling, aangezien dit medicijn de oorzaak kan zijn van vermoeidheid, verminderde aandachtsspanne en duizeligheid.
 • Terwijl u met dit medicijn wordt behandeld, dient u uw arts regelmatig te raadplegen om het verloop van de behandeling en het mogelijk optreden van bijwerkingen te controleren.
 • In het geval van een intense episode van hypotensie of hoofdpijn kan het nodig zijn de behandeling met amlodipine te staken. Raadpleeg uw arts.

  Kan dit andere geneesmiddelen beïnvloeden?

  •  Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met amlodipine zijn: geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, diltiazem, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, itraconazol), geneesmiddelen voor de behandeling van aids, antibiotica (erytromycine, claritromycine, rifampicine) en anti-epileptica (fenytoïne, fenorbabital).
  • Vertel uw arts over eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
   
 • Vertel uw arts over eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
 
 • Vertel uw arts over eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
 • Enkele van de meest voorkomende bijwerkingen van amlodipine zijn: opvliegers, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, constipatie, vochtophoping (oedeem), slaperigheid en vermoeidheid.
 • De behandeling dient te worden stopgezet in het geval van een ernstige episode van hypotensie (plotselinge daling van de bloeddruk) of hoofdpijn.
 • Amlodipine kan ook andere bijwerkingen veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u iets abnormaals opmerkt.
 • Hoe wordt het gebruikt?

  In Spanje worden vaste vormen van orale toediening van amlodipine (tabletten, omhulde tabletten en smelttabletten) op de markt gebracht.

  De dosis amlodipine kan voor elke patiënt anders zijn. De meest aanbevolen doseringen staan ​​hieronder vermeld. Maar als uw arts u een andere dosis heeft voorgeschreven, verander deze dan niet zonder uw arts of apotheker te raadplegen.

  Dosis voor volwassenen:

  • Aanvankelijk 5 mg per dag. Indien nodig kan de toegediende dosis worden verhoogd tot 10 mg per dag.

   

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

  Wanneer niet gebruiken:

  • In geval van allergie voor amlodipine of andere dihydropyridines (felodipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, enz.) of een van de componenten van het preparaat. Als u een allergische reactie krijgt, stop dan met het innemen van het geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts.
  • Bij patiënten met een zeer lage bloeddruk, als u onlangs een hartaanval heeft gehad of als u problemen heeft na een hartaanval, bepaalde problemen van obstructie in de afvoer van bloed uit het hart, angina pectoris.

  Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:

  • Het is belangrijk om de geplande tijd te respecteren. Als u een dosis vergeet in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in en hervat uw normale schema. Maar als het niet lang meer duurt tot uw volgende dosis, verdubbel dan uw dosis niet en ga door met het innemen van het geneesmiddel zoals voorgeschreven.
  • Rijd geen auto en gebruik geen gevaarlijke machines of precisiemachines tijdens de behandeling, aangezien dit medicijn de oorzaak kan zijn van vermoeidheid, verminderde aandachtsspanne en duizeligheid.
  • Terwijl u met dit medicijn wordt behandeld, dient u uw arts regelmatig te raadplegen om het verloop van de behandeling en het mogelijk optreden van bijwerkingen te controleren.
  • In het geval van een intense episode van hypotensie of hoofdpijn kan het nodig zijn de behandeling met amlodipine te staken. Raadpleeg uw arts.

   Kan dit andere geneesmiddelen beïnvloeden?

   •  Sommige geneesmiddelen die een wisselwerking hebben met amlodipine zijn: geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, diltiazem, geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (ketoconazol, itraconazol), geneesmiddelen voor de behandeling van aids, antibiotica (erytromycine, claritromycine, rifampicine) en anti-epileptica (fenytoïne, fenorbabital).
   • Vertel uw arts over eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt. 
  • Vertel uw arts over eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt.