Altace Kopen Zonder Recept

Beschrijving

Chemische naam: RAMIPRIL (RA-mi-pril)

Altace is een CAPSULE en kan dus NIET gesplitst worden.

ALTACE behoort tot de groep geneesmiddelen die ACE-remmers worden genoemd. ACE staat voor angiotensine converting enzyme. Het wordt alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het wordt ook gebruikt om het risico op een hartaanval en beroerte te verminderen bij patiënten die een risico lopen op deze problemen en om de overleving te verbeteren bij patiënten met hartfalen na een hartaanval.

Routebeschrijving

Het is belangrijk dat u PREVACID precies inneemt zoals voorgeschreven door uw arts. Volg nauwgezet de aanwijzingen op het etiket van uw recept.

ALTACE kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik de tablet in zijn geheel door.

Als patiënten de tablet niet kunnen doorslikken, kunt u de ALTACE-capsule openen en het geneesmiddel in een halve kop (4 ounce) water, appelsap of appelmoes sprenkelen om het doorslikken te vergemakkelijken. Doorslikken zonder te kauwen. U kunt het mengsel tot 24 uur bij kamertemperatuur of tot 48 uur in de koelkast bewaren.

Waarschuwingen

Patiënten mogen ALTACE niet gebruiken als zij allergisch zijn voor ramipril, een andere ACE-remmer of chemische stoffen in deze medicatie.

Om er zeker van te zijn dat u ALTACE veilig kunt innemen, moet u uw arts vertellen of u:

 • nierziekte (of als u aan de dialyse bent)
 • leverziekte
 • diabetes
 • een bindweefselaandoening zoals het syndroom van Marfan, het syndroom van Sjogren, lupus, sclerodermie of reumatoïde artritis
 • als u ook telmisartan (Micardis) neemt
 • als u ooit een ernstige allergische reactie heeft gehad
 • zwanger zijn of van plan zijn zwanger te worden
 • borstvoeding geven of van plan zijn borstvoeding te geven

Uw bloeddruk moet vaak worden gecontroleerd. Het kan ook nodig zijn uw nier- of leverfunctie te testen. Bezoek uw arts regelmatig.

Bijwerkingen

De meeste geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, die kunnen worden gedefinieerd als een ongewenste reactie op een geneesmiddel wanneer het in normale doses wordt ingenomen. Bijwerkingen kunnen variëren van mild tot ernstig, tijdelijk of permanent. Niet alle patiënten die deze medicatie nemen, ervaren bijwerkingen. Veel bijwerkingen kunnen onder controle worden gehouden, en andere kunnen na verloop van tijd verdwijnen.

Stop het gebruik van ALTACE en neem contact op met uw arts als u een van de volgende symptomen ervaart:

 • het gevoel dat je flauw zou kunnen vallen
 • hoog kaliumgehalte (trage hartslag, zwakke pols, spierzwakte, tintelend gevoel
 • droge mond, dorst, verwardheid, zwelling, en minder of helemaal niet plassen dan gewoonlijk
 • bleke huid, donker gekleurde urine, gemakkelijk blauwe plekken of bloeden
 • geelzucht (vergeling van de huid of de ogen)
 • koorts, rillingen, lichaamspijn, griepsymptomen, zweertjes in uw mond en keel

Minder ernstige bijwerkingen kunnen zijn:

 • hoest
 • moe gevoel, hoofdpijn
 • duizeligheid, draaierig gevoel
 • misselijkheid, overgeven

Roep onmiddellijk medische hulp in als u tekenen van een allergische reactie krijgt, zoals netelroos, ademhalingsmoeilijkheden en zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en er kunnen nog andere bijwerkingen optreden. Bel uw arts voor medisch advies over andere bijwerkingen die u kunt ervaren.

BELANGRIJKE OPMERKING: De bovenstaande informatie is bedoeld om het bewustzijn van gezondheidsinformatie te vergroten en is geen suggestie voor behandeling of diagnose. Deze informatie is geen vervanging voor individuele medische aandacht en mag niet worden opgevat als een aanwijzing dat het gebruik van het geneesmiddel veilig, geschikt of effectief voor u is. Raadpleeg uw arts voor medisch advies en behandeling.

 

Submit Review